8 клас Поглиблене вивчення хімії


Скачати 255.21 Kb.
Назва8 клас Поглиблене вивчення хімії
Дата19.10.2013
Розмір255.21 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи
8 клас

Поглиблене вивчення хімії
(4 год на тиждень, разом 140 годин, з них 20 год – резервний час)
Програма для 8-9 класів з поглибленим вивченням хімії. (Збірник навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного та технологічного циклу. – К.: Вікторія, 2009. - Н.Буринська, Л.Величко, М.Гладюк, Н.Романова).
Підручник:

 • Буринська Н.М. Хімія: 8: підруч. для загальноосвіт. навч. закл./К.; Ірпінь, 2008.-200с.:іл.

ППЗ:

  • Дистанційний курс хімії 8-11 клас.

  • Віртуальна хімічна лабораторія 8 клас.

  • ПМК «Таблиця Менделєєва».

  • ППЗ. «Хімія. 9 клас».

  • Електронний конструктор уроку «Хімія. 8 клас». ВГ «Основа».№ з/п

Дата

Зміст навчального матеріалу

К-сть

годин

Експеримент


Викори-

стання

ІКТ

Примітка

Повторення та поглиблення основних хімічних понять курсу хімії 7-го класу.

Розрахунки в хімії (20 год + 3 резервних)

1.
Інструктаж з БЖД.

Хімія наука про речовини та їх перетворення. Структурні частинки речовини: молекули, атоми, йони.

1


2.
Хімічні елементи, їх назви і символи. Атоми як форма існування хімічних елементів.

1


3.
Поняття про будову атома: ядро, електрони. Маса атома. Атомна одиниця маси. Відносна атомна маса.

1


4.
Прості та складні речовини.

1

Дем. 1. Зразки простих (металів і неметалів) і складних речовин.5,

6
Валентність елементів та хімічні формули.

2


7.
Відносна молекулярна маса.

Обчислення відносної молекулярної маси речовини за її формулою.

1РЗ

8.
Фізичні та хімічні явища.

1


9.
Практична робота. Хімічні явища.

1


10.
Вхідна моніторингова контрольна робота.

1


11.
Маса і кількість речовини. Моль – одиниця кількості речовини. Стала Авогадро.

1

Дем. 3. Колекція речовин кількістю речовини 1 моль12.
Обчислення числа атомів (молекул) у певній кількості речовини.

1РЗ

13.
Молярна маса. Молярний об’єм газів.

1


14.
Обчислення за хімічною формулою молярної маси , маси і кількості речовини.

1РЗ

15.
Відносна густина газів.

1РЗ

16, 17
Виведення найпростіших формул за даними кількісного аналізу.

1РЗ

18.
Поняття про масову частку елемента в складній речовині.

1РЗ

19.
Обчислення масової частки елемента в речовині.

1РЗ

20
Закон збереження маси речовин. Хімічні рівняння.
Дем. 2. Дослід, що ілюструє закон збереження маси речовин.21, 22.
Обчислення за хімічними формулами.

2РЗ

23.
Контрольна робота.

1


Тема 1. Основні класи неорганічних сполук (45 год + 1 год з резерву)

24.

25.
Оксиди, їхній склад, назви, класифікація, визначення, поширення в природі.

2ДЕМ.

26.
Вода як найважливіший природний оксид (її значення в природі, побуті, суспільному виробництві, фізичні властивості води, колообіг води в природі). Охорона природних водойм від забруднення.

1


27.
Очищення питної води на водоочисних станціях. Добування дистильованої води.

1


28.
Хімічні властивості води (взаємодія з металами, оксидами металічних і неметалічних елементів, термічний розклад води, її каталітична здатність).

1

Дем. 4-7. Вз води з натрієм.

Вз. кислотних та основних оксидів з водою й випробування добутих розчинів індикаторами.

Розклад води електричним струмом.

Каталітична дія води (на прикладі сухих порошків йоду і цинкового пилу).29.

30.
Розв’язування задач. (розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів або продуктів реакції)

2РЗ

31.
Кислоти, їх склад, назви, класифікація, визначення. (кислотні залишки, фізичні властивості кислот, поширення в природі).

1ДЕМ.

32.

33.

34
Хімічні властивості кислот.

Витискувальний ряд металів.

Заходи безпеки під час роботи з кислотами. (зміна забарвлення індикаторів, вз. з металами, оксидами й гідроксидами металічних елементів, солями; Реакція обміну, реакція нейтралізації.)

3

Дем. 8. Реакція нейтралізації.
Л.д.1. Дія розчинів кислот на інд.35.
Хлоридна кислота (добування, властивості, застосування).

1

Дем. 9. Добування хлоридної кислоти і досліди з нею.

Л.д. 2 Вз. НСІ з металами.36.

37.
Узагальнення знань з тем «Оксиди. Кислоти».

2


38.
Контрольна робота.

1


39.

40.
Основи, їх склад, назви, класифікація, визначення. Заходи безпеки під час роботи з лугами (фізичні властивості основ, поняття про луги).

2ДЕМ.

41.

42.
Хімічні властивості основ(зміна забарвлення індикаторів, вз. з кислотами, реакція нейтралізації як вид реакції обміну, вз. лугів з оксидами неметалічних елементів, розклад нерозчинних основ при нагріванні).

2

Дем.10. Вз. СО2 з розчином Са(ОН)2 і твердим NaOH.

Л.д. 3-5. Дія розчинів лугів на Інд. Вз. лугів і нерозчинних основ з кислотами. Розкладання нерозчинних основ при нагріванні.43.
Поняття про амфотерні оксиди і гідроксиди.

1

Дем. 11. Доведення амфотерності цинк гідроксиду.44.
Практична робота. Добування цинк гідроксиду і доведення його амфотерності.

1


45.

46.
Розв’язування задач (розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів або продуктів реакції).

2РЗ

47.

48.
Солі, їх склад, назви, класифікація, визначення (поширення солей в природі, їх практичне значення, фізичні властивості, кислі солі, кристалогідрати)

2ДЕМ.

49.

50.
Хімічні властивості середніх солей (вз. з металами, кислотами, лугами, іншими солями).

2

Дем. 12. Вз. натрій карбонату з хлоридною кислотою.51.
Обчислення масової частки кристалізаційної води в кристалогідратах.

1РЗ

52.

53.
Добування оксидів, кислот, основ, солей.

2


54.
Практична робота. Дослідження хімічних властивостей основних класів неорганічних сполук.

1


55.

56.
Генетичні зв’язки між класами неорганічних сполук.

2


57

58.
Розв’язування задач (розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів або продуктів реакції за відомими даними про вихідні речовини, одна з яких узята в надлишку)

2РЗ

59.

60.
Узагальнення й систематизація знань з теми.

2


61.
Практична робота. Розв’язування експериментальних задач.

1


62.
Контрольна робота.

1


63.
Аналіз контрольної роботи.

1


64.
Розв’язування задач (розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів або продуктів реакції за відомими даними про вихідні речовини, одна з яких узята в надлишку)

1РЗ

65.
Значення експериментального методу в хімії.

1РЗ

66.
Вплив неорганічних речовин на навколишнє середовище і здоров’я людини.

1


67. 68.
Розв’язування розрахункових та експериментальних задач.

1РЗ

69.
Поточна моніторингова контрольна робота.

1


ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Д.І. МЕНДЕЛЄЄВА. БУДОВА АТОМА (40 год + 4 год з резерву)

70.
Історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів.

1


71.
Поняття про природні групи елементів - лужні метали, галогени.

1

Дем.12. Зразки лужних металів і галогенів.72.
Лужні метали, інертні елементи, галогени.

1


73.
Періодична система Д.І.Менделєєва (Історія відкриття періодичного закону й періодичної системи хімічних елементів Д.І.Менделєєва).

1


74.

75.
Періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва (коротка форма).

2


76.
Будова атома. Модель атома Е. Резерфорда. Атомний номер елемента – заряд ядра його атома.

1


77.
Фізичний зміст періодичного закону. Сучасне формулювання періодичного закону.

1


78.
Склад атомних ядер (поняття про нуклонне число і нукліди). Ізотопи стабільні та радіоактивні.

1


79.

80.
Радіоактивний розпад хімічних елементів (Поняття про радіоактивність). Ядерні реакції і період напіврозпаду.

1


81.

82.
Шкідлива дія радіоактивного випромінювання (радіації).

2


83.
Контрольна робота.

1


84.
Рух електронів у атомі (поняття про орбіталь, форми орбіталей).

1


85.
Будова електронної оболонки атома (взаємодія електронів із ядром, енергетичні рівні й підрівні, послідовність їх заповнення електронами).

1


86.
Будова електронної оболонки атома

1

Дем. 14. Моделі будови атомів елементів малих періодів, набори трафаретів моделей атомів.87.
Будова електронної оболонки атома

1


88.

89.
Принцип мінімальної енергії. Правило Клечковського, принцип Паулі, правило Хунда.

2


90.
Періодична система хімічних елементів та електронні структури атомів.

1


91.
Періодична система хімічних елементів та електронні структури атомів.

1


92.

93.
Напівдовга форма періодичної системи.

2


94.
Залежність властивостей елементів від періодичної зміни електронних структур атомів.

1


95.
Залежність властивостей елементів від періодичної зміни електронних структур атомів.

1


96.
Поняття про радіус атома, енергію йонізації, електронегативність, спорідненість до електрона.

1


97.
Поняття про радіус атома, енергію йонізації, електронегативність, спорідненість до електрона.

1


98.
Контрольна робота.

1


99.
Характеристика хімічних елементів за місцем у періодичній системі та будовою атома.

1


100.101.
Характеристика хімічних елементів за місцем у періодичній системі та будовою атома.

2


102.

103.

104.
Розв’язування задач та вправ.

2


105.
Значення періодичного закону як закону про єдність і взаємозв’язок хімічних елементів для наукового розуміння природи та розвитку науки.

1


106.

107.
Життя і діяльність Д.І.Менделєєва

2


108.

109.
Узагальнення і систематизація знань з теми.

2


110.
Контроль рівня навчальних досягнень з теми «ПЗ і ПСХЕ Д.І.Менделєєва. Будова атома».

1


111.
Аналіз та коригування знань.

1


ХІМІЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК.

БУДОВА РЕЧОВИНИ

(15 год + 5 год з резерву)

112.
Сутність хімічного зв’язку (взаємодія атомів).

1


113.

114.
Утворення ковалентного зв’язку. Полярний і неполярний ковалентні зв’язки.

2

Дем. 15. Моделі орбітальної будови атомів115.

116.
Довжина, полярність, напрямленість ковалентного зв’язку.

2

Дем. 15. Моделі орбітальної будови атомів117.
Йонний зв'язок.
Дем. 15. Моделі орбітальної будови атомів118.

119.
Електронні та структурні формули речовин.

2


120.

121.
Кристалічні ґратки – молекулярні, атомні, йонні. Залежність деяких фізичних властивостей речовин від типів кристалічних ґраток.

2

Дем. 16. Моделі просторових ґраток натрій хлориду, алмазу, твердого карбон (І\/) оксиду.122.
Складання моделей молекул і кристалів речовин з різними типами хімічного зв’язку.

1

Лабораторний дослід 6.123.

124.
Валентність атомів елементів (пояснення її на основі електронних структур атомів і утворення хімічних зв’язків). Ступінь окиснення.

2


125.

126.

127.
ОВР

3

Дем. 17. Приклади окисно-відновних реакцій (взаємодія йоду з металами тощо).128.

129.
Розв’язування задач та вправ.

2


130.

Узагальнення і систематизація знань з теми.

1


131.
Контроль рівня навчальних досягнень з теми «Хімічний зв'язок. Будова речовини».

1


132.

133.
Повторення та систематизація знань з теми «Основні класи неорганічних сполук»

2


134.

135.
Повторення та систематизація знань з теми «ПЗ і ПСХЕ Д.І. Менделєєва. Будова атома».

2


136.
Вихідна моніторингова контрольна робота.

1


137.
Аналіз та коригування знань.

1


138.

139.
Узагальнення матеріалу, вивченого за рік.

2


140.
Екскурсія.

1


Схожі:

ПРОГРАМА З ХІМІЇ для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програмою передбачено вивчення хімії металічних і неметалічних елементів і їхніх сполук (10-й клас) і основних класів органічних...
Величко Л. П. Органічна хімія, 10-11 кл. (підручник для класів хімічного...
Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень...
6. НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ. УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЦЬКИЙ І ПОЛІТИЧНИЙ ЕТАПИ ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ РУХ
Навчально-тематичне планування курсу «Історія України». 9-й клас. Поглиблене вивчення. (140 год) ІІ семестр
Методичні рекомендації щодо вивчення хімії у 2007-2008 навчальному році
Отриманні на уроках хімії знання повинні допомогти у самореалізації людини в житті, її соціальній адаптації, суспільній діяльності...
Розробки сучасних уроків з хімії (за інтегральною технологією). 10...
Овчаренко Ірина Юріївна (вчитель хімії Черкаської загальноосвітньої школи I-III ступенів №32 Черкаської міської ради)
Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з українською...
Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення спецкурсів, факультативів
Факультативний курс (35 год, 1 год на тиждень) Програма
Овчаренко І. Розв`язування задач з хімії. Факультативний курс. 10 клас.//Навчальні програми курсів за вибором та факультативів з...
Г. Гупаленко. Безпека харчування. 10 (11) клас. Курс за вибором....
Г. Гупаленко. Безпека харчування. 10 (11) клас. Курс за вибором. // Навчальні програми курсів за вибором та факультативів з хімії:...
ЛУГАНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИЙ ЛІЦЕЙ Екзаменаційна відомість...

Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням...
Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативи
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка