Уроку правознавства на тему: Розробила викладач суспільних предметів


НазваУроку правознавства на тему: Розробила викладач суспільних предметів
Дата30.10.2013
Розмір61.8 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Право > Урок
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ПРОФЕСІЙНИЙ ГІРНИЧИЙ ЛІЦЕЙ М.КОМСОМОЛЬСЬКА

Методична розробка

уроку правознавства на тему:Розробила

викладач суспільних предметів

Професійного гірничого ліцею

м. Комсомольська

Гусарова Валентина Володимирівна

2011 рік
Тема уроку: Трудовий договір, його зміст, форми і терміни

укладання
Мета уроку:

 • ознайомити учнів з основами українського законодавства, щодо правового регулювання питань працевлаштування, особливостями, які існують у законодавстві щодо регулювання праці;

 • сприяти розумінню правового регулювання суспільних і, зокрема, трудових відносин;

 • виховувати активну життєву позицію в дусі дотримання законності.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань та умінь.

Методи роботи на уроці: словесні, наочні, робота у парах за технологією «навчаючи вчуся», практична робота з документами та розв’язування юридичних ситуацій.

Вид уроку: урок-презентація з елементами практичної роботи з документами та розв’язування юридичних ситуацій (взаємодіюче навчання).

Міжпредметні зв’язки: історія, тема: «Соціально-економічна політика Центральної Ради»

Економіка, тема: «Заробітна плата в умовах ринку. Соціальний захист та соціальна інфраструктура в економічно розвинутих країнах».

Методико-дидактичне забезпечення уроку: Конституція України, Кодекс законів про працю України, підручник «Основи правознавства» за ред. П.І.Гнатенка, картки-завдання для роботи у парах, завдання для контролю знань, виставка юридичної літератури та букетної продукції, мультимедійний комплекс, презентація «Право громадян України на працю».

Дата проведення 23.11.11 Група 2/09. Машиніст тепловоза
Епіграф уроку: «Не досить того, що ти не відмовляєшся від праці,

- ти повинен її вимагати; не гідно людині боятися поту»

(Сенека, рим. філософ і письменник)
Хід уроку

І. Організаційна частина ………………………………………………………….1хв.

Привітання учнів, визначення відсутніх.

ІІ. Актуалізація опорних знань ………………………………………………… 3 хв.

Бесіда з учнями по питанням за презентацією:

 • Які соціально-економічні права громадян України ви пам’ятаєте із курсу правознавства та основ економіки?

 • Предметом регулювання якої галузі права є питання, пов’язані з використанням людської праці? (слайди № 2-4)

 • Пригадайте, які гарантії надає держава щодо забезпечення права на працю? (слайди №5 – 6)

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності …………………………………………. 3 хв.

 • Наскільки актуальною є обізнаність громадян щодо юридичних норм трудового права?

Звернення уваги учнів на виставку юридичної літератури та букетної продукції, яка допоможе надати відповіді на питання пов’язані із працевлаштуванням .

ІV. Оголошення, представлення теми уроку та очікуваних результатів……2 хв.

Демонстрація слайду №7 з темою уроку, яку учні записують до конспектів.

Очікувані результати.

Після цього уроку ви зможете:

 • характеризувати трудовий договір та строки його укладання;

 • пояснювати особливості прийому на роботу неповнолітніх та особливості правового регулювання праці неповнолітніх;

 • розкривати підстави припинення трудового договору.

V. Вивчення нового матеріалу…………………………………………………. 27 хв.

План вивчення матеріалу

 1. Правове регулювання працевлаштування.

 2. Особливості прийому на роботу неповнолітніх.

 3. Трудовий договір та контракт.

 4. Строки трудового договору, порядок укладання та підстави припинення трудового договору.

Перше питання нового матеріалу розглядається через пояснення викладачем ЗУ «Про зайнятість населення» та зміни у соціально-економічному становищі держави, які зумовили потребу в його прийнятті. Вчитель звертає увагу учнів також на статті КЗпПУ (№5, 21-49), якими регламентуються питання працевлаштування населення, дається визначення понять «трудовий договір, контракт». Учні записують до своїх конспектів визначення понять та дату прийняття закону, переглядаючи слайди презентації № 8-11.

З другого питання заслуховується повідомлення учня Білоцерковця А., який визначає особливості правового регулювання праці неповнолітніх і молоді,а учні групи розповідають про режим роботи під час проходження практики на ВАТ «ПГЗК».

Вивчаючи наступні два питання, учні працюють за технологією «Навчаючи вчуся» та виконують практичну роботу з документами, готуючи відповіді по завданням ( кожна група отримує свою картку-завдання), а саме:

 1. Хто із працівників має укладати трудовий контракт? Чи всі особи можуть його укладати?

 2. Коли укладається договір про тимчасову роботу?

 3. Коли укладається договір про сезонну роботу?

 4. Який порядок укладання трудового договору з молодим спеціалістом, робітником?

 5. Коли припиняється трудовий договір?

 6. Що є основним документом про трудову діяльність працівника?

 7. Чи встановлюється випробувальний термін при прийнятті на роботу для молодих робітників?

Учні озвучують свої відповіді, які ілюструються слайдами № 12-18 презентації. Вчитель підсумовує вище сказане, звертаючи увагу на те, що саме праця дає можливість людині мати певні матеріальні і духовні блага (слайд № 19).

VI. Узагальнення та систематизація знань ………………………………. 5 хв.

Учні виконують у парах тестові завдання:

І рівень (4 бали)

Виконайте тестові завдання:

 1. За визначенням МОП (Міжнародної організації праці) економічно активне населення - це населення у віці…

а) 14 – 60 років; б) 15 – 70 років; в) 18 – 65 років

 1. Яким законодавством регулюють відносини пов’язані із працею

а) цивільне право; б) господарським правом; в) трудовим правом

 1. Працівники реалізують право на працю шляхом…

а) подання заяви про прийом на роботу

б) укладання трудового договору

 1. Угода між працівником і власником підприємства, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник зобов’язаний створити і забезпечити умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю це…

а) угода про співпрацю; б) договір про наміри; в) трудовий договір

 1. Перший за часів радянської влади кодекс законів про працю було прийнято у …

а) 1918 р.; б) 1924 р.; в) 1972 р.

 1. Цілеспрямована діяльність людини, яка реалізує власні фізичні та розумові здібності з метою отримання певних матеріальних і духовних благ – це…

а) робота; б) праця; в) діяльність

ІІ рівень (3 бали)

Виправте помилки:

 1. Під час працевлаштування на підприємство ВАТ «Електромотор», випускнику 2011 р. ПТУ Трохимову С. запропонували укласти трудовий договір з випробувальним терміном 2 місяці.

Чи правомірні такі дії відділу кадрів підприємства?

______________________________________________________________________________________________________________________

 1. П. Вишня слюсар – ремонтник, працюючи у себе в саду, впав з дерева і зламав ногу. Лікування тривало майже 4,5 місяця. Коли він повернувся на роботу і подав листок тимчасової непрацездатності (лікарняний), виявилося, що вже підготовлено наказ про його звільнення.

Чи матиме законну силу цей наказ? Відповідь обґрунтуйте.

______________________________________________________________________________________________________________________

ІІІ рівень (2 бали)

Порівняйте поняття:

 • Трудовий договір – колективний договір

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Кодекс законів про працю - Цивільний кодекс

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VII. Підведення підсумків уроку ……………………………………….3 хв.

Рефлексія: «Яка особистісна значимість цього уроку для кожного з Вас, шановні?»

Оголошення оцінок.

VIII. Інструктаж щодо виконання домашнього завдання ……………………2 хв.

 • Обов’язкова частина: опрацювати текст підручника «Основи правознавства» сторінки 167- 174 та вивчити поняття «трудовий договір, контракт» ;

 • додаткове завдання: визначити особливості регулювання праці машиніста тепловозу.

Схожі:

Навчальна програма з правознавства для 10-12 профільних класів навчальних...
Ратушняк Святослав Петрович заступник директора Технологічного багатопрофільного ліцею м. Хмельницького, вчитель історії та правознавства,...
Уроку з правознавства на тему Юридична відповідальність
Базові поняття і терміни: «відповідальність», «юридична відповідальність», «види юридичної відповідальності», «Обставини, що виключають...
Черкаська гімназія №9 ім. О. М. Луценка
В системі професійно-технічної освіти при викладанні загальноосвітніх предметів одним із важливих питань є професійна спрямованість...
Впровадження інтерактивних методів навчання щодо розвитку комунікативних...
Викладач предметів людина і світ та художня культура, спеціаліст вищої категорії, старший викладач Державного навчального закладу...
Урок з історії України на тему: «Проблеми голодомору в історії українського народу»
Якщо учні сформулювали самостійно тему уроку, ио вчитель пропонує смоделювати план уроку
СОЦІОЛОГІЯ
Лутак Н. А., голова Дніпропетровського міського методичного об’єднання викладачів суспільних дисциплін, викладач-методист Дніпропетровського...
Тема уроку
...
Уроку
Розробила: вчитель фізики та математики Миропільського навчально-виховного комплексу Краснопільської районної ради Сумської області...
Уроку виробничого навчання
Велигодська Л. С. чітко в доступній формі розкрила тему та мету уроку на всіх етапах структури уроку
Урок правознавства на тему: «ПРАВО»
Основні поняття: право, норма права, галузь права, правовідносини, юридичний факт
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка