Урок №87 Тема. Додавання і віднімання десяткових дробів.( Урок подорож.)


Скачати 157.49 Kb.
НазваУрок №87 Тема. Додавання і віднімання десяткових дробів.( Урок подорож.)
Дата24.10.2013
Розмір157.49 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Математика > Урок
Урок № 87

Тема. Додавання і віднімання десяткових дробів.( Урок – подорож.)

Мета. Формувати вміння та навички учнів додавати і віднімати десяткові дроби, розвивати

навички обчис­лювальної техніки, усної лічби; продовжувати розвива­ти уміння

працювати самостійно і в парі з товаришем (партнерство); розвивати уважність,

кмітливість, навич­ки логічного мислення; виховувати активність, наполег­ливість

працьовитість, акуратність, самокритичність.

Тип уроку. Урок формування умінь і навичок. Урок-подорож.

Активні методи навчання. Метод занурення. Індивідуальна робота з додатковою
літературою (4 учні).


Засоби навчання. Карта подорожі по місту «Десяткові дроби», картки із завданнями,

«Танграм», «Збірник задач і вправ для 5~6 класів» (А. Г. Мерзляк га
інші) завдання із збірника «Кенгуру», кольорова крейда.

Епіграф. «Якщо відразу немає успіху, то спро­буйте ще і ще» (І. Хіксон).

Девіз. «Обчислюй та міркуй раціонально».
ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент.
Учитель:


 1. Чи є запитання по домашньому завданню?
 1. Сьогодні наш урок незвичайний. Проведемо його у вигляді подорожі у велике місто


«Десяткові дроби».


Нас з вами чекають цікаві зупинки. Хочу зауважити, що у нашій роботі нам допоможе
Вислів І. Хіксона «Якщо відразу немає успіху, то спробуйте ще і ще».
Це мало б застерегти нас від можливого розчарування від невдач. Ми продовжуємо вивчати
додавання і віднімання десяткових дробів, розв'язувати з їх використанням ба­гато цікавих вправ. І
тому, обчислюйте, міркуйте, при­чому раціонально, пам'ятаючи, що «швидкість потрібна, а

поквапливість — шкідлива», як говорив великий ро­сійський полководець О. Суворов.
Давайте помандруємо всі разом до чудового міста, де багато-багато квітів пізнання,
дерев, цифр і бу­динків у формі геометричних фігур. А для того, щоб помилуватися цією
дивовижною красою природи та споруд, вирушимо пішки. Ну то що ж, вирушаємо?

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Перевіряємо повне розуміння використання алгоритму додавання та віднімання
десяткових дробів, активізуємо розумову діяльність. Оскільки місто нам не дуже знайоме ,
у розвідку спершу підуть 6 учнів, які оглянуть його та повідомлять про його найцікавіші
куточки (шести учням роздають завдання по картках).

Учитель. Поки розвідка працює, давайте ознайоми­мось із зупинками, які чекають нас на
даному маршруті:

Зупинка 1 - «Теоретична»,
зупинка 2 - «Історич­на»,
зупинка 3 - «Уважність»,
зупинка 4 - «Прак­тична»,
зупинка 5 — «Творча»,
зупинка 6 — «Підсум­кова».


(Учні допомагають перевіряти виконані на дошці завдання, кольоровою крейдою виставляють
оцінки).

ЗУПИНКА 1. «ТЕОРЕТИЧНА»

(фронтальна бесіда) Запитання від Незнайки


 1. Які дроби ви знаєте?
 1. Що таке десятковий дріб?
 1. Як відрізнити десятковий дріб від звичайного?
 1. З яких частин складається десятковий дріб?
 1. За яким принципом записують десяткові дроби?
 1. Сформулюйте правило порівняння десяткових дробів.
 1. Сформулюйте правило округлення десяткових дробів.
 1. Сформулюйте алгоритм додавання і віднімання десяткових дробів.
 1. Які закони додавання ви знаєте?


10. Записати буквені вирази цих законів.


Усні вправи


 • Прочитайте десяткові дроби:


11,4; 888,8; 0,9; 21,87; 2,80; 0,55; 1,579;
326,703; 145,004; 203,6; 0,002; 0,20506.


 • Порівняйте числа:


85,09 і 67,99; 0,5 і 0,724; 0,0025 і 0,00247; 55,7 і 55,700; 7,6431 і 7,6429.


 • Округліть число 2,0724 до:а) цілих; б) десятих; в) сотих; г) тисячних.

Учитель оцінює чотирьох учнів, які відповідали на теоретичні і практичні завдання, враховуючи ви­конання домашнього завдання.

Два учні на сусідніх дошках відновлюють ланцюжок


ЗУПИНКА 2. «ІСТОРИЧНА»
Готуючись до цього уроку, попередньо запропо­нувалось учням вдома дібрати цікаву

інформацію з історії десяткових дробів. На цій зупинці вони роз­повідають про

мандрівку в минуле.

Учень 1. Десяткові дроби, як і звичайні, виникли на основі практичної потреби в торгівлі,
будівництві тощо. Розвиток науки, техніки, промисловості, розширення торговельних відносин
вимагали дедалі складніших об­числень. Тому постало питання про спрощення дій з дробами.
Так виникло поняття десяткового дробу.

Учень 2. В Азії дроби застосовували ще до нашої ери (II ст. до н. є.). У XV столітті аль-
Каші, астро­ном і математик із Самарканда, у своїй праці «Ключ до арифметики» (1427 р.)
систематизував і значно розвинув знання про десяткові дроби. Він описав правила дій
над десятковими дробами, а самі дроби зображав так: 5841 /3257 (риска ставилася між
цілою і дробовою частиною).

Учень 3. У 1585 році нідерландський учений Сімон Стевін опублікував свою працю
«Десятина» про де­сяткові дроби (те, що десяткові дроби відкрив аль-Каші, європейці ще
не знали), Але запис, який запро­понував Стевін, був незручним. Наприклад, десятковий дріб
35,912 він записував 35 9 1 2. Кому, як знак, що розділяє цілу й дробову частини числа,
запропонував математик з Шотландії Джон Непер (1550—1617). Його математичні роботи
були направлені на спрощення та впорядкування записів в арифметиці, алгебрі та три­-
гонометрії. Але ще раніше кому застосовував німець­кий вчений Йоган Кеплер (1571-
1630).

Учень 4. У Росії вперше вчення про десяткові дроби виклав Л. Магницький (1669—
1739) у своїй «Арифметиці» — першому російському підручнику з математики (1703 р.).
Арифметичні дії з десяткови­ми дробами набагато простіші, ніж зі звичайними, і тому
вони застосовуються частіше.

Учитель. Ось так виглядає минуле дробів. До речі, цікаве і влучне «арифметичне»
порівняння належить російському письменнику і філософу Льву Толстому. Він казав, що
людина подібна до дробу, знаменником якого є те, що людина про себе думає, а чисельни­-
ком — те, що людина являє собою. Чим більшої думки про себе людина, тим більший
знаменник, а отже, і менший дріб. Тож напрошується висновок не пишай­ся собою, а
працюй, вдосконалюй себе, гартуй розум і волю, щоб про твої вчинки кращої думки були
інші.

ЗУПИНКА 3. «УВАЖНІСТЬ»

Девіз: «Думай швидше»


 1. Який знак слід поставити між числами 4 і 5, щоб вийшло число, більше за 4 і менше за


5? (Кому).
2.Які числа не змінюються, якщо їх перевернути? (8; 88; 96; 69.)


 1. Що довше: пряма чи промінь? (Відповісти не можна.)
 1. Який найдавніший прилад для лічби? (Пальці.)
 1. З цифр 3 і 0 складіть частку. (0:3.)


6. Від колоди довжиною 7 метрів щохвилини від­пилюють по одному метру За скільки
хвилин розпи­ляють всю колоду? (6 хвилин.)

.

7. Що спільне у рівняння і дерева? (Корінь.)
8. У числі 10,00830750 закреслити три нулі так, щоб воно було найбільшим. (10,8375.)


ЗУПИНКА 4. «ПРАКТИЧНА»

Колективно розв 'язуємо такі завдання:
№ 837. Відповідь: 1) 4,17 ; 2) 38,396 ;3) 30.

Хто швидше? (З кожного ряду до дошки вихо­дять по одному учню. Решта учнів
розв'язують те рівняння, яке розв'язує учень з їхнього ряду.)


Індивідуальна робота. (Два учны працюють біля дошки)

Задача №840


 1. Яка площа другої кімнати Бабусі Ягусі?17,6 + 5,9=23,5 (м2).


 1. Яка площа двох кімнат Бабусі Ягусі?17,6+23,5=41,1 (м2)
Відповідь: 41,1м2.


Задача № 842
1. Яка швидкість моторного човна за течією річки?

16,4+1,8 =18,2 (км/год).
2. Яка швидкість моторного човна проти течії річки?

16,4-1,8 =14,6 (км/год).
Відповідь: 18,2 км/год; 14,6 км/год.

Учитель ділить клас на 6 груп , і кожна група виконує своє завдання
( після виконання діти обмінюються зошитами і перевірять відповіді сосіда)


Група 1. Задача № 847. Відповідь. Барвінок зібрав на 0,16 кг грибів більше, ніж Івасик-
Телесик.


Група 2. Задача № 850. Відповідь. Барон Мюнхга-узен за перші три хвилини польоту
пролетів 819,6 км.

Група 3. Задача № 853 Відповідь. Площа тре­тьої ділянки, яку придбав фермер ,
дорівнює 177,76 га.


Група 4. Задача № 855. Відповідь. Периметр трикутника дорівнює 38,4 дм.


Група 5. Задача № 849. Відповідь . В магазин завезли 8,876т.

Група 6. Задача № 839 Відповідь. Дядько Скрудж отримав за грудень і січень 894,12
тисяч доларів прибутку.


Самостійна робота.

Варіанті 1. № 863
Відповідь: а =32,9; Ь =5,868 ; х = 4,132.

Варіант 2. № 864.
Відповідь: а =25,32; х = 48,803; у = 8,603.

Відповіді вчитель проектує на дошку за допомогою комп’ютера.


ЗУПИНКА 5. «ТВОРЧА»

Метод занурення. Робота в партнерстві.
(На кожну парту вчитель роздає розрізані гео­метричні фігури з кольорового паперу.
Кожна пара повинна скласти з цих фігур: будиночок, зайчика, вовка, коника,
журавля...) Учні наклеюють фігури на картоні і демонструють зроблене вчителю.

Скласти фігури.Учитель. Отож, бачимо, результати відразу помітні. У багатьох з вас це завдання
вдалося вико­нати так чудово, наче б то робили професійний ху­дожник чи архітектор.
Перший, другий та третій ряди знаходять периметри фігур № 1, № 6 і № 7 відповідно.
У цей час чотири учні на дошці працю­ють із такими завданнями:
Завдання 1. Скільки відрізків на малюнку? Ви­пишіть їх.
Відповідь: 6 відрізків.

А В С Д

Завдання 2. Скільки квадратів на малюнку?


Відповідь: 14 квадратів.
Завдання 3. Скільки кутів зображено на малюн­ку? Випишіть їх. Відповідь: 6 кутів.

Учитель. З розглянутих вправ неважко зрозумі­ти, що треба вміти не просто дивитися, а
дивитись і бачити. Отож, наші майбутні програмісти чудово впоралися із завданнями.
(Вчитель оцінює учнів, які добре працювали на даній зупинці).

ЗУПИНКА 6. «ПІДСУМКОВА»

IV. Завдання додому.


 1. Скласти кросворд.
 1. № 861, № 859, № 854 для сильних дітей.


V. Підсумок уроку.

Учитель. Наша подорож завершена Чи сподобалась вам ця своєрідна мандрівка у місто
десяткових дробів?

Яка зупинка вам найбільше запам'яталась?
А хто з вас вважає, що досяг мети, яка була по­ставлена на початку уроку? Вчитель
робить підсу­мок досягнення мети.

Я бажаю вам завжди ставити перед собою кон­кретну мету і досягати її, пам'ятаючи:


 1. для її досягнення потрібно працювати;
 1. став мету, яка не зашкодить іншим;
 1. на шляху до мети допомагай завжди тим, хто поруч.Урок закінчено.
Схожі:

Урок-подорож з математики у 5 класі
Повторити правила додавання і віднімання десяткових дробів, правило множення десяткових дробів
УРОК 89 Тема. Додавання і віднімання десяткових дробів
Поняття про десятковий дріб. Порівняння, округлення, додавання і віднімання десяткових дробів
УРОК 88 Тема. Додавання і віднімання десяткових дробів
Поняття про десятковий дріб. Порівняння, округлення, додавання і віднімання десяткових дробів
УРОК 88. ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ДЕСЯТКОВИХ ДРОБІВ Мета
Мета. Встановити правила додавання і віднімання десяткових дробів; формувати вміння застосовувати ці знання при розв'язанні задач...
УРОК 80 Тема: Десятковий дріб. Читання і запис десяткових дробів
ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ. ДЕСЯТКОВІ ДРОБИ ТЕМА ДЕСЯТКОВІ ДРОБИ. ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ДЕСЯТКОВИХ ДРОБІВ
УРОК 82 Тема: Порівняння десяткових дробів
ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ. ДЕСЯТКОВІ ДРОБИ ТЕМА ДЕСЯТКОВІ ДРОБИ. ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ДЕСЯТКОВИХ ДРОБІВ
План-конспект уроку на тему "Множення десяткових дробів" Тема. Множення...
Мета: навчити учнів виконувати множення десяткових дробів, а також розв’язувати задачі на використання десяткових дробів
Тема. Розв’язування вправ і задач на додавання і віднімання десяткових дробів
Мета. Систематизація і поглиблення знань учнів; розвиток їх логічного мислення. Розвивати навички самостійної роботи, самоконтролю....
Додавання, віднімання, множення десяткових дробів. Сторінками математичної енциклопедії Мета
Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про додавання, віднімання, формувати вміння переносити отримані знання в нові ситуації;...
Розв ’ язування вправ на всі дії з десятковими дробами
Повторити поняття десяткового дробу, додавання та віднімання, множення та ділення десяткових дробів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка