Програма для класів з поглибленим вивченням математики 8-11 класи


Скачати 412.12 Kb.
НазваПрограма для класів з поглибленим вивченням математики 8-11 класи
Сторінка2/5
Дата17.03.2013
Розмір412.12 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Математика > Документи
1   2   3   4   5

V. Резерв навчального часу. Повторення, систематизація знань. Розв’язування задач (10 год)9-й клас

(8 год на тиждень, усього — 280 год)

Алгебра1

(5 год на тиждень, усього — 175 год)

І. Множини. Комбінаторика. Імовірність (17—20 год)

Взаємно однозначна відповідність між множинами. Кількість підмножин скінченної множини. Формула кількості розміщень з n по т елементів. Формула кількості комбінацій з n по т елементів. Біном Ньютона.

Види випадкових подій. Обчислення ймовірностей випадкових подій.

Основна мета розширити відомості про множини та випадкові події.

Основні вимоги:

мати уявлення про взаємно однозначну відповідність між множинами;

знати формули кількості розміщень та комбінацій з n по т елементів;

уміти

  • обчислювати кількість підмножин скінченної n-елементної множини для ;

  • обчислювати кількість розміщень та комбінацій для значень n і т у межах до 10;

– наводити приклади різних видів випадкових подій та розв’язувати найпростіші задачі на обчислення ймовірностей випадкових подій.

ІІ. Функції (30—35 год)

Числова функція та її властивості (парність та непарність, зростання та спадання, нулі, проміжки знакосталості, найбільше та найменше значення). Найпростіші перетворення графіків функцій. Читання графіків.

Квадратична функція. Функція , її властивості і графік. Функція , її властивості і графік.

[Графіки функцій з модулями.] Квадратні нерівності. Розв’язування раціональних нерівностей методом інтервалів. [Раціональні нерівності з параметрами.]

Основна мета — систематизувати та розширити відомості про функцію; ознайомити з властивостями квадратичної функції, сформувати вміння будувати її графік і застосовувати до розв’язування квадратних нерівностей.

Основні вимоги:

знати

— основні властивості функцій;

— означення, властивості і графік квадратичної функції;

— загальний вигляд квадратних нерівностей і методи їх розв’язування;

уміти

— досліджувати властивості функцій;

— будувати графік квадратичної функції за допомогою перетворення графіка функції ;

— визначати вершину параболи, її вісь симетрії і напрям віток;

— розв’язувати квадратні нерівності з використанням графіка квадратичної функції;

— розв’язувати раціональні нерівності методом інтервалів.
ІІІ. Степені і корені (30—35 год)

Степінь з цілим показником та його властивості.

Функція , її властивості і графік.

Корінь n-го степеня з числа а. Арифметичний корінь п-го степеня з невід’ємного дійсного числа.

Функція , її властивості і графік.

Перетворення ірраціональних виразів. Ірраціональні рівняння.

Степінь з раціональним показником та його властивості.

Функція , її властивості і графік.

Основна мета — систематизувати і узагальнити відомості про степень; ввести поняття кореня n-го степеня числа a і степеня з раціональним показником; розглянути властивості і графіки функцій , та .

Основні вимоги:

знати

— означення кореня n-го степеня () з числа а; арифметичного кореня n-го степеня з числа а та його властивості; степеня числа а (а> 0) з раціональним показником та його властивості;

— властивості і графіки функцій,,;

уміти

— застосовувати означення кореня і арифметичного кореня n-го степеня з числа а до обчислень і перетворень виразів;

— користуватися властивостями степенів з раціональним показником для знаходження значень числових виразів;

— виконувати тотожні перетворення алгебраїчних виразів із степенями з раціональним показником;

— розв’язувати ірраціональні рівняння.
IV. Рівняння і нерівності з двома змінними (20—25 год)

Рівняння з двома змінними та його графік.

Системи двох рівнянь з двома змінними та методи їх розв’язування (підстановки алгебраїчного додавання, графічний).

Нерівності з двома змінними та їх системи, геометрична інтерпретація та графічне розв’язування.

Основна мета — ознайомити учнів з рівняннями з двома змінними та їх графічними образами; виробити вміння розв’язувати системи двох рівнянь з двома змінними і розв’язувати текстові задані, які зводяться до таких систем; навчити учнів графічному методу розв’язування нерівностей з двома змінними та їх систем.

Основні вимоги:

знати

— приклади рівнянь з двома змінними та їх графіки;

— методи розв’язування систем двох рівнянь з двома змінними (підстановки, алгебраїчного додавання, графічний);

— геометричну інтерпретацію нерівностей з двома змінними та їх систем;

уміти

— розв’язувати системи двох рівнянь з двома змінними та текстові задачі, які зводяться до розв’язування таких систем;

— графічно розв’язувати нерівності з двома змінними та їх системи.

V. Послідовоісті і прогресії (15—20 год)

Числова послідовність і способи її задання.

Арифметична прогресія. Формула n-го члена і суми перших n членів.

Геометрична прогресія. Формула n-го члена і суми перших n членів. [Нескінченна геометрична прогресія зі знаменником .]

Основна мета — сформувати поняття арифметичної і геометричної прогресій та вміння застосовувати їх до розв’язування задач.

Основні вимоги:

знати

— означення арифметичної і геометричної прогресій;

– формули для знаходження n-го члена і суми перших n членів прогресії;

уміти користуватися означенням та відповідними формулами для розв’язування задач.

VI. Початки тригонометрії (30—35 год)

Вимірювання кутів. Радіан. Радіанна міра кута.

Синус, косинус, тангенс і котангенс довільного кута. Співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу. Формули зведення. Формули додавання. Формули подвійного та половинного аргументів. Перетворення суми і різниці тригонометричних функцій у добуток і добутку в суму та різницю.

Тотожні перетворення тригонометричних виразів.

[Перетворення виразів з модулями і параметрами.]

Основна мета — ввести поняття синуса, косинуса, тангенса і котангенса довільного кута; сформувати вміння обчислювати значення тригонометричних функцій за відомим значенням однієї з них, виконувати перетворення тригонометричних виразів.

Основні вимоги:

знати

— означення синуса, косинуса, тангенса і котангенса довільного кута;

— співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу;

— формули зведення;

— формули додавання;

— формули подвійного та половинного аргументу;

— формули перетворення суми і різниці тригонометричних функцій у добуток і добутку в суму та різницю;

уміти

— здійснювати перехід від радіанної міри кута до градусної і навпаки;

— використовувати відповідні формули для знаходження значень тригонометричних функцій за даним значенням однієї з них, для спрощення і тотожних перетворень тригонометричних виразів та доведення тотожностей.
VІІ. Елементи прикладної математики (8 —10 год)

Математичне моделювання (на конкретних прикладах).

Додавання, віднімання, множення і ділення наближених значень величин.

Способи опрацювання даних. Середнє значення, мода та медіана вибірки.

Відсоткові розрахунки. Формула складних відсотків.

Основна мета — сформувати уявлення про метод математичного моделювання; виробити вміння виконувати дії з наближеними значеннями величин, обчислювати середнє значення, моду та медіану вибірки.

Основні вимоги:

мати уявлення про метод математичного моделювання;

уміти

— наводити конкретні приклади математичних моделей;

— виконувати дії з наближеними значеннями величин та визначати окремі статистичні характеристики вибірки.

VІІІ. Резерв навчального часу. Повторення, систематизація знань. Розв’язування задач (25 год)

1   2   3   4   5

Схожі:

ПРОГРАМА З МАТЕМАТИКИ для 10 11 класів загальноосвітніх навчальних...
Програма призначена для організації навчання математики в класах з поглибленим вивченням математики. Вона розроблена на основі Державного...
А. Г. Мерзляк, Д. А. Номіровський, В. Б. Полонський, М. С. Якір Про...
И та початків математичного аналізу в загальноосвітніх навчальних закладах з поглибленим вивченням математики. Зміст підручника і...
«Многокутники»
«Програма для 8 – 9 класів з поглибленим вивченням математики. – Інформаційний збірник МОНУ, №16,17, червень 2008 року»
«Розв’язування трикутників»
«Програма для 8 – 9 класів з поглибленим вивченням математики. – Інформаційний збірник МОНУ, №16,17, червень 2008 року»
ПРОГРАМА для класів з поглибленим вивченням математики
Математика є унікальним засобом формування не лише освітнього, але і розвиваючого та інтелектуального потенціалу особистості
8 клас Поглиблене вивчення хімії
Програма для 8-9 класів з поглибленим вивченням хімії. (Збірник навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим...
Програма для 8-9 класів з поглибленим вивченням математики Пояснювальна записка
Основним завданням вивчення математики в освітньому закладі загальноосвітньої середньої школи є забезпечення міцного і свідомого...
Тест зовнішнього незалежного оцінювання з математики перевіряє: відповідність...
Міністерством освіти і науки України для класів універсального, природничого, фізико-математичного профілів, а також для класів,...
З української літератури для 8 класу
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української літератури. 8-9 класи / Програму підготували...
З української літератури для 9 класу
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української літератури. 8-9 класи / Програму підготували...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка