Лекція: Оформлення тексту. Стилі і теми : версія для друку і PDA Лекція присвячена питанням використання стилів і тим при оформленні документів.


Скачати 146.88 Kb.
НазваЛекція: Оформлення тексту. Стилі і теми : версія для друку і PDA Лекція присвячена питанням використання стилів і тим при оформленні документів.
Дата26.03.2013
Розмір146.88 Kb.
ТипЛекція
bibl.com.ua > Право > Лекція
  

http://www.intuit.ru/img/empty.gif

http://www.intuit.ru/img/empty.gif

http://www.intuit.ru/img/empty.gif

http://www.intuit.ru/img/empty.gif

Робота в Microsoft Word 2007

http://www.intuit.ru/img/empty.gif

http://www.intuit.ru/img/empty.gif

http://www.intuit.ru/img/empty.gif

9. Лекція: Оформлення тексту. Стилі і теми : версія для друку і PDA Лекція присвячена питанням використання стилів і тим при оформленні документів. Дано поняття стилю. Показані різні способи призначення стилів. Вивчаються можливості зміни параметрів окремих стилів і зміни набору стилів, використовуваних в документі. Описана процедура створення і налаштування параметрів стилю. Показані можливості управління стилями, у тому числі з використанням колекції експрес-стилів. Показано видалення стилю. Звернена увага на неможливість видалення деяких стилів. Дано поняття теми документу. Показано застосування теми до документу. Описані можливості налаштування параметрів теми і збереження призначеної для користувача теми. Описана можливість очищення параметрів форматування

http://www.intuit.ru/img/empty.gif

http://www.intuit.ru/img/empty.gif

http://www.intuit.ru/img/empty.gif

Використання стилів

Про стилі

При роботі з документом часто доводиться до однорідних фрагментів, наприклад, заголовкам, назвам малюнків і таблиць, основному тексту документу і т. п., застосовувати однакове оформлення. Звичайно, можна для кожного фрагмента встановлювати необхідні параметри шрифтів, абзаців та ін. Але це, по-перше, довго і стомливо, а по-друге, важко запам'ятати, де і які встановлені параметри оформлення. Полегшити однакове оформлення документів допоможе використання стилів.

Стилем називається набір параметрів форматування, який застосовується до абзаців тексту, таблиць, списків і знаків (символам), щоб швидко змінити їх зовнішній вигляд. Стилі дозволяють однією дією застосувати відразу усю групу параметрів форматування.

Стиль абзацу визначає зовнішній вигляд абзацу, тобто параметри шрифту, вирівнювання тексту, позиції табуляції, міжрядковий інтервал і межі.

Стиль списку застосовує однакове вирівнювання, знаки нумерації або маркери і шрифти до усіх списків.

Стиль знаку задає форматування виділеного фрагмента тексту усередині абзацу, визначаючи такі параметри тексту, як шрифт і розмір, а також напівжирне і курсивне зображення.

Стиль таблиці задає вид меж, заливку, вирівнювання тексту і шрифти.

Окрім вказаних, стилі можуть включати і деякі інші параметри.

Використання стилів дозволяє забезпечити одноманітність в оформленні документів і можливість швидкої зміни оформлення. Їх застосування при оформленні заголовків документу підвищує ефективність роботи в режимі відображення Структура і роботу з Схемою документу, дозволяє автоматично створювати зміст.

Кожен шаблон має набір стилів, які "передаються" створюваному документу. У наступному при роботі з документом можна змінювати параметри стилів, можна додавати стилі з інших шаблонів і документів, можна створювати нові стилі. Стилі можна зберігати в документі або в шаблоні.

Стиль завжди має ім'я. Стилі з одним і тим же ім'ям в різних документах і шаблонах можуть мати різне оформлення.

Документ завжди оформлений з використанням стилів, навіть якщо спеціально вони не застосовувалися. В деяких випадках стиль фрагментів документу встановлюється автоматично.

Для роботи із стилями використовують елементи групи Стилі вкладки Головна (мал. 9.1), а також області завдань Стилі, Застосувати стилі, Інспектор стилів.

инструменты для работы со стилями


збільшити зображенняМал. 9.1. Інструменти для роботи із стилями

Призначення стилю

За умовчанням при введенні тексту в новому документі використовується стиль Звичайний. В процесі оформлення документу необхідно призначити різним фрагментам документу різні стилі.

 1. Виділите текст, до якого вимагається застосувати стиль, - наприклад, текст, який буде заголовком.

 2. У групі Стилі вкладки Головна в галереї Експрес-стилі виберіть стиль (мал. 9.2).

 3. Якщо необхідний стиль не відображується, натисніть кнопку Додаткові параметри (див. мал. 9.2), щоб розгорнути галерею Експрес-стилі, і виберіть потрібний стиль (мал. 9.3).

выбор стиля


збільшити зображенняМал. 9.2. Вибір стилю

выбор стиля в галерее стилей


збільшити зображенняМал. 9.3. Вибір стилю в галереї стилів

У галереї Експрес-стилі приведені назви стилів, які в більшості випадків дані не повністю. Повна назва стилю відображується в спливаючій підказці, якщо деякий час затримати покажчик миші (див. мал. 9.3). Крім того, для кожного стилю наведений приклад оформлення, яке йому відповідає.

Якщо навести покажчик миші на вибираний стиль, спрацьовує функція передперегляду, і вміст фрагмента відображується оформленим вибраним стилем. При цьому виділення (затінювання) фрагмента документу не відображується. Після вибору стилю фрагмент документу знову виділений, а вибраний стиль відображується в групі Стилі вкладки Головна.

Галерея Експрес-стилі може не містити усіх стилів, потрібних для оформлення.

Для застосування довільного стилю слід скористатися областю завдань Стилі.

 1. Для відображення області завдань Стилі клацніть по значку групи Стилі вкладки Головна.

 2. У області завдань клацніть мишею по назві потрібного стилю (мал. 9.4).

 3. Якщо в області завдань не відображується потрібний стиль, клацніть в ній мишею по посиланню Параметри (мал. 9.5).

 4. У вікні Параметри області стилів в списку, що розкривається, Відображені стилі виберіть режим Усе (мал. 9.6).

выбор стиля в области задач стили


збільшити зображенняМал. 9.4. Вибір стилю в області завдань Стилі

область задач стили


збільшити зображенняМал. 9.5. Область завдань Стилі

настройка списка отображаемых стилей


Мал. 9.6. Налаштування списку стилів, що відображуються

У області завдань Стилі приведені назви стилів і приклад оформлення, яке йому відповідає.

При наведенні покажчика миші на вибираний стиль функція передперегляду не працює, але основні характеристики стилю відображуються в спливаючій підказці, якщо деякий час затримати покажчик миші (див. мал. 9.4).

Для вибору стилю можна також скористатися областю завдань Застосувати стилі.

 1. У галереї Експрес-стилі виберіть команду Застосувати стилі (мал. 9.3) або натисніть комбінацію клавіш Ctrl + Shift + S.

 2. У списку поля, що розкривається, Ім'я стилю виберіть ім'я потрібного стилю (мал. 9.7). Можна також ввести ім'я потрібного стилю і натиснути кнопку Застосувати або клавішу Enter

выбор стиля в области задач применить стили


збільшити зображенняМал. 9.7. Вибір стилю в області завдань Застосувати стилі

Зміна стилів

Зміна параметрів стилю

Можна змінити параметри оформлення, встановлені для стилю. Найпростіше це можна зробити шляхом перевизначення стилю на основі фрагмента документу.

 1. Виділите текст, в якому вимагається змінити параметри стилю.

 2. Встановите нові параметри оформлення. Можна змінити параметри шрифту, абзацу, нумерації, маркіровки, заливки, меж і так далі

 3. Клацніть правою кнопкою миші по назві змінюваного стилю в галереї Експрес-стилі або в області завдань Стилі і в контекстному меню виберіть команду Відновити відповідно до виділеного фрагмента (мал. 9.8, мал. 9)

переопределение параметров стиля в галерее экспресс-стили


збільшити зображенняМал. 9.8. Перевизначення параметрів стилю в галереї Експрес-стилі

переопределение параметров стиля в области задач стили


збільшити зображенняМал. 9.9. Перевизначення параметрів стилю в області завдань Стилі

Встановлені параметри оформлення будуть застосовані до усіх фрагментів документу, оформлених з використанням змінюваного стилю.

Зміна набору стилів

Word містить декілька заздалегідь створених наборів стилів. Кожен стиль складається з набору стилів основного тексту, стилів заголовків і інших стилів, призначених для використання в одному документі.

Набори стилів можна створювати самостійно.

Набір стилів документу можна вибрати до початку використання стилів або вже для оформленого документу.

 1. У групі Стилі вкладки Головна натисніть кнопку Змінити стилі, а потім виберіть команду Набір стилів.

 2. У підпорядкованому меню виберіть набір стилів (мал. 9.10). При наведенні покажчика миші на набір стилів спрацьовує функція передперегляду, і документ відображується відповідно до параметрів вибираного набору.

выбор набора стилей


збільшити зображенняМал. 9.10. Вибір набору стилів

Нові параметри стилів будуть застосовані до усіх фрагментів документу, оформлених з використанням стилів.

Усі параметри усіх стилів можуть змінюватися також при виборі іншої теми документу.

Можна змінювати не усі параметри стилів, а тільки шрифти.

 1. У групі Стилі вкладки Головна натисніть кнопку Змінити стилі, а потім виберіть команду Шрифти.

 2. У підпорядкованому меню виберіть набір шрифтів заголовків і основного тексту (мал. 9.11). При наведенні покажчика миші на набір шрифтів спрацьовує функція передперегляду, і документ відображується відповідно до параметрів вибираного набору.

выбор набора шрифтов


збільшити зображенняМал. 9.11. Вибір набору шрифтів

Можна змінювати не усі параметри стилів, а тільки кольори шрифту.

 1. У групі Стилі вкладки Головна натисніть кнопку Змінити стилі, а потім виберіть команду Кольору.

 2. У підпорядкованому меню виберіть набір кольорів шрифтів і заливок тексту (мал. 9.12). При наведенні покажчика миші на набір кольорів спрацьовує функція передперегляду, і документ відображується відповідно до параметрів вибираного набору.

выбор набора цветов


збільшити зображенняМал. 9.12. Вибір набору кольорів

Управління стилями

Створення стилю

Стиль зазвичай створюють на основі оформленого фрагмента документу.Можна створити новий стиль і відразу ж додати його в колекцію Експрес-стилі.

 1. Виділите фрагмент тексту, який вимагається використовувати для створення нового стилю.

 2. Клацніть правою кнопкою миші по виділеному фрагменту документу, в контекстному меню виберіть команду Стилі, а потім в підпорядкованому меню - команду Зберегти виділений фрагмент як новий експрес-стиль (мал. 9.12).

 3. У вікні Створення стилю в полі Ім'я введіть найменування нового стилю і натисніть кнопку ОК (мал. 9.14).

создание нового стиля


збільшити зображенняМал. 9.13. Створення нового стилю

присвоение имени новому стилю


Мал. 9.14. Привласнення імені новому стилю

Існує інший спосіб створення нового стилю, що забезпечує великі можливості управління.

 1. Виділите фрагмент тексту, який вимагається використовувати для створення нового стилю.

 2. Натисніть кнопку Створити стиль в області завдань Стилі (див. мал. 9.5).

 3. У діалоговому вікні Створення стилю встановите параметри стилю (мал. 9.15). Наприклад, зніміть прапорець Додавати в список експрес-стилів, якщо не потрібно відображення цього стилю в галереї Експрес-стилі. Можна встановити прапорець для автоматичного оновлення стилю. Можна додати створюваний стиль в шаблон, на основі якого створений поточний документ, щоб стиль був доступний в усіх новостворюваних документах. Натиснувши кнопку Формат, можна перейти до детальніших налаштувань параметрів стилю.

создание нового стиля


збільшити зображенняМал. 9.15. Створення нового стилю

Приміщення стилю в колекцію експрес-стилів

Якщо стиль випадково видалений з колекції Експрес-стилі або не виводиться в списку стилів, його можна помістити в колекцію.

 1. Відобразите область завдань Стилі (клацніть по значку групи Стилі вкладки Головна).

 2. У області завдань Стилі клацніть мишею по назві потрібного стилю і в контекстному меню виберіть команду Додати в колекцію експрес-стилів (мал. 9.16).

помещение стиля в коллекцию экспресс-стили


збільшити зображенняМал. 9.16. Приміщення стилю в колекцію Експрес-стилі

Видалення стилю

З колекції експрес-стилів можна видалити непотрібний стиль.

 1. Клацніть правою кнопкою миші по назві стилю, що видаляється, в галереї Експрес-стилі.

 2. У контекстному меню виберіть команду Видалити з колекції експрес-стилів (мал. 9.17).

удаление стиля из коллекции экспресс-стили


збільшити зображенняМал. 9.17. Видалення стилю з колекції Експрес-стилі

Слід звернути увагу, що при видаленні стилю з колекції експрес-стилів він не видаляється із списку в області завдань Стилі.

Видалення стилю з колекції експрес-стилів не спричиняє за собою ніяких змін в документі.

Стиль можна видалити з документу.

 1. Відобразите область завдань Стилі (клацніть по значку групи Стилі вкладки Головна).

 2. У області завдань Стилі клацніть правою кнопкою миші по назві потрібного стилю і в контекстному меню виберіть команду Видалити (мал. 9.18).

 3. Підтвердіть видалення стилю.

удаление стиля из документа


збільшити зображенняМал. 9.18. Видалення стилю з документу

При видаленні стилю з документу до усіх фрагментів, оформлених з його використанням, буде застосований стиль Звичайний.

Деякі вбудовані стилі, наприклад, Заголовок або Звичайний, не можна видалити з документу.

Збереження колекції експрес-стилів

Після зміни набору експрес-стилів можна зберегти новий набір в списку наборів стилів, що дозволить згодом використовувати цей набір при оформленні будь-яких документів.

 1. У групі Стилі вкладки Головна натисніть кнопку Змінити стилі, а потім виберіть команду Набір стилів.

 2. У підпорядкованому меню виберіть команду Зберегти як набір експрес-стилів (мал. 9.19).

 3. У вікні Збереження набору експрес-стилів введіть ім'я файлу (мал. 9.20). Не рекомендується змінювати теку, в якій зберігається файл.

сохранение коллекции экспресс-стилей


збільшити зображенняМал. 9.19. Збереження колекції експрес-стилів

присвоение имени файлу коллекции экспресс-стилей


Мал. 9.20. Привласнення імені файлу колекції експрес-стилів

У наступному збережений набір відображуватиметься серед інших наборів стилів (див. мал. 9.10)

Інспекція стилів

Можна визначити, який стиль застосований до фрагмента документу і чи не було застосовано до цього фрагмента оформлення, що відрізняється від параметрів стилю.

 1. Виділите фрагмент тексту, для якого вимагається визначити використовуваний стиль.

 2. Натисніть кнопку Інспектор стилів в області завдань Стилі (див. мал. 9.5).

 3. У області завдань Інспектор стилів буде відображений назва стилю абзацу і відмінність параметрів виділеного фрагмента, а також назва стилю знаку і відмінність параметрів (мал. 9.21).

инспекция стилей


збільшити зображенняМал. 9.21. Інспекція стилів

Для повернення до параметрів використовуваного стилю слід натиснути кнопку Очистити формат, розташовану праворуч від поля з інформацією про відмінність форматування (мал. 9.21).

Застосування теми

Про теми

Тема - набір уніфікованих елементів, що визначають зовнішній вигляд документу за допомогою кольору, шрифтів і графічних об'єктів.

Можна легко і швидко відформатувати увесь документ, надавши йому професійному і сучасному вигляду шляхом застосування теми документу. Тема документу є набором варіантів форматування, що включають колірну тему (набір кольорів), тему шрифтів (набір шрифтів заголовків і основного тексту) і тему ефектів (набір ліній і заливок).

Одні і ті ж теми доступні в Word, Excel, PowerPoint і Outlook. Це дозволяє застосовувати однакове оформлення до різних документів, що створюються в цих застосуваннях.

Тема визначає параметри шрифтів і кольорів, використовуваних стилями. Відповідно, зміна теми документу призводить до зміни параметрів стилів.

Застосування теми

Можна змінити тему документу, використовувану за умовчанням, вибравши іншу заздалегідь визначену або призначену для користувача тему документу.

У вкладці Розмітка сторінки клацніть кнопку Теми і виберіть тему документу (мал. 9.22). При наведенні покажчика миші на тему спрацьовує передперегляд, і документ відображується з вказаним оформленням.

выбор темы


збільшити зображенняМал. 9.22. Вибір теми

Налаштування теми

Можна змінити окремі параметри оформлення, характерні для вибраної теми.

Вибір теми визначає набір шрифтів (основного і для заголовків). Для зміни шрифтів теми у вкладці Розмітка сторінки клацніть кнопку Шрифти і виберіть потрібний набір шрифтів (мал. 9.23). При наведенні покажчика миші на тему спрацьовує передперегляд, і документ відображується з вказаними шрифтами.

выбор шрифтов темы


збільшити зображенняМал. 9.23. Вибір шрифтів теми

Вибір набору шрифтів не означає, що при оформленні не можна використовувати інші шрифти.

Для зміни колірного оформлення теми у вкладці Розмітка сторінки натисніть кнопку Кольору і виберіть потрібний набір кольорів (мал. 24). При наведенні покажчика миші на тему спрацьовує передперегляд, і документ відображується з вказаними кольорами.

выбор цветов темы


збільшити зображенняМал. 9.24. Вибір кольорів теми

Вибір набору кольорів не означає, що при оформленні не можна використовувати інші кольори.

Збереження призначеної для користувача теми

Змінену тему можна зберегти для наступного використання.

 1. У вкладці Розмітка сторінки натисніть кнопку Теми і виберіть команду Зберегти поточну тему (див. мал. 22).

 2. У вікні Збереження поточної теми в полі Ім'я файлу введіть ім'я теми (мал. 25), що зберігається, і натисніть кнопку Зберегти. Не рекомендується змінювати теку, в якій зберігається файл теми.

сохранение пользовательской темы


Мал. 9.25. Збереження призначеної для користувача теми

Призначені для користувача збережені теми відображуються у верхній частині галереї тим (див. мал. 22).

Виділення фрагментів документу з однаковим оформленням

Можна швидко виділити усі фрагменти документу, для яких встановлено однакове оформлення.

 1. Виділите фрагмент документу.

 2. Клацніть правою кнопкою миші по виділеному фрагменту документу, в контекстному меню виберіть команду Стилі, а потім в підпорядкованому меню - команду Виділити текст, такий же формат (мал. 9.26), що має.

выделение фрагментов документа с одинаковым оформлением


збільшити зображенняМал. 9.26. Виділення фрагментів документу з однаковим оформленням

Для виділення фрагментів документу, оформлених одним стилем, можна клацнути правою кнопкою миші по назві стилю в області завдань Стилі і в контекстному меню вибрати команду Виділити усі входження (див. мал. 9.18).

Очищення форматування

У Word можна очистити усе форматування тексту (напівжирний шрифт, підкреслення, курсив, колір, надрядкове положення, відрядкове положення і так далі) і повернутися до стилів форматування тексту, заданих за умовчанням.

 1. Виділите фрагмент документу, для якого вимагається очистити форматування.

 2. У групі Шрифт вкладки Головна натисніть кнопку Очистити формат (мал. 9.27).

очистка форматирования


збільшити зображенняМал. 9.27. Очищення форматування

Крім того, для очищення форматування можна скористатися областю завдань Стилі.

 1. Виділите фрагмент документу, для якого вимагається очистити форматування.

 2. У області завдань Стилі виберіть режим Очистити усе(див. мал. 5).

Після очищення форматування до фрагмента документу буде застосований стиль Звичайний.


http://www.intuit.ru/img/empty.gif
http://www.intuit.ru/img/empty.gif
http://www.intuit.ru/img/empty.gif

© INTUIT.ru, 2003-2008. Усі права захищені.

Схожі:

Лекція: Створення тексту : версія для друку і PDA Лекція присвячена...
Дано поняття про стандартний блок тексту. Описана процедура створення і використання елементу стандартного блоку для автоматизації...
Лекція: Оформлення тексту. Шрифт: версія для друку і PDA Лекція присвячена...
Шрифт. Звернена увага на можливості установки розрядки і ущільнення тексту, у тому числі з використанням кернінгу. Показані можливості...
Лекція: Підготовка до друку і друк документу : версія для друку і...
Показана робота з документом в режимі попереднього перегляду перед друком. Вивчаються можливості налаштування друку документу, у...
Лекція: Оформлення тексту. Списки: версія для друку і PDA Лекція...
Показано створення багаторівневого списку. Представлені можливості налаштування параметрів списку, зміни порядку нумерації, установки...
Лекція: Редагування документу : версія для друку і PDA Лекція присвячена...
Показані способи пошуку і заміни тексту в документі. Приведені можливості використання синонімів. Вивчаються способи переміщення...
Лекція: Графічні можливості: версія для друку і PDA Лекція присвячена...
Представлені можливості налаштування зображення, у тому числі зміни яскравості, контрастності кольору. Описані різні способи оформлення...
Лекція: Оформлення тексту. Абзаци: версія для друку і PDA Лекція...
Приведені способи установки міжрядкових інтервалів в абзаці і інтервалів між абзацами. Показана установка меж абзаців і можливості...
Лекція: Робота з таблицями: версія для друку і PDA Лекція присвячена...
Показані можливості сортування даних в таблиці. Дано уявлення про можливості обчислень в таблицях документів Microsoft Word 2007....
Лекція: Робота з файлами: версія для друку і PDA Лекція присвячена...
Розглянуті особливості вікон для роботи з файловою системою. Показані способи створення нових документів на основі шаблонів, що у...
Лекція: Створення таблиць : версія для друку і PDA Лекція присвячена...
Вивчаються різні способи зміни ширини стовпців, у тому числі з використанням автопідбору ширини, і зміни висоти рядків. Показана...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка