Затверджено Наказ Міністерства освіти і науки України 05. 02. 2001 N 45 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 лютого 2001 р за N 146/5337 Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу


Скачати 51.98 Kb.
НазваЗатверджено Наказ Міністерства освіти і науки України 05. 02. 2001 N 45 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 лютого 2001 р за N 146/5337 Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу
Дата13.08.2013
Розмір51.98 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З N 45 від 05.02.2001

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 лютого 2001 р. за N 146/5337 Про затвердження Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу Відповідно до пункту 65 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року N 964,

Н А К А З У Ю:

 1. Затвердити Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу (додається).

 2. Міністру освіти Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу до відома місцевих органів управління освітою та керівників навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності.

 3. Цей наказ та Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу надрукувати в "Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України".

 4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника міністра Огнев'юка В.О.

Міністр В.Г.Кремень

 

Затверджено Наказ Міністерства освіти і науки України 05.02.2001 N 45 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 лютого 2001 р. за N 146/5337

Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу

 1. Загальні положення

  1. Відповідно до пункту 65 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року N 964, у навчальних закладах усіх типів та форм власності за рішенням загальних зборів (конференції) може створюватись піклувальна рада.

  2. Піклувальна рада - це орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи загальноосвітнього навчального закладу.

  3. У своїй діяльності піклувальна рада керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту" та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність навчальних закладів системи загальної середньої освіти, цим Положенням.

  4. Загальноосвітній навчальний заклад на основі цього Положення розробляє Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу відповідно до свого типу.
 1. Мета, завдання і принципи діяльності піклувальної ради

  1. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

  2. Основними завданнями піклувальної ради є: співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів (вихованців) у загальноосвітньому навчальному закладі; сприяння зміцненню навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази загальноосвітнього навчального закладу; сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров'я учасників навчально-виховного процесу; організація дозвілля (конкурси, вечори, спортивні змагання тощо) та оздоровлення учнів (вихованців), педагогічних працівників; сприяння створенню та раціональному використанню фонду загальнообов'язкового навчання; сприяння виконанню чинного законодавства щодо обов'язковості повної загальної середньої освіти; запобігання дитячій бездоглядності, сприяння працевлаштуванню випускників загальноосвітнього навчального закладу; стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів (вихованців); всебічне зміцнення зв'язків між родинами учнів (вихованців) та загальноосвітнім навчальним закладом; сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

  3. Піклувальна рада діє на засадах: пріоритету прав людини, поєднання інтересів особи, суспільства; самоврядування; колегіальності ухвалення рішень; добровільності і рівноправності членства; законності, гласності.
 1. Створення піклувальної ради та організація її діяльності

  1. Піклувальна рада створюється за рішенням загальних зборів (конференції) або ради загальноосвітнього навчального закладу.

  2. Піклувальна рада формується у складі 7-15 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

  3. Піклувальна рада може створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

  4. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах (конференції) загальноосвітнього навчального закладу шляхом голосування простою більшістю голосів.

  5. Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

  6. У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах (конференції) на його місце обирається інша особа.

  7. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

  8. Голова піклувальної ради: скликає і координує роботу піклувальної ради; готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради; визначає функції заступника, секретаря та інших членів; представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень. Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

  9. Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше чотири рази на рік. Засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів. Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому

присутні не менше двох третин її членів. Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

  1. Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

  2. Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу загальноосвітнього навчального закладу, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.

  3. Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника загальноосвітнього навчального закладу.
 1. Права піклувальної ради Піклувальна рада має право: вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника загальноосвітнього навчального закладу, загальних зборів (конференції) пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази загальноосвітнього навчального закладу; сприяти залученню додаткових джерел фінансування загальноосвітнього навчального закладу; вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази загальноосвітнього навчального закладу; сприяти стимулюванню творчої праці педагогічних працівників, учнів (вихованців); брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи загальноосвітнього навчального закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку.

Схожі:

ПОЛОЖЕННЯ  про піклувальну раду середньої загальноосвітньої школи...
Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року №964 на основі Типового положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального...
ТИПОВІ ПРАВИЛА користування бібліотеками в Україні із змінами і доповненнями,...
Міністерства культури і мистецтв України від 25. 05. 2001 №319 і зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 22. 06. 2001 за №538/...
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розроблено на підставі Примірного положення про приймальну комісію вищого навчального закладу України (наказ Міністерства освіти...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАКАЗ
України студентам факультету юстиції Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, затвердженого наказом Міністерства...
Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням...
Міністерства освіти і науки України від 18. 02. 2008 р. №94, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27. 02. 2008 р. №151/14842)...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАКАЗ
Оголошую постанову Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2009 р. №1121 «Про затвердження Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього...
ПОСАДОВІ ОБОВ’ЯЗКИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА : І Загальні положення
Діяльність класного керівника професійно-технічного навчального закладу регламентується Положенням про класного керівника навчального...
Л. О. Тимчук ПОСАДОВА І НСТРУКЦ І Я
України від 27. 01. 1993 р. №64, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Примірного статуту загальноосвітнього навчального...
Л. О. Тимчук ПОСАДОВА І НСТРУКЦ І Я
України від 27. 01. 1993 р. №64, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Примірного статуту загальноосвітнього навчального...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАКАЗ
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук (далі – Положення), затвердженого...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка