Урок Види мистецтва та специфіка художньо-образної мови. Створення кросвордів "Види мистецтва"


НазваУрок Види мистецтва та специфіка художньо-образної мови. Створення кросвордів "Види мистецтва"
Сторінка1/6
Дата17.03.2013
Розмір0.7 Mb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Музика > Урок
  1   2   3   4   5   6


Зміст

Урок 1. Види мистецтва та специфіка художньо-образної мови. Створення кросвордів "Види мистецтва" .......................................................................................... 4

Урок 2. Архітектура. Види, художні засоби. Скульптура (кругла, рельєфна). Замальовки фрагментів архітектурних споруд різних епох ...........................................6

Урок 3. Графіка. Живопис. Художні засоби та види....................................................... 9

Урок 4. Декоративно-ужиткове мистецтво. Різновиди: вишивка, ткацтво, килимарство, гончарство тощо. Виготовлення народної іграшки (з костюмами, прикрасами) .......................................................................................................................12

Урок 5. Художня фотографія. Комп'ютерна графіка. Художні можливості та застосування в культурі. Створення виставки художньої фотографії ..........................14

Урок 6. Музика вокальна, інструментальна, театральна. Музичні жанри форми: вокальні(пісня, романс, гімн),хорові(кантата, ораторія).Порівню­вання звучання музичних інструментів різних народів світу, визнання спільних і відмінних рис .....16

Урок 7. Музичні жанри і форми — камерно-інструментальні (соната, сюїта, квартет тощо), симфонічні (симфонія, увертюра, концерт тощо). Інтерпрета­ція прослуханих музичних творів, визначення образного змісту, жанру і форми ..................17

Урок 8. Музичні жанри та форми — музично-театральні (опера, балет, опере­та, мюзикл). Напрями музики масових жанрів (джаз, диско, поп- і рок-музика). Проведення конкурсу "Відгадай мелодію" .....................................................................19

Урок 9. Основні елементи художньо-образної мови театрального мистецтва. Театральні професії (актор, режисер та ін.). Створення ляльок до театральної вистави ..............................................................................................................................20

Урок 10. Види театру. Хореографія — вид сценічного мистецтва. Види тан­ців. Створення реклами-афіші ...............................................................................................22

Урок 11. Поява кінематографа. Види кіно: ігрове, анімаційне, документальне, науково-популярне. Створення (малювання) "картин, що ожили" ...........................25

Урок 12. Жанри кінематографа. Видатні режисери й актори світового кіно. Перегляд кінофільмів і проведення конкурсу кінорецензії (за жанрами кіно) ...........26

Урок 13. Телебачення як мистецтво і засіб комунікації. Відеокліп. Обговорен­ня телепередач (за програмою тижня), зокрема відеокліпів ............................................28

Урок 14. Поліхудожні явища сучасної культури. Синтез мистецтв. Диспут. "Чому і уч.к мій ііюдині потрібні всі види мистецтва?" ..............................................29

Уроки 15-16. Узагальнення вивченого матеріалу ............................................................30

Урок 17 Роль культури у суспільстві, матеріальна і духовна культура. Скла­дові духовної культури. Віднайти у різних джерелах (словниках, енциклопедіях тощо) і порівняти визначення слова "культура"................................................................................ 32

Урок 18. Народна і професійна, духовна і світська культура. Національна ху­дожня культура. Збереження культурної спадщини. Виготовлення витинанки ....................33

Урок 19. Культура і людина в сучасному світі Відображення емоцій і почуттів­, думок і мрій людини у цінностях художньої культури. Порівняти засоби вираження внутрішнього світу людини у різних видах мистецтва ..................................................35

Урок 20. Художня культура як засіб самопізнання і творчої самореалізації
особистості. Зображення абстрактної композиції "Натюрморт" ..................................36

Урок 21. Художні напрями та стилі. Античний, романський, готичний стилі.
Зображення елементів розпису на античних вазах ...........................................................38

Урок 22. Ознаки стилів Ренесанс і Бароко. Порівняння репродукцій, знакових

для культури Ренесансу та Бароко ................................................................................41

Урок 23. Класицизм, романтизм, реалізм, імпресіонізм. Порівняння живопис­
них і музичних творів, що належать до певного стилю ...............................................43

Урок 24. Художні напрями та стилі. Художні напрями мистецтва XX ст.: від модернізму до постмодернізму Створення живописної композиції у різних художніх стилях ........................................................................................................................45

Урок 25. Художні напрями та стилі. Особливості культур Заходу та Сходу. Ство­рення композиції н укріпні і .кому народному (Петриківка) або "східному" стилі ("Птахи і квіти") ...............................................................................................................................48

Урок 26. Особливості культури інформаційного суспільства. Net-культура. Художній образ і симулякр Складання таблиці основних художніх напрямів і стилів ...............................................................................................................................50

Урок 27. Форми збереження культурної спадщини (бібліотеки, музеї, театри, галереї тощо). Провідні художні музеї світу. Здійснення віртуальної подорожі художніми музеями світу ....................................................................................................................51

Урок 28. Дизайн і реклама — складові художньої культури. Роль засобів ма­сової інформації у поширенні мистецьких цінностей. Виготовлення упаковки для подарунку ........................................................................................................................53

Урок 29. Пам'ятки культури і мистецтва рідного краю. Культурно-мистецькі заклади (театри, музеї, концертні зали тощо). Екскурсія в музей (краєзнавчий, художній тощо) .................................................................................................................55

Урок ЗО. Регіональні центри народних промислів і ремесел. Етнорегіональний фольклор (музичний, танцювальний). Малювання писанки з урахуван­ням регіональних художніх традицій ......................................................................................57

Урок 31. Пам'ятні місця краю, пов'язані з життям і творчістю відомих митців.
Складання карти туристичного маршруту "Пам'ятки художньої культури рід­ного краю" ..........................................................................................................................................59

Урок 32. Поняття "художня картина світу", "художній образ світу". Полікуль-турність суспільства сучасної доби ...................................................................................61

Урок 33. Полікультурність України: художня культура народів, що прожива­ють у нашій державі (поляків, угорців, греків, кримських татар, росіян тощо). Порівняння особливостей музичного і танцювального фольклору, національ­них костюмів народів, що проживають в Україні ........................................................................................62

Уроки 34-35. Узагальнення вивченого матеріалу ............................................................63

Види мистецтва та специфіка художньо-образної мови. Створення кросвордів "Види мистецтва"Кожен із цих видів мистецтва має свої виражальні можливості, та інколи позичає їх іншому. Наприклад, графіка, специфічним засобом виразності якої є лінія, рисунок, інколи "запозичує" у живопису колір; хореографія, будучи мистецтвом пластичного руху, застосовує пластичну виразність скульптури. Хоча специфіка мистецтв зберігається зазвичай протягом багатьох століть, грані між окремими видами мистецтв історично рухомі та мінливі.
Кросворд "Мистецтво"
 1. Відтворення світу через звукоінтонацію.

 2. Відтворення світу в літературі відбувається за допомогою ...

 3. Відтворення світу через об'ємно-просторові форми.

 4. Відтворення світу через втілення драматичними акторами ідей,
  емоцій.

 5. Відтворення світу через втілення гімнастами, жонглерами,
  клоунами та іншими акторами емоцій, сили, майстерності.

 6. Відтворення світу через пластичне відтворення образів у об'ємі.

 7. Відтворення сюжету за допомогою кольору.

 8. Відтворення світу через втілення акторами думок, ідей, почуття,

подій з життя.

Віднайди правильні відповіді і впиши в поданий кросворд.

Цирк. Музика.

Архітектура. Театр.
Слова. Кіно.


Скульптура. Живопис.

Архітектура. Види, художні засоби. Скульптура (кругла, рельєфна). Замальовки фрагментів архітектурних споруд різних епох


Виконай свою композицію, використавши одну із художніх технік
Графіка. Живопис. Художні засоби та види
За допомогою губки та фарб створи свою композицію на тему «Осінь»

Декоративно-ужиткове мистецтво. Різновиди: вишивка, ткацтво, килимарство, гончарство тощо. Виготовлення народної іграшки (з костюмами, прикрасами)

Образ людини — лялька — є одним з центральних в українській народній іграш­ці. Ляльки створювались й існували у тра­диційному середовищі, їх не прагнули наділити реальними рисами, акцентуючи лише на суттєвому. Ляльки ніби оживали у грі, ставши жінками, чоловіками, дітьми, об'єднувались у сім'ї. Вони допомагали ді­тям якнайповніше відтворити у грі буденні й святкові події, обряди, звичаї та заняття дорослих й у такий спосіб підготувати ди­тину до майбутнього життя.

Майже до середини XX ст. народні ляльки зберігали реліктові ознаки язич­ницьких вірувань. Лялька як зображення жіночого божества предки вважали оберегом дитини. Ігри з ляльками особливо заохочувались, оскільки віщува­ли добробут і прибуток у родині.

Популярність ляльки у традиційному середовищі засвідчує різноманіття матеріалів, з яких її виготовлено — тканина, дерево, глина, солома, папір. Найпопулярнішими серед українців є ганчір'яні ляльки. Їх виготовлялизі шматків одягу або залишків тканини. У ляльок обов'язково виділяли го­лову — у шматок білої тканини накладали ганчір'я, сухої трави або хліба і перев'язували ниткою, надаючи таким чином круглої форми. Інші частини — руки, ноги, тулуб — спеціально не позначували. Не шили також вбрання. Його створювали, намотуючи шматки тканини на обвислі кінчики полотнини.

Фігуру ляльки шили з тканини й наповнювали шматинками, сухим зіллям, сіном, виточували чи вирізали з дерева або комбінували, поєднуючи дерево (голова, тулуб) та тканину (руки, ноги). На основу надягали спеціально по­шитий стрій.

До особливих іконографічних рис українських ганчір'яних (вузлових) ля­льок належить чисте, без акцентування будь-яких рис, обличчя. Його прикра­шали хрестом і кольорових ниток або тасьмою — це солярний знак, тобто знак Сонця. Наявність хреста як давнього язичницького символу свідчить про обрядово-магічну функцію ляльки. Ганчір'яні ляльки з рисами обличчя, що намальовані фарбою чи вишиті нитками, з'явились значно пізніше.

Якщо робили дівчинку, то на голову чіпали вінок з кольоровими стрічками, а якщо жінку — замотували хусткою або одягали очіпок. Останній штрих — фартушок і намисто.

Художня фотографія. Комп'ютерна графіка. Художні можливості та застосування в культурі. Створення виставки художньої фотографії

У 1825 р. Жозеф Нієпсе відкрив можливість одержання відбитків навко­лишнього світу на срібних платівках. Зображення на них з'являлося під дією сонячного світла. Такий винахід він назвав геліографією, тобто сонцеписанням.

Спершу йому вдалося одержати нестійку копію гравюри, адже відбитки вицвітали, зникали. Нієпсе звернувся за допомогою до Луї Дагера. Саме той і довів справу до кінця. Перші стійкі фотографії почали називати на його честь — дагеротипами.

Англієць Фокс Тальбот також знайшов метод фіксації зображення на па­пері, просякнутому чутливим до світла розчином. Фотографія вдосконалювалася

Види фотомистецтва: жанрова, ролева, копіїстична

Жанри фотомистецтва

повільно. Спершу знімали лише великі нерухомі об'єкти. Адже час сеансу становив ЗО хвилин. У 40-ві роки XIX ст. цей час скоротився до 20 хви­лин. Люди сиділи перед великою дивовижною машиною, вкриваючись ряс­ним потом. Спеціальними пристроями підпирали їхні голови, щоб ті часом не поворухнулися. Все це нагадувало середньовічні тортури.

Сьогоднішні досягнення в галузі фотографії виросли на ґрунті минулих пошу­ків. Фотографія стала кольоровою. Фотографують Місяць, Землю, Венеру, Марс з космосу. Навіть з кілька кілометрової відстані можна зробити чіткий знімок об­личчя людини.Музика вокальна, інструментальна, театральна. Музичні жанри і форми: вокальні (пісня, романс, гімн), хорові (кантата, ораторія). Порівнювання звучання музичних інструментів різних народів світу, визнання спільних і відмінних рис


Музика — один із видів мистецтва. Як і живопис, театр та поезія, вона виступає художнім відображенням життя Музика — це мова звуків, інтона­цій, що має різноманітні звукозображапын можливості. Музичне мистецтво складне, воно охоплює різні музичні жанри, а також історичні, національні, власне композиторські стилі. Розвиток засобів масової комунікації сприяв розповсюдженню музики під пшорім ниіапцім і концерни і.ній, радіо, телебачення до кожної людини. Попри це музика залишаєтьсянайбільш складним для сприиниі їй и осмиспоннн нидом мисніцмііі. Нк і її інших галу­зях художньої культури, музично мисіоціїю Оаіаю на різноманітні жанри. За способом виконання музика поділяється на вокальну (в тому числі вокально-інструментальну) й інструментальну. Вокальна — це музика, створена для голосу або багатьох голосів. До жанрів вокальної музики належать пісня, ро­манс, арія, гімн, твори для ансамблевого та хорового виконання, кантата, ора­торія. Вокальний твір, що ви­конується без слів, називають вокалізом. Вокальне виконан­ня без інструментального су­проводу називається спі-вом а капела.

Особливістю пісні як жанру є куплетна форма з приспівом. Пісня може бути народною та авторською. Вона поділя- ється на такі жанри: колискова, мар­шова, дитяча, обрядова, похо­ронні голосіння, весільні тощо.
Романс — відрізняється від пісні більшою динамікою розвитку художнього образу, зна­чнішою роллю інструментального супроводу та більш щільним зв'язком слова і музики. У пе­рекладі з іспанської "романс" — це невели­кий вокальний твір для голосу із супроводом. Виконуються романси переважно під гітару.

Арія — вокальний твір, що є своєрідним аналогом монологу персонажа в драматично­му спектаклі.

Гімн — музичний твір, прийнятий як сим­вол державної або національної єдності.

Кантата — з лат. "співати" - великий му­зичний твір для солістів, хору, оркестру, співа­ків, який складається з кількох закінчених час­тин і призначений для концертного виконання. Кантата найчастіше розпочинається оркестро­вим вступом і далі складається з окремих арій, речитативів, ансамблів.

Ораторія — з лат. "розмовляю" — великий музично-драматичний твір для солістів хору, співаків-солістів та оркестру, який відрізняється від кантати більшою масштабністю та наявністю розгорнутого драматичного сюжету, але, на відміну від опери, призначений для концертного виконання, тобто викону­ється без декорації і сценічної гри та театральних костюмів.

Інструментальна музика призначена для виконання на музичних інстру­ментах.

Музичні жанри і форми — камерно-інструментальні (соната, сюїта, квартет тощо), симфонічні Р (симфонія, увертюра, концерт тощо). Інтерпретація прослуханих музичних творів, визначення образного змісту, жанру і форми

Класична інструментальна музика поділяється на симфонічну і камерну. Симфонічною називається музика, призначена для виконання симфонічним оркестром.

  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Уроку Види мистецтва та специфіка їх художньо-образної мови
Мета: дати учням загальне уявлення про культуру, мистецтво як складову частину духовної культури людини, про види мистецтва та їх...
Урок з образотворчого мистецтва у 5-му класі на тему: «Витинанка. Види витинанок»
Ознайомити учнів з різноманітними формами декоративно-прикладного ужиткового мистецтва, розповсюдженого в Україні
ТЕМА: ЕКРАННІ ВИДИ МИСТЕЦТВА. КІНО
Учитель. Наш попередній урок був присвячений театру. Ми з вами розглядали основні художні засоби театрального мистецтва, ознайомились...
В’язівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Урок з образотворчого мистецтва по темі
«Види декоративно-ужиткового мистецтва: килимарство, ткацтво, розпис, лозоплетіння, флористика, різьба по дереву, ковальство, гончарство...
Тема. Художні техніки декоративно-прикладного мистецтва. Виготовлення...
Нців, види декоративно-ужиткового мистецтва (визначати практично). Познайомити із складною витинанкою-композицією (багатоколірною),як...
Тема. ВИДИ І ЖАНРИ ЖИВОПИСУ Мета
Мета: викликати живий інтерес та прищепити любов учнів до творів живопису, навчити розуміти їх ідейний зміст та засоби художньої...
Конспект уроку у 6 класі Тема. Філософ. Поет. Музикант
Мета. Визначити особливості відображення життєвого змісту та почуттів у пісенній творчості Г. Сковороди; збагачувати емоційно-естетичний...
Тема: «Аплікація як вид декоративно-ужиткового мистецтва»
Мета: узагальнення і систематизація знання з теми Аплікація як вид декоративно – ужиткового мистецтва, закріпити знання про види...
А дипломатичне; б рекламне; в судове; г військове
Жанри та види ораторського мистецтва, вимоги до змісту та запису промови. Оратор та аудиторія
3 Книга В. Сухомлинського «Сто порад учителю» зразок
Жанри та види ораторського мистецтва, вимоги до змісту та запису промови. Оратор та аудиторія
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка