ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ І ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА УКРАЇНСЬКОГО КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ


Скачати 62.26 Kb.
НазваЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ І ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА УКРАЇНСЬКОГО КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ
Дата19.03.2013
Розмір62.26 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Історія > Документи
ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ І ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА УКРАЇНСЬКОГО КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ 9

1.1.Основні підходи до визначення поняття “конституціоналізм” 15

1.2. Історія розвитку українського конституціоналізму: загальні засади 22

1.3. Передумови становлення сучасного

українського конституціоналізму 26

РОЗДІЛ ІІ ОСНОВНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ ДО ЗДОБУТТЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ 32

2.1.Конституційний процес в Україні періоду національно-визвольних змагань 35

2.2. Український конституціоналізм у період відновлення сучасної української держави 42

РОЗДІЛ ІІІ НОВІТНІЙ УКРАЇНСЬКИЙ КОНСТИТУЦІЙНИЙ ПРОЦЕС 52

3.1. Підготовка та прийняття Конституції України (1990 -1996 рр.) 52

3.2 .Досягнення та проблеми реалізації норм Конституції України ( 1996- 2004 рр.) 71

3.3. Особливості конституційної реформи 2004 – 2011 роки 82

3.4.Проблеми становлення сучасного конституціоналізму в Україні 93

ВИСНОВКИ 103

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 114

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

І Джерела:

 1. Венеціанська комісія: Висновок щодо трьох проектів законів про внесення змін до Конституції України // Конституційна реформа: експертний аналіз. – Харків: Фоліо, 2004. – 41 с.

 2. Збірник нормативних актів з конституційного права України. Вип. 2. – Харків, Факт, 1997. – 318 с.

 3. Конституційний договір між Верховною Радою та Президентом України про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України. // Урядовий кур'єр. - 1995. - 10 червня. - С. 5.

 4. Конституція України з офіційними тлумаченнями Конституційного Суду України. – Харків: Вид-во «Ксилон», 2008. – 273 с.

 5. Конституція незалежної Української держави. У 3- з кн. Стенограми документів. – К., Реферат, 2006. – 480 с.

 6. Конституція і конституційні акти України. Історія і сучасність. – К, Інститут держави і права, 2006. -310 с.

 7. Окрема Думка судді Конституційного Суду України Стецюка П.Б. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 252 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (254к/96-ВР) (консти- туційності) Закону України "Про внесення змін до Конституції України" під 8 грудня 2004 року N 2222-1V ( 2222-15 ) (справа про додержання процедури внесення змін до Конституції України). Електронний доступ

 8. Проект Конституції України – 2009. Перспектива прав людини. – Харків: Права людини, 2009. – 144 с. 

 9. Резолюція 1549 (2007) Парламентської Асамблеї Ради Європи «Функціонування демократичних інституцій в Україні» // www.coe. kiev.ua/docs/pace/res 1549(2007).htm

 10. Указ Президента України "Про Національну конституційну раду" 11 www. president.gov.ua/documents/7234.html

Монографії,статті, брошури:

 1. Бабенко К. Конституція як фактор стабілізації та розвитку правового і політичного життя суспільства // Вісник Конституційного Суду України. – 2007. – № 1. – С. 38 – 44.

 2. Барабаш Ю. Державно-правові конфлікти в теорії та практиці конституційного права. – Харків: Право, 2008. – 234 с.

 3. Барабаш Ю. Дострокові вибори як засіб врегулювання державно-правових конфліктів // Право України. – 2007. - № 11. – С. 126-130. 

 4. Біттнер О. Конституція України є // Урядовий кур'єр. - 1996. - 29 червня. - С. 1.

 5. Бурчак Ф. Конституція України. Проект у ред. від 24 лютого 1996 р. , схвалений Конституційною комісією 11 березня 1996 р. // Конституція незалежної України. У 3-х кн.: Документи, статті, - К, 1997. - Кн. 2. - Ч 1 - С. 21 -33

 6. Васькович Й. Проблеми та перспективи побудови правової держави в Україні // Право України. — 2000. — № 1. — С. 32–34.

 7. Гетьман В.Як приймалась Конституція України. - К. , 1996. –С. 254

 8. . Георгіца А. З. Конституція України 1996 року: здобутки і проблеми реформування // Конституційне будівництво в Україні: теорія і практика: Матеріали міжнародної наук.-практ. конф., 13 черв. 2000 р. / Упоряд. Ю. М. Бисага. — Ужгород: Закарпаття, 2000. — С. 124–131.

 9. Георгіца А. З. Теоретико-методологічні проблеми сучасного конституціоналізму: Наукова доповідь. — Чернівці: Рута, 2002. — С.41

 10. Головатий С. Конституція 1996 року — це українська цінність. Але...// День. – 2011. – 12 лютого. –С. 3

 11. Горелов М. Передвісники незалежної України. — К.: Рада, 1996. — 157 с.

 12. Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині ХVII – XVIII ст.: кордони, населення, право. — К.: Основи, 1996. ― 22 с.

 13. Державотворення і правотворення в Україні: досвід, проблеми, перспективи / За ред. Ю. С. Шемшученка: Монографія. — К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 2001. — 656 с.

 14. Друзенко Г. КСУ на пути к институционному суициду // Зеркало недели. – 2010. - 6 ноября. – С. 6. 

 15. Заєць А. Формування ідеї правової державності в процесі створення нової Конституції України (1991 - 1994 ) // Вісник Академії правових наук України. - 1998. - №4. - С. 56 – 61

 16. Загоруй І. С. Три виміри українського конституціоналізму // Матеріали наукової конференції “Конституція України — основа модернізації держави та суспільства. 21-22 червня 2001р., Харків”. Упорядники Ю. М. Грошевий, М. І. Панов. — Х.: Право, 2001. — С. 246–249.

 17. Кампо В., Фрицький Ю. Конституційна реформа - 2003. науково-популярний коментар основних проблем. - К.: Академія муніципального управління, 2003. – 218 с.

 18. Кампо В., Савчин М. Конституційна держава і конституційна реформа в Україні//Конституція і народний суверенітет в Україні. – К., 2008. – 249 с.

 19. Колісник В. Процесуально-процедурні аспекти проведення конституційної реформи // Конституційна реформа: експертний аналіз. – Харків: Фоліо, 2004. – С. 63-72

 20. Колісник В. Конституційні зміни на терезах легітимності// Право України. – 2010. - №12. – С. 31 -34

 21. Конституція незалежної України: У 3 кн. / Під заг ред. С. Головатого; Упоряд. С. Головатий, Л. Юзьков. - К.: Право. Укр. Правнич. Фундація, 1995.- 450 с.

 22. Конституція і конституціоналізм в Україні: вибіркові проблеми. Збірник наукових праць членів Товариства конституційного права з нагоди десятої річниці Конституції України, Конституційного Суду України та самого Товариства / Відп. ред. проф. Мартиненко П. і доц.Кампо В. - К., 2007. - 320 с.

 23. Кудряшов С., Одарич С., Оробець Ю., Томенко М. Хто і як ухвалював Конституцію України. Експертна оцінка 6 липня 1996 р. . -К., 1996. - 184 с.

 24. Кармазіна М. Становлення української еліти кінець дев’ятнадцятого – початок двадцятого сторіччя // Розбудова держави. -1998.-№ 3/4. -С. 99-106.

 25. Кармазіна М. С. Ідея державності в українській політичній думці (кін. XIX - поч. XX ст.). - К., 1998. -350 с.

 26. Ластовка О. Конституційна реформа 2010 року: внесення змін та їх значення// Наше право. – 2011. – С. 14-15

 27. Лунь З. Про деякі аспекти розвитку Конституції України// Вибори та демократія. – 2010. – С. 23- 29

 28. Мала Енциклопедія Конституційного права. – К., «Атіка», 2007. – 574 с.

 29. Мироненко О. Історія Конституції України. – К., 1997. – 255 с.

 30. Медведчук В. Про теорію і практику конституційного процесу в Україні. // Право України. – 1999. - №8. - С. 17 -19

 31. Олійник І. Окремі проблеми конституційного процесу в Україні//Стратегічні пріоритети. – 2008. - №2. – С. 58 -60

 32. Олійник О. Референдум як доказ незалежності України//Юридичний вісник України. – 2000. – 20 – 26 квітня. – С. 5

 33. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України. Академічний курс. У 2 т. – Т. 1. – К.: ТОВ “Видавництво “Юридична думка”, 2006. – 544 с.

 34. Полешко А. Хід конституційного процесу в Україні. // Право України. - 1996. - №6 - С. 3 - 6

 35. Полюжин І. Окремі аспекти становлення й розвитку українського конституціоналізму// Часопис Київського університету права. - 2010. - №4. – С. 56 – 62

 36. Поташній В. Конституція захиталася//Віче. – 2010. - №7. – С. 12- 14

 37. Про Комісію по розробці нової Конституції УРСР // Радянська Україна. - 1990 р. - 28 жовтня . – С. 2-3

 38. Про результати референдуму //Уряд овий кур'єр. – 2000. - 25 квітня. - С. 5

 39. Ромашова Н. Під кого «перепишуть» Конституцію?// День. -2011. – 18 лютого. –С.1

 40. Речицький В. Конституційна законотворчість та конституційний процес в Україні – 2009 – 2010 рр.//Наше право. – 2011. - №1. –С. 22- 28

 41. Речицький В. Меморандум Харківської правозахисної групи з приводу загрози політичної реформи в Україні // Критика. – 2005. - № 9(95). – С. 3-4;

 42. Рубан Ю. Конституція для модернізації України//Стратегічні пріоритети. – 2008. - №2. – С. 12 -15

 43. Рудик П. Конституційна реформа в Україні: проблеми та перспективи. - К.: Атіка, 2006. - 256 с.

 44. Сеник В. Прийняття нової Конституції України: шляхи та перспективи// Стратегічні пріоритети. – 2009. - №2. – С. 79 - 83

 45. Солов'євич І. Питання реалізаціїКонституції України// Право України. – 2008. - №3. – С.16- 22

 46. Справа про референдум // Урядовий кур'єр - 2008. - № 74. - 19 квітня. – С.4

 47. Стецюк П. Основи теорії конституції та конституціоналізму. Частина перша: Посібник для студентів. - Львів: Астролябія, 2003. – с. 290

 48. Тодика Ю. Конституція як соціальна цінність. // Право України. - 2000. - № 12. - С. 3-12.

 49. Шаров В.Конституції – 10 років// Право України. – 2007. – С. 23 - 27

 50. Футей Б. Коментар з приводу спроб внесення змін до Конституції України // Конституційна реформа: експертний аналіз. – Харків: Фоліо, 2004. – С. 42-45

 51. Юзьков Л. Конституційний процес в Україні: основні віхи і процедура завершення // Закон і бізнес. - 1995. - №10. - 8 березня. - С. 3.

Яблонський В. Конституційний процес після позачергових парламентських виборів 2007 року: аналіз ризиків та можливостей// Стратегічні пріоритети. - 2008. – С. 199- 205

Схожі:

Зміст Вступ Розділ Загальна характеристика організації
Мотивація на підприємстві: аналіз форм матеріального і нематеріального стимулювання
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІАГНОСТИЧНОЇ МЕДИЧНОЇ АПАРАТУРИ
Скіалогія розділ рентгенології, що вивчає закономірності утворення рентгенівського зображення
ЛЕКЦІЯ ТЕМА : елементИ V А групи
Загальна характеристика атомів елементів V А групи. Нітроген, Фосфор та Арсен, поширення їх у природі. Загальна характеристика простих...
№1 Вступ
Загальна характеристика розвитку поетичного слова в Одесі. Оспівування міста, моря, степу в поетичній творчості письменників рідного...
Зміст трудового договору Зміст Вступ
Розділ III. Поняття припинення трудового договору, підстави його припинення
«Захист суміжних прав» ЗМІСТ Вступ. Розділ Поняття суміжних прав в Українському законодавстві
Розділ Захист авторського права і суміжних прав у цивільно-правовому порядку
ПРОГРАМА “ ПРИРОДОЗНАВСТВО” 1-4 КЛАСИ Загальна характеристика навчального предмета
Вона має інтегрований зміст, поєднує пропедевтику біології та екології, географії, фізики, астрономії, хімії
Вступ. Загальна характеристика розвитку культури та літератури XIX...
Поглиблене поняття про мистецтво та його види, художню літературу як словесний вид мистецтва
ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО – ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ З ПОПЕРЕДЖЕННЯ СУЇЦИДАЛЬНОЇ...
РОЗДІЛ СУЇЦИДАЛЬНА ПОВЕДІНКА НЕПОВНОЛІТНІХ: СУТНІСТЬ, ПРИЧИНИ
Розділ Загальна характеристика жанрів сучасної преси 9
Оптимальне засвоєння цієї інформації в період нових соціально-економічних відносин передбачає значне зростання ефективності впливу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка