Аналіз


Скачати 104.1 Kb.
НазваАналіз
Дата26.08.2013
Розмір104.1 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи

Аналіз


регуляторного впливу до проекту рішення

Кременчуцької міської ради

«Про затвердження Порядку надання замовниками будівництва виконавчому комітету Кременчуцької міської ради письмового повідомлення (інформації) про початок виконання підготовчих робіт, про початок виконання будівельних робіт та про введення в експлуатацію закінчених об`єктів будівництва на території м. Кременчука»
1. Опис проблеми.
Відповідно до вимог Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання виконання підготовчих та будівельних робіт» від 13.04.2011 № 466, Закону України “Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності”, Постанови Кабінету Міністрів України № 461 від 13.04.2013р. “Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів”, Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України "Про затвердження Порядку прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення I та II категорій складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж" від 19.03.2013 № 95, Кодексу України про адміністративні правопорушення виникла необхідність розробити Порядок надання замовниками будівництва виконавчому комітету Кременчуцької міської ради письмового повідомлення (інформації) про початок виконання підготовчих робіт, про початок виконання будівельних робіт та про введення в експлуатацію закінчених об`єктів будівництва на території м. Кременчука згідно з чинним законодавством.

Даний Порядок сприятиме:

  • своєчасному наданню статистичної звітності;

  • здійсненню делегованих повноважень в галузі будівництва — здійсненню в установленому порядку державного контролю за дотриманням законодавства, затвердженої містобудівної документації при плануванні та забудові відповідних територій;

  • контролю за дотриманням вимог щодо обов`язкової пайової участі замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Кременчука.


2. Ціль.

Основною метою розробки проекту рішення “Про затвердження Порядку надання замовниками будівництва виконавчому комітету Кременчуцької міської ради письмового повідомлення (інформації) про початок виконання підготовчих робіт, про початок виконання будівельних робіт та про введення в експлуатацію закінчених об`єктів будівництва на території м. Кременчука” є виконання зобов`язання замовників будівництва згідно діючого законодавства надавати виконавчому комітету Кременчуцької міської ради письмового повідомлення про початок виконання підготовчих робіт, про початок виконання будівельних робіт та про введення в експлуатацію закінчених об`єктів будівництва на території м. Кременчука.3. Альтернативи.

Перша альтернатива – на даний час несвоєчасне подання або неподання взагалі замовниками будівництва виконавчому комітету Кременчуцької міської ради письмового повідомлення (інформації) про початок виконання підготовчих робіт, про початок виконання будівельних робіт та про введення в експлуатацію закінчених об`єктів будівництва на території м. Кременчука призводить до неможливості здійснення в установленому порядку державного контролю за дотриманням законодавства, затвердженої містобудівної документації при плануванні та забудові відповідних територій, несвоєчасного подання статистичної звітності, неможливості здійснення контролю за дотриманням вимог щодо обов`язкової пайової участі замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Кременчука.

Така альтернатива є неприйнятною.

Друга альтернатива – прийняття рішення “Про затвердження Порядку надання замовниками будівництва виконавчому комітету Кременчуцької міської ради письмового повідомлення (інформації) про початок виконання підготовчих робіт, про початок виконання будівельних робіт та про введення в експлуатацію закінчених об`єктів будівництва на території м. Кременчука” забезпечить досягнення наміченої цілі –своєчасного подання згідно діючого законодавства замовниками будівництва виконавчому комітету Кременчуцької міської ради письмового повідомлення (інформації) про початок виконання підготовчих робіт, про початок виконання будівельних робіт та про введення в експлуатацію закінчених об`єктів будівництва на території м. Кременчука та дасть можливість здійснення в установленому порядку державного контролю за дотриманням законодавства, затвердженої містобудівної документації при плануванні та забудові відповідних територій, своєчасному поданню статистичної звітності, можливості здійснення контролю за дотриманням вимог щодо обов`язкової пайової участі замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Кременчука.

.

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми і відповідні заходи.
Заявник може самостійно ознайомлюватись в засобах масової інформації або мережі інтернет з редакцією Порядку.

Замовник зобов'язаний письмово поінформувати виконавчий комітет Кременчуцької міської ради про початок виконання підготовчих робіт, про початок виконання будівельних робіт, про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта протягом семи календарних днів з дня подання до територіального підрозділу інспекції державного архітектурно-будівельного контролю повідомлення про початок виконання підготовчих робіт, повідомлення про початок виконання будівельних робіт, або з дня реєстрації в інспекції державного архітектурно- будівельного контролю декларації про початок виконання підготовчих робіт, або з дня отримання права на виконання підготовчих робіт, або з дня реєстрації в інспекції державного архітектурно — будівельного контролю декларації про початок виконання будівельних робіт, або з дня отримання в інспекції державного архітектурно — будівельного контролю дозволу на виконання будівельних робіт або з дня набуття права на виконання будівельних робіт, з дня реєстрації в інспекції державного архітектурно — будівельного контролю декларації про готовність об`єкта до експлуатації або з дня видачі інспекцією державного архітектурно — будівельного контролю сертифікату.
Для надання письмової інформації про початок виконання підготовчих робіт, про початок виконання будівельних робіт, про введення в експлуатацію закінчених об`єктів будівництва замовник (фізична особа) звертається особисто до відділу по роботі із зверненнями громадян виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, а замовник (фізична особа-підприємець, юридична особа) звертається до відділу по роботі з документами виконавчого комітету Кременчуцької міської ради із заявою встановленого зразка на ім`я міського голови або надсилають таку заяву рекомендованим листом з описом вкладення. До заяви додаються завірені замовником: 2 копії зареєстрованої органом державного архітектурно-будівельного контролю декларації про початок виконання підготовчих робіт, декларації про початок виконання будівельних робіт, декларації про готовність об`єкта до експлуатації або сертифікату або 2 копії повідомлення про початок виконання підготовчих робіт, повідомлення про початок виконання будівельних робіт.

Замовники будівництва за неподання чи несвоєчасне подання виконавчому комітету Кременчуцької міської ради письмової інформації про початок виконання підготовчих робіт, про початок виконання будівельних робіт, про введення в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів несуть  відповідальність у вигляді штрафу у відповідності з Законом України "Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності" та Кодексом України про адміністративні правопорушення.


5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей.
Впровадження регуляторного акту покладено на управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Кременчуцької міської ради та управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.

Порядок відповідає вимогам діючого законодавства, яке регламентує відносини у сфері містобудування.

Можливої шкоди від наслідків дії акта не передбачається.

Контроль за додержанням Порядку здійснюється посадовими особами органів виконавчої влади разом з державними контролюючими органами у відповідності до чинного законодавства України.


6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта.

Аналіз вигод та витрат.

Сфери впливу

Вид впливу

Інтереси громадян

1. Уникнення штрафів у відповідності з Законом України "Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності" та Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Інтереси юридичних осіб

1. Уникнення штрафів у відповідності з Законом України "Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності" та Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Інтереси

органів місцевого самоврядування

1. Можливість здійснення статистичної звітності.

2. Можливість здійснення делегованих повноважень в галузі будівництва — здійснення в установленому порядку державного контролю за дотриманням законодавства, затвердженої містобудівної документації при плануванні та забудові відповідних територій.

3. Можливість контролю за дотриманням вимог щодо обов`язкової пайової участі замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Кременчука.


Вигоди


Витрати


Органи місцевого самоврядування


1. Недопущення неподання або не своє -часного подання замовниками будівництва виконавчому комітету Кременчуцької міської ради письмового повідомлення (інформації) про початок виконання підготовчих робіт, про початок виконання будівельних робіт та про введення в експлуатацію закінчених об`єктів будівництва на території м. Кременчука

2. Здійснення статистичної звітності.

3. Здійснення делегованих повноважень в галузі будівництва — здійснення в установленому порядку державного контролю за дотриманням законодавства, затвердженої містобудівної документації при плануванні та забудові відповідних територій.

4. Можливість контролю за дотриманням вимог щодо обов`язкової пайової участі замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Кременчука.1. Збільшення навантаження на працівни­ків виконавчих органів міської ради – за рахунок оформлення відповідної документації щодо письмових повідомлень, поданих замовниками будівництва.


Юридичних осіб

1. Уникнення штрафів у відповідності з Законом України "Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності" та Кодексом України про адміністративні правопорушення

1. Час затрачений на вивчення вимог нового документа.


Громадяни
1. Уникнення штрафів у відповідності з Законом України "Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності" та Кодексом України про адміністративні правопорушення


1 . Час затрачений на вивчення вимог но­вого документа.


7. Обґрунтування строку чинності проекту рішення

Необхідність розроблення Порядку надання замовниками будівництва виконавчому комітету Кременчуцької міської ради письмового повідомлення (інформації) про початок виконання підготовчих робіт, про початок виконання будівельних робіт та про введення в експлуатацію закінчених об`єктів будівництва на території м. Кременчука обумовлена вимогами діючого законодавства. Таким чином строк чинності регулятор­ного акту обумовлений чинністю існуючого правового поля та може бути переглянутий при його зміні.8. Показники результативності регуляторного акта.

1. Кількість звернень замовників будівництва до виконавчого комітету Кременчуцької міської ради щодо надання письмових повідомлень (інформації) про початок виконання підготовчих робіт, про початок виконання будівельних робіт та про введення в експлуатацію закінчених об`єктів будівництва на території м. Кременчука .

2.Інформованість громадян/юридичних осіб про процедуру надання письмових повідомлень (інформації) про початок виконання підготовчих робіт, про початок виконання будівельних робіт та про введення в експлуатацію закінчених об`єктів будівництва на території м. Кременчука.

3. Кількість занесених в електронну базу даних письмових повідомлень (інформації) про початок виконання підготовчих робіт, про початок виконання будівельних робіт та про введення в експлуатацію закінчених об`єктів будівництва на території м. Кременчука.

9. Заходи, з допомогою яких буде здійснюватися

відстеження результативності акта.
Базове відстеження – на момент впровадження.

Повторне – через рік після впровадження.

Періодичне відстеження – через три роки після виконання заходів з повторного відстеження.


Заступник міського голови Г.М.МУЗИКА

Розробник: начальник управління

містобудування та архітектури О.Г.ВОЛОЩЕНКО

Схожі:

Кафедра фінансів МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ
Макроекономічний аналіз”, оволодіти теорією і практикою проведення аналізу на макрорівні, що дасть змогу проводити аналіз національної...
Аналіз регуляторного впливу
Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання
План лекції Методи кореляційно-регресійного аналізу. Методи математичного...
Ключові слова: модель, моделювання, кореляційний аналіз, регресійний аналіз, методи лінійного і динамічного програмування, прямий...
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проекту рішення виконавчого комітету Нікопольської міської ради
Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання
Аналіз фінансового стану підприємства
Тема 12. Аналіз ресурсозабезпечення підприємства та оцінка ефективності використання його ресурсів
5. Операційний C-V-P аналіз Т ема ОПЕРАЦІЙНИЙ C-V-P АНАЛІЗ
Універсальна модель точки беззбитковості для випадку багато номенклатурного виробництва
План Економічний аналіз як база прийняття управлінських рішень Показники...
Аналіз відхилень – основний інструмент оцінки діяльності центрів відповідальності
Земної поверхні (морфологія), його походження (генезис), вік та динаміка...
Основні завдання: 1 аналіз морфології рельєфу,2 визначення генезису рельєфу,3 визн. Віку рельєфу,4 відтвор. Етапів розвитку рельєфу,5...
Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення виконкому міської...
Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання
Аналіз регуляторного впливу запровадження проекту рішення виконкому...
Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка