План уроку виробничого навчання на 11 листопада 2013 р


Скачати 154.19 Kb.
НазваПлан уроку виробничого навчання на 11 листопада 2013 р
Дата08.02.2014
Розмір154.19 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Астрономія > Урок
План уроку

виробничого навчання

на 11 листопада 2013 р.

майстра виробничого навчання

Герасименка Олександра Вікторовича

Тема по програмі: Основи технічного редагування та оформлення тексту
Тема уроку : Взаємне розташування об'єктів на сторінці. 
Мета: Навчитись виконувати взаємне розташування об'єктів у PageMaker 7.0. 

Тип уроку: комбінований

Вид уроку: урок-вправа, самостійні практичні роботи

Методичне забезпечення: інструкції до лабораторної роботи, ПК із програмою PageMaker 7.0 


СТРУКТУРА УРОКУ:

І. Організаційний момент.

Привітання, перевірка присутності учнів, перевірка готовності учнів до уроку.

ІІ. Вступний інструктаж

Ознайомлюю учнів з темою і метою уроку.

Проводжу повторення правил з охорони праці та техніки безпеки в лабораторії за питаннями:

 1. Які основні вимоги техніки безпеки перед початком роботи у комп’ютерній лабораторії?

 2. Правила техніки безпеки під час роботи на комп’ютері.

 3. Вправи для очей, рук та постави.

а) актуалізація опорних знань, умінь та навичок учнів:

Для повторення попереднього матеріалу з теми «Робота з графічними примітивами», вивченого на уроках теорії та уроках виробничого навчання,учні відповідають на запитання. (10 хв.):


 1. Як запустити програму Adobe PageMaker 7.0?

Відповідь: Пуск=>Все программы=>Adobe=> Adobe PageMaker 7.0

 1. Як змінити тип лінії в програмі Adobe PageMaker 7.0?

Відповідь: Элемент=>Линия

 1. Як змінити фон готового графічного примітиву?

Відповідь: Элемент=>Фон

 1. Як розбити сторінку на колонки?

Відповідь:  Макет=>Границы колонок

 1. Як помістити графічний об’єкт на передній план?

Відповідь: Элемент=>Монтаж=>На передний план

 1. Як змінити товщину лінії?

Відповідь: Элемент=>Линия=>Заказная

 1. Як змінити шрифт тексту?

Відповідь: Текст=>Шрифт

 1. Як змінити стиль тексту?

Відповідь: Текст=>Стиль

 1. Як встановити панель інструментів на екран?

Відповідь:  Окно=>Показать инструменты

 1. Як повернути текст?

Відповідь: Інструментом «Поворот текста или изображения»

б) Пояснення нового матеріалу та способів виконання практичних дій:

Пояснення нового матеріалу варто закцентувати на темі уроку: «Взаємне розташування об’єктів на сторінці» та меті уроку «навчити виконувати взаємне розташування об'єктів у PageMaker 7.0., виховувати в учнів культуру поведінки при роботі за комп’ютером та у стосунках із одногрупниками, дотримання трудової дисципліни, старанність та активність, бережливе ставлення до техніки».

Демонстрація на дошці за допомогою проектора готової публікації, в якій використані різні графічні об’єкти та текст. Пояснення (15 хв.)проводиться за наступними питаннями, використовуючи презентацію з покроковим поясненням (демонстрація презентації на екрані за допомогою проектора, дошки та безпровідної миші Logitech):

(Додаток1)


 • Компоновка тексту і графіки

 • Установки

 • Вирівнювання об'єктів

 • Групування об’єктів

 • Масштабування об’єктів


Компоновка тексту і графіки


Page Maker дозволяє розміщувати як текстові, так і графічні матеріали з високою точністю. При точному розміщенні графічних і текстових матеріалів використовуються введення цифрових значень в управляючій палітрі, направляючі, колонки, лінійки, команда Розмістити об'єкти з меню Елемент. 


Будь-якому елементу верстки в Page Maker, розміщеному на сторінці або робочому столі, відповідають точні координати. Зміна цих координат приводить до переміщення елемента в задане ними нове положення. Визначити і змінити координати об'єкту можна, використовуючи лінійки або управляючу палітру.


Page Maker використовує прямокутну систему координат, початок якої за умовчанням знаходиться або в лівому верхньому кутку сторінки, або в середині розвороту при відображенні сторінок розворотами. Замовчуване положення початку координат можна змінити і заблокувати. Координату будь-якої точки документа можна візуально визначити по вимірювальних лінійках. Заздалегідь слід включити їх відображення командою Показати лінійки з меню Перегляд. Одиниці вимірювання координат і масштаб лінійок можуть бути визначені користувачем за допомогою діалогового вікна.

Установки


Кожному об'єкту, будь він графічний або текстовий, зіставляються одна координата і лінійні розміри - висота і ширина. Для не прямокутних об'єктів як висота і ширина приймаються вимірювання що описує об'єкт прямокутника, так званого габаритного прямокутника. При виділенні об'єкту інструментом Стрілка навкруги об'єкту з'являються чорні квадратики, так звані обмежувачами. Обмежувачі розташовуються по кутах і серединах сторін габаритного прямокутника. Переміщаючи обмежувачі за допомогою інструменту Стрілка, можна масштабувати об'єкти. Координатою об'єкту вважається координата його якірної крапки. Якірною крапкою може бути будь-який кут, середина сторони або центр прямокутника, що описує. При виділеному об'єкті праворуч від кнопки модифікації в управляючій палітрі знаходиться перемикач, символічно описаний прямокутник, на якому маленькими квадратиками відзначені варіанти розташування якірної крапки, що зображає, а великим квадратом - її поточна позиція. При зміні якірної крапки змінюються і цифри, що знаходяться в полях X і У управляючої палітри. Це, відповідно, горизонтальна і вертикальна координати об'єкту. 


Вирівнювання об'єктів


Задати положення об'єктів, графічних матеріалів і текстових блоків в рамках програми можна різним чином. Залежно від задачі вибирають той або інший спосіб вирівнювання і розподілу об'єктів: 


1. Вирівнювання по лінійках 


При переміщенні об'єктів координати сторін їх габаритних прямокутників відображаються на лінійках пунктирними лініями. Це дозволяє точно розмістити об'єкт на сторінці публікації. Точність розміщення значно зростає при включенні режиму вирівнювання командою Вирівняти по лінійках меню Перегляд. 


2. Вирівнювання по направляючим і межам колонок 


Цей спосіб використовується найбільш широко, особливо на перших етапах створення макета. Точність розміщення об'єктів щодо направляючих забезпечується за рахунок тяжіння до цих об'єктів. Якщо об'єкт знаходиться достатньо близько до направляючої або межі колонки, Page Maker автоматично переміщає об'єкт так, щоб сторона відповідна габаритного прямокутника співпала з направляючою. Для того, щоб використовувати вирівнювання по направляючим, необхідно включити відображення направляючих командою Показати направляючі з меню Перегляд і режим вирівнювання - командою Вирівняти по направляючим того ж меню. Направляючі можуть бути поміщений на сторінку з абсолютною точністю за допомогою доповнення Модульна сітка. При цьому об'єкт, будучи вирівняний по таким направляючим, займе на сторінці положення із строго певними координатами. 


3. Вирівнювання завданням координат 


Окрім позиціонування об'єктів перетягуванням мишею, ви можете безпосередньо задати їх координати на сторінці, використовуючи управляючу палітру. 


Значення координат об'єкту в полях X і У управляючої палітри можна змінювати, або вводячи нове значення в полі введення, або натискуючи на розташовані поряд з ним кнопки з трикутними стрілками. Крок, з яким при цьому мінятиметься координата, відповідає встановленому в полях Горизонтальна настройка і Вертикальна настройка. При натиснутій клавіші координата змінюється з великим в 10 разів кроком. 


4. Вирівнювання об'єктів один до одного командою Розмістити об'єкти

 
Найпростішим і могутнім засобом вирівнювання об'єктів щодо один одного є команда Розмістити об'єкти меню Елемент. Вона виводить на екран діалогове вікно Розмістити об'єкти, в якому можуть бути вибраний варіанти вирівнювання або розташування. Команда стає доступною, тільки якщо на сторінці виділено не менше два будь-які об'єкти, оскільки для одного об'єкту команда не має сенсу. 


Групування об'єктів


Часто операції переміщення, масштабування, вирівнювання і ін. необхідно виконати не над окремим об'єктом, а над сукупністю об'єктів. В більшості випадків для цього недостатньо виділити групу об'єктів, оскільки всі операції, окрім переміщення, визначені тільки для одного об'єкту. Групування здійснюється командою Згрупувати меню Елемент. Об'єднання об'єктів в групу не позбавляє можливості окремого редагування кожного об'єкту. Для цього об'єкт необхідно заздалегідь виділити, утримуючи клавішу . Якщо потреба в об'єднанні об'єктів відпала, то групу можна розформувати зворотною командою Розгрупувати. 


Масштабування об'єктів


Точне масштабування графічних об'єктів здійснюється за допомогою управляючої палітри або миші. При цьому використовуються поля Н і W, задаючи розміри об'єкту в абсолютних одиницях або відсотках від поточних розмірів. 

Кожна дія відповідно до питання, яке пояснюється, демонструється в виробничому темпі. Після кожного пояснення питання, відбувається зупинка  і з’ясування в учнів моментів, які їм незрозумілі,далі => відтворення пояснення знову тільки  в уповільненому із зупинками на окремих рухах темпі.

в) Закріплення знань з вступного інструктажу
Закріплення нового матеріалу проводиться за допомогою опитування учнів за наступними питаннями (5 хв.):

(учні відповідають та демонструють свої дії на комп’ютері,  зображення екрану комп’ютера проектується на дошку, всі учні дивляться, якщо є зауваження, учні виправляють відповідь того, хто відповідає, відбувається обговорення помилок, якщо вони є, демонстрація правильної відповіді)

 • За допомогою якого інструменту можна повернути текст чи зображення?

 • Розмістити 3 об’єкти та вирівняти їх в ряд по горизонталі

 • Створити овал синього кольору, з зеленим контуром.

 • Створити квадрат червоного кольору, з синім контуром.

 • Створити трикутник за допомогою інструменту «багатокутник» з чорним контуром та білим фоном.

 • Згрупувати фігури

Виставлення попередніх оцінок за вступний інструктаж в карту контролю (2 хв.).

Пояснення завдання на практичне відпрацювання теми (3 хв.) На  дошці за допомогою проектора демонстрація електронного варіанту створених практичних завдань, які мають виконати учні під час відпрацювання навчально-тренувальних вправ. Разом з учнями відбувається розбір елементів, з яких складається завдання, з’ясовується, які інструменти при цьому використовуються.

Критерії оцінювання робіт:


 1. Наявність виконаних повністю завдань(по 1,5 бали).

 2. Правильність виконання завдань(по 1,5 бали).

 3. Наявність додаткових цікавих елементів та творчий підхід(2 бали).

Завдання підвищеної складності учні виконують за бажанням.  Мають можливість отримати 3 (бали).

Видача завдань (див. Додаток 3) та розподіл учнів по робочих місцях, закріплення за ними комп’ютера, реєстрація учнів у зошитах-паспортах до кожного робочого місця.
ІІІ. Самостійна робота учнів та поточний інструктаж

Учні виконують практичні завдання.

Обхід робочих місць майстром виробничого навчання з метою:

1.     Дотриманняучнями правил охорони праці та техніки безпеки. Звернення уваги на необхідності наявності білого халату у учнів та його вигляд.

2.     Правильностівідпрацюваннявправ.Чергова демонстрація положення Оператора комп’ютерного набору за комп’ютером, його постави та положення рук при користуванні клавіатурою.

3.     Використання сліпого десяти пальцевого методу набору інформації.

4.     Визначення та розгляд типових помилок з метою звернення на них уваги. Робота учнів призупиняється та за допомогою дошки, проектора та безпровідної миші проводиться показ правильного використання інструментів та пояснення, в чому полягає помилка.

5.     Дотримання правил промислової санітарії.

6.     Організації робочихмісць.Звернення уваги на порядок на робочих столах, на наявність зайвих речей.

7.     Поточного інструктажу з учнями. Якщо у учня виникає ускладнення при виконанні дії, ставиться питання, що наштовхує на розв’язок завдання, звертається увага на інструкційну карту, а якщо учень не виконує дію, ще раз відбувається повторення та демонстрація правильності виконання дії.
ІV. Заключний інструктаж (10 хв.):

Перевірка виконання вправ учнями та проведення аналізу навчально-виховної  роботи, проведеної за день. Відзначення учнів, які найкраще справилися з завданнями, не мали зауважень щодо організації робочих місць, дотримання вимог охорони праці та правильності виконання вправ, працювали творчо. Проведення оцінювання виконаних робіт, заповнення Карти контролю, виведення результуючої оцінки за урок за допомогою Карти контролю, коментування оцінок, які отримали учні за заняття виробничого навчання.

V. Прибирання робочих місць: вологе  прибирання лабораторії.

VІ. Завдання додому.

Теоретично опрацювати пройдений матеріал, повторити теоретичний матеріал.

Творче завдання: використовуючи графічні примітиви, створити малюнок-заставку на ПК.
Додаток 1

Презентація для пояснення нового матеріалуДодаток 2
Додаток 3

Практичні завдання

Завдання 1

1.Створіть публікацію з форматом листа А4, орієнтація книжна. 
2.Зробіть на першій сторінці дві колонки з “средним интервалом” – 7мм
3.У першій колонці розмістіть два прямокутники: перший розміром 19 на 26 мм і координатами (46, 47), другий розміром 55,5 на 26 мм з координатами (103, 47). 
4.Виділіть обидва прямокутники, скопіюйте і розмістіть у першій колонці 7 раз.
5.Використовуючи команди діалогового вікна Розмістити об'єкти, вирівняйте об’єкти з розміром 19 на 26 у першій колонці по лівому краю з інтервалом по вертикалі (4,5 мм).

6.Використовуючи команди діалогового вікна Розмістити об’єкти, вирівняйте об’єкти з розміром 55,5 на 26 мм по правому краю з інтервалом по вертикалі (4,5 мм).

7.Заповніть об’єкти з розміром 19 на 26 мм зображеннями тварин.

Малюнки розміром 16 на 26 мм.

8.Заповніть об’єкти з розміром 55,5 на 26 мм текстовою інформацією про тварин.

9.Виконайте завдання за зразком

Завдання 2

1.У другій колонці розмістіть 10 довільних фігур(коло, квадрат, трикутник, шестикутник, трапецію та інші).

2. Повернути деякі фігури на 10-20 градусів.

3. За допомогою діалогового вікна Розмістити об’єкти, вирівняйте по горизонталі по 2 фігури два рази.

4. За допомогою діалогового вікна Розмістити об’єкти, вирівняйте по вертикалі по 3 фігури два рази.

5. Згрупувати фігури, що вирівняні по горизонталі.

6. Згрупувати фігури, що вирівняні по вертикалі.

7. Виконайте завдання за зразком.

Завдання 3

1.Виконайте завдання за зразком

1 №2


3Завдання підвищеної складностіДодаток 4

Інструкційна картаз\п

Операція

Порядок виконання операції

Ілюстрація

1

Компоновка тексту та графіки

Команда Розмістити об’єкти з меню Елемент2

Розмір та розміщення тексту

Визначити і змінити координати об'єкту можна, використовуючи лінійки або управляючу палітру.
3

Використання обмежувачів

Обмежувачі розташовуються по кутах і серединах сторін графічного примітиву4

Вирівнювання об’єктів по лінійкам

Команда Выровнять по линейкам з меню Просмотр5

Вирівнювання по направляючим і межам колонок 


Команда Выровнять по направляющим з меню Просмотр6

Вирівнювання завданням координат 


За допомогою керуючої палітри задаєм координати7

Вирівнювання об'єктів командою Розмістити об'єкти


Пункт меню Элемент=>Разместить объекты8

Групування об’єктів

Пункт меню Элемент=>Сгруппировать9

Розгрупування об’єктів

Пункт меню Элемент=>

Разгруппировать10


Масштабування об’єктів

Задання масштабу здійснюється на керуючій палітрі.Схожі:

План заняття виробничого навчання на 25 листопада 2013 р
Мета: Навчитись створювати оригінал-макету буклету використовуючи можливості програми Page Maker та макетувати візитні картки
План уроку виробничого навчання з професії «Оператор комп’терного...
Навчити учнів використовувати інструменти та команди головного меню для створення, форматування та розміщення графічних примітивів...
План уроку виробничого навчання з професії «Оператор комп’терного...
Навчити учнів виконувати макетування та верстку газети на основі створених раніше шаблонів окремих сторінок у програмі Page Maker...
Уроку виробничого навчання
«ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІГРОВОГО ПРОЕКТУВАННЯ НА УРОКАХ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ»
План роботи методичної комісії «Кухар; кондитер» на 2011-2012 н р
Викладачі, майстри виробничого навчання забезпечуювали не тільки виконання навчальних планів і програм, а й застосовували активні...
Уроку виробничого навчання
Велигодська Л. С. чітко в доступній формі розкрила тему та мету уроку на всіх етапах структури уроку
План-конспект уроку виробничого навчання. Це цікаво знати. ТЕХНОЛОГІЧНІ...
Накернування, нанесення заглиблень на креслення по зовнішній лінії з інтервалом 50 мм
«ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ЗАСОБІВ НА УРОКАХ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ В ПТНЗ»
РОЗДІЛ ОРГАНІЗАЦІ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ У ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ
«Інноваційні технології у професії кухар, кондитер». На семінарі...
Тавлено матеріали по організації роботи виробничого навчання і практики кухарів, кондитерів; продемонстроване новітнє обладнання,...
ДНЗ «Димитровський професійний гірничий ліцей» Підготувала і провела...
Клімова Т. В. – майстер виробничого навчання І категорії, керівник ансамблю «Червона калина» Фестиваль народної пісні „Пісня моя,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка