План Вступ 3 Розділ Основи виникнення і становлення інституту президентства 7 Розділ Становлення правового інституту президентства в Україні 17 Еволюція інститут президентства в Україні 17


НазваПлан Вступ 3 Розділ Основи виникнення і становлення інституту президентства 7 Розділ Становлення правового інституту президентства в Україні 17 Еволюція інститут президентства в Україні 17
Сторінка7/7
Дата12.03.2013
Розмір0.57 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3   4   5   6   7

13 Цвєтков В. В., Кресіна І. О., Коваленко А. А. Суспільна трансформація і державне управління в Україні: політико-правові детермінанти: Монографія. – К.: Концерн „Видавничий Дім „Ін Юре”, 2003. – С. 265.

14 Сахаров Н. А. Институт президентства в современном мире. – М.: Юридическая литература, 1994. – С. 23.

15 Зеленько Г. Навздогінна модернізація: досвід Польщі та України. – К.: Критика, 2003 – С. 78.

16 Шаповал В. М. Державний лад країн світу. – С. 284 – 285.

17 Каррі Д. П. Конституція Сполучених Штатів Америки: Посібник для всіх / Пер. з англ. О. М. Мокровольського. – К.: Веселка, 1993. – с.140

18 Каррі Д. П. Конституція Сполучених Штатів Америки: Посібник для всіх / Пер. з англ. О. М. Мокровольського. – К.: Веселка, 1993. – с.142

19 Плахотнюк Н. Г. Інститут президентства в Україні: становлення та розвиток : монографія / H. Г. Плахотнюк, В. I. Мель¬ниченко ; НАДУ при Президентові України. - К. : Видавн. дім «Максімус», 2004. - С. 26.

20 . Дьяконов М. Очерки общественного и государственного строя Древней Руси / М. Дьяконов. - СПб: Право, 1912. - С. 138-139.

21 Слюсаренко А. Г. Історія української конституції / А. Г. Слюсаренко, М. В. Томенко. - К. : Т-во «Знання» України, 1993. - С. 1-10.

22 Слюсаренко А. Г. Історія української конституції / А. Г. Слюсаренко, М. В. Томенко. - К. : Т-во «Знання» України, 1993. – С.31

23 Слюсаренко А. Г. Історія української конституції / А. Г. Слюсаренко, М. В. Томенко. - К. : Т-во «Знання» України, 1993. - С.29.

24 Слюсаренко А. Г. Історія української конституції / А. Г. Слюсаренко, М. В. Томенко. - К. : Т-во «Знання» України, 1993. - С. 27.

25 Конституція Української Народньої Республіки (Статут про державний устрій, права і вільності УНР) [Електронний ре¬сурс] // Законодавство України. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=n0002300-18

26 Процик І. Суспільно-політичні передумови запровадження інституту президентства в Україні на початку 90 рр. XX ст. [Електронний ресурс] / Ігор Процик // Заголовок з екрана. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/NZT- NPU/Ist/2009_2/materialy/2009_2/Protsyk.pdf

27 9 Закон Союзу Радянських Соціалістичних Республік № 1360-I від 14 травня 1990 року (vd900314 vn1360-I) «Про засну¬вання поста Президента СРСР і внесення змін та доповнень до Конституції (Основного Закону) СРСР» [Електронний ресурс] // Законодавство України. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v1360400-90

28 Закон Союзу Радянських Соціалістичних Республік № 1360-I від 14 травня 1990 року (vd900314 vn1360-I) «Про засну¬вання поста Президента СРСР і внесення змін та доповнень до Конституції (Основного Закону) СРСР» [Електронний ресурс] // Законодавство України. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v1360400-90

29 Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик // Свод законов СССР, 1990. - Т. 3. - С. 14.

30 Декларація про державний суверенітет України // Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР). - 1990. - № 31. - Ст. 429.


31 13 Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки про заснування поста Президента Української РСР і внесення змін та доповнень до Конституції (Основного Закону) Української РСР // Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР). - 1991. - № 33. - Ст. 445.

32 Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки від 5 липня 1991 року № 1295-XII «Про Президента Україн¬ської РСР» // Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР). - 1991. - № 33. - Ст. 446.

33 Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки від 5 липня 1991 року № 1297-XII «Про вибори Президента Української РСР» // Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР). - 1991. - № 33. - Ст. 448.

34 Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 1996. - № 30. - Ст. 141.

35 Конституція України. Із змінами, внесеними згідно із Законом № 2952-VI ( 2952-17 ) від 01.02.2011 // Законодавство Ук¬раїни / [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=254%EA%2F96- %E2%F0

36 Конституція України і реформа 2004 р.: ретроспектива проблеми // Юридична газета. - 2007 - № 1 (85) // [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.yur-gazeta.com/article/913/. - Заголовок з екрана.

37 Шатіло В. А. Теоретичні проблеми інституту президентства в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 «Конституційне право» / В. А. Шатіло. - К., 2005.

38 Плахотнюк Н. Г. Інститут президентства в Україні: становлення та розвиток : монографія / H. Г. Плахотнюк, В. I. Мель¬ниченко ; НАДУ при Президентові України. - К. : Видавн. дім «Максімус», 2004. - С. 78.

39 Конституція України. Із змінами, внесеними згідно із Законом № 2952-VI ( 2952-17 ) від 01.02.2011 // Законодавство Ук¬раїни / [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=254%EA%2F96- %E2%F0

40 Колодій А. У питаннях конституціоналізму я великий консерватор / А. Колодій // [Електронний ресурс]. - Режим досту¬пу : http://dialogs.org.ua/dialog.php?id-=54&op_id=915#915. - Заголовок з екрана.


41 Висновок щодо дотримання вимог конституційної процедури під час внесення змін до Конституції України 1996 року шляхом ухвалення Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року № 2222-TV та щодо відповідності його положень загальним засадам Конституції України 1996 року і європейським стандартам, ухвалений на тре¬тьому пленарному засіданні Національної комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права 27 грудня 2005 року [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.minjust.gov.ua/0/6933#_ftn48. - Заголовок з екрана.


42 Юридический энциклопедический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева. - М.: Сов. Энцикл., 1984.

43 Юридический словарь. - М.: Юриздат, 1953 – с.247

44 Юридична енциклопедія: в 6-ти томах [Текст] / Гол. редкол. Ю.С. Шемшученко. - К.: «Укр. енцикл.», 2003.-Т. 5- с.64

45 Ющенко подписал указ о строительстве доступного жилья - Кореспондент

46 Проект «Зігрій любов'ю дитину» — офіційний сайт Президента України

47 Кореспондент.нет: ЦВК офіційно оголосила Януковича переможцем президентських виборів

48 Нова влада: передбачуваність та стабільність Олег Романенко, «Житомирщина», 01.04.2010

49 «Йде захоплення влади…» на pravda.com.ua

50 ZN,UA: «Нова влада в Україні: виклики і тенденції»

51 NEWSru.ua: «КС скасував політреформу 2004 року»

52 NEWSru.ua: «Рішення КС повинні виконувати усі, каже Янукович»

53 Українська Гельсінська спілка з прав людини: «Права людини в Україні 2009 – 2010. Доповіді правозахисних організацій»

54 http://pravda.com.ua/articles/2010/04/22/4956018/

1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

ПЛАН ВСТУП Розділ I. ПОНЯТТЯ НОТАРІАТУ. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ НОТАРІАТУ...
Розділ II. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОРЯДОК УСТАНОВИ ПОСАДИ НОТАРІУСА
ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ І ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА УКРАЇНСЬКОГО КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ
РОЗДІЛ ІІ ОСНОВНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ ДО ЗДОБУТТЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ 32
Бойчук Андрій Юрійович Інститут адвокатури в Галичині другої половини...
У монографії досліджено організаційно-правові основи становлення інституту адвокатури в Галичині у складі Австрії та Австро-Угорщини....
ПЛАН ВСТУП РОЗДІЛ І. Сутність і основні поняття валютного законодавства...
Валютне законодавство України базується на принципах, які є вихідними нормативно-керівними положеннями основи механізму державного...
Розділ Правова суть інституту по визнанню громадян безвісно відсутніми і оголошення їх померлими
Розділ Правові наслідки визнання громадянина безвісно відсутнім та оголошення його померлим
Дипломна робота
РОЗДІЛ ЗАРОДЖЕННЯ І СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО СЛУЖІННЯ ЯК ОСОБЛИВОЇ ФОРМИ СУСПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
МОЛОДІЖНІ СУБКУЛЬТУРИ ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ...
РОЗДІЛ ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ПРО МОЛОДІЖНІ СУБКУЛЬТУРИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА СУЧАСНИЙ СВІТ
План Історія виникнення адвокатури та поняття “адвокатська таємниця”....
Для того щоб обґрунтувати ті чи інші позиції; як в сфері адвокатури чи адвокатської діяльності й, зокрема, щодо Інституту адвокатської...
1. Становлення банківської системи України, та її роль у ринкових умовах
Становлення банківської системи почалося в березні 1991 року з ухвалення Закону України "Про банки і банківську діяльність" яким...
1. Становлення банківської системи України, та її роль у ринкових умовах
Становлення банківської системи почалося в березні 1991 року з ухвалення Закону України "Про банки і банківську діяльність" яким...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка