ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ з навчальної дисципліни “АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО”


Скачати 60.16 Kb.
НазваПИТАННЯ ДО ІСПИТУ з навчальної дисципліни “АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО”
Дата23.04.2013
Розмір60.16 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ з навчальної дисципліни “АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО”

 1. Поняття і основні риси державного управління.

 2. Сутність виконавчої влади, її співвідношення з державним управлінням та адміністративним правом.

 3. Адміністративне право України як галузь права, його предмет.

 4. Метод і система адміністративного права У країни.

 5. Зв’язок адміністративного права з іншими галузями українського права.

 6. Поняття, особливості та види адміністративно-правових норм.

 7. Джерела адміністративного права України.

 8. Систематизація адміністративного права України, та її особливості.

 9. Поняття, основні риси та види адміністративно-правових відносин.

 10. Адміністративно-правовий статус громадян України.

 11. Звернення громадян, їх види.

 12. Порядок розгляду звернень громадян згідно Закону України “Про звернення громадян”.

 13. Особливості адміністративно-правового статусу іноземців осіб без громадянства в Україні.

 14. Поняття, ознаки та правове положення органів виконавчої влади.

 15. Види органів виконавчої влади.

 16. Система органів виконавчої влади та принципи її побудові .

 17. Повноваження Президента України у сфері виконавчої влади

 18. Компетенція та форми діяльності Кабінету Міністрів України за Законом України “Про Кабінет Міністрів України”.

 19. Центральні органи виконавчої влади, їх види.

 20. Міністерства в системі центральних органів виконавчої влади.

 21. Повноваження і форми діяльності місцевих державних адміністрацій.

 22. Поняття, види та принципи державної служби в Україні.

 23. Законодавчі засади державної служби в Україні.

 24. Поняття та види державних службовців.

 25. Правове регулювання проходження державної служби.

 26. Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців.

 27. Поняття та види функцій державного управління.

 28. Поняття форм державного управління, їх види.

 29. Поняття правових актів державного управління, їх юридичне значення.

 30. Класифікація актів державного управління та їх дія.

 31. Адміністративний договір як форма управлінської діяльності.

 32. Вимоги, що ставляться до актів державного управління, наслідки їх недотримання.

 33. Поняття адміністративно-правових методів, їх види.

 34. Адміністративний примус, види його заходів.

 35. Адміністративно попереджувальні заходи, їх види та суть.

 36. Заходи адміністративного припинення, їх види та суть.

37. Поняття й основні риси адміністративної відповідальності.

38. Завдання, система і чинність законодавства України про адміністративні правопорушення.

 1. Адміністративне правопорушення, його поняття та склад.

 2. Суб’єкти адміністративних правопорушень.

 3. Особливості відповідальності неповнолітніх в віці від 16 до 18 років.

 4. Особливості адміністративної відповідальності посадових осіб.

43.Особливості відповідальності за порушення правил дорожнього руху.

 1. Відповідальність військовослужбовців за вчинення адміністративних правопорушень.

 2. Особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб.

 3. Обставини, що виключають адміністративну відповідальність.

 4. Мета адміністративних стягнень, їх види.

 5. Попередження та штраф як адміністративні стягнення.

 6. Оплатне вилучення і конфіскація предметів як адміністративні стягнення.

 7. Позбавлення спеціального права, наданого громадянинові, як вид адміністративного стягнення.

 8. Громадські роботи, як вид адміністративного стягнення.

 9. Виправні роботи і адміністративний арешт як адміністративні стягнення.

 10. Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх.

 11. Загальні правила накладення стягнень за адміністративні правопорушення.

 12. Обставини, що пом’якшують та обтяжують відповідальність за адміністративний проступок.

 13. Строки накладення адміністративних стягнень.

 14. Адміністративний процес: зміст, загальні риси, особливості.

 15. Структура адміністративного процесу та характеристика окремих видів проваджень.

 16. Дисциплінарне провадження: завдання, стадії, особливості.

 17. Адміністративна юрисдикція: загальні риси, принципи.

 18. Адміністративна юстиція: поняття, моделі та особливості становлення в Україні.

 19. Адміністративне судочинство в Україні: завдання та принципи.

 20. Завдання і порядок провадження в справах про адміністративні правопорушення.

 21. Засоби забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення.

 22. Адміністративне затримання, як засіб забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення.

 23. Протокол про адміністративне правопорушення.

 24. Постанова по справі про адміністративне правопорушення.

 25. Набрання постановою судді у справі про адміністративне правопорушення законної сили та перегляд постанови.

 26. Види рішень, що приймаються по скарзі чи протесту на постанову про накладення адміністративного стягнення.

 27. Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень.

71 . Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення.

 1. Правове положення і повноваження адміністративних комісій.

 2. Справи про адміністративні правопорушення, підвідомчі органам внутрішніх справ.

 3. Справи про адміністративні правопорушення, підвідомчі районним, районним у місті, міським чи міськрайонним судам (суддям).

 4. Порядок оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення та її опротестування.

 5. Розгляд скарги і протесту на постанову по справі про адміністративне правопорушення.

 6. Адміністративна відповідальність за правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління.

 7. Поняття режиму законності та дисципліни в державному управлінні.

 8. Способи забезпечення законності та дисципліни в державному управлінні: загальна характеристика.

 9. Контроль в державному управлінні: поняття, зміст та види.

 10. Контроль органів виконавчої влади загальної компетенції.

 11. Відомчий та міжвідомчий контроль.

 12. Судовий контроль в державному управлінні.

 13. Контрольні повноваження державних інспекцій та служб.

 14. Прокурорський нагляд в державному управлінні, його форми та методи.

 15. Поняття і види адміністративно-правових режимів.

 16. Надзвичайні режими: поняття та види.

 17. Правові засади управління економікою.

 18. Організаційно-правові засади управління митною справою в Україні.

 19. Митний контроль. Адміністративна відповідальність за порушення митних правил.

 20. Система і повноваження органів управління освітою.

92. Організація державного управління наукою.

93. Система і повноваження органів управління охороною здоров’я населення.

94. Організаційно-правові засади управління в сфері праці і соціальної політики.

95. Організаційно-правові засади управління обороною.

96. Збройні Сили України: їх види та комплектування.

97. Організаційно-правові засади управління національною безпекою.

 1. Система, правове положення та зміст роботи органів внутрішніх справ.

 2. Громадський порядок та громадська безпека, адміністративно-правові заходи їх охорони.

 3. Основні завдання і повноваження міліції України.

 4. Юрисдикційиі повноваження органів внутрішніх справ.

 5. Дозвільна система органів внутрішніх справ.

 6. Організаційно-правові засади управління юстицією.

 7. Реєстрація актів цивільного стану.

 8. Організаційно-правові засади управління закордонними справами.

Схожі:

Питання для підготовки до іспиту з навчальної дисципліни
Предмет, найменування і система навчальної дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів»
Питання з для самостійної підготовки студентів до іспиту з дисципліни...

З дисципліни «Трудове право»
Питання з для самостійної підготовки студентів до іспиту з дисципліни «Трудове право»
Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Адміністративне судочинство»...
Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками)
Питання для підготовки до заліку з дисципліни «Адміністративне право України»
Предмет адміністративного права та його переосмислення в умовах правової реформи
Перелік контрольних питань для проведення модульних контролів з навчальної...
Доцент кафедри адміністративного права і адміністративної діяльності ОВС, кандидат юридичних наук, капітан міліції Логвиненко Б....
ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ навчальної дисципліни "Торгівельне...
Розкрийте роль страхових компаній в сучасних умовах ринкової економіки та їх призначення
ПИТАННЯ ДО КУРСОВОГО ІСПИТУ З ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІКИ
Сутність, предмет, завдання історії педагогіки як науки і навчальної дисципліни. Методи історико-педагогічних досліджень
Питання з навчальної дисципліни „Трудове право ”
Підстави припинення трудового договору за ініціативи власника або уповноваженого ним органу
ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС”
Поняття цивільного процесу та його структура. Цивільне процесуальне право як галузь права
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка