План роботи методичної комісії «Кухар; кондитер» на 2011-2012 н р


Скачати 231.45 Kb.
НазваПлан роботи методичної комісії «Кухар; кондитер» на 2011-2012 н р
Дата24.03.2013
Розмір231.45 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
Погоджено на методичній раді ВПУ-7

методист Олійник Т. І.


План роботи методичної комісії «Кухар; кондитер»

на 2011-2012 н. р
І. Вступ

У 2010-2011 н. р. методична комісія працювала над вирішенням першочергових завдань навчання та виховання в сучасних умовах. З урахування рівня організації навчально-виховного процесу, особливостей складу учнів професійного училища, члени методичної комісії працювали над вирішенням навчально-методичної проблеми «Компетентісно-орієнтовний підхід при підготовці учнів з професії кухар; кондитер». Ця проблема органічно поєднувалась із запровадженням у практику елементів компетентісно-орієнтованого навчання, вибору форм та методів поєднання навчального матеріалу з професійним вибором учня. Викладачі, майстри виробничого навчання забезпечуювали не тільки виконання навчальних планів і програм, а й застосовували активні форми навчання, впроваджуючи у навчальний процес новітні технології викладання спецпредметів, проведення уроків виробничого навчання.

Вміння зацікавити і навчити, використання нових педагогічних технологій найефективніших методів і форм навчання – основа педагогічної майстерності викладачів та майстрів виробничого навчання комісії. Глибокі знання, ерудиція і професіоналізм забезпечують проведення занять на високому науково-методичному рівні, дають можливість раціоналізувати навчальний процес і забезпечити міцні знання учнів.

Кожен урок – це пошук нового, цікавого. Навчити працювати на уроці – таке завдання викладачів та майстрів виробничого навчання, які не тільки навчають учнів, а й діляться досвідом з колегами учлища та інших професійно-технічних закладів області.

Протягом 2010-2011 навчального методична комісія здійснювала :

 1. Підвищення якості навчально-виховного процесу.

 2. Вивчення і аналіз навчально-програмної документації, внесення необхідних змін і доповнень до навчальних програм.

 3. Вивчення та аналіз підручників і посібників з фаху.

 4. Удосконалення форм, методів і засобів теоретичного та виробничого навчання.

 5. Планування і проведення робіт по комплексному методичному забезпеченню.

 6. Використання на практиці досягнень психолого-педагогічної науки та педагогічного досвіду.

 7. Організацію роботи викладачів і майстрів за навчально-програмною документацією.

 8. Організацію роботи по забезпеченню взаємозв’язку загальноосвітньої і професійної підготовки учнів.

 9. Надання практичної допомоги в оволодінні сучасними методами навчання і виховання,зокрема за програмою Intel, підвищення фахової майстерності та психолого-педагогічної підготовки педагогічних працівників.

10. Підвищення кваліфікації і педагогічної майстерності педагогічних працівників.

11. Вироблення у педагогів умінь і навичок самостійної роботи з метою вдосконалення педагогічної майстерності.

 1. Систематичне інформаційне забезпечення інженерно-педагогічних працівників з питань педагогіки, психології, фахових дисциплін.

Аналіз роботи свідчить, що у процесі роботи виправдали себе інтерактивні технології проектна діяльність, «групові дослідження», «мікрофон», «Ти – мені, я – тобі»; вікторини, що використовуються на уроках виробничого навчання та спецпредметів, робота малими групами, підвищення в учнів мотивації до навчання шляхом вирішення професійних задач та ситуацій, складання прикладних задач професійного напрямку на уроках спецтехнології, організації виробництва та ін. предметів спецкурсу, розробки нових тем програми згідно з державними стандартами по підготовці фахівців, ознайомлення членів метод комісії із досягненням психолого-педагогічної науки, прогресивним педагогічним досвідом, огляд новинок педагогічної та методичної літератури тощо.

Однак, поряд з позитивними результатами в роботі методичної комісії є ряд недоліків:и недостатнє матеріальне забезпечення навчальних аудиторій з метою покращення навчально-виховного процесу, і, відповідно, недостатнє забезпечення навчально-виховного процесу необхідними наочними посібниками, сучасними демонстраційними засобами.

Виходячи з аналізу підсумків навчально-виховного процесу за минулий рік, методкомісії в поточному навчальному році працюватиме над вирішення таких проблем:

 1. Вивчення теоретичного аспекту технологій компетентісно-орієнтовного навчання.

 2. Впровадження новітніх інформаційних технологій, зокрема, поповнення веб-сайту метод комісії електронними засобами навчання, оволодіння навичками самоаналізу, удосконалення форм, методів та прийомів навчання учнів в даному професійно-технічному училищі.

 3. Вивчення та аналіз навчальних планів, програм, підручників, методичних розробок, інструкцій, рекомендацій до змісту, форм і методів проведення уроку, позакласної роботи.

 4. Працювати над створенням і вдосконаленням навчально-методичного забезпечення згідно нових програм та Державного стандарту по підготовці фахівців з спеціальності : «Кухар; кондитер», виготовлення методичних посібників, дидактичного, роздаткового матеріалу, зміцнення навчально-матеріальної бази майстерень та кабінетів.

 5. Робота над створенням членами метод комісії розробок з методики проведення уроків теоретичного та виробничого навчання в сучасних умовах .

 6. Вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду.

 7. Підвищення рівня знань, вмінь і навичок учнів з виробничого навчання та спецдисциплін на основі компетентісно-орієнтованого підходу навчання учнів, а також продовжувати використання інноваційних технологій при підготовці фахівців.

 8. Створення та поповнення методичних напрацювань по забезпеченню компетентісно-орієнтованого підходу навчання учнів з професії «Кухар;кондитер»


ІІ. Тематика засідань методичної комісії.п/п

Тематика засідань

Відпов.

за пров

Дата

провед.

Приміт

ки
І засідання (серпень-вересень)


1.

2.

3.

4.

Вибори голови метод комісії на 2011-2012 р.р

Обговорення і ухвалення плану роботи методкомісії на 2011-2012 н.р.
Обговорення і ухвалення переліків робіт з виробничого та поурочно-тематичних планів теоретичного навчання для груп 1-3 курсів на 2011-2012 н.р.
Різне.

Тематика першого уроку

Голова метод.

комісії

члени методкомісіїСерпень-вересень
Серпень- вересень
серпень -вересеньПлани чл.метод

комісії
Метод

розробка
ІІ засідання (жовтень)


1.

2.


3.

4.


5.

Обговорення тематики відкритих уроків виробничого навчання та відкритих виховних заходів в групах І-ІІІ курсів, графіку їх проведення.
Розглядання та затвердження плану роботи майстра в/н, що атестується Козенюк Л.І. , Нартовської В.М.
Обговорення та затвердження детальної програми проходження учнями групи № 19 виробничої практики на здобуття кваліфікації кухар 4 розряду
Аналіз роботи метод комісії з охорони праці та ТБ, аналіз та оновлення у інструкцій з охорони праці та ТБ
Різне

Підготовка до атестації навчальних кабінетів № №116, 305

Аналіз навчальних програм та внесення змін у програми.

члени метод.

комісії


члени метод.

комісії

члени метод.

комісії

члени метод.

Комісії


Голова метод.

комісії


жовтень

жовтень


жовтень


жовтень

жовтень


Графік

проведення

індивідуальний план роботи

детальна програма

Інструкції з охорони праці і ТБ

Робоча програма

ІІІ засідання (листопад)


1.

2.


3.

Складання плану проведення фахового тижня спеціальних дисциплін з професії «Кухар; кондитер». Визначення відповідальних за проведення заходів.
Обговорення та затвердження переліків дипломних робіт для учнів, що випускаються групи № 25, 19
Різне.

Розгляд методичної розробки відкритого уроку майстра виробничого навчання Козенюк Л.І.

голова метод.

комісії,члени метод.

комісії

голова метод.комісії


листопад

листопад


листопад


план тижня


перелік тем

методрозробка
ІV засідання (грудень)


1.

2.

3.


4.

Аналіз результатів навчання, директорських контрольних робіт за І семестр 2011-2012 н.р.
Про підсумки проведення фахового тижня спеціальних дисциплін з професії «Кухар; кондитер», удосконалення форм і методів позакласної роботи.
Аналіз взаємовідвідування уроків членами методиної комісії у 1 семестрі 2010-2011 н.р.

Підготовка до педагогічних читань
Різне.

Розгляд методичної розробки відкритого уроку майстра виробничого навчання Нартовської В.М.

голова метод.

комісії
члени метод.

комісії


голова метод.

комісії
голова метод.

комісії

члени метод.

комісії

грудень


грудень

грудень

грудень


ДКР

Аналіз взаємовід

відування

методрозробка
V засідання (січень-лютий)


1.


2.


3.


4.


Аналіз відвідування та навчальних досягнень учнів з теоретичного та виробничого навчання за І семестр 2011-2012 н. р.
Обговорення та затвердження переліків з виробничого навчання для учнів І-ІІІ курсів на ІІ семестр.
Обговорення та затвердження детальної програми передвипускної практики з виробничого навчання для учнів групи №19.
Підготовка до педагогічної ради.

голова та члени метод.

комісії
голова метод.

комісії
голова та члени м/к

голова та члени м/к

січень


січень


січень-лютий

січень

звіт


переліки робіт

детальна програма практики
доповідь

VI засідання (березень)


1.


2.

3.

Заслуховування та обговорення доповідей майстрів в/н Козенюк Л.І., Нартовської В..М. з тем самоосвіти
Творчий звіт майстрів в/н Козенюк Л.І.,Нартовської В.М., які атестуються
Різне.


члени метод.

комісії

голова та члени м/к


березень


березеньдоповідь


характеристика
VII засідання (квітень)


1.

2.

3.


Про поповнення веб-сайту методичної комісії

Огляд новинок психолого-педагогічної, методичної та фахової літератури. Ознайомитись з роботою науковців Донецького інституту післядипломної освіти Л. Сохань та І.Єрмакова «Феномен компетентісних спрямованостей освіти»
Різне.

Доповідь майстрав в/н Пайчук В.А. з теми самоосвіти

члени метод.

комісії

голова метод.

члени метод.

комісії

майстер в/н Пайчук В.А.

квітень

квітень-травень
квітень

звіт

доповідь
VIIІ засідання (травень)


1.
2.
3.


Заходи до Дня Європи.
Про виконання завдань гурткової роботи.
Різне

Доповідь майстра в/н Шпіхернюк Л.М. з теми самоосвітичлени метод.

комісії

голова метод. комісії

майстер в/н Шпіхернюк Л.М.

травень
травень

травеньПлан заходів

звіт

доповідь


ІХ засідання (червень)


1.


2.


3.

Аналіз рівня навчальних досягнень учнів за підсумками річного оцінювання за 2011-2012 н. р.
Підсумки роботи методкомісії в поточному навчальному році та визначення напрямків діяльності у наступному році.
Підготовка майстерень, обладнання до нового навчального року.

члени метод.

комісії

голова метод.
члени метод.

комісії

червень


червень


червень

Аналіз за рік

звіт

ІІІ. Заходи з підвищення фахової майстерності педагогів.


 1. Взаємовідвідування занять членами метод комісії з метою набуття нового педагогічного досвіду і підвищення фахової майстерності.

 2. Ознайомлення та обговорення періодичної методичної літератури зі спец предметів та застосування передових ідей на практиці.

 3. Участь у роботі семінарів, науково-практичних конференціях училища, області, засіданнях методичних об’єднань.

 4. Удосконалення викладачами індивідуальних форм і методів роботи, педагогічної майстерності.

 5. Запровадження і розвиток творчої співпраці і обмін досвідом роботи з викладачами інших навчальних закладів.

 6. Урізноманітнення форм і методів роботи викладачів метод комісії з метою підвищення рівня професійних навиків учнів для забезпечення висококваліфікованими спеціалістами нашої держави в умовах інтеграції в ЄС.

 7. Кожному викладачеві працювати над виробленням особистого почерку, створювати авторську систему роботи, на основі компетентісного підходу до вивчення спец предметів з професії «Кухар; кондитер»

 8. Систематично вдосконалювати професійні, психолого-педагогічні знання викладачів та майстрів в/н, методичну майстерність, розвивати принципи педагогічної співпраці, надавати методичну допомогу молодим викладачам, майстрам виробничого навчання.

 9. Підвищувати фаховий рівень викладачів, майстрів виробничого навчання шляхом стажування, відвідання виставок, семінарів, курсів з метою вдосконалення практичних навиків роботи, ознайомлення з передовими технологіями.

 10. Формувати відеотеку відкритих уроків виробничого навчання та виховних заходів.

 11. Розвивати співпрацю викладача та учня, що є запорукою успішного навчання. Випробовувати нові форми активізації пізнавальної діяльності учнів.

 12. Якісно виконувати навчальні плани та програми, навчально-виховну роботу спрямовувати на пошук і застосування методів активного навчання та підготовки висококваліфікованих спеціалістів, патріотів своєї держави.

 13. Організація і проведення предметно-методичних тижнів

 14. Проведення позакласної роботи, як запоруки творчого розвитку учня та викладача.

IV. Контроль за якістю навчальних досягнень.

  1. Удосконалювати систему контролю знань учнів, проводити підсумкові контрольні роботи на уроках виробничого навчання, спец технології та інших спецпредметів (в кінці кожного семестру).

  2. Здійснювати розробку нових форм контролю якості та успішності знань з використанням тестових завдань, тестових програм та ін.

  3. Обговорювати результати проведених контрольних робіт із спецтехнології, предметів фахової направленості та уроків виробничого навчання.

  4. Систематично проводити з учнями індивідуальні та групові консультації викладачами та майстрами виробничого навчання.

  5. Робота з невстигаючими учнями та тими, хто систематично пропускає заняття.


V. Проблемні питання, над вирішенням яких поглиблено працюють члени методичного об’єднання.

Теми для поглибленого опрацювання обрано з урахуванням особистих здібностей і нахилів педагогів, нових тенденцій розвитку педагогічної освіти, а також науково-методичних проблем, над вирішенням яких працює методичне об’єднання ВПУ-7.

Виходячи з цього, кожен педагог знаходить свій шлях до підвищення педагогічної майстерності, творчого підходу до викладання. Опрацьовуючи теми самоосвіти презентувати результати своєї роботи під час проведення різноманітних виховних заходів. Див. табл. 1

VI. Організація позакласної роботи.

У 2011-2012 навчальному році, продовжуючи традиції, які склалися в нашому навчальному закладі – ВПУ-7, враховуючи тенденції розвитку освіти, у відповідності до річного плану роботи училища та його методичної ради, методична комісія „Кухар; Кондитер ” передбачає проведення таких заходів: Див. табл. 2

Таблиця 2Зміст позакласної роботи

Відповідальний

Термін проведення

При

міт

ка

1.

Спрямовувати виховну роботу членів метод комісії на розвиток творчих здібностей учнів в умовах компетентнісного підходу до навчання.

члени метод.

комісії


Постійно
2.

Дбати про шляхи та методи вдосконалення індивідуальної роботи з обдарованими учнями, проведення гуркової роботи.

Члени метод.

Комісії

Постійно
3.

Провести тиждень спеціальних дисциплін з професії «Кухар;кондитер»

Члени метод.

Комісії

Листопад-грудень
4.

Підготувати та провести виставку технічної та художньої творчості учнів

Члени метод.

Комісії

Січень-лютий
5.

Підготувати виставку-конкурс тематичних газет.

Члени метод.

Комісії

Листопад-грудень
6.

Сприяти залученню учнів до вивчення історії, культури українського народу та пропагуванню здобутків національної духовної спадщини шляхом участі в акціях, конкурсах патріотичного спрямування

члени метод.

Комісії

На протязі навчального року
7.

Приймати участь у вечорах пам’яті, творчих конкурсах з метою патріотичного виховання учнів та ознайомлення їх з історією України

члени метод.

Комісії

На протязі навчального року
9.

З метою досягнення єдності сім’ї і навчального закладу у вихованні учнів постійно працювати з батьками.

члени метод. комісії

Постійно

10.

Систематично проводити з учнями тематичні вечори відпочинку та виховні заходи.

члени метод.

комісії

На протязі навчального року
11.

Брати участь у зборах учнівських колективів, батьківських зборах.

члени метод.

комісії

На протязі навчального року
12.

Взяти активну участь в благодійній акції, присвяченій міжнародному дню інвалідів.

члени метод.

комісії13.

Взяти активну участь в урочистостях до дня Збройних Сил України.

члени метод.

комісії

грудень
14.

Взяти участь у вшануванні пам’яті загиблих в роки голодомору 1933 року.

члени метод.

комісії

Вересень-квітень
15.

Взяти участь у вшануванні пам’яті загиблих в роки Великої Вітчизняної війни

члени метод.

комісії


травень
VII. Заходи щодо зміцнення навчально-матеріальної бази

Члени метод комісії працюють в окремих навчальних майстернях, обладнаних відповідно до нормативних вимог, атестованих згідно існуючих паспортів. В розпорядженні майстрів виробничого навчання та викладачів є учбові посібники, затверджені міністерством освіти та науки України, дидактичні матеріали, навчально-наочні посібники, технічні засоби навчання, однак, стратегія інноваційного розвитку навчання та виховання, необхідність постійного зв’язку з професійним вибором учнів, потребує істотного зміцнення та наповнення навчально-матеріальної бази. Одним з важливих напрямів роботи методичної комісії є розробка та виготовлення нових навчальних посібників, дидактичного та роздаткового матеріалу.

Протягом 2011-2012 н. р. заплановано. Див. табл. №3п/п

Заходи по зміцненню навчально-матеріальної бази

Виконавець

Термін виконання

Примітка

1.

Вдосконалення та систематизація поурочно-тематичного планування в зв’язку з переходом груп на навчання за державним стандартом.

члени метод.

комісії

Вересень-жовтень

Робочі програми

2.

Виготовлення роздаткового матеріалу з професійним змістом.

члени метод.

комісії

На протязі року

Роздатковий матеріал,

3.

Оновлювати наочність, що використовується на уроках виробничого навчання та спецтехнології.

члени метод.

комісії

На протязі року

муляжі виробів, плакати

4.

Розробка та виготовлення нових методичних посібників.

Явгусішина Л.А., Сенченко В.П.

На протязі року

Метод.

рекомендації

5.

Облаштування лабораторії кухарів, виготовлення стендів з техніки безпеки, зразки сучасних матеріалів та інструментів.

члени метод.

комісії

На протязі року
6.

Облаштування кабінету «Устаткування підприємств громадського харчування»

члени метод.

комісії, викладачі спецдисциплін

На протязі року

Ремонт стін, заміна вікон

7.

Придбання комп'ютера

члени метод.

комісії

На протязі року
8.

Створення електронних навчальних методичних комплексів із спецдисциплін

члени метод.

комісії

На протязі року

Розробка окремих тем програми

Схожі:

Графік проведення відкритих уроків та виховних годин членами метод...
Тема: «Приготування страв з каш: запіканок, биточків, бабки пшоняної з яблуками, пудингів»
ПЛАН роботи методичної комісії класних керівників  ВПУ-4 м. Вінниці на 2011-2012 н р. №
Обговорити  на  засіданні  методичної  комісії  класних  керівників  питання про шляхи і засоби  виховання учнів  
ПЛАН МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ЗОШ №2 НА 2011-2012 Н. Р. СЕРПЕНЬ №
Аналіз діяльності педагогічного колективу за 2010-2011р р. Творчі знахідки,досвід,невикористанні резерви
«Інноваційні технології у професії кухар, кондитер». На семінарі...
Тавлено матеріали по організації роботи виробничого навчання і практики кухарів, кондитерів; продемонстроване новітнє обладнання,...
План роботи методичного об’єднання класних керівників на 2012/2013 навчальний рік
Визначення основних напрямків методичної та виховної роботи на 2012-2013 навчальний рік
План роботи відділу організаційно-методичної та інформаційно-бібліографічної...
Переглянути і відібрати документи для занесення до СКС. Розписувати періодику, збірники, анотувати для поповнення СКС
План проведення місячника методичної комісії предметів природничо-математичного циклу

Тематика засідань методичної ради
Аналіз методичної роботи за минулий навчальний рік. Завдання методичної служби школи на новий навчальний рік. Затвердження планів...
План роботи атестаційної комісії 1 рівня Гадяцької гімназії імені...
Підготовка та видання наказу «Про атестацію педагогічних працівників навчальних закладів у 2012 – 2013 навчальному році»
Білети для підсумкової атестації з курсу “Технологія приготування...
Характеристика сировини, що використовується для приготування кондитерських виробів та підготовка її до виробництва
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка