Лекція: Оформлення тексту. Списки: версія для друку і PDA Лекція присвячена питанням створення і оформлення списків. Дано поняття списку.


Скачати 141.15 Kb.
НазваЛекція: Оформлення тексту. Списки: версія для друку і PDA Лекція присвячена питанням створення і оформлення списків. Дано поняття списку.
Дата13.04.2013
Розмір141.15 Kb.
ТипЛекція
bibl.com.ua > Право > Лекція
  

http://www.intuit.ru/img/empty.gif

http://www.intuit.ru/img/empty.gif

http://www.intuit.ru/img/empty.gif

http://www.intuit.ru/img/empty.gif

Робота в Microsoft Word 2007

http://www.intuit.ru/img/empty.gif

http://www.intuit.ru/img/empty.gif

http://www.intuit.ru/img/empty.gif

8. Лекція: Оформлення тексту. Списки: версія для друку і PDA Лекція присвячена питанням створення і оформлення списків. Дано поняття списку. Показано створення нумерованого списку. Представлені можливості налаштування параметрів списку, зміни порядку нумерації, установки відступів в списку, видалення нумерації. Показано створення маркірованого списку. Представлені можливості налаштування параметрів списку, вибору маркерів списку, установки відступів в списку, видалення маркерів. Показано створення багаторівневого списку. Представлені можливості налаштування параметрів списку, зміни порядку нумерації, установки відступів в списку, видалення нумерації. Представлена можливість сортування списків

http://www.intuit.ru/img/empty.gif

http://www.intuit.ru/img/empty.gif

http://www.intuit.ru/img/empty.gif

Про списки

При створенні документів може знадобитися різна нумерація абзаців.

Нумерація з використанням клавіатури призводить до істотних витрат часу на перенумерацию при зміні кількості нумерованих елементів. Набагато рациональнее використовувати можливості автоматичної нумерації, які надає Word.

В деяких випадках список вимагається не пронумерувати, а відмітити якими-небудь значками - маркерами. Часто таке оформлення застосовується не лише до списків, але і до звичайних абзаців тексту.

Окрім нумерованих і маркірованих списків є ще один спосіб оформлення тексту - багаторівневі списки. У них можна використовувати і нумерацію, і маркери, або і те, і інше одночасно. Найчастіше застосовують таке оформлення до заголовків, але можна оформляти і звичайний текст. При цьому вид нумерації і маркерів визначається рівнем тексту.

Приклади різних списків наведені на мал. 8.1.

списки в документе


збільшити зображенняМал. 8.1. Списки в документі

Оформлення нумерованих списків

Створення списку

При оформленні списків слід мати на увазі, що елементом списку може бути тільки абзац. Список, набраний в рядок, автоматично пронумерувати не можна.

 1. Виділите декілька абзаців, що оформляються у вигляді списку.

 2. Клацніть по стрілці кнопки Нумерація групи Абзац вкладки Головна (мал. 8.2) і в галереї списків виберіть потрібний варіант нумерації. При наведенні покажчика миші на вибираний список спрацьовує функція передперегляду, і фрагмент документу відображується нумерованим.

оформление нумерованного списка


збільшити зображенняМал. 8.2. Оформлення нумерованого списку

Види списків, що використалися раніше, накопичуються в галереї списків (мал. 8.3). У верхній частині галереї окрему групу утворюють формати номерів, роботи, що застосовувалися в поточному сеансі, в Word 2007. Цей список автоматично очищається при завершенні роботи в Word. У нижній частині галереї окрему групу утворюють формати номерів, що використалися в поточному документі. Цей список залишається доступним при кожному відкритті документу.

галерея нумерованных списков


збільшити зображенняМал. 8.3. Галерея нумерованих списків

Налаштування параметрів списку

Можна змінити параметри створеного раніше списку або настроїти ці параметри при створенні списку.

 1. Виділите абзаци, що оформлені або оформляються у вигляді списку.

 2. Клацніть по стрілці кнопки Нумерація групи Абзац вкладки Головна (див. мал. 2) і виберіть команду Визначити новий формат номера.

 3. У діалоговому вікні Визначення нового формату номера (мал. 8.4) встановите необхідні параметри.

настройка параметров списка


Мал. 8.4. Налаштування параметрів списку

 1. У списку, що розкривається, нумерація виберіть необхідний вид нумерації. Можна вибрати нумерацію арабськими і римськими цифрами, латинськими і російськими буквами, кількісними і порядковими числівниками і так далі

 2. У полі Формат номера при необхідності додайте до нумерації текст, який відображуватиметься при кожному номері. Текст можна вводити як перед номером, так і після нього. Наприклад, при нумерації списку кафедр можна додати до номерів слово Кафедра (див. мал. 8.4).

 3. Зазвичай нумерація має ті ж параметри шрифту, що і нумерований список. Можна змінити параметри шрифту номерів і супроводжуючого тексту. Натисніть кнопку Шрифт і у вкладках Шрифт і Інтервал діалогового вікна Шрифт встановите необхідні параметри шрифту.

 4. У списку, що розкривається, Вирівнювання виберіть вид вирівнювання номерів відносно позиції номера.

Зміна порядку нумерації

Для наявного списку можна змінити початковий номер, з якого починається список. Можна також оформити поточний список як продовження попереднього списку в документі.

 1. Виділите абзаци, оформлені у вигляді списку.

 2. Клацніть по стрілці кнопки Нумерація групи Абзац вкладки Головна (див. мал. 8.2) і виберіть команду Задати початкове значення.

 3. У діалоговому вікні Завдання початкового значення (мал. 8.5) встановите необхідні параметри.

изменение начального номера списка


Мал. 8.5. Зміна початкового номера списку

Для вибору початкового номера, а також приєднання нумерації поточного списку до попереднього, можна клацнути правою кнопкою миші по першому абзацу в списку і в контекстному меню вибрати потрібну команду (мал. 8.6).

изменение порядка нумерации списка


збільшити зображенняМал. 8.6. Зміна порядку нумерації списку

Налаштування відступів в списку

Кожен варіант оформлення нумерованого списку має свої параметри відступів абзаців, що оформляються, а також встановлює власні позиції табуляції, що відділяють нумерацію від тексту нумерованих абзаців. При цьому розміри відступів, встановлені раніше при оформленні абзаців, можуть бути змінені.

Відступи в списках можна встановлювати так само, як і в звичайних абзацах, але зручніше скористатися спеціальним налаштуванням.

 1. Клацніть правою кнопкою миші по будь-якому абзацу в списку і в контекстному меню виберіть команду Змінити відступи в списку (див. мал. 8.6).

 2. У діалоговому вікні Зміну відступів в списку (мал. 8.7) встановите необхідні параметри.

изменение отступов в списке


Мал. 8.7. Зміна відступів в списку

 1. У лічильнику Положення номера встановите відстань від позиції номера до лівого поля сторінки.

 2. У лічильнику Відступ тексту встановите відступ від лівого поля сторінки усіх рядків, окрім першої.

 3. У списку, що розкривається, Символ після номера виберіть символ, який відділятиме номер від тексту нумерованого абзацу. Можна вибрати Знак табуляції, встановити прапорець Додати позицію табуляції і в лічильнику вказати відстань між номерами і текстом. Можна вибрати Пропуск - одні пропуск між номерами і текстом. Можна вибрати (ні), щоб не залишати місця між номерами і текстом.

Видалення нумерації

Нумерація віддаляється однаково, незалежно від способу установки і виду встановленої нумерації.

 1. Виділите абзаци, для яких необхідно видалити нумерацію.

 2. Натисніть кнопку Нумерація групи Абзац вкладки Головна або клацніть по стрілці цієї кнопки і виберіть режим немає (див. мал. 8.2).

Оформлення маркірованих списків

Створення списку

При оформленні списків слід мати на увазі, що елементом списку може бути тільки абзац. Список, набраний в рядок, маркірувати не можна.

 1. Виділите декілька абзаців, що оформляються у вигляді списку.

 2. Клацніть по стрілці кнопки Маркери групи Абзац вкладки Головна (мал. 8.8) і в галереї виберіть потрібний маркер. При наведенні покажчика миші на вибираний маркер спрацьовує функція передперегляду, і фрагмент документу відображується маркірованим.

оформление маркированного списка


збільшити зображенняМал. 8.8. Оформлення маркірованого списку

Види маркірованих списків, що використалися раніше, накопичуються в галереї маркерів (мал. 8.9). У верхній частині галереї окрему групу утворюють маркери, що застосовувалися в поточному сеансі роботи в Word 2007. Цей список автоматично очищається при завершенні роботи в Word. У нижній частині галереї окрему групу утворюють маркери, що використалися в поточному документі. Цей список залишається доступним при кожному відкритті документу.

галерея маркеров


збільшити зображенняМал. 8.9. Галерея маркерів

Вибір довільного маркера

Можна вибрати маркер для створеного раніше списку або змінити маркер існуючого списку.

 1. Виділите абзаци, що оформлені або оформляються маркерами.

 2. Клацніть по стрілці кнопки Маркери групи Абзац вкладки Головна (див. мал. 8.8, мал. 8.9) і виберіть команду Визначити новий маркер.

 3. У діалоговому вікні Визначення нового маркера (мал. 10) для вибору нового маркера натисніть кнопку Символ.

настройка параметров маркированного списка


Мал. 8.10. Налаштування параметрів маркірованого списку

 1. У діалоговому вікні Символ (мал. 8.11) в списку, що розкривається, Шрифт виберіть шрифт, символи якого використовуватимуться у вигляді маркера (можна узяти будь-який шрифт, але найцікавіші символи містяться в шрифтах Webdings, Wingdings, Wingdings2 і Wingdings3), і двічі клацніть лівою кнопкою миші по вибраному символу. Можна також виділити символ, а потім натиснути кнопку ОК.

выбор маркера-символа


Мал. 8.11. Вибір маркера-символу

 1. Зазвичай маркери має ті ж параметри шрифту, що і список. Можна змінити параметри шрифту маркерів (колір, зображення, розмір і так далі). Натисніть кнопку Шрифт і у вкладках Шрифт і Інтервал діалогового вікна Шрифт встановите необхідні параметри шрифту. При цьому сам шрифт змінювати не можна, інакше зміняться і маркери.

 2. В якості маркера можна використовувати малюнки. У діалоговому вікні Визначення нового маркера натисніть кнопку Малюнок (див. мал. 8.10) і виберіть малюнок в діалоговому вікні Мальований маркер (мал. 8.12).

 3. У списку, що розкривається, Вирівнювання виберіть вид вирівнювання маркерів відносно позиції маркера.

выбор маркера-рисунка


Мал. 8.12. Вибір маркера-малюнка

Налаштування відступів в списку

Кожен варіант оформлення маркірованого списку має свої параметри відступів абзаців, що оформляються, а також встановлює власні позиції табуляції, що відділяють маркери від тексту абзаців. При цьому розміри відступів, встановлені раніше при оформленні абзаців, можуть бути змінені.

Відступи в списках можна встановлювати так само, як і в звичайних абзацах, але зручніше скористатися спеціальним налаштуванням.

 1. Клацніть правою кнопкою миші по будь-якому абзацу в списку і в контекстному меню виберіть команду Змінити відступи в списку (мал. 8.13).

переход к изменению отступов в списке


збільшити зображенняМал. 8.13. Перехід до зміни відступів в списку

 1. У діалоговому вікні Зміну відступів в списку (мал. 8.14) встановите необхідні параметри.

изменение отступов в списке


Мал. 8.14. Зміна відступів в списку

 1. У лічильнику Положення маркера встановите відстань від позиції маркера до лівого поля сторінки.

 2. У лічильнику Відступ тексту встановите відступ від лівого поля сторінки до усіх рядків, окрім першої.

 3. У списку, що розкривається, Символ після номера (це друкарська помилка перекладачів Word 2007, повинно бути Символ після маркера) виберіть символ, який відділятиме маркер від тексту нумерованого абзацу. Можна вибрати Знак табуляції, встановити прапорець Додати позицію табуляції і в лічильнику вказати відстань між номерами і текстом. Можна вибрати Пропуск - одні пропуск між номерами і текстом. Можна вибрати (ні), щоб не залишати місця між номерами і текстом.

Видалення маркерів

Маркери віддаляються однаково, незалежно від способу їх установки і виду.

 1. Виділите абзаци, для яких необхідно видалити маркери.

 2. Натисніть кнопку Маркери групи Абзац вкладки Головна або клацніть по стрілці цієї кнопки і виберіть режим немає (див. мал. 8.8).

Оформлення багаторівневих списків

Створення списку

При оформленні списків слід мати на увазі, що елементом списку може бути тільки абзац.

 1. Виділите декілька абзаців, що оформляються у вигляді багаторівневого списку.

 2. Клацніть по кнопці Багаторівневий список групи Абзац вкладки Головна (мал. 8.15) і в галереї списків виберіть потрібний варіант нумерації. При наведенні покажчика миші вибираний список відображується крупніше, але функція передперегляду в документі не працює.

 3. Якщо абзаци тексту, що оформляється, не розрізняються відступами ліворуч, то спочатку список не буде багаторівневим (мал. 8.16).

 4. Для пониження рівня окремих абзаців списку потрібно збільшити відступ ліворуч. Виділите абзац (абзаци) і натисніть кнопку Збільшити відступ групи Абзац вкладки Головна (мал. 8.17). Кожне натиснення кнопки знижує виділені абзаци на один рівень. Для підвищення рівня натисніть кнопку Зменшити відступ. Для цієї ж мети можна використовувати аналогічні кнопки міні-панелі інструментів.

оформление многоуровневого списка


збільшити зображенняМал. 8.15. Оформлення багаторівневого списку

заготовка многоуровневого списка


збільшити зображенняМал. 8.16. Заготівля багаторівневого списку

заготовка многоуровневого списка


збільшити зображенняМал. 8.17. Заготівля багаторівневого списку

Для пониження рівня елементів в списку можна також використовувати клавішу Tab, а для підвищення - комбінацію Shift +Tab.

Види списків, що використалися раніше, накопичуються в галереї списків (мал. 8.18). У верхній частині галереї в розділі Поточний список відображується поточний або останній список, що застосовувався. У нижній частині галереї окрему групу утворюють списки, що використалися у відкритих документах. Цей список автоматично очищається при завершенні роботи в Word.

галерея многоуровневых списков


збільшити зображенняМал. 8.18. Галерея багаторівневих списків

Налаштування параметрів списку

Можна змінити параметри раніше створеного списку або настроїти ці параметри при створенні списку.

настройка параметров многоуровневого списка


Мал. 8.19. Налаштування параметрів багаторівневого списку

 1. Виділите абзаци, що оформлені або оформляються у вигляді списку.

 2. Клацніть по кнопці Багаторівневий список групи Абзац вкладки Головна (див. мал. 8.13) і виберіть команду Визначити новий багаторівневий список.

 3. У діалоговому вікні Визначення нового багаторівневого списку (мал. 8.19) встановите необхідні параметри. Для відображення усіх можливостей вікна натисніть кнопку Більше. Для приховання деяких можливостей натисніть кнопку Менше. Зміна параметрів списку робиться окремо для кожного рівня.

 4. У списку Виберіть рівень для зміни виділите рівень змінюваного списку.

 5. У списку, що розкривається, Нумерація для цього рівня виберіть необхідний вид нумерації або маркерів. Можна вибрати нумерацію арабськими і римськими цифрами, латинськими і російськими буквами, кількісними і порядковими числівниками і так далі. Якщо потрібно маркер, відсутній в списку, то в списку, що розкривається, виберіть режим Новий маркер. Після цього виберіть символ в діалоговому вікні Символ (див. мал. 8.11).

 6. При необхідності в лічильнику Почати з вкажіть початковий номер списку.

 7. У полі Формат номера при необхідності додайте до нумерації текст, який відображуватиметься при кожному номері. Текст можна вводити як перед номером, так і після нього.

 8. Зазвичай нумерація або маркери мають ті ж параметри шрифту, що і список. Можна змінити параметри шрифту номерів (маркерів) і супроводжуючого тексту. Натисніть кнопку Шрифт і у вкладках Шрифт і Інтервал діалогового вікна Шрифт встановите необхідні параметри.

 9. У списку, що розкривається, Вирівнювання виберіть вид вирівнювання номерів відносно позиції номера. У лічильнику на встановите відстань від позиції номера до лівого поля сторінки.

 10. У лічильнику Відступ тексту встановите відступ від лівого поля сторінки усіх рядків нумерованого абзацу, окрім першої.

 11. Можна настроїти відступи відразу для усіх рівнів списку. Натисніть кнопку Для усіх рівнів (див. мал. 8.19). У вікні Параметри для усіх рівнів (мал. 8.20) настройте положення маркера або номера першого рівня, положення тексту першого рівня, а потім вкажіть додатковий відступ для кожного нижчого рівня.

настройка отступов многоуровневого списка


Мал. 8.20. Налаштування відступів багаторівневого списку

 1. У списку, що розкривається, Символ після номера виберіть символ, який відділятиме номер від тексту нумерованого абзацу. Можна вибрати Знак табуляції, встановити прапорець Додати позицію табуляції і в лічильнику вказати відстань між номерами і текстом. Можна вибрати Пропуск - одні пропуск між номерами і текстом. Можна вибрати (ні), щоб не залишати місця між номерами і текстом.

 2. При необхідності повторите вказані процедури для кожного рівня нумерації.

Зміна порядку нумерації

Для наявного списку можна змінити початковий номер, з якого починається список. Можна також оформити поточний список як продовження попереднього списку в документі.

изменение начального номера списка


збільшити зображенняМал. 8.21. Зміна початкового номера списку

 1. Клацніть правою кнопкою миші по першому абзацу в списку і в контекстному меню виберіть команду Задати початкове значення (мал. 8.21).

 2. У діалоговому вікні Визначення нового формату номера (мал. 8.22) встановите необхідні параметри.

задание начального номера многоуровневого списка


Мал. 8.22. Завдання початкового номера багаторівневого списку

Видалення нумерації

Нумерація віддаляється однаково, незалежно від способу установки і виду встановленої нумерації.

 1. Виділите абзаци, для яких необхідно видалити нумерацію.

 2. Натисніть кнопку Нумерація групи Абзац вкладки Головна і виберіть режим немає (див. мал. 8.15, мал. 8.18).

Сортування списків

Сортувати можна будь-які абзаци тексту, але найчастіше таке завдання встає при роботі із списками.

Сортують нумеровані і маркіровані списки. Сортування багаторівневих списків безглузде, оскільки при цьому руйнується структура списку.

переход к сортировке списка


збільшити зображенняМал. 8.23. Перехід до сортування списку

 1. Виділите абзаци списку, підмета сортуванню.

 2. Натисніть кнопку Сортування групи Абзац вкладки Головна (мал. 8.23).

 3. У діалоговому вікні Сортування тексту (мал. 8.24) в списку, що розкривається, тип виберіть тип сортованих даних (Текст, Число або Дата). Встановите перемикач напряму сортування (за збільшенням або по убуванню).

настройка параметров сортировки списка


Мал. 8.24. Налаштування параметрів сортування списку


http://www.intuit.ru/img/empty.gif
http://www.intuit.ru/img/empty.gif
http://www.intuit.ru/img/empty.gif
Схожі:

Лекція: Оформлення тексту. Абзаци: версія для друку і PDA Лекція...
Приведені способи установки міжрядкових інтервалів в абзаці і інтервалів між абзацами. Показана установка меж абзаців і можливості...
Лекція: Оформлення тексту. Шрифт: версія для друку і PDA Лекція присвячена...
Шрифт. Звернена увага на можливості установки розрядки і ущільнення тексту, у тому числі з використанням кернінгу. Показані можливості...
Лекція: Створення тексту : версія для друку і PDA Лекція присвячена...
Дано поняття про стандартний блок тексту. Описана процедура створення і використання елементу стандартного блоку для автоматизації...
Лекція: Оформлення тексту. Стилі і теми : версія для друку і PDA...
Показано видалення стилю. Звернена увага на неможливість видалення деяких стилів. Дано поняття теми документу. Показано застосування...
Лекція: Робота з таблицями: версія для друку і PDA Лекція присвячена...
Показані можливості сортування даних в таблиці. Дано уявлення про можливості обчислень в таблицях документів Microsoft Word 2007....
Лекція: Графічні можливості: версія для друку і PDA Лекція присвячена...
Представлені можливості налаштування зображення, у тому числі зміни яскравості, контрастності кольору. Описані різні способи оформлення...
Лекція: Підготовка до друку і друк документу : версія для друку і...
Показана робота з документом в режимі попереднього перегляду перед друком. Вивчаються можливості налаштування друку документу, у...
Лекція: Редагування документу : версія для друку і PDA Лекція присвячена...
Показані способи пошуку і заміни тексту в документі. Приведені можливості використання синонімів. Вивчаються способи переміщення...
Лекція: Створення таблиць : версія для друку і PDA Лекція присвячена...
Вивчаються різні способи зміни ширини стовпців, у тому числі з використанням автопідбору ширини, і зміни висоти рядків. Показана...
Лекція: Робота з файлами: версія для друку і PDA Лекція присвячена...
Розглянуті особливості вікон для роботи з файловою системою. Показані способи створення нових документів на основі шаблонів, що у...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка