ТЕМА: Текстовий процесор MS Word. Створення таблиць. Обчислення в таблицях. Побудова діаграм. Особливості опрацювання й оформлення економічної інформації


Скачати 285.18 Kb.
НазваТЕМА: Текстовий процесор MS Word. Створення таблиць. Обчислення в таблицях. Побудова діаграм. Особливості опрацювання й оформлення економічної інформації
Сторінка1/2
Дата25.03.2013
Розмір285.18 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
  1   2
Лабораторна робота 11
ТЕМА: Текстовий процесор MS Word. Створення таблиць. Обчислення в таблицях. Побудова діаграм. Особливості опрацювання й оформлення економічної інформації
МЕТА: навчитись створювати в текстовому документі таблиці, виконувати необхідні обчислення, будувати діаграми на основі табличних даних.
ХІД РОБОТИ
Запишіть тему і мету роботи. Складіть звіт про виконання лабораторної роботи.
ЗАВДАННЯ 1. Вивчіть методичні рекомендації про засоби створення, редагування та форматування таблиць, порядку виконання обчислень у таблицях та побудови діаграм у документах текстового процесора MS Word
Методичні рекомендації
Щоб створити будь-яку таблицю, потрібно спочатку сформувати її структуру. Структура таблиці – це спосіб організації її комірок. Комірка – найменша структурна одиниця таблиці. У комірки вводять символьну інформацію: текстові або числові дані.

Є чотири різних способи створення таблиці:

 1. перетворення тексту в таблицю;

 2. формування таблиці за допомогою операції Добавить таблицу;

 3. шляхом використання операції Нарисовать таблицу;

4) вставка таблиці Microsoft Excel. Розглянемо докладніше три перших способи.

1. Перетворення тексту в таблицю. Цим способом користуються для зміни вигляду вже наявного тексту. Текст потрібно поділити на майбутні комірки таблиці за допомогою певного символу, наприклад, крапки, крапки з комою. Після цього слід послідовно виконати такі дії:

 • виділити весь текст, який потрібно перетворити у таблицю;

 • включити режим відображення сітки в таблиці за допомогою команди меню ТаблицаОтобразить сетку;

 • виконати команду ТаблицаПреобразоватьтекст в таблицу;

 • після того, як з’явиться діалогове вікно Преобразовать текст в таблицу (рис. 11.1), слід задати кількість майбутніх стовпчиків таблиці (кількість рядків формується з огляду на наявну інформацію у виділеному тексті) і в групі Разделитель зазначити, за допомогою якого символу поділяються комірки у таблиці.Рис. 11.1. Діалогове вікно Преобразовать текст в таблицу

Ширина стовпчиків підбиратиметься автоматично таким чином, щоб заповнювалася вся сторінка по ширині. Для примусової зміни ширини стовпчика потрібно ввести необхідне значення в полі Ширина столбца.

Натиснувши на кнопку Автоформат, можна підібрати до таблиці один із її стилів, для чого в діалоговому вікні, що відкриється після натискання на цю кнопку, Автоформат таблицы клацнути на потрібному стилі зі списку (рис. 11.2). У вікні можна не тільки вибрати шаблон зі списку Стили таблицы, а й змінити його, використовуючи відповідні кнопки й індикаторні перемикачі. Результат дій користувача відтворюватиметься у вікні Образец.

Можлива й обернена операція: перетворення таблиці у текст. Слід виділити таблицю і виконати команду меню ТаблицаПреобразоватьтаблицу в текст.


Рис. 11.2. Діалогове вікно Автоформат. Вибір стилю таблиці

2. Створення таблиці за допомогою операції Добавить таблицу. Для цього потрібно виконати команду меню ТаблицаДобавить таблицу або натиснути на однойменну кнопку Добавить таблицу на панелі інструментів Стандартная. Після виконання команди меню ТаблицаДобавить таблицу з’явиться діалогове вікно Вставка таблицы (рис. 11.3).


Рис. 11.3. Діалогове вікно Вставка таблицы
У цьому вікні варто задати необхідну кількість стовпчиків і рядків, вибираючи зі списку або вводячи з клавіатури. Що стосується дій із кнопкою Автоформат і встановлення ширини стовпчика, то вони аналогічні описаним вище у вікні Преобразовать в таблицу.

Якщо для створення таблиці застосовувалася кнопка панелі інструментів Стандартная, то з’явиться схематичне зображення таблиці у вигляді рядків і стовпчиків. На цій схемі слід або клацнути на комірці, яка буде правою нижньою в майбутній, або, якщо потрібен макет більшої таблиці, клацнути в будь-якій комірці макету і тягнути покажчик миші праворуч униз, доки не з’явиться макет потрібного розміру (рис. 11.4).


Рис. 11.4. Створення макета структури таблиці
Щоб відмовитися від вставки таблиці, треба потягнути покажчик миші вліво вгору від її схеми і після появи напису Отмена відпустити кнопку миші (рис. 11.5).

Рис. 11.5. Відмова від створення таблиці
Створивши структуру таблиці, потрібно заповнити її змістом.

Хоча за такого способу створення таблиці всі її комірки мають однаковий розмір, його можна змінити, а також змінити й власне структуру таблиці. З метою зміни структури таблиці використовують контекстне меню виділених комірок, а також інструменти панелі Таблицы и границы.

3. Створення таблиці шляхом використання засобу Нарисовать таблицу – процес її малювання за допомогою олівця. Застосовують цей спосіб створення таблиці, натискаючи на кнопку Таблицы и границы панелі інструментів Стандартная, або виконавши команду меню ТаблицаНарисовать таблицу. Такий спосіб зручно використовувати у процесі створення складних структур таблиць (рис. 11.6).Рис. 11.6. Приклад структури таблиці
Під час застосування цього способу активізується панель інструментів Таблицы и границы (рис. 11.7), що полегшує процес створення таблиці.

Рис. 11.7. Панель інструментів Таблицы и границы
Вивчіть кнопки цієї панелі, назву та їх призначення.

Переміщення між комірками таблиці, виділення комірок і редагування таблиці. У процесі введення даних у таблицю варто пам’ятати, що в кожній її комірці є знак кінця комірки ££• Натискаючи на клавішу Enter, у поточній комірці додасться ще один абзац, а перехід до іншої комірки не відбудеться. Здійснити переміщення між комірками в таблиці можна або клацаючи на потрібних комірках мишею, або натискаючи на клавіші:

 • Tab – на комірку праворуч;

 • Shift + Tab – на комірку ліворуч;

 • Alt + PgUp – у верхній комірці стовпця таблиці;

 • Alt + PgDn – у нижній комірці стовпця таблиці;

 • Alt + Home – на першу комірку рядка комірок;

 • Alt + End – на останню комірку рядка комірок.

Для переміщення також можна користуватися клавішами зі стрілками. Щоб виконати переміщення між комірками в рядку використовують клавіші – та ← з групи стрілок, сутність дії яких полягає в переміщенні на одну комірку відповідно вліво або вправо. З метою переміщення між комірками стовпців застосовують клавіші та .

Виділення комірок. Виділити одну комірку в таблиці можна шляхом натискання на клавішу Shift і за допомогою клавіш переміщення курсору, або клацнувши на її лівому нижньому куті. Для виділення рядка потрібно клацнути на полі зліва від нього. Щоб виділити суміжні рядки, слід виділити перший із них, потім натиснути на клавішу Shift і утримувати її, виділити останній із них. З метою виділення несуміжних рядків, варто виділити перший із них, потім натиснути на клавішу Ctrl і утримувати, виділити за чергою потрібні рядки. Для виділення стовпчика необхідно підвести покажчик миші до верхньої його межі, доки не з’явиться направлена униз чорна стрілка, і клацнути. Виділення суміжних і несуміжних стовпців здійснюється аналогічно стосовно рядків. Щоб виділити всю таблицю, найзручніше клацнути у лівому верхньому куті таблиці на спеціальній кнопці, що має вигляд хрестика з двонапрямленими стрілками, хоча можна виділити й усі її рядки або стовпці. Для виділення комірок застосовують також клавіші групи стрілок.

Зміна структури таблиці. У таблицю легко можна додавати рядки, стовпці, вилучати непотрібні рядки та стовпці, об’єднувати комірки, поділяти їх на декілька рядків і стовпців (тобто створювати в комірці таблицю). Це можна робити за допомогою команд меню Таблица, структура якої залежить від того, чи є виділені елементи в таблиці, або з контекстного меню виділених об’єктів-комірок. Часто використовують інструменти панелі Таблицы и границы.

Додаючи елементи (рядки або стовпчики) усередину таблиці, варто пам’ятати, що нові рядки за замовчуванням з’являються над виділеними, а стовпчики – зліва від виділених.

Якщо потрібно додати рядки наприкінці таблиці, то, розмістивши курсор в останню комірку, досить натиснути на клавішу Tab.

Вилучити таблицю з документа можна тільки таким чином: виділити її всю і виконати команди меню ТаблицаУдалитьТаблица.

Форматування таблиць. Для форматування таблиць використовують стилі таблиць, обираючи автоформатування таблиці, наприклад, з меню ТаблицаАвтоформат обрати у діалоговому вікні потрібний стиль або таку команду з контекстного меню. Перед цим таблицю слід виділити. Можна створювати і застосовувати власні стилі, або використовувати одноразове ручне форматування. Щоб форматувати певний діапазон комірок, варто їх виділити, потім відкрити їх контекстне меню і застосувати як форматування комірок таблиці, так і вмісту таблиці, використовуючи відповідні команди контекстного меню, насамперед Границы и заливка, що доступна також із меню Формат, та інструменти панелі Таблицы и границы.

Обчислення у таблицях. Процесор MS Word дає змогу розраховувати числові величини, розміщені в комірках таблиці. Це такі прості розрахунки, як розрахунок сум, підрахунок значень середнього арифметичного, заокруглення чисел та ін. Такі обчислення дуже важливі для економічної інформації під час отримання значень розрахункових реквізитів-основ та економічних показників. Проте обчислювальний процес у MS Word потрібно ретельно контролювати, оскільки MS Word не є обчислювально-орієнтованим середовищем.

Найчастіше виконуються розрахунки сум. Для обчислення суми варто помістити курсор у порожній комірці стовпчика, дані котрого потрібно підсумувати, і виконати команди меню ТаблицаФормула.

У діалоговому вікні Формула (рис. 11.8) за замовчуванням з’являється функція SUM для розрахунку суми, а аргумент ABOVE означає діапазон комірок, розташованих над наявною коміркою.

Рис. 11.8. Діалогове вікно Формула
Список Вставить функцию дає змогу застосовувати й інші функції (рис. 11.9). Зміст функцій наведено у табл. 11.1.

Таблиця 11.1


Ім’я функції

Зміст функції

ABS(x)

Повертає абсолютне значення числа або формули (без знаку)

AND(x; y)

Повертає значення 1, якщо обидва логічні вирази х і у істинні, або 0 (нуль), якщо хоча б одне з них помилкове

AVERAGE ( )

Повертає середнє значення зі списку значень

COUNT ( )

Повертає кількість елементів у списку

DEFINED (x)

Повертає значення 1, якщо вираз х допустимий, або 0 (нуль), коли вираз не можна обчислити

FALSE

Повертає значення 0 (нуль)

INT (x)

Повертає всю частину числа або значення формули X

MIN( )

Повертає всю частину числа або значення формули X

MAX()

Повертає найбільше значення в списку

MOD (x; y)

Повертає залишок від ділення х на у

NOT (x)

Повертає значення 1 (істина), якщо логічний вираз х істинний, або 0 (хибність), коли він помилковий

OR (x; y)

Повертає значення 1 (істина), якщо хоча б одне з двох логічних виразів х і у істинне, або 0 (хибність), коли обидва помилкові

PRODUCT ()

Повертає добуток значень, включених у список. Наприклад, функція {=PRODUCT (1, 3, 7, 9)} повертає значення 189

ROUND (x; y)

Повертає значення х, заокруглене до вказаного десяткового розряду (у). X може бути числом або значенням формули

SIGN (x)

Повертає знак числа: повертає значення 1 (якщо х > 0) або - 1 (якщо х < 0)

SUM()

Повертає суму значень або формул, включених у список

TRUE

Повертає значення 1Рис. 11.9. Список функцій діалогового вікна Формула
У процесі використання формул слід пам’ятати, що в них застосовуються посилання на комірки таблиці у вигляді назв стовпчиків і номерів рядків, які процесор встановлює автоматично. Стовпчики позначаються літерами латинського алфавіту (А, В, С, D та ін.), рядки – літерами арабського алфавіту цифр (1, 2, 3, 4 та ін.). Отже, ліва верхня комірка таблиці має адресу А1, суміжні з нею – В1 та А2.

Крім посилань на комірки в формулах використовують спеціальні константи як аргументи функції:

ABOVE – над; BELOW – під; LEFT – ліворуч; RIGHT – праворуч.

У процесі використання функцій і формул результати обчислень вставляються у комірки таблиці в спеціальні поля, що автоматично не оновлюються під час зміни похідних даних. Тому, якщо дані, які беруть участь у розрахунках, змінилися, потрібно обов’язково обновити поля з результатами розрахунків шляхом виділення (у процесі виділення вони стають сірими) та виконати команду контекстного меню поля Обновить поле. Ще одна команда цього меню Коды/Значения полей дає змогу переключитися в таблиці з режиму відтворення результатів обчислень у режим відтворення формул, що корисно для перевірки правильності введених формул.
  1   2

Схожі:

ТЕМА: Текстовий процесор MS Word. Упровадження в текстовий документ...
МЕТА: навчитись створювати та редагувати в текстовому документі математичні формули й організаційні схеми і діаграми
Тема: Основні поняття та принципи роботи з базами даних в Excel
Табличний процесор Excel крім основних функцій: побудови таблиць, обрахунків в цих таблицях та побудови діаграм, дозволяє ще й створення,...
План-конспект уроку Тема: Основні поняття та принципи роботи з базами даних в Excel
Табличний процесор Excel крім основних функцій: побудови таблиць, обрахунків в цих таблицях та побудови діаграм, дозволяє ще й створення,...
ТЕМА ПРОГРАМИ: «Основи роботи на ПК.» Тема уроку
Тема уроку: «Побудова та форматування таблиць. Створення діаграм. Робота з колонками.»
Тема: Побудова діаграм в ЕТ
Мета: закріпити знання, уміння та навички створення діаграм у MS Excel, навчитися редагувати, форматувати й видозмінювати готові...
ТЕМА: Текстовий процесор MS Word. Робота з текстовими фрагментами та графічними об’єктами
МЕТА: навчитися виконувати дії з фрагментами тексту, застосовуючи наявні в MS Word технології, використовувати буфер обміну Office,...
ТЕМА: Текстовий процесор MS Word. Способи введення та редагування тексту. Перевірка правопису
МЕТА: навчитись працювати з текстовим процесором Microsoft Word, встановлювати параметри роботи програми, створювати найпростіші...
ТЕМА: Текстовий процесор MS Word. Форматування документів. Застосування...
МЕТА: сформувати поняття про рівні форматування тексту в документі та елементи форматування кожного рівня, сформувати навички виконання...
ТЕМА: Текстовий процесор MS Word. Технологія створення списків, виносок,...
МЕТА: сформувати лабораторні навички створення списків, виносок, приміток, закладок, гіперпосилань і колонтитулів
Конспект з предмета «Інформатика» тема «Текстовий процесор»
Для запуску редактора необхідно вибрати з пункту „Программы" головного меню Windows ярлик „Microsoft Office Word 2003"
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка