Уроку виробничого навчання


НазваУроку виробничого навчання
Сторінка1/3
Дата03.11.2013
Розмір0.52 Mb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Право > Урок
  1   2   3
Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України.

Управління освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації.

Навчально-методичний центр профтехосвіти у Донецькій області.

Державний навчальний заклад.

«Димитровський професійний гірничий ліцей»
Методична розробка

Уроку виробничого навчання

За темою: « Розпізнавання асортименту молока, вершків, молочних консервів, кисломолочних товарів»
Складена майстром

виробничого навчання

II категорії

Велигодською Любов’ю

Станіславівною.

м. Димитров , 2013р.
Автор: Велигодська Л.С –майстер виробничого навчання ІІ категорії

Державний навчальний заклад «Димитровський професійний гірничий ліцей».

Анотація: Методична розробка з теми «Розпізнавання асортименту молока, вершків, молочних консервів, кисломолочних товарів» складена для проведення уроків майстрам виробничого навчання з професії «Продавець продовольчих товарів». В методичній розробці розглянуті питання вивчення учнями асортименту молочних товарів, по визначенню відмінних та смакових особливостей , споживчої цінності , терміни зберігання. Надається увага виконанню торгово-технологічному процесу, охороні праці та правилам ТБ. Методична розробка містить в собі план-конспект, який пропонується починаючим майстрам, та схема методів і форм роботи на уроці виробничого навчання для викладачів та майстрів.

Рецензенти:

Голова методичної комісії ДНЗ ДПГЛ - Іванова Т.І.

Викладач спецдисциплін - Саприкіна Л.А.

Розглянуто і схвалено методичною комісією продавців та поварів ДНЗ ДПГЛ.

Протокол № 8 від 31.01.2013р

Рецензія

на методичну розробку

уроку з виробничого навчання за темою:

«Розпізнавання асортименту молока, вершків, молочних консервів, кисломолочних товарів» майстра в/н: Велигодської Л.С.

Методична розробка уроку з виробничого навчання за темою: «Розпізнавання асортименту молока, вершків, молочних консервів, кисломолочних товарів» виконана за інноваційними технологіями з використанням таких методів, як комп’ютерний тестовий, показ відеофільму, ігровий, проблемно-пошуковий, репродуктивний , робота в бригадах та малих групах, які спонукають учнів до активізації пізнавальної діяльності, розглянуті питання взаємоконтролю та самоконтролю учнів, відображає практичний показ майстра трудових прийомів, співробітництва, партнерства «учень-майстер».

Велигодська Л.С. чітко в доступній формі розкрила тему та мету уроку на всіх етапах структури уроку,

Методична розробка розглянута і обговорена на засіданні метод комісії "Продавців, поварів".

Було дано високу оцінку методрозробці, її ефективності застосування на уроці з даної теми, доцільність використання інноваційних технологій.

Рецензенти:

Голова методичної комісії - Іванова Т.І.

викладач спецдисциплін - СаприкінаТ.М.
Зміст методичної роботи

1.Зміст МЕтодичної роботи стор. 5

2.Пояснювальна записка 6

3.План уроку 9

4.Алгоритм перебігу уроку(план-конспект) 10 5.Схема методів та форм роботи 25

6.Висновок 32

7.Список використаної літератури 33

Пояснювальна записка
Відповідно до вимог Державної національної програми «Освіта» особливого значення набуває забезпечення випереджального зростання кваліфікації робітника та спеціаліста, безперервності і наступності у здобутті кваліфікаційних рівнів.

У сучасних економічних умовах посилюється важливість поєднання споріднених професій та спеціальностей для забезпечення мобільності фахівців на ринку праці.
Навчальним планом в учбовій групі за професією «Продавець продовольчих товарів, продавець непродовольчих товарів» передбачено термін навчання 1.5роки. Навчання за професією «Продавець продовольчих товарів» відбувається на першому курсі і надається 485 годин.

Навчання за професією «Продавець непродовольчих товарів» відбувається на другому курсі і надається 479 годин


Методична розробка написана по темі «Розпізнавання асортименту молока, вершків, молочних консервів, кисломолочних товарів »

Для вивчення цієї теми уроку виробничого навчання, майстер обов’язково організовує своє робоче місце і робоче місце учнів, надає велике значення його оснащенню. Дуже важливо щоб це все було в зразковому стані і урок був насичений необхідним оснащенням.
Комплексно-методично оснащення уроку

1.Дидактичний матеріал: 33слайди, інструкція з охорони праці та ТБ при роботі в молочному відділі, нормативні документи з правил продажу товарів, «Закон про захист прав споживачів» , вимоги з КпАП, картки комплексних завдань, тести, кросворди, проблемні ситуації, задачі.

2.Натуральні зразки молока, вершків, молочних консервів, кисломолочних товарів .

3.Торгове обладнання: ЕККА «ДатексМР-500т», «Датекс МР 50Т», «Міні»

4.Торговий інвентар: мітромер, мутовка, совок, полімерні стакани, пакувальний матеріал.

5.Розрахунковий інвентар – калькулятори.

6.Технічні засоби навчання: - мультимедійний проектор, ноутбук, калькулятори.
При вивченні цієї теми була поставлена навчальна мета: навчити учнів розпізнавати асортимент молока, вершків, молочних консервів, кисломолочних товарів , визначати їх відмінні та смакові особливості, споживні цінності, приймати булочні вироби за кількістю та якістю, оформлювати супровідні документи, розташовувати ці вироби на зберігання, підготовлювати до продажу та виконувати продаж.
Виховна мета : виховувати в учнях почуття відповідальності за забезпечення якості молочних товарів, професійні навички, формувати творчого, працелюбного учня з високою професійною майстерністю, з відповідальним ставленням до результатів своєї праці.
Тип уроку: формування умінь і навичок учнів за допомогою майстра виробничого навчання. Учні формують правильні прийоми роботи, які при багаторазових повтореннях переходять у навички.
Урок виробничого навчання- це ключова одиниця навчального процесу, що поєднує в собі задачі, зміст і методи навчання. Суть уроку складає організація навчально-пізнавальної діяльності учнів. Головна, найбільш загальна задача уроку- створення оптимальних умов для оволодіння кожним учнем системи знань, для досягнення високого рівня розумової діяльності, позвитку здібностей і виховання учнів. Успіх виробничого навчання значною мірою залежить від користування принципів та методів навчання, тому я використовую слідуючи принципи та методи:
-Принцип науковості і доступності виробничого навчання. На уроці присутнє сучасне обладнання: мультимедійний проектор, ноутбук, калькулятори, торгове обладнання: ЕККА «Датекс МР-500Т», «Датекс МР 50Т», «Міні», які застосовуються для підвищення ефективності навчального процесу.
-Принцип систематичності і послідовності які проявляються у встановленні доцільних міжпредметних зв’язків, зв’язків між теоретичним і виробничим навчанням, а також між окремими темами уроків. Так даний урок пов’язаний з слідуючими предметами:


Предмети

Вивчаємі теми .

1.Товарознавство

- Асортимент товарів, показники якості.

2. 2 2.Організація та технологія

продажу товарів.

-Організація торгово-технологічного процесу у магазині.

-Використання нормативних документів для продавця.

3.Санітарія та гігієна

- Терміни зберігання товарів.

-Санітарні вимоги до торгового обладнання, інвентарю.

4.Облік та звіт

-Документи, регламентуючі приймання товарів

за кількістю та якістю.

5.Торгове обладнання

-Види торгового обладнання: немеханічне, розрахункове,інвентарь для молочного відділу.

6.Професійна етика та психологія в торгівлі.

-Індивідуальні психологічні властивості покупців.

7.Ринкова економіка.

-Рентабільність та ціноутворення.


Методи виробничого навчання - це основні способи спільної діяльності учнів та майстра, завдяки яким вони оволодіють знаннями, уміннями і навичками професійної майстерності, розвивають творчі здібності, розумові і фізичні сили.
Більш доступними є словесні методи (розповідь, пояснення, бесіда).

В процесі урока виробничого навчання орієнтуюсь на отриманні знання учнів, при цьому дотримуюсь до слідуючих вимог: логічну послідовність і чіткість викладу, ясність, правильність мови, образність використання аналогій порівнянь. Для бесіди, як словесного методу, використовую діалог між мною та учнями у формі запитань і відповіді. Питання учням ставляться чітко, стисло та реально і при цьому містять всі необхідні елементи для повної і чіткої відповіді і показу трудових навичок. Враховуються і особливості змісту виробничого навчання з даної теми й індивідуальної особливості окремих учнів, їхні знання, активність попередньої підготовки, поведінки тощо.
Практичний метод-показ - операцій і процесів майстром виробничого навчання, вправи учнів, розв’язання виробничо-підприємських завдань. Ваговий внесок у формування професійного досвіду додає науковий метод-показ зразків, інструментів, інвентарю і тощо.
Проблемно-дослідницький метод - (рішення проблемних питань, ситуацій, задач). Проблемні запитання в яких є суперечність, орієнтовані на розв’язання єдиних навчальних завдань. Цей метод допомагає формувати активного, творчо думаючого працівника і спонукає учнів на активну творчу діяльність , що є однією з головних задач . На данному уроці я використовую тести, слайди опорних конспектів, показ фільму «Виробництво кисломолочного сиру», протягом уроку використовую проблемні питання , ситуації, виробничі задачі.
Ігровий метод - гра активізує психічні процеси діяльності учнів, цей підхід учнем до вироблення більш складного уміння є основою для формування фахових умінь і навичок і, як результат впевненості в своїх силах через результативність своєї діяльності в імітовано екстремальних умовах. Так учням пропоную рольову гру «Вгадай мене», «Так чи НІ», «Продавець-покупець».
Використовуючи роботу в бригадах, малих групах, передбачаю співпрацю учнів, колективне обговорення й приняття рішення.В процесі роботи в бригадах, малих групах виробляється в учнів почуття відповідальності, прагнення до лідерства, розкриваються можливості учнів , як особистостей.


«Затверджую»

Заступник директора з НВР

Меркулова О.О.
План уроку

Тема програми: Робота продавця в молочному відділі.
Тема уроку: Розпізнавання асортименту молочних товарів:молока, вершків, молочних консервів, кисломолочних продуктів.
Мета уроку: Ознайомити учнів з харчовою цінністю молока, вершків, молочних консервів, кисломолочних продуктів, навчити розпізнавати їх асортимент по зовнішним ознакам, визначати доброякість за вимогами стандарту, опанувати навички роботи по виконанню торгово-технологічного процесу: при прийманні товарів за кількістю, якістю, розміщенню на зберегання, підготовки до продажу, при продажі.
Тип уроку: Формування умінь. Навичок.
Методи навчання: наочні, словесні, практичні(показ трудових прийомів), проблемно-пошукові, ігрові.
Форми роботи: бесіда, ігрові, проблемні ситуації, тестовий контроль, самоконт-роль, робота в малих групах, та бригадах.
Виховна мета: Виховувати у учнях почуття відповідальності за збереження товаро-матеріальних цінностей, сприяти вихованню поваги до професії, дисциплини,сумлінності, відповідальності.
Розвиваюча мета: Розвивати у учнях пізнавальну діяльність, професійні навички та уміння планувати та контролювати свою працю.
Матеріальне-технічне забеспечення уроку: натуральні зразки , стандарт та вимоги з стандарту, сертіфікати якості, комп’ютерні засоби, електронні ваги, ЕККА «Датекс МР 500Т», мультимедійний проектор, калькулятори, інвентар для молочної групи товарів.

Дидактичне забеспечення уроку: Додатки-33слайдів з асортименту молока, вершків, молочних консервів, кисломолочних товарів та торгово- технологічного процесу.

Алгоритм перебігу уроку.

1.Організаційна вступна частина-5 хв.

-перевірка наявності учнів, з’ясування причини відсутності;

-виявлення наявності навчальної документації,підготовки виконання домашнього завдання:повторити тему «Асортимент молока, вершків, молочних консервів, кисломолочних товарів», знайти цікаві відомості про молочні товари, розробити пропозиції виробникам щодо випуску молочної продукції, оформити 2 цінника: на ваговий та штучний товар.

-Санітарний стан учнів.
ІІ Вступний інструктаж- 90хвил.

Слово майстра:

Сьогоні ми з вами продовжуємо вивчати тему уроку в/н згідно навчальної програми, мета яка чітко визначена в кваліфікаційній хар-ці, в якій вказано що повинен знати та уміти учень . І вона у вас записана на першій сторінці вашого щоденника.

Тема програми: « Робота продавця в молочному відділі»
Тема уроку: Розпізнавання асортименту молочних товарів:молока, вершків, молочних консервів, кисломолочних продуктів.» З слайда зачитати мету урока.
Мета уроку: :Ознайомити учнів з харчовою цінністю молока, вершків, молочних консервів, кисломолочних продуктів, навчити розпізнавати їх асортимент по зовнішним ознакам, визначати доброякість за вимогами стандарту, опанувати навички роботи по виконанню торгово-технологічного процесу: при прийманні товарів за кількістю, якістю, розміщенню на зберегання, підготовки до продажу, при продажі. (слайд2; 3.)
Для проведення уроку мені потрібні помічники - експертиі я виберу два учня серед вас. В кінці і семестру ми в групі проводили конкурс професійної майстерності на звання «Кращий продавець » ,де згідно підсумків Ім зайняла –Чернікова К, ІІм –ДабіжаО . Вони і будуть перевіряти завдання та вести облік ваших відповідів, а потім ми їм дамо слово.

Працюючи в молочному відділі необхідно дотримуватись правил охорони праці та ТБ. Деякі пункти зачитати
На нашому уроці присутнє обладнання: вагове, касове,–тому повторимо правила ТБ роботи з електроними вагами та ЕККА..
Слово майстра о споживчих властивостях молока

Молоко, як хліб , людство почало його використовувати понад п’ять тисячоліть тому. Молоко –єдиний продукт харчування в перші місяці життя. «Молоко,- писав академік І.П. Павлов, -це дивовижна їжа , приготовлена самою природою.

Тому фізіологічно молоко призначене задовольняти усі потреби живого організму. Не випадково природа особливо потурбувалася про молоко. Вона щедро наділила його біологічно активними речовинами, притому в найбільш корисних поєднаннях.
Звернення до учнів: домашнім завданням було вам знайти цікаві відомості про молоко.Учні їх озвучують.

Калейдоскоп цікавих відомостей про молоко.

-Корови не дають молока, поки у них не з'явилося теля.

-У коров'ячому вимені міститься від 11 до 23 літрів молока.

-Козине молоко - основний інгредієнт таких сортів сиру, як фета, каприно і рокамадур.

-У древній Русі в посудину з молоком запускали жабу, щоб воно не скисало.

-Вага середньостатистичної молочної корови дорівнює вазі дорослого самця полярного ведмедя.

-Корова дає в середньому 90 склянок молока в день, тобто близько 200.000 скл

-За допомогою молока можна легко вивести свіжу чорнильну пляму.

-Рекомендується протирати молоком позолочені рами і дзеркала.

-Коров'яче молоко є найбільш споживним видом молока - його щорічне виробництво перевищує 400 млн. тонн.

-Найжирніші види молока - молоко тюленів (зміст жирів в нім перевищує 50%) і китів (до 50% жирів). Найменш жирне молоко дають ослиці і кобили.
- Молоко з яких тварин використовують для харчування людей?Слайд 4

-Яка харчова цінність молока ?

Учні користуються опорним конспектом і дають відповідь. Слайд 6.
-які ще речовини ми не згадали і вони мають важливу користь для організму людини? Називають гормони, ферменти, імунні тіла.
Використання теста Слайд 5
-користуючись опорним конспектом дайте відповідь значенням «Пастерізація» та «Стерилізація». (Пастерізація 63-80* протягом 30-40хв; стерилізація-112-120* протягом20-30хв ) (Слайд 6)
- З присутніх зразків молочної продукції на уроці відберіть зразки молока, по маркуванню визначте його вид , та назвіть усі реквізити дайте товарознавчу характеристику.(Усі 4 стола)
Звернуть увагу на штрих –код, яка його мета? Він використовується З метою контролю якості товарів, їх відповідальності вимогам срантартів.Частину коду, яка інформує про товар , присвоює асоціація товарної нумерації «ЕАН-Україна» створена відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994р. № 860.
Майстер доповнює учнів про маркування товарів згідно Наказу Міністерства зовнішних економічних зв’язків України від28 грудня 1994р №237( стр4)про маркування та доповнення про рослинні жири.
-За яким документом перевіряється якість товарів.майстер показує стандарт.

- Яким методом і за якими показниками визначається якість товарів.
Практичний показ майстра визначення якості молока згідно вимогам стандарту, учні одночасно виконують дії з майстром і разом роблять висновок щодо якості молока.
-Майстер пропонує слідуючим учням визначити якість другого зразку молока.

(молока ж 2.5%; топленого)
-користуючись опорним конспектом назвіть види молока, які відсутні у нас на уроці ,але вони потрапляють в торгові підприємства. Дайте їм товарознавчу характеристику. Слайд6
  1   2   3

Схожі:

Уроку виробничого навчання
«ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІГРОВОГО ПРОЕКТУВАННЯ НА УРОКАХ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ»
План уроку виробничого навчання з професії «Оператор комп’терного...
Навчити учнів використовувати інструменти та команди головного меню для створення, форматування та розміщення графічних примітивів...
План уроку виробничого навчання з професії «Оператор комп’терного...
Навчити учнів виконувати макетування та верстку газети на основі створених раніше шаблонів окремих сторінок у програмі Page Maker...
Уроку виробничого навчання
Велигодська Л. С. чітко в доступній формі розкрила тему та мету уроку на всіх етапах структури уроку
«ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ЗАСОБІВ НА УРОКАХ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ В ПТНЗ»
РОЗДІЛ ОРГАНІЗАЦІ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ У ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ
«Інноваційні технології у професії кухар, кондитер». На семінарі...
Тавлено матеріали по організації роботи виробничого навчання і практики кухарів, кондитерів; продемонстроване новітнє обладнання,...
План роботи методичної комісії «Кухар; кондитер» на 2011-2012 н р
Викладачі, майстри виробничого навчання забезпечуювали не тільки виконання навчальних планів і програм, а й застосовували активні...
ДНЗ «Димитровський професійний гірничий ліцей» Підготувала і провела...
Клімова Т. В. – майстер виробничого навчання І категорії, керівник ансамблю «Червона калина» Фестиваль народної пісні „Пісня моя,...
Уроку виробничого навчання
За темою: «Розпізнавання асортименту молока, вершків, молочних консервів, кисломолочних товарів»
План уроку виробничого навчання на 11 листопада 2013 р
Методичне забезпечення: інструкції до лабораторної роботи, ПК із програмою PageMaker 0 
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка