Роздуми ліричного героя про сутність людського життя


Скачати 87.09 Kb.
НазваРоздуми ліричного героя про сутність людського життя
Дата17.08.2013
Розмір87.09 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Література > Документи
Всеукраїнська учнівська олімпіада з української мови та літератури

(ЗНЗ з румунською мовою навчання)

2011/2012 н. р.

ІІІ етап

УКРАЇНСЬКА МОВА

8 клас

ХІ варіант

  • Завдання із відкритою відповіддю

4. Розташуйте слова, утворивши речення із зворотним порядком слів, підкресліть члени речення.

4. А. На березі ріки стоять три стрункі дубки.

Три дубки – підмет; стоять – присудок; на березі – обставина місця; ріки – додаток.

Б. Довгими вусами колосків грався вітер, шарудів.

Довгими вусами колосків шарудів, грався вітер.

Довгими вусами колосків грався, шарудів вітер.

Вітер – підмет; шарудів, грався – присудки; вусами – додаток; довгими – означення; колосків – означення.
5. Запишіть речення. Зробіть його синтаксичний розбір (підкресліть головні і другорядні члени речення, дайте характеристику речення, побудуйте структурну схему). Надпишіть над кожним словом частину мови. Зробіть морфологічний аналіз підкресленого слова.

Найлегше було вкинути листівку до поштової скриньки (Ірина Вільде).

Найлегше – присл., обставина; було вкинути – дієсл., присудок; листівку – іменн., додаток; до (прийм.) скриньки (іменн.) – додаток; поштової – означення.

Речення – розповідне, неокличне, просте, односкладне, безособове, поширене, повне, неускладнене.
Найлегше – як? присл., легше, якісно-означальний, найв. ступінь порівняння, проста форма, обставина.

Всеукраїнська учнівська олімпіада з української мови та літератури

(ЗНЗ з румунською мовою навчання)

2011/2012 н. р.

ІІІ етап

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

8 клас

ХІ варіант

5. Доведіть, що праця О. Кошиця «Про українську пісню й музику» має велике значення і сьогодні.

У праці О. Кошиця «Про українську пісню й музику» зазначено, що народна пісня є грунтом для мистецтва як світського, так і церковного. По-сучасному звучать і сьогодні його слова, що музична творчість українського народу огорнула піснею життя всієї нації у всіх її проявах. На основі текстів історичних пісень можна вивчити минуле народу, виховати справжніх патріотів рідної землі.
6. Зробіть ідейно-художній аналіз поезії Ліни Костенко за такою схемою: настрій твору; тема та ідея; вид лірики; жанр; художня лексика; тропи; художній синтаксис (стилістичні фігури); фонічні засоби та їх роль у розкритті авторського задуму; особливості віршування (рима, римування, віршовий розмір); строфічна будова.
ІЛЮЗІЯ
Настрій – радісний, піднесений.

Тема – роздуми ліричного героя про сутність людського життя.

Ідея – тільки на рідній землі людина може відчути справжнє щастя.

Вид лірики – філософська.

Жанр – вірш.

Художня лексика – загальновживана.

Тропи: епітети (неземну блакить, мелодія дивная, простір голубий, небо чарівне, світлі мрії-сни, радощі дзвінкі, безмежний світ, вічна чистота);

порівняння (я, наче птах, рвусь...) ,

метафора (простір кличе, сонце і любов там переплелись, весна впліта світлі мрії-сни, пролітають дні, роки пливуть),

метонімія (пригорщі свої ти прийми мене);

символи: сніг, мрії-сни, вічна чистота.

Художній синтаксис: інверсія, риторичне звертання (небо чарівне).

Фоніка: асонанс и.

Рима: чоловіча; римування суміжне (паралельне) - (аабб), віршовий розмір – п’ятистопний хорей із заміною стоп (ямб у 3,4,5 стопах); з пірихієм у 2 та 4 стопі, зі спондеєм у 3 стопі.

Строфічна будова – катрен.


Всеукраїнська учнівська олімпіада з української мови та літератури

(ЗНЗ з румунською мовою навчання)

2011/2012 н.р.

ІІІ етап

УКРАЇНСЬКА МОВА

9 клас

ХV варіант
4. Побудуйте речення за поданою схемою. Визначте тип речення.

[ 1 ], [2 ] , та [ 3 ] .

Складне речення з різними видами зв’язку: 1,2 – безсполучниковий, 2,3 – сполучниковий сурядний зв’язок.
5. Перепишіть речення. Зробіть його синтаксичний розбір (підкресліть головні і другорядні члени речення, дайте характеристику речення, побудуйте структурну схему). Надпишіть над кожним словом частину мови. Зробіть морфологічний аналіз підкресленого слова.

Літа минають за літами, та знову пам'ять поверта оту хвилину біля мами, яка навіки золота (Л. Талалай).
Літа – іменн., підмет; минають – дієсл.; присудок; за (прийм.) літами(іменн.) – обставина – 1 частина складносурядного речення;

та (спол.);

знову - присл., обставина; пам'ять – іменник, підмет; поверта – дієслово, присудок; оту – займенник, означення; хвилину – іменник, додаток; біля (прийм.) мами (іменник) – означення - 2 частина складносурядного речення;

яка - займенник, підмет; навіки – присл., обставина; золота – прикметник, присудок – 3 частина складного речення.
Речення – розповідне, неокличне, складне з різними типами зв’язку – сурядним та підрядним, складається з 3 частин: 1 з 2 – сурядний зв’язок із протиставними відношеннями, спосіб зв’язку – протиставний спол. та; 2 з 3 – підрядний зв’язок, 2 – головна частина, 3 – підрядна означальна, знаходиться в постпозиції, спосіб зв’язку – сполучне слово яка.
Минають – дієслово, поч. ф. – минати, недокон. виду, неперехідне, дійсний спосіб, теперішній час, ІІІ особа множ., І дієвідміна, присудок.


Всеукраїнська учнівська олімпіада з української мови та літератури

(ЗНЗ з румунською мовою навчання)

2011/2012 н.р.

ІІІ етап

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

9 клас

ХV варіант
5. У чому полягає особливість барокової поезії?

Барокова поезія – це поезія стилю бароко. Для бароко характерні яскраво виражені урочистість, пишність, складність, мінливість, підкреслена мальовничість, декоративність

Особливості стилю українського бароко: техніка віршування, віршові ігри, поетичне штукарство («фігурні» вірші), намагання вразити читача пишним, барвистим стилем.
6. Зробіть ідейно-художній аналіз поезії за такою схемою: настрій твору; тема та ідея; вид лірики; жанр; художня лексика; тропи; художній синтаксис (стилістичні фігури); фонічні засоби та їх роль у розкритті авторського задуму; особливості віршування (рима, римування, віршовий розмір); строфічна будова.

Як довго ждали ми своєї волі слова.

І ось вона співа, бринить.

Бринить, співає наша мова,

Чарує, тішить і п’янить.
Як довго ждали ми... Уклін чолом народу,

що рідну мову нам зберіг,

Зберіг в таку страшну негоду,

Коли він сам стоять не міг.

Олександр Олесь
Настрій – урочистий, піднесений.

Тема – рідна мова.

Ідея – народ, незважаючи на різні історичні перепони, зберіг рідну мову;

уклін чолом народу, який зберіг рідну мову.

Вид лірики – громадянська.

Жанр – вірш.

Художня лексика – загальновживана.

Тропи: епітети (страшна негода), метафора (ждали волі слова, вона співа, бринить, чарує, тішить і п’янить), метонімія (народ стоять не міг).

Художній синтаксис: інверсія.

Фоніка: асонанс о.

Рима: 1,3 – жіноча, 2, 4 – чоловіча; римування перехресне (абаб), віршовий розмір – різностопний ямб з пірихієм у 3 стопі та нарощенням у 1, 3 рядках.

Строфічна будова – катрен.

Всеукраїнська учнівська олімпіада з української мови та літератури

(ЗНЗ з румунською мовою навчання)

2011/2012 н. р.

ІІІ етап

УКРАЇНСЬКА МОВА

10 клас

ХVІ варіант

4. Відредаговані речення.

Вибачте, я ще хотів поговорити стосовно (щодо) вступних іспитів.

Призначену на понеділок зустріч несподівано відмінили.

Одним із найдавніших і найкращих зразків садово-паркового мистецтва в Україні є парк у селі Сокиринці.

Вже понад сто задач зі збірника ми розв’язали на уроках математики.

Особовий лист віднесіть у відділ кадрів.

Не будемо сидіти склавши руки, незважаючи на обставини.


5. Запишіть речення. Зробіть його синтаксичний розбір (підкресліть головні і другорядні члени речення, дайте характеристику речення, побудуйте структурну схему). Надпишіть над кожним словом частину мови. Зробіть морфологічний та морфемний аналіз підкресленого слова.

Тихо всюди, тільки де-де вітерочок пронесеться та на землю із-під неба пісня жайворонка ллється (Я. Щоголів).
Тихо – присл., присудок; всюди – присл., обставина – 1-а частина складного речення; тільки – частка; де-де – присл., обставина; вітерочок – імен., підмет; пронесеться – дієслово, присудок – 2-а частина складного речення;

та (спол.);

на (прийменник), землю (іменн.) – обставина;

із-під (прийменник), неба (іменник) – обставина;

пісня – іменник, підмет; жайворонка – іменник, означення; ллється - дієслово, присудок - 3 частина складного речення.

Речення – розповідне, неокличне, складне з різними видами зв’язку: безсполучниковим та сурядним; складається з 3-х частин, 1-а з 2-ою – безсполучниковий зв’язок, частини однорідні; 2-а з 3-ою – сурядний зв’язок з єднальними відношеннями, події відбуваються одночасно; спосіб зв’язку – сурядний єднальний сполучник та.
Всюди - прислівник, обставинний місця, с.ф. - обставина.

Всюди – основа слова, сюд – корінь, в – префікс, и – суфікс.

Всеукраїнська учнівська олімпіада з української мови та літератури

(ЗНЗ з румунською мовою навчання)

2011/2012 н. р.

ІІІ етап

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

10 клас

5. Вкажіть, як звали діда й прабабу Чіпки Варениченка за батьківською лінією? Як відгукнувся цей генетичний спадок у характері та в домі Чіпки?

Діда Чіпки Вареника звали пан Василь Семенович Польський, а прабаба – пані генеральша.

Будучи нешлюбним онуком пана Польського, Варениченко не усвідомлює причини свого вибухового гніву, зумовленого поєднанням панських генів з їх комплексом вседозволеності, та козацьких генів з їх предковічним потягом до свободи. На перших порах він лише бере близько до серця всі прояви кривди і бажає справедливої кари тим, хто, на його думку, заслуговує. У своїх вчинках Чіпка-підліток несвідомо наслідує батька в такому ж віці: спочатку ненавидить ровесників, як батько ненавидів паненя (свого звідного брата).

У характері й долі Чіпки основну роль все ж таки зіграли батькові гени: обидва стали злочинцями (батько – двоєженець, син – убивця).

6. Зробіть ідейно-художній аналіз поезії за такою схемою: настрій твору; тема та ідея; вид лірики; жанр; художня лексика; тропи; художній синтаксис (стилістичні фігури); фонічні засоби та їх роль у розкритті авторського задуму; особливості віршування (рима, римування, віршовий розмір); строфічна будова.


Настрій – урочистий, піднесений.

Тема – гармонія людини і природи.

Ідея – природа і людина перебувають у нерозривному зв’язку.

Вид лірики – пейзажно-філософська.

Жанр – вірш.

Художня лексика – загальновживана, є діалектизм (дзбан).

Тропи: епітети (кучеряві вільхи, дощем квітневим, скляний дзбан, блакитне небо, найдивніша мова гайова), метафора (2-а строфа), в рушницю ночі склав хтось зорі-кулі, місяць розклюють зозулі.

Художній синтаксис: інверсія, паралелізм (Росте Антонич, і росте трава), риторичне звертання (весно, не тривож), риторичне питання та риторичний оклик; обрамлення.

Фоніка: асонанс о, алітерація р.

Рима: 1,4 – чоловіча, 2, 3 – жіноча; римування кільцеве (абба), віршовий розмір –п’ятистопний ямб з пірихієм у 1,2,3 стопах та нарощенням у 2, 3 рядках.

Строфічна будова – катрен.

Схожі:

Уроку І. Вступна частина
Ми продовжуємо роботу над текстуальним аналізом віршів Євгена Плужника, дослідження образу ліричного героя, і результатом цього уроку...
Позакласний захід до Дня української писемності й мови
Відомий український письменник XIX століття Панас Мирний писав: «Найбільше і найдорожче добро кожного на­роду — це його мова, ота...
DO11 ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В СВІТІ ТА В УКРАЇНІ
У статті робиться історичний екскурс для визначення ролі людського капіталу. Розглядаються негативні фактори розвитку людського капіталу...
УРОК 1 Тема : Вступ. Життя як феномен. Здоров’я як явище людського...
Формування навичок роботи в групі, виховання відповідального ставлення до свого життя і здоров’я
Уроку: Подорож Скруджа Різдвяної ночі в часі і просторі
Ключові поняття : Різдвяне оповідання, життєвий шлях героя, деградація, відродження особистості героя
Музей І. Черняхівського, с. Вербова У мальовничому селі Вербова створено...
Великої Вітчизняної війни, двічі Героя Радянського Союзу генерала армії Івана Даниловича Черняховського, де представлені копії документів...
Допомогти учням з ясувати сутність понять «добро», «доброта», «милосердя»...
На дошці записаний епіграф без останнього слова, яке учні повинні назвати в кінці заходу
Гра проводиться в чотири тури. Тур перший бліц-турнір. Кожній команді...
Час на роздуми – 30 секунд. І останній четвертий тур найбільш видовищний: команди одна одній задають два питання в театралізованій...
Емоції пронизують життя людини, супроводжують будь-яку її діяльність....
Емоції пронизують життя людини, супроводжують будь-яку її діяльність. Вони – найважливіша сторона людського існування. Багатство...
Земне життя Христа
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка