МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІДДІЛ ОСВІТИ НЕМИРІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ НЕМИРІВСЬКИЙ БУДИНОК ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ


Скачати 184.66 Kb.
НазваМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІДДІЛ ОСВІТИ НЕМИРІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ НЕМИРІВСЬКИЙ БУДИНОК ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ
Дата15.12.2013
Розмір184.66 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВІДДІЛ ОСВІТИ НЕМИРІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

НЕМИРІВСЬКИЙ БУДИНОК ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засідання Наказ відділу освіти Немирівської

Методичної ради райдержадміністрації

КЗ «Немирівського РМК» 04 листопада 2013р. № 393

10 вересня 2013 р.№ 02

Програма гуртка

«Європейський клуб»

Укладач:

Яковенко Л. О.

2013-2014 н.р

Програма гуртка «Європейський клуб»

Пояснювальна записка

З відродженням Української держави почався новий період в історії українського народу. Здобувши незалежність, Україна отримала можливість безпосереднього спілкування з іншими державами, стала суб’єктом міжнародного життя, включилася в глобальні процеси. Це є  найкращим способом реалізації національних інтересів побудови економічно розвинутої демократичної держави, зміцнення її позиції у світі.

Європейський вибір України зумовлено її геополітичним положенням та спільною історією формування і розвитку європейської культури. Однією з основ державної політики України на шляху до ЄС та формування нової політики ЄС щодо України є саме інформування населення про історію Євросоюзу, економічне співробітництво з державами – членами ЄС, стандартами життя в європейських країнах, правовий та соціальний захист населення. Важливими умовами демократичного суспільства є громадянська освіченість, компетентність, виховання поваги до прав людини, толерантності, вміння знаходити компроміс, виховання європейських цінностей. Необхідно, щоб громадяни знали свої права та обов'язки, дотримувались закону, мислили критично і незалежно.

Сучасні заклади освіти мають сприяти розвитку демократичної культури, формуванню, необхідних для проживання у європейському співтоваристві компетентностей, політико-правових і соціально-економічних знань. Пріоритети загальноєвропейської освіти полягають у наданні молодому поколінню теоретичних знань про розвиток європейських країн та практичних умінь: адаптуватись до життя і навчання в різних країнах Європи, бути мобільними, соціально здібними, здатними до комунікації і захисту своїх прав.

Сприяти вирішенню цих важливих завдань є робота європейського клубу, програма роботи якого пропонується.

Аналізуючи сучасний стан роботи євроклубів України необхідно розвивати європейське бачення майбутнього нашої держави серед молодого покоління. Тому сьогодні особливого значення набуває робота гуртків з позашкільної освіти.

Мета програми:

 • Оволодіння вихованцями елементарними знаннями про Європу та Євросоюз шляхом підвищення їх культури, розвитку естетичних та патріотичних почуттів,

Основні завдання:

 • Систематично та послідовно надавати гуртківцям розширені знання про Європу і країни, що входять до складу ЄС,

 • Створювати умови для формування і осмислення молоддю власної позиції щодо ролі європейського співтовариства,

 • Сприяти моральному, розумовому та фізичному розвитку вихованців,

 • Сприяти вмінню гуртківців виражати своє бачення щодо майбутнього України, як сусіда або майбутнього члена ЄС,

 • Сприяти зростанню усвідомлення молодими людьми важливості питань, що стосуються Європи та сприяння отриманню дійсно унікального навчального досвіду,

 • Систематично та послідовно виховувати у молоді цінності, визначальні для існування людського суспільства,

 • Стимулювати учнів до пізнавальної активності щодо питань європейської та євроатлантичної інтеграції,

 • Систематично активувати самостійний пошук нових знань і формувати розуміння адекватної інформації з питань європейської та євроатлантичної інтеграції,

 • Виробити навички роботи в групі інтерактивними методами навчання.

Зміст програми: є комплекс знань, умінь, навичок та компетентностей, що сприятимуть активній участі в політичному, правовому, економічному і культурному житті сучасного суспільства і вихованню молоді, як свідомого громадянина України та Європи.

Програма «Європейський клуб» побудований на основі Курсу «Європейські студії» (автори: кандидат педагогічних наук Л.І. Паращенко, Ю.С. Комаров), «Концепції змісту освіти для європейського виміру України» (розробники: кандидат педагогічних наук С. Г. Кобернік, кандидат педагогічних наук І. Г. Тараненко, кандидат педагогічних наук О. В. Овчарук, кандидат філософських наук Н. Ю. Кузьмина, Ф. Степанов, кандидат педагогічних наук Л. І. Паращенко).

В основу тематичного плану навчальної програми «Європейський клуб» покладений рівневий підхід навчання у позашкільному закладі, який створює належні умови для роботи.

Орієнтовний навчальний план

ТЕМА
усього

теорія

практика

Вступ

2

2
Європейські та світові цивілізації

8

4

4

Склад європейського континенту. Європейські країни .

10


5

5

Політичний і правовий устрій європейського континенту


189

9

Соціально-культурний розвиток Європи

24

12

12

Організація економічного життя в Європі


10

5

5

Глобальні проблеми людства. Європейські шляхи розв'язання проблем

16

8

8

Шляхи інтеграції України в Європу

16

8

8

Підсумкові заняття

4

2

2

Всього:

108

55

53

Зміст програми:

1. Вступне заняття. (2 год.)

Організаційне. Цілі, завдання та зміст роботи гуртка. Правила техніки безпеки. Знайомство та інтеграція групи. Складання правил роботи у групі. Анкетування.

Практична робота:

Інтерактивні ігри «Бігно», «Перше знайомство», «Мої очікування», «Інтерв’ю»

2. Європейські та світові цивілізації. (8 год.)

Поняття про цивілізації. Типи цивілізації.

«Захід і Схід». Головні риси Європейської цивілізації. Знайомство з ЄС.

Практична робота:

Доцільно використовувати інтерактивні методи «Ажурна пилки», «Снігова

куля», лекції із презентаціями.

 • Вправи на формування поняття цивілізації

 • Вправи на розвиток пам’яті та уваги

 • Створення презентації «Світові цивілізації», «Європейці у розвитку світової цивілізації»

 • Підбір вправ на поглиблене вивчення зазначеної теми

Література:

Європейські студії: навчальний посібник для учнів / [Бицюра Ю., Васильєва О., Комаров Ю., Реута О., Сиротенко А., Степанов Ф., Топчій Л.]. – К.: Оранта,2004. – 145 с.

3. Склад європейського континенту. Європейські країни. (10 год.)

Поняття про склад європейського континенту.

Географічне положення Європи. Поняття про європейські країни. Історичний шлях розвитку європейських країн.

Населення Європи. Особливості вікової та статевої структури населення Європи. Сучасний стан розвитку європейського суспільства.

Місце України в європейській історії. Спільні та відмінні риси української та європейської історії. Місце Європи у розвитку сучасного світу.

Практична робота:

Доцільно застосовувати для дієвого засвоювання нового матеріалу методи мультимедійні презентації, дидактичні вправи «Європейська субота», «SWOT», «7 муз», «Павутинку дискусії», перегляд відеофільмів.

 • Створення презентацій «Європейські країни», «Місце Європи у розвитку сучасного світу»

 • Підбір вправ на поглиблене вивчення зазначеної теми

Література:

Лобурець Ю. Методичний посібник для євроклубів/ Ю.Лобурець, В.Брущенко, Б.Бабаджанян. – К.: Салютіс, 2010. – 47с.

Штратеншульте Екарт Д. Європейський Союз – просто і зрозуміло. Факти та зв’язки/ проф. доктор Екарт Д. Штратеншульте. – Берлін: Європейська Академія, 2008. – 12с.

Конституційні акти Європейського Союзу/ [упоряд. Г.Друзенко та ін.]. – К.:Видавництво «Юстініан», 2005. – 512 с.

4. Політичний і правовий устрій європейського континенту.(18 год.)

Форми правління та державного устрою сучасних європейських держав.

Останні зміни на карті Європи.

Поняття «правова держава». Роль права у світовому та європейському суспільстві. Захист прав людини в Європі та світі. Права дитини.

Світові та європейські організації.

Європейський Союз. Нормативно-правова база Європейського Союзу. Основні вимоги для вступу до ЄС.

Основні етапи та сучасні тенденції європейської інтеграції.

Розвиток та перспективи міжнародного співробітництва.

Практична робота:

Використовувати методи «Ажурна пилка», «Лінійна побудова», «Порушення прав казкових героїв», роботу у малих групах (аналіз ситуацій) та командну роботу.

 • Вивчення розташування країн Європи на мапі

 • Виконання простих вправ на знання карти Європи

 • Створення презентацій «Європейські держави в світі», «Європейський Союз», «Головні інституції ЄС»

Література:

Гарань О. Україна в Європі: питання і відповіді/ Олесь Гарань. – К. Стилос, 2010. – 72 с.

Гом’єн Д. Короткий путівник європейською конвенцією з прав людини/ Донна Гом’єн. – Київ: Фенікс, 2006. – 191 с.

Фонтейн П. Європа у 12 уроках/ Паскаль Фонтейн. – К. ТОВ FGL Energy, 2008, – 56 c.

Як працює Європейський Союз: Довідник інституцій ЄС/ Переклад з англійської. – К.: ТОВ Компанія ЛІК, 2006. – 52 с.

5. Соціально-культурний розвиток Європи.(24 год.)

Основні цінності європейської цивілізації. Полікультурне суспільство. Шляхи формування європейської культури. Шляхи розвитку європейської культури.

Мовна палітра сучасної Європи. Європейська культурна самобутність.. Охорона культурної спадщини народів світу.

Права національних меншин в європейських державах.

Релігія в житті сучасного європейця. Основні релігії в країнах Європи. Толерантність в країнах Європи.

Особливості освіти європейського виміру. Болонський процес. Освітня стратегія Ради Європи. Європейські освітні мережі та програми.

Українці - співтворці європейської культури. Європейський культурний вплив на Україну. Внесок України в культурну спадщину Європи. Спільні проблеми і здобутки європейських держав в галузі культури.

Практична робота:

Доцільно використовувати мультимедійні презентації, перегляд відеофільмів, різноманітні вікторини, метод «7 розумів» (презентація одного із способів мислення).

 • Створення презентацій «Європейська культура», «Релігія в житті європейців», «Освіта в Європі»

 • Створення презентації «Україна – європейська країна»

Література:

Європейська та євроатлантична інтеграція України через освіту/ [Арутюнян О., Бачинська Є., Безверха Ю. та ін.]; під редакцією Калініної Л., Онаць О. – К.: Інститут АПН України, 2008. – 306 с.

6. Організація економічного життя в Європі. (10 год.)

Місце Європи в глобальній економіці. Глобалізація та її основні складові. Позитивні та негативні наслідки глобалізації. Головні причини прискорення глобалізаційних процесів. Вплив глобалізації на національну економіку країн. Європейський економічний простір. Передумови економічної та валютної інтеграції ЄС. Національна валюта країн ЄС. Історичні та економічні передумови введення євро.

Загальна економічна ситуація в Україні.

Практична робота:

Рекомендовано користуватись методами «Ажурна пилка», мультимедійні презентації, дискусії в групах.

 • Створення презентацій «Глобалізація світу та її вплив на людство»

Література:

Штратеншульте Екарт Д. Європейський Союз – просто і зрозуміло. Факти та зв’язки/ проф. доктор Екарт Д. Штратеншульте. – Берлін: Європейська Академія, 2008. – 12с.

Програми допомоги Європейського Союзу та співпраця України з ЄС – К.: ТОВ МЕКС, 2009. – 36 с.

Словник – довідник Європейського Союзу/[ред.: Ю. Марченко]. – К.: К.І.С., 201. – 152с.

7. Глобальні проблеми людства. Європейські шляхи розв'язання проблем. (16 год.)

Проблеми війни та миру та їхній прояв в історії Європи. Наслідки двох світових війн XX століття.

Основні заходи європейських країн щодо збереження миру на планеті. Демографічна проблема та причини її загострення. Шляхи розв'язання демографічної проблеми в європейських країнах.

Екологічні проблеми та їхні наслідки. Небезпечні хвороби та їхнє поширення в Європі.

ВІЛ/СНІД.

Прояв глобальних проблем людства в Україні.

Практична робота:

Доцільно використовувати методи «SWOТ», «Дебати», «Мозковий штурм», аналіз історичних подій.

 • Створення презентацій «Глобальні проблеми людства», «Україна у вирішення глобальних проблем»

Література:

Україна в Європі: Освітній пакет/[ Баранкевич З., Бобінська Є., Гзік В. та ін.] – Варшава, 2006. – 200 с.

8. Шляхи інтеграції України в Європу.(16 год.)

Проектна діяльність в роботі євроклубів

Інтеграційні процеси в сучасній Європі.

Інтерактивне спілкування: шляхи інтеграції України в Європу.

Розвиток та перспективи міжнародного співробітництва.

Розробка проектів у діяльності євроклубу. Розробка заходів спільної діяльності євроклубів.

Співпраця роботи євроклубів. Інтерактивні методи діяльності в роботі євроклубу.

Практична робота:

Знайомство з методом проектів.

 • Робота в командах над проектами.

 • Робота над презентаціями.

Література:

Євроатлантична інтеграція: досвід Польщі і України: Освітній пакет/ [Кокошинський О., Онаць О., Купєцькі Р. та ін.]. – Київ, 2007. - 238 с.

9. Підсумкові заняття. (4 год.)

Активна участь у організації та проведенні заходів євроклубу.

Активна участь у житті громади та Всеукраїнських і Міжнародних змаганнях та конкурсах на європейську тематику.

Методичні рекомендації.

Програма гуртка «Європейський клуб» на модульній основі може викладатись, як окремий факультативний курс для учнів 8-11 класів у загальноосвітніх закладах освіти, розрахований на 34 години, так і, як гурткова робота у позашкільних закладах освіти. У процесі навчання передбачається врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів, інтерактивні підходи у викладені матеріалу, залучення учнів до розуміння змісту теми через творчу співпрацю під час проведення занять. Під час вступного заняття рекомендується застосовувати цікаві форми ознайомлення з програмою роботи гуртка, цілями і завданнями, очікуваними результатами, вирішення організаційних питань, створити атмосферу співробітництва на подальшу роботу. Тему про європейські та світові цивілізації рекомендовано викладати, використовуючи методи «Ажурна пилки», «Снігова куля», лекції із презентаціями. Під час викладання теми про склад європейського континенту та європейські країни рекомендовано використовувати мультимедійні презентації, дидактичні вправи «Європейська субота», «SWOT», «7 муз», «Павутинку дискусії», перегляд відеофільмів. Доцільно використовувати методи «Ажурна пилка», «Лінійна побудова», «Порушення прав казкових героїв», роботу у малих групах (аналіз ситуацій) та командну роботу під час ознайомлення із темою про політичний і правовий устрій європейського континенту. Тему про соціально-культурний розвиток Європи рекомендовано викладати, використовуючи мультимедійні презентації, перегляд відеофільмів, різноманітні вікторини, метод «7 розумів» (презентація одного із способів мислення). Про організацію економічного життя в Європі краще дізнаватись вихованцям під час роботи за методом «Ажурна пилка», мультимедійні презентації, дискусії в групах. Доцільно використовувати методи «SWOТ», «Дебати», «Мозковий штурм», аналіз історичних подій під час вивчення теми про глобальні проблеми людства та європейські шляхи розв'язання проблем. Під час знайомства із темою про шляхи інтеграції України в Європу рекомендовано детально ознайомити учнів із методом проектної діяльності та його компонентами, що допоможе у подальшій ефективній роботі над запропонованою темою. Усі заняття пов’язані опануванням знань про людину, її життя і безпеку в природі, суспільстві, історії, які вчать про взаємозалежний світ і вразливе життя. І сам навчальний процес наповнюється загальнолюдським ціннісним і патріотичним змістом і спрямованістю, які є вкрай важливими в наш час державотворення, становлення і визначення пріоритетів нації, її участь в глобальних і інтеграційних процесах.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ УМІНЬ ТА НАВИЧОК ВИХОВАНЦІВ

Навчальні досягнення учнів.

Рівень

навчальних

досягненьКритерії оцінювання умінь та навичок вихованців


Високий

Учень має міцні інтегровані знання, їх усвідомлення та міцність, уміння систематизувати, узагальнювати матеріал, асоціювати з життєвими явищами, вміє використовувати набуті знання, уміння і здібності у нових інтегрованих практичних завданнях, виявляє знання та свідомо використовує спеціальну термінологію, здатний систематизувати, узагальнювати, сприймати та інтерпретувати матеріал та пропонує нетипові, цікаві варіанти вирішення практичних завдань, самостійно використовує набуті знання, вміння та здібності в практичній діяльності.

Учні повинні знати:

 • Короткі відомості про цивілізації. Головні риси Європейської цивілізації.

 • Відомості про склад європейського континенту. Історичний шлях розвитку європейських країн. Населення Європи.

 • Про Європейську культурну самобутність.

 • Політичний і правовий устрій, економічний та соціально-культурний розвиток Європи.

 • Основні положення глобалізації.

Учні повинні вміти:

 • Розуміти місце України в європейській історії.

 • Визначати спільні та відмінні риси української та європейської історії.

 • Розуміти місце Європи у розвитку сучасного світу.

 • Розуміти спільні проблеми і здобутки європейських держав в галузі культури, освіти, науки, економіки та політичного життя.

Учні повинні мати навички:

 • Самостійно удосконалювати знання про європейське розв’язання проблем глобалізації світу.

 • Самостійної роботи в проектній діяльності.

 • Визначення власної позиції щодо подальшої євроінтеграції.

Література

На допомогу навчально-методичному забезпеченню програми є:

 1. Арутюнян О. Україна в процесі євроінтеграції : методичні рекомендації для керівників євроклубів та євростудій загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів Кіровоградської області, педагогам - організаторам для позакласної роботи з європейської тематики / Олена Арутюнян. – Кіровоград, 2011. – 100 с.

 2. Гарань О. Україна в Європі: питання і відповіді/ Олесь Гарань. – К. Стилос, 2010. – 72 с.

 3. Гом’єн Д. Короткий путівник європейською конвенцією з прав людини/ Донна Гом’єн. – Київ: Фенікс, 2006. – 191 с.

 4. Димек Р. Європейський клуб у школі. Навіщо? Як? Чому?: підручник для вчителів та учнів/ Рафал Димек. – варшава, 2006. – 110 с.Європейські студії: навчальний посібник для учнів / [Бицюра Ю., Васильєва О., Комаров Ю., Реута О., Сиротенко А., Степанов Ф., Топчій Л.]. – К.: Оранта,2004. – 145 с.

 5. Євроатлантична інтеграція: досвід Польщі і України: Освітній пакет/ [Кокошинський О., Онаць О., Купєцькі Р. та ін.]. – Київ, 2007. - 238 с.

 6. Європейська та євроатлантична інтеграція України через освіту/ [Арутюнян О., Бачинська Є., Безверха Ю. та ін.]; під редакцією Калініної Л., Онаць О. – К.: Інститут АПН України, 2008. – 306 с.

 7. Європейська та євроатлантична інтеграція України через освіту: збірник навчальних планів і програм спецкурсів для підвищення кваліфікації вчителів і методистів/ Бурлаєнко Т., Онаць О. – Київ, 2008. – 40 с.

 8. Конституційні акти Європейського Союзу/ [упоряд. Г.Друзенко та ін.]. – К.:Видавництво «Юстініан», 2005. – 512 с.

 9. Лобурець Ю. Методичний посібник для євроклубів/ Ю.Лобурець, В.Брущенко, Б.Бабаджанян. – К.: Салютіс, 2010. – 47с.

 10. Паращенко Л. Методичні рекомендації з позакласної роботи «Як організувати шкільний Євроклуб»/ Людмила Паращенко. – Київ, 2004 – 12 с.

 11. Програми допомоги Європейського Союзу та співпраця України з ЄС – К.: ТОВ МЕКС, 2009. – 36 с.

 12. Рада Європи: 800 мільйонів європейців/[переклад та редакція Зайцев Ю.]. – К.: Фенікс, 2008. – 125 с.

 13. Рекомендації для учителів інтегрованого курсу «Європейські студії»/ [Бицюра Ю., Васильєва О., Комаров Ю. та ін.]. – К.: Оранта, 2004. – 86 с.

 14. Словник – довідник Європейського Союзу/[ред.: Ю. Марченко]. – К.: К.І.С., 2001. – 152с.

 15. Словник термінології Європейського Союзу/ [авт.- уклад . Єрмоленко В.]. – К.: К.І.С., 2007. – 223 с.

 16. Україна в Європі: Освітній пакет/[ Баранкевич З., Бобінська Є., Гзік В. та ін.] – Варшава, 2006. – 200 с.

 17. Україна на шляху до Європейського Союзу/[ Хофмолк Я., Смик К., Амброзяк А. та ін.]. – Варшава, 2006. – 189 с.

 18. Факти та зв’язки/ проф. доктор Екарт Д. Штратеншульте. – Берлін: Європейська Академія, 2008. – 12с.

 19. Фонтейн П. Європа у 12 уроках/ Паскаль Фонтейн. – К. ТОВ FGL Energy, 2008, – 56 c.

 20. Штратеншульте Екарт Д. Європейський Союз – просто і зрозуміло. / проф. доктор Екарт Д. Штратеншульте. – Берлін: Європейська Академія, 2008. – 21с.

 21. Як працює Європейський Союз: Довідник інституцій ЄС/ Переклад з англійської. – К.: ТОВ Компанія ЛІК, 2006. – 52 с.

Схожі:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІДДІЛ ОСВІТИ НЕМИРІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ...
Фотографія є найпоширенішим і найпопулярнішим видом мистецтва серед учнівської молоді
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІДДІЛ ОСВІТИ НЕМИРІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ...
Серед таких цінностей розуміння й усвідомлення місця і ролі особи в історичному процесі
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІДДІЛ ОСВІТИ НЕМИРІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ...
Те, що не так давно вважалось фантастикою, тепер, завдяки прогресу в галузі комп’ютерних технологій, стало реальністю
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІДДІЛ ОСВІТИ НЕМИРІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ...
Заняття в гуртку залучають дітей до творчості, розвивають їхні інтереси, підвищують пізнавальну активність, розвивають допитливість,...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІДДІЛ ОСВІТИ НЕМИРІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ...
Молодому поколінню українців необхідно знати свої права, вміти їх відстоювати, спираючись на норми права і положення закону, шукати...
Немирівський Будинок дитячої та юнацької творчості
Практика реалізації компетентнісного підходу в процесі роботи творчого об’єднання «Цікава астрономія»
УКРАЇНА КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕПАРТАМЕНТ...
Кіровограді на базі комунального позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості»...
Немирівський Будинок дитячої та юнацької творчості
Основний напрямок її реалізації — створення оптимальних умов для розвитку і саморозвитку особистості, розкриття в навчально-виховному...
ВІДДІЛ ОСВІТИ НЕМИРІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Номінація: “Опис перспективного досвіду роботи педагогічних колективів, керівників гуртків із різ них напрямків науково-технічної...
Немирівська райдержадміністрація Відділ освіти Бугаківська СЗШ І-ІІ...
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка