1. Становлення банківської системи України, та її роль у ринкових умовах


Скачати 42.76 Kb.
Назва1. Становлення банківської системи України, та її роль у ринкових умовах
Дата07.04.2013
Розмір42.76 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Банк > Документи
1. Становлення банківської системи України, та її роль у ринкових умовах.
2. Поняття та класифікація банків.
3. Порядок реєстрації банків, та їх відокремлених підрозділів.
4. Ліцензування банківської діяльності.
5. Комерційна основа банківської справи.

1... Становлення банківської системи почалося в березні 1991 року з ухвалення Закону України "Про банки і банківську діяльність" яким було закладено основи класичної дворівневої банківської системи.

Перший рівень банківської системи України репрезентує НБУ, який є особливим органом державного управління, юридичний статус, завдання, функції, повноваження і принципи організації якого визначає Конституція і Закон України "Про національний банк України". Другий рівень представлений комерційними банками.

Етапи розвитку банківської системи України:
1. (1991 - 1995) -- період становлення відчизняної банківської системи. Характеризувався економічним спадом, гіперінфляцією, девальвацією національної валюти, дефіцитом державного бюджету. Однак протягом цього періоду кількість банків зросла з 76 до 230. Відбулася реорганізація 5ти державних банків 2 з яких залишилися у державній власності. Ключові риси розвитку банківської ситеми на даному етапі: створення переважно "кишенькових" галузевих банків, не спрямованість банківського сектора на розвиток банківських продуктів, високий рівень процентних ставок, швидкі темпи зростання прибутковості банків.
2. (1995 - 1998) -- характеризується стабілізацією макроекономічних показників, спостерігається зниження процентних ставок за депозитами, зростання обсягів кредитно-інвестиційного портфеля банків.
3. (1998 - 2000) -- настання фінансової кризи та подолання її наслідків. Призвела до обвалу ринку державних цінних паперів. Зростали процентні ставки за кредитами та депозитами, зменшувався ресурсний потенціал банків.
4. (2000 - 2008) -- сприяливі тенденції розвитку економіки.
5. (2008 - 2009) -- світова фнансово-економічна криза.
6. (2009 -- ... ) -- стан відлиги.

Процес обмеженого допуску іноземного капіталу на ринок фінансових послуг України зумовлений низькою зовнішньою конкурентоспроможністю банківської системи України. В умовах євроінтеграції проникнення іноземного капіталу у банківський сектор є об'єктивним явищем тому можна виявити ряд позитивних рис і негативних наслідків. До позитивних можна віднести: розширення банківських операцій і послуг, поширення загальноствітових уніфікованих банківських стандартів, впровадження базельских принципів банківського нагляду, стандартів ФАТФ у галузі з відмиванням грошей, зниження процентних ставок за кредитами та депозитами, впровадження сучасних систем моніторингу банківських ризиків. До негативних відносяться: влиття іноземного капіталу, процеси реструктуризації злитя та поглинання не представлені адекватною нормативно-правовою базою.

2... Перші банки виникли у ХІV-ХV у Італійських містах: Венеції та Генуї. Термін походить від італійського слова bance. Згідно із Законом України "Про банки і банківську діяльність", банк -- юридична особа, яка має виняткове право на підставі ліцензії НБУ здійсьнювати у сукупності такі операції: залучення вкладів від фізичних та юридичних осіб; розміщення коштів фізичних та юридичних осіб від власного імені, на власних умовах і з урахуванням ризиків; відкриття та ведення рахунків фізичних та юридичних осіб. Крім того банки можуть сдійснювати такі операції: операції з валютними цінностями; емісія власних цінних паперів; організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів; здійснення операцій з цінними паперами на фондовому ринку від власного імені, зокрема андерайтинг -- передбачає купівлю цінних паперів на первинному ринку із подальшим їх перепродажем інвестору; надання гарантій, поручительств та інших зобов'язань, які передбачають їх виконання у грошовій формі; факторингові операції; лізинг; послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів; випуск, купівля, продаж і обслуговування чеків, векселів, та інших оборотних платіжних інструментів; випуск банківських платіжних карток і обслуговування їх обігу; надання консультаційних та інформаціних послуг щодо банківських операцій.

Функції банків в умовах ринку: посередництво в кредиті; мобілізація грошових доходів і заощаджень та перетворення їх на капітал; посередництво у платежах; створення кредитних інструментів обігу;

КЛАСИФІКАЦІЯ БАНКІВ:

1. За формою власності:
а) державні
б) приватні
в) змішаної форми власності

2. За організаційно правовою формою діяльності:
а) акціонерні
б) кооперативні

3. За розміром активів:
а) найбільші банки (> 15 млрд. грн.)
б) великі банки (> 5 млрд. грн)
в) середні банки (> 3 млрд. грн.)
г) малі банки (<3 млрд. грн.)

4. За наявністю філій:
а) банки, що мають філії
б) без філіалів

5. За територією діяльності:
а) регіональні
б) міжрегіональні
в) міжнародні

6. За належністю капіталу:
а) відчизняні
б) закордонні
в) спільні (за участю іноземного капіталу)

7. Залежно від діапазону виконуваних операцій:
а) універсальні
б) спеціалізовані -- банк, у якого понад 50% активів є активами одного типу.
інвестиційний банк (емісія та розміщення цінних паперів); іпотечний банк (активи розміщені під заставу землі або нерухомого майна); розрахунковий банк (активи, що розміщуються на розрахункових, або клірингових рахунках).

КЛАСИФІКАЦІЯ БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ І ПОСЛУГ:

1. Відповідно до специфіки банківської діяльності:
а) традиційні (специфічні) -- депозитні, кредитні та касово розрахункові.
б) нетрадиційні -- надання сейфів, консалтингові послуги, трастові (операції банків з управління майном і фондовими цінностями, або іншими фінансовими інструментами, в інтересах і за дорученням клієнтів на правах жовіреної особи.
2. Залежно від суб'єктів одержання послуг:
а) для фізичних осіб
б) для юридичних осіб
в) для банків
г) для держави
3. Залежно від платежу:
а) платні (наприклад: користування кредитом)
б) безоплатні (приклад: депозитні кошти)
4. Залежно від порядку формування і використання фінансових ресурсів банком:
а) активні банківські операції -- операції, пов'язані з розміщенням фінансових ресурсів банком з метою отримання прибутку, а саме: кредити надані інвестиційним банком (в т.ч. операції з цінними паперами), засновницькі.
б) пасивні банківські операції -- операції, які пов'язані з мобілізацією фінансових ресурсів у банку у наслідок чого сростають кошти на пасивних і активно пасивних рахунках у банку. (депозитні операції, залучення коштів від інших юридичних осіб, емісія власних цінних паперів банком).
в) комісійно-посередницькі операції які банк здійснює задорученням і на користь клієнта за певну платню.

Схожі:

1. Становлення банківської системи України, та її роль у ринкових умовах
Становлення банківської системи почалося в березні 1991 року з ухвалення Закону України "Про банки і банківську діяльність" яким...
Науково-навчальний комплекс «економосвіта» КАФЕДРА БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ...
Конференція відбудеться 8-9 листопада 2012 року у Львівському інституті банківської справи Університету банківської справи Національного...
Науково-навчальний комплекс «економосвіта» КАФЕДРА БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ...
Конференція відбудеться 14-15 листопада 2013 року у Львівському інституті банківської справи Університету банківської справи Національного...
Науково-навчальний комплекс «економосвіта» КАФЕДРА БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ...
Конференція відбудеться 14-15 листопада 2013 року у Львівському інституті банківської справи Університету банківської справи Національного...
Регулювання в зв'язку
Перехід до ринкових відносин зажадав перегляду механізму регулювання. Взагалі існує ряд причин, що потребують здійснення механізму...
Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи...
З нагоди підготовки та відзначенні 70 річниці з дня заснування Львівського інституту банківської справи Університету банківської...
Форма № Н 04 Національний банк України Університет банківської справи...
Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України, факультети
УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ...
Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи НБУ проводить VІ Міжнародну студентську наукову конференцію...
УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ...
Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи НБУ проводить VІ Міжнародну студентську наукову конференцію...
Підприємницький дохід
Від його розмірів залежать можливості кожного у забезпеченні власної господарської діяльності в умовах конкуренції. Питання про те,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка