Аналіз регуляторного впливу запровадження проекту рішення виконкому міської ради “Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються архівним відділом


Скачати 67.42 Kb.
НазваАналіз регуляторного впливу запровадження проекту рішення виконкому міської ради “Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються архівним відділом
Дата09.04.2013
Розмір67.42 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи


Аналіз

регуляторного впливу запровадження проекту

рішення виконкому міської ради “Про затвердження

цін на роботи (послуги), що виконуються архівним відділом

виконавчого комітету Кременчуцької міської ради на договірних засадах” 1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання


Архівний відділ виконавчого комітету Кременчуцької міської ради та його госпрозрахункова група, у складі п’яти архівістів надає платні послуги за замовленнями підприємств, установ, організацій з науково-технічного опрацювання документів, складання актів про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду, надання методичної допомоги з питань організації архівної справи та діловодства, розроблення номенклатури справ та ін. згідно зі ст. 35 Закону України “Про Національний архівний фонд та архівні установи”, постановою Кабінету Міністрів України від 07.05.1998 № 639 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів” (із змінами), наказом Голови Державного комітету архівів України від 24.01.2001 № 6 “Про затвердження порядку ціноутворення на роботи (послуги), що виконуються державними архівними установами”.

Ціни на платні послуги затверджені рішенням виконкому міської ради

від 16.12.2011 № 1053 “Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються архівним відділом виконавчого комітету Кременчуцької міської ради на договірних засадах”.

З грудня 2011 та протягом поточного року, у зв’язку з переглядом розміру посадового окладу(тарифної ставки) першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки,відбулися зміни з оплати праці архівістів. Посадові оклади (тарифні ставки) збільшувалися у зв'язку зі збільшенням посадового окладу 8 разів.

Відповідно до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» - посадовий оклад працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери з 01 січня 2013 року становить 852 гривні.

У разі змін у законодавстві з оплати праці працівників бюджетної сфери проводиться перерахунок цін на роботи (послуги), які надаються архівним відділом, щоб розмір плати за надані послуги відповідав фактичним видаткам на їх виконання.

Архівний відділ, в т.ч. його Трудовий архів видають архівні довідки, архівні копії документів та архівні витяги, задовольняють запити фізичних і юридичних осіб.

На замовлення користувачів і відповідно до технічних можливостей архіви можуть виготовляти ксерокопії документів.

Слід зазначити, що на виконання ст. 5 “Соціальний захист населення від підвищення цін і тарифів” Закону України “Про ціни та ціноутворення” (із змінами) та відповідно до Порядку користування документами Національного архівного фонду України довідки, копії та інші документи соціально-правового характеру надаються населенню безкоштовно. Це запити з підтвердження трудового стажу та розміру заробітної плати, довідки про ліквідацію підприємств, довідки про підтвердження стажу депутатської діяльності та інші.

Перелік платних запитів для населення та суб’єктів господарювання включає:

 • виділення або відведення землі приватним особам або юридичним особам;

 • підтвердження прав власності на нерухоме майно;

 • пошук та надання архівних копій документів та архівних витягів – рішень виконавчих органів про створення підприємства, установи чи організації;

 • підтвердження родинних зв’язків з метою отримання спадщини;

 • біографічні запити, що стосуються життя та діяльності осіб, уточнення окремих фактів біографії.

Проблема – діючі ціни на роботи (послуги), що виконуються архівістами

госпрозрахункової групи, не відповідають вимогам чинних нормативно-правових актів.

 1. Ціль державного регулювання

Встановити нові ціни на роботи (послуги), які виконуються архівістами госпрозрахункової групи архівного відділу виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, що утримуються за рахунок спецкоштів, на договірних засадах, з метою приведення розміру цін у відповідність до вимог законодавства.

 1. Визначення та оцінка прийнятних альтернативних способів досягнення цілі

Перша альтернатива – відмовитися від внесення змін у ціни на роботи (послуги), що виконуються архівістами госпрозрахункової групи та архівним відділом, зберегти діючі ціни, значить недоотримати до місцевого бюджету кошти, необхідні для виплати заробітної плати архівістам, яка змінюється на підставі державних нормативно-правових актів та розвитку архівної справи у місті. Без встановлення цін не можуть надаватися платні послуги у сфері використання відомостей, що містяться в архівних документах. Такий варіант є неприпустимим.

Друга альтернатива – прийняття даного регуляторного акту, яким будуть встановлені економічно-обґрунтовані ціни на платні послуги, забезпечує функціональність госпрозрахункової групи, своєчасне проведення науково-технічного опрацювання документів, формування і комплектування Національного архівного фонду, відповідно до ст.6 Закону України “Про Національний архівний фонд та архівні установи”.

Запропонований розробником варіант вирішення існуючої проблеми

максимально враховує інтереси працівників, громади міста та суб’єктів господарювання, оскільки дозволяє забезпечити баланс інтересів держави, територіальної громади міста, суб’єктів господарювання, громадян та працівників.

 1. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми


У разі затвердження виконкомом міської ради нових цін вони будуть

застосовуватися при визначенні вартості робіт (послуг), які надаються підприємствам, установам і організаціям на виконання їх замовлень архівістами архівного відділу. Архівний відділ буде надавати платні роботи (послуги) в розмірі економічно обґрунтованих витрат на їх виконання, відкритості, доступності, та прозорості структури цін для користувачів.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі

прийняття регуляторного акта
Затвердження нових цін на роботи (послуги), що виконуються архівним

відділом на договірних засадах, дозволить збільшити обсяги надходжень на розрахунковий рахунок архівного відділу виконавчого комітету міської ради, які спрямовуються на покриття видатків (заробітна плата працівників госпрозрахункової групи, оплата витрат на відрядження архівістів, матеріальна допомога, придбання витратних матеріалів: папір, картон, клей, нитки, спецодяг тощо), а також на розвиток архівної справи.


 1. Очікувані результати прийняття регуляторного акта за методом аналізу вигод та витрат є:  1. Сфери впливу

  1. Вид впливу

  1. Інтереси громадян


Гарантує забезпечення законних інтересів громадян у наданні інформації
  1. Інтереси суб’єктів господарювання


Гарантує виконання замовлень з науково-технічного опрацювання документів, отримання архівних довідок
  1. Інтереси держави


Забезпечення формування Національного архівного фонду

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси громадян

Забезпечення законних інтересів у наданні інформації

Всі соціально-правові

запити надаються без-коштовно.

На платній основі надаються лише довідки про встановлення

(підтвердження)

фактів, подій, відомостей, майнових прав та ін.Інтереси суб’єктів господарювання

Забезпечення законних інтересів у наданні інформації.

Своєчасне науково-технічне опрацювання документів, в тому чи-слі складання актів про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архів-ного фонду, оптимізація роботи архівних підроз-ділів підприємств, установ та організацій

Незначне збільшення витрат на роботи (послуги) з науково-технічного опрацювання документів, отримання

архівних довідок


 1. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного

акта

Термін дії цього регуляторного акта встановлюється до внесення змін у нормативно-правові акти загальнодержавного рівня, розмірів посадових окладів (тарифних ставок), що регулюють надання платних послуг архівним відділом виконавчого комітету Кременчуцької міської ради та оплати праці працівників бюджетної сфери.
8. Показники результативності актаПоказниками результативності дії акта є:

1) кількість замовлень;

 1. кількість наданих послуг;

 2. обсяг коштів, отриманих від надання платних послуг;

 3. ступінь інформованості суб’єктів господарювання.


9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження

результативності акта
Заходи з відстеження результативності дії регуляторного акта покла-даються на розробника – архівний відділ виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.
Відстеження результативності буде здійснюватися у строки, які перед-бачені Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” для базового, повторного та періодичного відстеження.

При проведенні відстежень будуть проведені аналізи фінансово-господарської діяльності, статистичних даних архівного відділу (кількість наданих платних послуг, обсяг коштів, отриманих від надання платних послуг, що витрачатимуться на покриття видатків, пов’язаних з діяльністю госпрозрахункової групи, розвитком архівної справи в місті).
Керуючий справами

виконкому міської ради Р.В. Шаповалов

Розробник:

Начальника архівного

відділу Н.Г.Абаровська

«____”_________2012 року
Волошина Ніна Миколаївна 3 31 07


Схожі:

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення виконкому міської...
Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання
Паспорт документа
Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради «Про затвердження цін на роботи(послуги), що виконуються архівним відділом...
Аналіз регуляторного впливу щодо обґрунтування регуляторного акта-проекту...
Нікопольської міської ради «Про  затвердження  Порядку розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) на будівлях та...
АНАЛІЗ регуляторного впливу проекту рішення виконавчого комітету...
На сьогодні комунальне підприємство «Нікопольтеплоенерго» має проблему невідповідності цін на платні послуги реальним витратам на...
Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення виконкому Кременчуцької міської ради
Про затвердження Порядку розміщення на об’єктах благоустрою пересувних тимчасових споруд для здійснення сезонної торгівлі та надання...
Аналіз впливу регуляторного акта: проекту рішення виконавчого комітету...
Механізм дії запропонованого регуляторного акту спрямований на усунення перешкод при здійсненні господарської діяльності комунального...
Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення виконкому Кременчуцької міської ради
«Про затвердження нової редакції Положення про Порядок розміщення телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку та іншого слабкострумового...
Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Кременчуцької міської ради
Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11. 03. 2004 р. №308,...
АНАЛІЗ впливу регуляторного акта – проекту рішення Нікопольської міської ради
Проект рішення Нікопольської міської ради «Про затвердження Статуту територіальної громади міста Нікополь» розроблено робочою групою,...
До проекту рішення виконкому Кременчуцької міської ради „Про затвердження...
Розробник регуляторного акта Управління житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка