Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у початковій школі у 2013-2014 навчальному року


Скачати 160.73 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у початковій школі у 2013-2014 навчальному року
Дата05.10.2013
Розмір160.73 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Інформатика > Методичні рекомендації
Добровольська Л.Н., завідувач лабораторією

дошкільної та початкової освіти Черкаського

обласного інституту післядипломної освіти

педагогічних працівників Черкаської обласної ради;

Чорновіл В.О., методист лабораторії

дошкільної та початкової освіти Черкаського

обласного інституту післядипломної освіти

педагогічних працівників Черкаської обласної ради
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у початковій школі у 2013-2014 навчальному року

2012-2013 навчальний рік – знаменний рік у житті початкової школи – початок оновлення змісту освіти шляхом впровадження нової редакції Державного стандарту початкової загальної освіти. Тому діяльність лабораторії дошкільної та початкової освіти, яка працює над проблемою «Науково-методичне забезпечення процесу удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників дошкільної та початкової ланок освіти, впровадження сучасних моделей навчання на засадах особистісно-орієнтованих технологій, поширення інноваційного педагогічного досвіду» у 2012-2013 навчальному році була спрямована на ефективне впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти у загальноосвітніх навчальних закладах. З цією метою для підвищення професійної майстерності вчителів початкових класів створені Школи: вчителя 1-го класу і вчителя 2-го класу, які реалізують ряд актуальних завдань. Так, відповідно до запитів сьогодення під час курсової підготовки для слухачів запроваджені лекції та практичні заняття, які висвітлюють питання організації навчально-виховного процесу початкової школи за новим Держстандартом.

З метою розширення обсягу знань та вдосконалення професійних умінь учителів початкових класів у побудові навчально-виховного процесу, спрямованого на формування творчо мислячої дитини, збагачення методами активізації навчально-творчої діяльності учнів розроблено спецкурси «Розвиток мислення молодших школярів» та «Використання проектної діяльності у початковій школі».

На базі Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників проводяться експрес-курси підготовки вчителів початкових класів до викладання предмета «Сходинки до інформатики», мета яких успішне опанування практичними навичками користування сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями та оволодіння методикою викладання зазначеного предмета в початковій школі. До 1 вересня 2013 року плануємо підготувати 100% вчителів початкових класів до викладання предмета «Сходинки до інформатики» у 2 класі.

Для надання методичної допомоги вчителям початкових класів створена і діє на Інтернет-ресурсі http://cit.ckipo.edu.ua/ он-лайнова спільнота вчителів початкових класів з питань викладання предметів у початковій школі.

В області працюють обласні творчі групи вчителів початкових класів:

 • «Здійснення апробації підручників для першого класу»;

 • «Використання ІКТ у навчально-виховному процесі початкової школи»;

 • «Формування компетентностей молодших школярів».

Педагоги області здійснювали апробацію підручників для першого класу: «Буквар» (авт. М.Д. Захарійчук, В.О. Науменко); «Буквар» (авт. М.С. Вашуленко, О.В. Вашуленко); «Математика» (авт. Ф.М. Рівкінд, Л.В. Оляницька); «Математика» (авт. М.В. Богданович, Г.П. Лишенко); «Музичне мистецтво», (авт. Л.С. Аристова, В.В. Сергієнко) і «Музичне мистецтво» (авт. О.В. Лобова). Учителі початкових класів брали участь у громадсько-педагогічному обговоренні та аналізі оригінал-макету підручника «Трудове навчання» (авт. В.К. Сидоренко, Н.В. Котелянець, О.В. Агєєва) для учнів 3 класу.

Для розкриття новизни навчального змісту та особливостей побудови уроків навчання грамоти (1 клас), української мови та літературного читання (2 клас) проведено майстер-класи М.Д. Захарійчук та В.О. Науменко, авторів комплекту підручників, посібників та зошитів для учнів 1-их і 2-их класів.

На допомогу вчителям початкових класів та вихователям груп продовженого дня укладено посібник «Нові орієнтири початкової освіти» (автори-укладачі Гаряча С.А., Добровольська Л.Н.), який містить теоретико-методичні та практичні матеріали, які допомагають педагогам впроваджувати новий Державний стандарт початкової загальної освіти та організувати навчально-виховний процес з першокласниками.

З метою підвищення професійної компетентності та творчої активності вчителів початкових класів розроблено та проведено творчі майстерні педагогів-новаторів області: лауреата Всеукраїнського конкурсу «Учитель року», вчителя-методиста О.В. Савченко, заслужених учителів України М.Г. Довбуш та С.І. Силантьєвої.

Цікавою формою залучення педагогів до обговорення питань щодо організації навчально-виховного процесу у початковій школі є Інтернет-семінари. Під час проведення Інтернет-семінару «Організація різних видів діяльності учнів початкових класів під час викладання курсу «Природознавство» згідно з Державним стандартом початкової загальної освіти 2011 року» вчителі початкових класів ділилися досвідом, як через навчальний матеріал природознавства, зокрема засвоєння фактів, явищ, процесів оточуючого світу, через правильно організовану діяльність з різними об’єктами, допомогти дитині пізнати навколишній світ і забезпечити набуття життєво необхідних знань, умінь, навичок і ціннісних орієнтацій у ставленні до природи.

Під час обласної науково-практичної конференції «Діти нової свідомості» через формат відео та живого спілкування педагогічні працівники області мали можливість дізнатися про отримані на сьогодні результати дослідження феномену сучасних дітей, зорієнтуватися на переосмислення сприйняття дітей нового покоління та взаємодії з ними, виокремити пропозиції щодо перспектив створення відповідного психолого-педагогічного підґрунтя, яке сприятиме піднесенню духовного розвитку дитини і дорослого, гуманізації та облагородженню освітнього простору.

У початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів 2013/14 навчальний рік розпочинається 1 вересня Днем знань. Перший урок у початкових класах проводиться за темою «Черкащино! Вкраїни рідної окраса, Земля безсмертного Тараса!» з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей молодших школярів.

Звертаємо увагу на те, що у 2013-2014 навчальному році організація навчально-виховного процесу у 3-4 класах здійснюється за рекомендаціями Міністерства освіти і науки, розміщеними в інструктивно-методичному листі від 09.06.2011 №1/9-454 «Про особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012 році» додаток «Про організацію навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012 році» (Інформаційний збірник МОН України №17-18, 2011).

Робочі плани для 3-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів розробляються на основі Типових навчальних планів початкової школи з навчанням українською та мовами національних меншин, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 682 від 29.11.2005.

Для спеціалізованих 3-4 класів з поглибленим вивченням іноземних мов робочі навчальні плани розробляються за Типовими навчальними планами спеціалізованих шкіл цього типу, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України № 182 від 13.03.2006.

Для спеціалізованих 3-4 класів з поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу робочі навчальні плани розробляються за Типовими навчальними планами спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов та предметів художньо-естетичного циклу, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України № 291 від 13.05.2005 (додатки 2, 3), з урахуванням змін в розподілі навчального часу та загальної кількості годин, визначених Типовими навчальними планами початкової школи (наказ МОН України № 682 від 29.11.2005).

Організація навчання в 3-4 класах здійснюється за навчальними програмами, розробленими відповідно до Державних стандартів початкової загальної освіти та затвердженими Міністерством освіти і науки України (наказ МОН № 469 від 20.06.2006 згідно з рішенням колегії МОН від 24.05.2006):

Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №572 від 10.06.2011 затверджено Типові навчальні плани початкової школи та передбачено поетапне введення їх в дію, зокрема:

у 3-х класах – з 2014/ 2015 н. р.;

у 4-х класах – з 2015/ 2016 н. р.

Особливості організації навчально-виховного процесу

у 1-2-их класах

З 1 вересня 2013 року в 1-2 класах загальноосвітніх навчальних закладів продовжується впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 462 від 20.04.2011 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти».

Робочі навчальні плани для 1-2-х класів загальноосвітніх навчальних закладів розробляються на основі Типових навчальних планів початкової школи, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 № 572. Відповідно до мови навчання у системі початкової загальної освіти зазначеним документом передбачено окремі варіанти Типових навчальних планів:

• для початкової школи з українською мовою навчання;

• для початкової школи з українською мовою навчання з вивченням російської чи іншої мови національної меншини;

• для початкової школи з навчанням російською, іншою мовою національної меншини;

• для спеціалізованої початкової школи з українською мовою навчання та з поглибленим вивченням іноземних мов;

• для спеціалізованої початкової школи з вивченням російської чи іншої мови національної меншини та з поглибленим вивченням іноземних мов;

• для спеціалізованої початкової школи з українською мовою навчання і поглибленим вивченням предметів музичного профілю;

• для спеціалізованої початкової школи з українською мовою навчання і поглибленим вивченням предметів художнього профілю.

Нагадуємо, що для забезпечення повноцінності початкової загальної освіти необхідна реалізація інваріантної і варіативної складової, які в обов’язковому порядку фінансуються з відповідних бюджетів навчального плану.

Організація навчання в 1-2 класах у 2013/14 навчальному році здійснюється за навчальними програмами інваріантної складової, розробленими на виконання Державного стандарту початкової загальної освіти та затвердженими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (наказ МОНмолодьспорту України від 12.09.2011 №1050 «Про навчальні програми для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів»).

Навчальні програми для початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів розміщені на сайті МОН України: www.mon.gov.ua та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти: www.iitzo.gov.ua:

 • Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. 1-4 класи. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2011;

 • Учебные программы для общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке. 1-4 классы. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2012;

 • Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов. 1-4 класи. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2011.

Для реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти використовуються підручники для 1-2 класів з усіх предметів інваріантної складової, яким надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України» відповідно до наказу МОНмолодьспорту України від 07.02.2012 № 118 «Про надання грифа навчальній літературі».

Згідно із Законом України «Про загальну середню освіту» навчально-виховний процес у 1-их класах здійснюється за груповою (класно-урочною) та індивідуальною формами навчання.

Тривалість уроків у 1-их класах загальноосвітніх навчальних закладів становить 35 хвилин. З метою збереження здоров’я першокласників, запобігання їх втоми під час уроків потрібно проводити 2 фізкультхвилинки (на 10-15-ій і 20-25-ій хвилині кожного уроку), які містять рухливі, дихальні вправи, вправи для збереження зору, пальчикову гімнастику тощо. Але, якщо діти швидко стомлюються, можна провести і три фізкультхвилинки протягом уроку (особливо в першому півріччі ).

Наголошуємо, що навчальні досягнення учнів 1-их класів загальноосвітніх навчальних закладів з усіх навчальних предметів оцінюються словесно, а не в балах. Не допустимо використання умовних символів як замінників бальної шкали при перевірці письмових робіт з мов, математики, природознавства та інших предметів у 1 класі. Проте, застосування штампів, наклейок як подарунків учневі за гарно виконану роботу, старанність або з метою заохочення є доречним.

Результати вербального оцінювання навчальних досягнень з кожного предмету у 1-2 класах до класного журналу не заносяться.

У І семестрі 2-го класу рівень навчальних досягнень учнів, оцінюється вербально, а у ІІ семестрі – в балах. Навчальні досягнення другокласників з предметів «Основи здоров’я», «Фізична культура», «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», «Мистецтво», «Сходинки до інформатики» протягом року оцінюються вербально.

Звертаємо увагу на необхідність дотримання вимог Державних санітарних норм, згідно з якими у 1-му класі домашні завдання не задаються, У 2-му класі на виконання домашніх завдань учні мають витрачати не більше 45 хв, у 3-му – 1 год 10 хв, у 4-му – 1 год 30 хв. Домашні завдання не рекомендується задавати на вихідні, святкові та канікулярні дні.

У початковий період навчання дитини у першому класі важливе значення має успішність адаптації першокласника до шкільного життя. Тому протягом перших дев’яти днів навчання пропонуємо провести адаптаційний період, під час якого учні знайомляться з вчителем, один з одним, з нормами співпраці, правилами поведінки в школі тощо.

За рекомендаціями листа МОН України за від 01.06.12 за №1/9-426, для забезпечення синхронності у навчанні грамоти (читання й письма) за рішенням педагогічної ради навчального закладу в 1-му класі доцільно використати на цей предмет 1 годину варіативної складової. Доречно проводити бінарні уроки навчання грамоти.

Детальніше про організацію навчально-виховного процесу у першому класі можна прочитати у навчально-методичному посібнику «Нові орієнтири початкової школи» (авт. Гаряча С.А., Добровольська Л.Н., Черкаси: Видавництво Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників, 2012. – 194 с.).

Вивчення предметів у 2 класі

Впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти потребує від учителя ґрунтовного знання навчальних програм та державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів.

Українська мова

Вивчення початкового курсу української мови у 2-му класі здійснюється за підручниками «Українська мова» (авт. М.С. Вашуленко, С.Г. Дубовик) та «Українська мова» (авт. М.Д. Захарійчук). Основною метою вказаного курсу є формування комунікаційної компетентності учнів, тобто їх здатність успішно користуватися мовою у ході пізнання світу, спілкування, взаємодії з іншими учасниками навчального процесу. Важливо навчити молодших школярів творчо застосовувати знання, уміння, способи діяльності в нових умовах, оцінювати результати навчання власні і товаришів. Щоб забезпечити виконання зазначених у навчальній програмі з української мови завдань, зокрема, гармонійний розвиток усіх видів мовленнєвої діяльності, засвоєння знань про мову, мовні вміння, необхідно постійно проводити роботу над формуванням компетентності уміння вчитися. Важливою є реалізація соціокультурної змістової лінії, яка передбачає формування в учнів уявлення про мову як форму вияву культури українського народу, розширення знань державу, її символи, традиції і звичаї, літературну спадщину тощо.

Матеріали підручників допомагають вчителеві забезпечити виконання програми. При складанні календарно-тематичних планів слід враховувати, що підручники з української мови по-різному структуровані. Так, структура підручника «Українська мова» (авт. М.Д. Захарійчук) чітко відповідає мовній змістовій лінії навчальної програми. Тоді, як автори підручника «Українська мова» М.С. Вашуленко і С.Г. Дубовик структурування загального змісту розпочали з теми «Звуки і букви». А потім, використовуючи принцип від загального до часткового (В.В. Давидов), запропонували до вивчення теми у такому порядку: «Мова і мовлення», «Текст», «Речення», «Слово», «Правопис».

Під час викладання української мови значну увагу слід приділити практичному засвоєнню і використанню матеріалів підручників. Навчальний процес на уроках потрібно організувати таким чином, щоб учень був не пасивним слухачем і виконавцем вправ, а активним, мислячим співрозмовником, здатним мати і відстоювати власну думку, дискутувати, доповідати, коментувати тощо.

Літературне читання

У 2-му класі учні розпочинають вивчати навчальний предмет «Літературне читання», що є складовою освітньої галузі «Мови і літератури», головною метою якого визначено розвиток дитячої особистості засобами читацької діяльності. Назва навчального предмета орієнтує на роботу з літературним твором як зразком мистецтва слова. Завдання вчителя – організувати роботу на уроці так, щоб навчити дитину повноцінно сприймати художній твір як мистецтво. Під час навчання необхідно забезпечити розвиток усіх характеристик навички читання вголос і мовчки (ІІ семестр) за провідної ролі смислового читання; оволодіння прийомами виразного читання, вмінням будувати власні висловлювання за змістом прочитаного (прослуханого), вести діалог.

Під час уроків літературного читання слід застосовувати технології кооперативного навчання, інтерактивні форми і методи, створювати спеціальні навчальні ситуації (робота в парах, ротаційних змінних трійках, малих групах, читання з передбаченням, незакінчені речення, колективне обговорення змісту прочитаного, прослуханого, участь у літературній бесіді, рольові літературні ігри, декламація, драматизація тощо), у процесі яких формується культура спілкування молодших школярів.

Звертаємо увагу на нову змістову лінію «Досвід читацької діяльності» (опрацювання текстів різних видів), яка передбачає ознайомлення учнів початкових класів з особливостями опрацювання художнього твору , зокрема усвідомлення жанрових особливостей твору; його смисловий і структурний аналіз; засоби художньої виразності, емоційно-оцінне ставлення до змісту прочитаного/прослуханого.

Зазначаємо, що 1 раз на два тижні проводиться окремий урок позакласного читання. Визначаючи твори для проведення вищевказаного уроку, слід враховувати умови забезпечення дитячою літературою районних (міських), шкільних, домашніх бібліотек.

Математика

Відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти метою освітньої галузі «Математика» є формування предметної математичної компетентності. Структурними елементами змісту освіти є набуття молодшими школярами обчислювальних, логічних, алгебраїчних, просторово-орієнтаційних, інформаційно-графічних геометричних компетенцій. Вчителеві потрібно не лише сформувати в учнів відповідні знання, уміння і навички, а й навчити практично їх застосовувати у реальних життєвих ситуаціях. Реалізація нової змістової лінії «Робота з даними» полягає в ознайомленні учнів на практичному рівні зі способами подання інформації, її аналізом і порівнянням.

За новою програмою у 2-му класі вивчаються дії додавання і віднімання з переходом через десяток у два етапи:

І – додавання і віднімання з переходом через десяток у межах 20;

ІІ – додавання і віднімання з переходом через десяток у межах 100.

У 2-му класі вивчаються всі таблиці множення і ділення. Для успішного засвоєння учнів відповідних таблиць необхідно розкрити сутність цих дій, показати взаємозв’язок між ними.

Зміст кожної арифметичної дії розкривається в процесі виконання ряду практичних дій з предметними множинами.

У 2-му класі продовжується робота над задачами, зокрема формується поняття про складену задачу, її структурні елементи, сутність процесу розв’язання, аналітичних чи синтетичних міркуваннях щодо пошуку шляхів її вирішення. Учні під керівництвом учителя моделюють описані у задачі ситуації у вигляді короткого запису, схеми, графів, таблиць. Розв’язок задач записують діями (з поясненням або запитаннями) чи виразом; відповідь – повну.

Трудове навчання

Суттєві зміни відбулися у програмі «Трудове навчання», мета якого формування предметно-перетворювальної компетентності учнів, яка сприяє розвитку їх практичних та побутових умінь і навичок. На вивчення даного предмета відводиться 1 година на тиждень. Кардинально змінено підхід до структурування програми 2-го класу. Для опрацювання запропоновано такі теми:

 1. Робота з природними матеріалами.

 2. Аплікація з використанням ниток.

 3. Згинання і складання паперу.

 4. Паперові об’ємні фігури.

 5. Орнамент.

 6. Оригамі.

 7. Витинанка.

 8. Робота із пластиліном на площині з елементами творчості.

 9. Самообслуговування. Культура харчування.

 10. Самообслуговування . Одяг і взуття.

 11. Макетування.

 12. Екскурсії.

Важливим є введення таких тем, як «Самообслуговування» і «Екскурсії», які дають можливість сформувати у школярів навички соціалізації, розширити уявлення про оточуючий світ, як систему взаємопов’язаних елементів. Запропоновані програмою бесіди необхідно проводити, використовуючи різноманітні інтерактивні форми.

Сходинки до інформатики

У 2-х класах загальноосвітніх навчальних закладів розпочинається вивчення нового предмета «Сходинки до інформатики» (1 год на тиждень). Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України №1/9-383 від 30.05.13 при вивченні зазначеного курсу клас ділиться на підгрупи так, щоб кожен учень був забезпечений індивідуальним робочим місцем за комп’ютером, але не менше 8 учнів у підгрупі. Важливо, щоб навчання молодших школярів за програмою «Сходинки до інформатики» здійснювалося у першій половині дня згідно розкладу уроків, використовуючи найновіше комп’ютерне обладнання. Пріоритетне право викладання курсу має відповідно підготовлений учитель початкових класів (пройшов навчання за спецкурсом «Сходинки до інформатики»).

Особливістю уроку «Сходинки до інформатики» є те, що він розбивається на 3 частини: теоретичну, практичну і розвивальну, причому практична частина уроку є продовженням теоретичної. Учитель має так спланувати роботу учнів на уроці, щоб кожен з них зміг попрацювати відведений для цього без шкоди для здоров’я час (у 2 класі – до 15 хв) безпосередньо за комп’ютером. Звертаємо увагу на необхідність дотримання вимог Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01), затвердженими постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 № 63.

Природознавство

У програмі природознавства для 2-го класу знайшли відображення всі ті ж змістові лінії освітньої галузі «Природознавство» Державного стандарту початкової загальної освіти, які школярі вивчали у 1-му класі, а саме: об’єкти природи, взаємозв’язки в природі, Земля – планета Сонячної системи, Україна на планеті Земля, рідний край, охорона і збереження природи, методи пізнання природи. Так, як зміст програми структурований за спірально-концентричним принципом, то другокласники вивчають уже знайомі поняття глибше, проникаючи в сутність явищ та процесів на доступному рівні, відповідно до їх вікових особливостей.

Основним принципом побудови програми з природознавства для 2-го класу є фенологічний (сезонний). Тому в чотирьох розділах (темах) програми зосереджені матеріали про зміни стану природи в різні пори року: восени, взимку, навесні та влітку. Ці ж розділи розкривають ряд питань, які стосуються розуміння сутності виникнення сезонних природних явищ, без яких важко умотивовано проводити спостереження за природою впродовж кожного сезону.

Особливу увагу на уроках природознавства у 2-му класі необхідно приділити практичному спрямуванню, тобто застосуванню набутих учнями знань у різноманітних життєвих ситуаціях. У першу чергу, це стосується правил поведінки серед природи, оціночних суджень щодо ставлення свого та інших людей до природи, участі в доступній природоохоронній діяльності, наприклад, виготовлення годівничок для птахів, догляд за рослинами і тваринами, допомога старшим під час проведення весняно-осінніх робіт на шкільному подвір’ї чи своїй вулиці тощо. Особливу увагу слід приділити веденню спостережень, як універсальному методу вивчення природи; дослідницькій роботі, творчим завданням, які зазначені у кожній темі програми.

Під час спостережень у природі рекомендується проводити записи і замальовки, а також робити фото, кіно та магнітофонні записи, вести «Календар природи». Для спостереження за погодою необхідно за вікном класного приміщення або поблизу нього повісити термометр для вимірювання температури.

За програмою передбачено роботу учнів у шести міні-проектах, участь у яких стимулює інтерес учнів до отримання нових знань, розвитку їх здібностей та обдарувань, практичного застосування знань у конкретній діяльності.

Схожі:

Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу...
У відповідності до листа МОНУ №1/9-368 від 24 травня 2013 року «Про організацію навчально-виховного процесу в 5-х класах загальноосвітніх...
Загальні методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного...
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти Міністерство освіти і науки...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо організації
Матеріали до серпневих конференцій педагогів області (методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в закладах...
Педагогічні особливості навчання учнів у шостих класах
Міністерство освіти і науки надсилає для практичного викорис­тання методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу...
Управлінням (департаментам) освіти і науки обласних, Київської міської державної адміністрації
Міністерство освіти і науки надсилає для практичного використання методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу...
ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО...
Адже, саме з 1 вересня в основній школі розпочнеться поступове впровадження нового Державного стандарту базової та повної загальної...
Методичні рекомендації підготували
Методичне забезпечення навчально-виховного процесу в навчальних закладах області в 2011-2012 навчальному році (рекомендації методичним,...
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу...
...
ГУМАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
В.І. Хрипун, старший викладач кафедри освітнього менеджменту і педагогічних інновацій ЧОІПОПП
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ «УЧИТЕЛЬ РОКУ 2014»
Для ознайомлення та відповідного реагування надсилаємо лист Міністерства освіти і науки України від 09. 10. 2013 №1/9-705 щодо методичних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка