Методичні рекомендації щодо викладання предметів художньо-естетичного циклу на 2013-2014 навчальний рік


Скачати 255.92 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо викладання предметів художньо-естетичного циклу на 2013-2014 навчальний рік
Сторінка1/3
Дата23.09.2013
Розмір255.92 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Музика > Методичні рекомендації
  1   2   3
ЧЕРКАСИ. ОІПОПП (Методист Гловацький С.В.)
Методичні рекомендації щодо викладання

предметів художньо-естетичного циклу на 2013-2014 навчальний рік.
Сьогодні перед педагогічною громадськістю постає важлива проблема - забезпечувати якісний супровід навчально-виховного процесу в загальноосвітній школі, вносити в начальну діяльність закладів цікаві нові ідеї, педагогічні інновації, які сприяли б підвищенню загального рівня навчання і тому підготувати до цієї діяльності сучасного вчителя, створити належний науково-методичний супровід педагогічного навчання.

В період стрімких змін в сферах інформатизації, гуманізації та оновлення освітніх процесів на початку нового тисячоліття, залишається проблема естетичного розвитку особистості через вивчення та опанування цінностей мистецтва. Музичне мистецтво розглядається як суттєвий елемент загальної освіти, що сприяє формуванню духовності школярів, розвитку їх моральних, естетичних уявлень, здатності розуміти й оцінювати крізь призму мистецтва життєві явища і дозволяє цілеспрямовано формувати естетичне ціннісне, особисте ставлення учнів до творів мистецтва.

Сучасне навчання музичному мистецтву, що здійснюється у загальноосвітній школі, ґрунтується на засадах особистісно-зорієнтованого і компетентнісного підходів, нових інноваційних освітніх процесів, які визначаються в державних стандартах початкової та загальної повної освіти, навчальних планах, програмах.

В новому навчальному році музичне виховання школярів буде здійснюватися через вивчення предметів «Музичне мистецтво» та «Мистецтво» на двох рівнях: початкова та основна школа, органічно продовжуватиметься в старшій школі в процесі вивчення курсу «Художня культура».

Початкова школа

Новий 2013-2014 навчальний рік – вносить зміни у програмному забезпеченні 1 та 2 класів. Він стає другим роком впровадження нових навчальних програм для початкової школи, створених відповідно до нового Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого Постановою КМУ № 462 від 20.04.2011. Відповідно, вивчення мистецьких дисциплін у 1-2 класах здійснюватиметься за новими навчальними програмами, затвердженими МОНмолодьспорту (наказ від 12.09.2011 № 1050):

  • «Музичне мистецтво» авт. Л.Хлєбнікова, Дорогань Л. О., Івахно І. М., Кондратова Л. Г., Корнілова О. В., Лобова О. В., Міщенко Н.І.;

  • «Мистецтво» авт. Масол Л.М., Гайдамака О.В., Очеретяна Н.В., Дмитренко О. М.

Програми розміщені на веб-сайті Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua), видруковані у видавництві «ВД «Освіта», 2012 р. та фаховому науково-методичному журналі «Мистецтво та освіта» (№№ 1-4 за 2012 рік).

Відповідно до нових навчальних програм в 1 та 2 класах уводяться нове навчально-методичне забезпечення викладання музичного мистецтва, серед них навчально-методичні комплекти (підручник, робочий зошит):

  • «Мистецтво» авт. Масол Л.М., Гайдамака О.В., Очеретяна Н.В. вид-во «Генеза»;

  • «Музичне мистецтво» авт. Аристова Л.С., Сергієнко В.В., вид-во ВД «Освіта»;

  • «Музичне мистецтво» авт. Лобова О.В., вид-во «Школяр»;

Учні 3-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів у 2013-2014 навчальному році продовжують навчання музичному мистецтву за навчальними програмами 2006 р. в. (К.: «Початкова школа», 2006):

  • «Мистецтво» (авт. Масол Л.М., Бєлкіна Е.В., Оніщенко О.І., Очеретяна Н.В., Рагозіна В.В.);

  • Музика (авт. Ростовський О.Я., Хлєбнікова Л.О., Марченко Р.О.);

  • «Музика» (авт. Лобова О.В.);

Наголошуємо, що робота з підручником повинна бути одним з видів діяльності учнів на уроках мистецьких дисциплін.
До уваги вчителя! Новою у 2013-2014 навчальному році є система оцінювання учнів початкової школи.

Такий вид оцінювання уводиться з метою пробудження й поглиблення в учнів початкової школи інтересу до художнього пізнання через різноманітні форми мистецької діяльності; розкриття внутрішнього потенціалу кожного учня, незалежно від рівня його мистецьких здібностей; виховання впевненості у власних можливостях пізнавати навколишній світ і мистецтво, створюючи власні інтерпретації творів; релаксації як забезпечення емоційного комфорту дитини. Таким чином, з 2013-2014 навчального року з предметів художньо-естетичного циклу вводиться мотиваційна шкала оцінювання учнів, тобто оцінювання без балів.

Об’єктами перевірки та оцінювання (мотиваційними критеріями) у процесі навчання мистецьких дисциплін є:

- інтерес до уроків художньо-естетичного циклу та мистецтва загалом;

- спрямованість діяльності на сприймання, пізнання творів та власну творчість;

- самовідчуття спроможності і повновартості себе та інших в реалізації художніх потреб, що вирішальною мірою залежить від мудрості й розважливості вчителя;

- ініціативність, що передбачає свободу творчого виявлення, активне включення у творчий процес на уроках, прагнення застосування набутого досвіду у позаурочний час.

У 1-4 класах з предметів художньо-естетичного циклу домашні завдання учням не задаються і в журналі не записуються. Окре­мі зошити для виконання письмових домашніх завдань не перед­бачені.

Звертаємо увагу на те, що відповідно до Типових навчальних планів для початкової школи з вивченням російської чи іншої мови національної меншини, спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземних мов (додатки 2-5 до наказу МОНмолодьспорту від 10.06.2011 № 572) на вивчення предметів художньо-естетичного циклу передбачено 1 навчальна година (0,5 годин музичне мистецтво, 0,5 годин образотворче мистецтво або 1 година інтегрованого курсу «Мистецтво». Проте, для повної реалізації вимог державного стандарту початкової загальної освіти (освітня галузь «Мистецтво») рекомендуємо використовувати додатково 1 годину за рахунок варіативної складової навчального плану.

З метою підвищення якості викладання навчальних предметів художньо-естетичного циклу у початковій школі, під час комплектації педагогічних працівників рекомендується передбачити годинне навантаження з музики, образотворчого мистецтва та інтегрованого курсу «Мистецтво» насамперед учителів, які мають спеціальну освіту за дипломом (учитель музики, учитель образотворчого мистецтва).

Метою музичної освіти в початковій школі є формування основ музичної культури учнів як важливої і невід’ємної частини їхньої духовної культури, комплексу ключових, міжпредметних і предметних компетентностей у процесі сприймання й інтерпретації кращих зразків української та світової музичної культури, а також формування естетичного досвіду, емоційно-ціннісного ставлення до мистецтва.

Новим у початковій школі є вивчення музичного мистецтва у 2 класі за новою програмою. Звертаємо увагу на оновлення змісту навчальної діяльності учнів на засадах оновленого державного стандарту початкової школи та нової програми (2011 р.). Змістом навчальної діяльності на уроках 2 класу стає уведення учнів у світ пісні, танцю і маршу як головних сфер музичної образності, що пронизують усю класичну та сучасну симфонічну й камерну, вокальну й інструментальну музику; поглиблюють уявлення учнів про зв’язок музики з життям, допомагають усвідомити виражальні та зображальні можливості музики, осягнути виражальне значення елементів музичної мови, повніше пізнати внутрішній світ людини, відчути красу навколишнього світу. Репертуар для музичного сприймання і виконання має три розділи: основний матеріал (за концепцією та програмою Д.Кабалевського), додатковий матеріал (насичений творами сучасних композиторів), варіативний матеріал (побудований за програмою О.Лобової). Вчителю надається можливість вносити корективи щодо репертуару (у межах 10%), використовуючи додатковий, варіативний та етнорегіональний матеріал з аналогічними художньо-педагогічними якостями. Критеріями відбору музичного матеріалу є його художня цінність і захопленість для учнів, педагогічна доцільність (чогось навчати), виховна значимість (сприяти вихованню моральних ідеалів і естетичного смаку).
  1   2   3

Схожі:

Методичні рекомендації щодо викладання предметів художньо-естетичного...
Сьогодні мистецтво у системі сучасної освіти розглядається як суттєвий компонент загальної освіти школяра. Його могутній пізна­вальний...
Методичні рекомендації щодо створення кабінетів предметів художньо-естетичного...
Зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 09. 09. 2004 №1121/9720 та затвердженого наказом Міністерством освіти і науки України...
Методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни художньо-естетичного...
Методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни художньо-естетичного циклу у 2006-2007 н р
Методичні рекомендації щодо вивчення дисциплін художньо-естетичного...
Методичні рекомендації щодо вивчення дисциплін художньо-естетичного циклу в 2008– 2009 навчальному році
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу...
У відповідності до листа МОНУ №1/9-368 від 24 травня 2013 року «Про організацію навчально-виховного процесу в 5-х класах загальноосвітніх...
Викладання предметів природничо-математичного циклу за новими програмами
...
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу...

Методичні рекомендації щодо викладання української мови в школі з...
Шляхи координації викладання української та російської мов у 5 класі в умовах білінгвізму
Методичні рекомендації щодо проведення Першого уроку в 2013/2014...
Тараса Григоровича Шевченка. Указом Президента України "Про додаткові заходи з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження...
Методичні рекомендації щодо використання годин варіативної складової...
Методичні рекомендації щодо використання годин варіативної складової навчальних планів для історичної та суспільствознавчої освіти...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка