25. Методика навчання алгоритмізації. Алгоритмізація


Скачати 17.28 Kb.
Назва25. Методика навчання алгоритмізації. Алгоритмізація
Дата12.04.2013
Розмір17.28 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Математика > Документи
25. Методика навчання алгоритмізації. Алгоритмізація — розділ інформатики, метод опису систем або процесів шляхом створення алгоритмів їх функціонування. Алгоритмізація процесів — опис процесів мовою математичних символів для одержання їх алгоритму. Розрізняють також алгоритмізацію обчислень, алгоритмізацію навчального процесу тощо. Мета навчання алг.-сформувати знання та вміння щодо основних способів організації операцій і даних, а також застосування базових алгорит-мічних конструкцій при складанні описів алгоритмів розвязування різноманітних задач.Поняття алг. неозначуване, тому дається описово.

При цьому вчитель разом з учнями наводить приклади алгоритмів з життя.

Алгоритм-набір дій, виконання яких приводить до певного результату.

Властивості:

-дискретність-кожен алг.поділений на окремі кроки;

-масовість-за допом. алг. можна розвязувати задачі певного типу;

-визначеність-кожна команда повинна бути однозначно визначена;

-формальність-виконавець може "не знати" суті виконуваної задачі;

-зрозумілість-виконавець повинен розуміти зміст

Форми опису алгоритмів:

-словесне подання-описово,перелік дій;

-графічне-побудова схеми виконання дій;

-словесно-формульне-опис і формула;

-мовою програмування.

Навчання учнів побудови алгоритмів методом послідовного уточнення

Важливо показати учням, що вказівку про виконання алгоритму отримання розвязку деякої задачі, який за алгоритмом однозначно ставиться у відповідність вхідним даним, можна розглядати як окрему вказівку, за якому змінним, які представляють шукані результати,буде надано цілком певних значень, що залежать від вхідних даних, і правила цієї залежності цілком визначаються алгоритмом.Якщо вказівка не може бути виконана виконавцем через свою складність, то її можна розбити на декілька простіших вказівок і так доти, доки буде одержано набір операцій, кожну з яких зможе сприйняти та виконати обраний виконавець, або ж стане ясно, що цей виконавець не зможе виконати потрібні вказівки і його слід замінити іншим або навчити цього.Метод покрокової деталізації слід розглянути на конкретних прикладах.Такі принципи називають принципами структурного програмування

Схожі:

24. Методика навчання алгоритмізації
Сам термін “алгоритм” утворився в результаті перекладу на європейські мови імені арабського математика Аль-Хорезмі, який описав правила...
Методика навчання фізики як наука. Методологія педагогічних досліджень
Актуальні проблеми методики навчання фізики Вступ. Методика навчання фізики як наука
Алгоритмізація та програмування”: диференційований підхід до підбору задач, їх змісту та рівню
Орієнтація на розв’язування цікавих задач і розвиток алгоритмічного мислення – ось основне завдання розділу “Алгоритмізація та програмування”....
23 Алгоритмізація
Алгоритмізація. Поняття алгоритму. Властивості алгоритму. Способи опису алгоритмів. Навчальна алгоритмічна мова. Базові структури...
2. (З. М. №3) Методика читання. Уроки класного читання
Добукварний період навчання грамоти. (З. М. №1) Тема (З. М. №3) Методика читання. Уроки класного читання
1. Орфоепічні норми української  та методика формування орфоепічних...
ПЛАНИ-ВІДПОВІДІ З МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (ПОЧАТКОВА ШКОЛА) – для іспиту  «Педагогіка з частковими методиками»
МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ Підручник...
Значення письма у навчанні іноземних мов. Цілі навчання письма в середній школі 186
«Права людини і громадянина»
«Методика проведення уроку засвоєння нових знань з використанням випереджального навчання»
Опис навчальної дисципліни
Робоча програма Методика навчання астрономії для студентів за спеціальністю: 04020301. Фізика*
Діагностика дослідження психологічної готовності дітей до навчання у школі
Комплексна методика являє собою докладне практичне керівництво до дії шкільного ( дошкільного ) психолога. )
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка