МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІДДІЛ ОСВІТИ НЕМИРІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ НЕМИРІВСЬКИЙ БУДИНОК ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ


Скачати 117.4 Kb.
НазваМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІДДІЛ ОСВІТИ НЕМИРІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ НЕМИРІВСЬКИЙ БУДИНОК ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ
Дата30.11.2013
Розмір117.4 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВІДДІЛ ОСВІТИ НЕМИРІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

НЕМИРІВСЬКИЙ БУДИНОК ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засідання Наказ відділу освіти Немирівської

Методичної ради райдержадміністрації

КЗ «Немирівського РМК» 04 листопада 2013р. № 393

10 вересня 2013 р.№ 02
Навчальна програма з позашкільної освіти

Науково-технічного напрямку


«Юні користувачі персональним комп’ютером»

основний рівень навчання

Укладач:

Керівник гуртка

Пузаєнко О.В.


2013-2014 н.р

ПРОГРАМА

юних користувачів персонального комп’ютера

Основний рівень

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Стрімкий розвиток комп’ютерної техніки є однією з характерних прикмет сучасності. Інформаційні технології, основним компонентом яких є комп’ютер,проникають практично в усі сфери людської діяльності. Те, що не так давно вважалось фантастикою, тепер, завдяки прогресу в галузі комп’ютерних технологій, стало реальністю.

Комп’ютерні технології застосовують у промисловості, у банках і на складах, у системах зв’язку і управлінні транспортом, видавництвах і великих бібліотеках, у парламентах і міністерствах, у податкових інспекціях і у сфері розваг тощо. Практично неможливо уявити сучасний офіс без повсякденного і широкого застосування комп’ютерних технологій. Комп’ютер став неодмінним атрибутом робочого місця працівників багатьох професій. Саме тому зростає попит на спеціалістів у галузі комп’ютерних технологій.

Метою програми є формування компетентностей особистості у процесі опанування основами інформатики та обчислювальної техніки.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

1. Пізнавальна компетентність, яка полягає у засвоєнні знань про інформацію та її властивості; структуру обчислювальної системи; операційної системи Windows;

2. Практична компетентність, яка полягає у використанні прикладного програмного забезпечення для виконання практичних завдань, формуванні практичних навичок використання засобів сучасних інформаційних технологій, роботи з пристроями введення-виведення інформації, прикладним програмним забезпеченням загального призначення; реалізація дій з використанням засобів операційної системи Windows Хр.

3. Творча компетентність, яка забезпечує розвиток мислення, творчих здібностей учнів, інтелекту, набуття досвіду власної творчої діяльності,

оволодіння новими навичками та здатностями, вміннями змінювати свою життєву програму розвитку, формування в учнів здатності до самостійної активної діяльності в усіх проявах життя, творчої ініціативи та самореалізації.

4. Соціальна компетентність, яка полягає у вихованні культури праці, творчої ініціативи, формуванні стійкого інтересу до технічної творчості, розвиток позитивних якостей емоційно-вольової сфери особистості: працелюбства, наполегливості, відповідальності.

До складу групи 1-го року навчання зараховуються учні  5-8 класів загальноосвітніх закладів, які мають поверхневі знання з основ інформатики та обчислювальної техніки.

Під час навчання учні отримують теоретичні знання з основ інформатики, набувають практичних навичок користування операційною системою ПК, текстовим процесором,  графічнимипрограмою створення презентацій  PowerPoint,  глобальною комп’ютерною мережею Інтернет.

Навчання у гуртку сприяє поглибленню знань шкільної програми,

кращому засвоєнню матеріалу, удосконалює навички роботи з комп’ютерними програмами і забезпечує професійну орієнтацію учнів.

При укладанні програми враховано Державний стандарт базової і повної

середньої освіти- освітні галузі: «Технології», «Природознавство»,

«Математика».    

Програмою передбачено індивідуальне навчання відповідно до

Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10.12.2008 р. № 1123).

Програма побудована на основі навчальної програми з позашкільної освіти науково-технічного напрямку «Юні користувачі персональним компютером» (основний рівень навчання) Рекомендовано Міністерством освіти і науки , та молоді та спорту України лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 02. 04. 2012 р. №1/11-4292

Дана програма змінена з урахуванням особливостей освітнього закладу, режиму і часових параметрів здійснення діяльності гурткової роботи. Внесено зміни до кількості годин (замість 144 год. на рік – 72 год.) необхідних для засвоєння відповідних тем, враховуючи рівень підготовки, інтереси та вік вихованців. Усі теми розділу будуть вивчені способом ущільнення навчального матеріалу.


Основний рівень, перший рік навчання

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


  

 

 


Розділ, тема

 

 

 

Кількість годин


усього

теоретичні


практичні


1.

Вступне заняття

1

1

-

2.


Інформація, інформатика, представлення

інформації

5


2


3


3.

 Структура персонального комп’ютера (ПК).

Пристрої введення-виведення інформації

15

10

5

4.

Операційні системи ПК

6

3

3

5.

Операційна система MS Windows

6

3

3

6.

 Стандартні програми

8

3

5

7.

Текстовий редактор MS Word

18

8

10

8.

 Графічні редактори Paint та MS Word

12

4

8

9

Підсумкове заняття

1

1Разом

72

35

37ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1.Вступне заняття (1 год)

Мета, завдання та зміст роботи гуртка. Організаційні питання. Санітарні норми та техніка безпеки при роботі на комп’ютері. Техніка безпеки при роботі на комп’ютері.

2Інформація, інформатика, представлення інформації ( 5 год)

Поняття інформації. Інформатика. Історичні аспекти інформатики.

Двійкове кодування інформації. Біти і байти. Стандартне кодування ASCII.

Поняття формату інформації.

Практична робота. Запис чисел У різних системах числення. Кодування та форматування інформації.

3. Структура персонального комп’ютера (ПК).

Пристрої введення-виведення інформації ( 15год)

Структура персонального комп’ютера (ПК), як обчислювальної системи.

Апаратна та програмна складові ПК, їх взаємодія. Основні пристрої апаратної складової ПК, їх функція та взаємодія. Основні характеристики та функції процесора. Типи процесорів. Внутрішня, зовнішня та оперативна пам’ять. Кешпам’ять. Фізичні основи зберігання інформації. Пам’ять на магнітних носіях.

Гнучкі дискети. Жорсткий диск. Фізичні і логічні диски. Введення інформації в комп’ютер. Структура та принцип роботи клавіатури. Цифро-алфавітна група клавіш. Функціональні та спеціальні клавіші. Група редагування. Група калькулятора. Різновиди маніпуляторів. Маніпулятор курсора - миша: користування кнопками миші. Основні характеристики монітора. Різновиди моделей принтерів та сканерів.

Практична робота. Ознайомлення із структурою ПК, з апаратною та програмною складовими, з функціями апаратної складової, з характеристиками процесора та алгоритмом його роботи. з носіями інформації та оперативною пам’яттю. з машинними носіями інформації: дисками, дискетами, флешпам’яттю та "вінчестером". Ознайомлення з клавіатурою та її функціональними клавішами. Введення тексту за допомогою клавіатури. Робота з групою клавіш.

Робота з об’єктами за допомогою миші. Ознайомлення з роботою і характеристиками монітора, з роботою принтера, сканера, різних маніпуляторів.

4. Операційні системи ПК (6 год)

Операційні системи ПК. Операційні системи корпорації Microsoft.

Операційні системи DOS. Структура операційної системи MS-DOS. Windows

3.х/9х., Windows NT/2000/XP/Vista та інші операційні системи.

Практична робота. Ознайомлення з основними функціями операційних систем, командами для роботи з файлами, командами операційної системи. Ознайомлення з операційними системами.

5. Операційна система MS Windows (6 год)

Робочий стіл. Контекстне меню об’єкта. Запуск різних програм з робочого столу. Панель задач. Меню «Пуск». Вікна в Windows. Різновиди вікон.

Розміщення декількох вікон на екрані. Кнопки керування вікном. Перемикання між вікнами. Різні способи розміщення вікон. Вікно папки. Довідкова система Windows. Робота з довідковою інформацією. Поняття папки, створення папки. Перейменування та знищення папки. Поняття файлу. Шлях до файлу або папки. Застосування Корзини. Настройка вказівок миші. Команда «Знайти». Спеціальні можливості програми «Провідник».

Практична робота. Впорядкування значків на робочому столі. Різні способи запуску програм. Ознайомлення з властивостями Панелі задач.

Настройки Windows. Панель керування. Оформлення Робочого столу. Екранна заставка. Настройка зовнішнього вигляду головного меню. Настройка Панелі задач. Ознайомлення з меню «Пуск», з різними видами вікон. Робота з вікном, кількома вікнами. Розміщення вікон зліва направо, зверху вниз тощо. Виклик довідки. Пошук інформації. Створення, різні операції з папками. Створення файлів. Пошук файлу або папки за заданим шляхом. Ознайомлення з основними настройками Windows. Вибір фонового малюнка Робочого столу. Настройка заставки екрана. Виконання настройки. Зміна розмірів панелі задач. Переміщення Панелі задач. Настройка Корзини. Зміна вказівок миші. Робота з командою «Знайти». Пошук, запуск та копіювання програм в Провіднику. Ознайомлення зі спеціальними можливостями.

6. Стандартні програми ( 8 год)

Графічний редактор Paint для Windows. Інструменти для малювання.

Редагування малюнка і кольору. Формати для збереження малюнків.

Перенесення, копіювання та трансформування зображень. Текстовий редактор Блокнот. Знайомство з текстовим процесором WordPad. Форматування та оформлення документу. Вставка об’єктів в документ. Програма Калькулятор.

Практична робота. Вікно редактора Paint. Створення малюнків. Робота з графічним редактором Paint. Збереження малюнків в різних форматах. Побудова в редакторі Paint електричної схеми. Створення текстового документу в програмі Блокнот та в процесорі WordPad. Форматування та оформлення тексту. Виконання нескладних обчислень у програмі Калькулятор.

7. Текстовий редактор MS Word (18 год)

Системи опрацювання текстів, їх класифікація та функції. Призначення текстового редактора. Вікно програми Word. Редагування тексту. Особливості збереження документів. Відкриття файлів, документів.

Десятипальцеве уведення даних з клавіатури. Програма клавіатурного тренажера. Основи форматування документів. Додаткові засоби форматування. Форматування сторінки. Друкування документу. Режими друку. Способи створення таблиць. Створення і опрацювання графіки. Текстові ефекти. Кольорове оформлення. Прийоми роботи з зовнішніми об’єктами. Прийоми розміщення екранних ілюстрацій у документах. Редактор формул.

Практична робота. Введення тексту з клавіатури. Редагування тексту.

Особливості збереження документів. Відкриття файлів. Робота з програмою клавіатурного тренажера. Форматування символів з панелі інструментів, командами меню. Додаткові засоби форматування. Форматування сторінки. Друкування документу. Друкування конвертів.

8. Графічні редактори Paint

та MS Word (12 год)

Поняття про комп’ютерну графіку. Типи графічних файлів. Графічний редактор Paint, його призначення та основні функції. Запуск графічного редактора. Вікно графічного редактора. Створення стандартних фігур. Робота з текстом. Зберігання графічних об’єктів в різних форматах. Пошук графічних файлів. Можливості векторного малювання у текстовому редакторі MS Word. Малювання за допомогою інструментів Автофігури, Об’єкт WordArt, Діаграма. Вставлення графічних об’єктів та малюнків до тексту.

Практична робота. Створення графічних об’єктів. Побудова малюнка. Редагування кольору. Створення і збереження малюнків у різних форматах (.bmp, .jpg, .gif). Малювання у текстовому редакторі MS Word.

9. Підсумкове заняття ( 1 год)

Підсумок роботи гуртка за рік. Відзначення кращих вихованців.


ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Учні мають знати:

-основні поняття інформатики: інформація, інформаційні процеси,

способи і засоби передавання інформації, кодування інформації;

-основні складові обчислювальної системи, її функції, пристроївведення-виведення інформації;

-структуру і призначення клавіатури та маніпулятора курсору типа “миша”;

-відомості про операційні системи ПК, їх особливості та основні функції;

-порядок роботи з операційною системою Windows, вікнами,

папками, файлами, стандартними програмами: графічним редактором Paint,

текстовим редактором Блокнот, текстовим процесором WordPad, програмами

Калькулятор та Провідник;

-відомості про текстовий процесор MS Word, його основні налаштування;

Учні мають вміти:

-працювати на клавіатурі;

-налаштовувати операційну систему ПК;

-працювати в стандартних програмах Windows XP: графічному редакторі Paint, текстовому редакторі Блокнот, нескладному текстовому процесорі WordPad та програмах Калькулятор і Провідник;

-працювати в текстовому процесорі MS Word, налаштовувати стилі,

вводити, редагувати і форматувати тексти, додавати в документ таблиці,

малюнки, символи, формули, використовувати графічні можливості MS Word;

БІБЛІОГРАФІЯ

1. Верлань А.Ф. Інформатика. Підручник для учнів 10-11 кл. середніх загальноосвітніх шкіл / А.Ф. Верлань., Н.В. Апатова. – К.: Форум, 2000. –223

2. Гурский Ю.А. Photoshop CS. Трюки и эффекты / Ю.А. Гурский., А.В.

Васильев. – СПб.: ЗАО Издательский дом "Питер", 2004.

3. Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия персонального компьютера

2003 / В.П. Леонтьев. – М.: Олма-пресс, 2003. – 960 с.

4.Маргулис Д. Photoshop для профессионалов / Д. Маргулис; пер. с англ.

–М.: ООО "РТВ – Медиа", 2001.

5.Руденко В.Д. Практичний курс інформатики: навчально-методичнийпосібник / В.Д. Руденко., О.М. Макарчук., М.О. Патланжоглу. – К.: 1997.-304 с.

6.Симонович С. Общая информатика: Учебное пособие для средней школы (5-9 класс) / С. Симонович., Г. Евсеев., А. Алексеев.– М.: 1999.- 590 с.

7.Симонович С. Специальная информатика: Учебное пособие:

универсальный курс / С. Симонович., Г. Евсеев., А. Алексеев. – М.: АСТпресс,1999. - 480 с.

8. Хабрейкен Д. Power Point 2002 / Д. Хабрейкен. – М.: Вильямс, 2002. –

216 с.

Схожі:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІДДІЛ ОСВІТИ НЕМИРІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ...
Фотографія є найпоширенішим і найпопулярнішим видом мистецтва серед учнівської молоді
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІДДІЛ ОСВІТИ НЕМИРІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ...
Серед таких цінностей розуміння й усвідомлення місця і ролі особи в історичному процесі
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІДДІЛ ОСВІТИ НЕМИРІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ...
Заняття в гуртку залучають дітей до творчості, розвивають їхні інтереси, підвищують пізнавальну активність, розвивають допитливість,...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІДДІЛ ОСВІТИ НЕМИРІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ...
Україна отримала можливість безпосереднього спілкування з іншими державами, стала суб’єктом міжнародного життя, включилася в глобальні...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІДДІЛ ОСВІТИ НЕМИРІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ...
Молодому поколінню українців необхідно знати свої права, вміти їх відстоювати, спираючись на норми права і положення закону, шукати...
Немирівський Будинок дитячої та юнацької творчості
Практика реалізації компетентнісного підходу в процесі роботи творчого об’єднання «Цікава астрономія»
УКРАЇНА КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕПАРТАМЕНТ...
Кіровограді на базі комунального позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості»...
Немирівський Будинок дитячої та юнацької творчості
Основний напрямок її реалізації — створення оптимальних умов для розвитку і саморозвитку особистості, розкриття в навчально-виховному...
ВІДДІЛ ОСВІТИ НЕМИРІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Номінація: “Опис перспективного досвіду роботи педагогічних колективів, керівників гуртків із різ них напрямків науково-технічної...
Немирівська райдержадміністрація Відділ освіти Бугаківська СЗШ І-ІІ...
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка