З української літератури для 9 класу


Скачати 187.04 Kb.
НазваЗ української літератури для 9 класу
Дата26.10.2013
Розмір187.04 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Література > Документи
Календарно-тематичне планування

з української літератури для 9 класу

(поглиблене вивчення)

(140 год. на рік: 4 год. на тиждень)

(текстуальне вивчення творів – 120 год., позакласне читання – 8 год., уроки розвитку зв’язного мовлення – 8 год., резервний час – 4 год.)


за програмою, рекомендованою МОНУ:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української літератури. 8-9 класи / Програму підготували М.П.Бондар, Н.В.Левчик, Р.В.Мовчан, В.І.Цимбалюк, М.М.Сулима; за редакцією Р.В.Мовчан. – К.: Грамота, 2009.


,,Погоджено ,,Затверджено

____________2013 р. ____________ 2013 р. _________ ( ) ________( )


ІІ семестрп/п

Зміст програмового матеріалу

К-ть год

Дата

пров.
Література українського романтизму

3
65

Ідейно-художні особливості романтизму. Поглиблення бачення розбіжності між ідеалом і дійсністю. Зв‘язок із національним рухом.

1
66

Найпоширеніші жанри і мотиви романтичної поезії (балада, літературна поема, романс, пейзажна поезія, епічна поема).

Змалювання нещасливого кохання в баладі Г.Артемовського «Рибалка». Поетизація почуттів і переживань ліричного героя в романсовій ліриці Є.Гребінки («Українська мелодія»), М.Костомарова («Соловейко»).

Мотиви туги, роздуми над людською долею («Соловей» В.Забіли, «Небо» М.Петренка). Мелодійність творів, популярність як народних пісень. Один вірш напам’ять.

1Запис в колонку без дати: НАПАМ'ЯТЬ67

Зачинатель нової української літератури на західних землях – Маркіян Шашкевич. Роль «Руської трійці» у національному духовному відродженні. Значення романтизму для нового етапу розвитку слов‘янських літератур.

Альманах «Русалка Дністровая» як маніфест національного відродження на західноукраїнських землях. Висока оцінка альманаха І.Франком.

Фольклорні мотиви у «Веснівці» М.Шашкевича, змалювання краси рідної природи, образотворчі засоби поезії.ТЛ: романтизм, елегія, романс.

1
68,

69

Іван Вагилевич, «Мадей». Український поет, фольклорист, перекладач. Фольклорні мотиви, гіперболізація в зображенні героя, трактування проблеми вождя і народу в баладі «Мадей».

2Микола Гоголь «Вечір проти Івана Купала».

3
70

Літературна діяльність М.Гоголя, її значення для української культури. Вираження глибин національного духу у творчості Гоголя. Український фольклор – джерело творів митця української тематики.

1
71

Романтична умовність оповідання «Вечір проти Івана Купала».

1
72

Зв‘язок із «нечистою силою» як метафора злодіяння.

1
73

РЗМ. Письмовий твір за прочитаними творами.

1
74

Позакласне читання. Малик В. Горить свіча.

1
75

Становлення нової української байки. Байка – один з найпопулярніших жанрів нової української літератури початку ХІХ ст., її характерні ознаки. Роль творчості українських байкарів, гуманістів-просвітителів П.Гулака-Артемовського, Є.Гребінки, Л.Боровиковського, П.Білецького-Носенка у становленні нової української байки. Її жанрова різноманітність (байки-казки, байки-приказки тощо).

1
76

Петро Гулак-Артемовський «Пан та Собака».

Перший байкар-класик нової української літератури. Започаткування байки-казки («Пан та Собака»), її спорідненість із байкою І.Красіцького «Пан і Пес». Глибоке співчуття безправному селянству, осуд деспотизму і сваволі панів. Оспівування прагнення людини до волі в байці-мініатюрі «Дві пташки в клітці».

1
77

Контрольна робота за вивченими творами. Тестування


Запис в колонку без дати: ТЕМАТИЧНА


Тарас Шевченко

25
78,

79

Геніальний поет, мислитель, пророк національного відродження в Україні. Його виняткове значення. Життєвий і творчий шлях письменника, основні періоди творчості.

2
80

Рання творчість, її тематика. Перше видання «Кобзаря» (1840 р.), його оцінка тогочасною критикою. Перші поетичні твори баладного та елегійного жанрів. Вісь неперервності історичного часу («До Основ‘яненка», «На вічну пам‘ять Котляревському», «Думка» («Нащо мені чорні брови…»). ТЛ: елегія, поглиблення поняття про лірику й ліро-епіку.

1
81

Умовність у баладі, тривога за жіночу долю («Причинна», «Лілея»).

Засоби художньої виразності, ліричні відступи, багатство звукової організації вірша, його мелодійність, народні образи-символи. Образ народного співця-кобзаря («Перебендя»).

1
82

Історична тема в ранній творчості Т.Шевченка. Поема «Гайдамаки».

Гармонійне поєднання романтичного і реалістичного у змалюванні головних героїв (Максима Залізняка, Гонти, Яреми, Оксани). Уривок напам’ять

1Запис в колонку без дати: НАПАМ'ЯТЬ83

Складність історичної долі українського народу, невідворотність його боротьби за визволення. Повсталий народ як герой поеми. Одна з її головних ідей – «крила» особи (злитість її боротьби за щастя із боротьбою свого народу (образ Яреми)

1
84

Необхідність перегорнути трагічну сторінку історії, по-сучасному оцінити минуле. Заклик до єднання слов‘янських народів.

1
85

Історична соціально-побутова драма «Назар Стодоля».Особливість конфлікту. Багатогранність у змалюванні характерів драми (Назар, Галя, Гнат Карий).

1
86

Відтворення народних звичаїв та обрядів. Поєднання ліричних і гумористичних сцен.

1
87

Література рідного краю.

1
88

Поезія періоду трьох літ. Художнє відтворення змін у світогляді митця в поезії «Три літа», «Як умру, то поховайте...» як один із найдосконаліших зразків світової політичної лірики.

1
89

Національна проблематика у творчості Т.Шевченка періоду «Трьох літ». Глибокі роздуми поета про минуле і майбутнє України («Чигрине, Чигрине...»). Епізод культурної історії (проведення археологічних розкопок російськими вченими із залученням наглядачів-поліцейських), що став поштовхом до написання містерії «Великий льох». Його образне переосмислення.

1
90

Лірико-романтичний, алегорично-сатиричний, реалістичний план твору «Великий льох». Поетова оцінка історичних постатей (з точки зору їхніх ролей для України).Використання фольклорного прийому троїстості. Символічний смисл образів. Художня оцінка діяльності Богдана Хмельницького (“Стоїть в селі Суботові…” ).ТЛ: містерія. Фрагмент напам’ять.

1Запис в колонку без дати: НАПАМ'ЯТЬ91

Контрольна робота у вигляді контрольного письмового твору.

1Запис в колонку без дати: ТЕМАТИЧНА92

Поема («комедія») «Сон» і сучасна поетові суспільно-політична дійсність. Композиційний прийом «сну», його роль для розширення можливостей поетичного зображення. Протистояння імперського режиму і вільнодумної, національно свідомої особистості. Сатиричний пафос поеми, його спрямування. Поетичний образ України через змалювання її трагічних сторінок історії. ТЛ: алегорія, гротеск, поетика контрасту, умовність.

1
93,

94

«Кавказ»

Пристрасний відгук на тогочасну загарбницьку імперську політику. Продовження теми національно-визвольної боротьби. Узагальнена ідея поеми – неприйняття насильства, поневолення людей, осуд загарбницьких воєн.Присвята Якову де Бальмену. Своєрідність композиції. Поетичний образ Прометея, його символічний зміст. Художня майстерність автора. Звернення до інвективи. Оцінка поеми І.Франком. ТЛ: інвектива.

2
95

«І мертвим, і живим, і ненародженим…» як поетичний заповіт українському народові. Специфіка жанру. Патріотичний, революційний і сатиричний пафос поеми. Продовження теми «земляків» у посланні. Викриття конформізму значної частини української еліти. Заперечення комплексу меншовартості. Критичний перегляд національної історії задля перспективи її кращого майбутнього. ТЛ: посланіє. Фрагмент напам’ять.

1Запис в колонку без дати: НАПАМ'ЯТЬ96

Поема «Єретик», її історична основа.

Звеличення в поемі Яна Гуса. Сатиричне змалювання інквізиції. Ідея єднання слов‘янських народів.

1
97

Тема жіночої долі у творчості Т.Шевченка. Одна з провідних тем Шевченкової творчості. Захоплення поета красою жінки, мрія бачити жінку щасливою. Еволюція жіночого образу у поезії Шевченка. Тема матері і сина. Творча інтерпретація поетом образу жінки і пієтет християнина.

1
98

Різні типи втілення теми жіночої долі: романтичний («Катерина»), реалістично-побутовий («Наймичка», «На панщині пшеницю жала»), символічно-узагальнений («Марія»).

1
99

Творчість Т.Шевченка періоду заслання.

Цикл поезій «В казематі», основні мотиви поезій. Патріотичний заповіт: «Свою Україну любіть…» («Чи ми ще зійдемося знову?»). Шедевр пейзажної лірики («Садок вишневий коло хати»), ідилія родинного життя.

1
100

Тематика творів періоду заслання. Пейзажна та інтимна лірика («Сонце заходить, гори чорніють…», «Зацвіла в долині…», «Росли укупочці, зросли…»). Задушевний ліризм і мелодійність поезій. Образотворчі засоби. Автобіографічні мотиви в інтимній ліриці поета («Якби зустрілися ми знову?»). Мотиви самотності і способи її долання («Лічу в неволі дні і ночі…»).

Медитаційний характер лірики («Один у другого питаєм…»). Роздум автора над проблемою людського життя, призначення людини на землі.

1
101

Повісті російською мовою, різноманітність тематики, автобіографічні мотиви («Художник»).

1
102

Творчість Т.Шевченка після заслання.

Поема «Неофіти», її алегоричний характер. Образ Алкіда як символу «святої правди і любові».Ліричний триптих «Доля», «Муза», «Слава». Персоніфікованість поетичних образів. Визначення місця поезії в житті автора.Інтимна лірика останніх років життя («Ликері»), автобіографічні мотиви.Гімн вільній людині у новій сім‘ї на вільній землі («І Архімед, І Галілей…»).ТЛ: поглиблення поняття про ліричного героя, психологізм у літературі, жанр ліричної медитації. Напам’ять «Доля».

1Запис в колонку без дати: НАПАМ'ЯТЬ103

Тараса Шевченко і Біблія «Ісаія. Глава 35», «Подражаніє 11 псалму».

Духовна присутність Біблії в усій творчості поета. Цикл «Давидові псалми». Ставлення Шевченка до Біблії (суперечка, захоплення, творче наслідування, переосмислення, віра і натхнення). Осмислення поетом Бога, України, власного життя крізь біблійні тексти. Переспіви і «подражанія» у творчій спадщині поета («Подражаніє 11 псалму»).

1
104

Поезія «Ісаія. Глава 35». Вираження мрій поета про вільне і щасливе життя в Україні. Використання біблійних мотивів і образів як моральних уроків для сучасників, для вираження нових поглядів на власну історію («Саул»).

ТЛ: псалом, гімн.

1
105

Світова велич українського поета. Огляд вивченої поетичної спадщини Т.Шевченка і його малярського доробку, прози, драматургії, міркувань із «Щоденника». Визначні діячі світової культури про Шевченка. Його вплив на літератури інших народів. Шевченко та історичний поступ України. Вшанування пам‘яті поета. Розвиток шевченкознавства. Лауреати Національної премії ім. Т.Шевченка. ТЛ: новаторство в літературі, особливості шевченківського вірша.

1
106

РЗМ. Письмовий твір за творчістю Т.Г.Шевченка.

1
107

Контрольна робота . Тестування

1Запис в колонку без дати: ТЕМАТИЧНА


Пантелеймон Куліш

6
108

П.Куліш – письменник, перший український професійний літературний критик, перекладач («Біблія», твори Шекспіра, Й.-В.Гете), автор підручників для школи, першого українського правопису «кулішівка». Вплив на П.Куліша ідей європейського просвітництва: «Українець у Європі, європеєць в Україні». Романтичний світогляд. Ентузіазм і жертовність П.Куліша у громадській та культурницькій роботі на шляху духовного відродження і культурного збагачення нації.

1
109

Поетична творчість письменника, основні збірки. Віра у відродження рідної мови, яка оновить українську націю («Рідне слово»). Образ кобзи – «непорочної утіхи» як сили, здатної будити народ, символу непоборної України («До кобзи»). Осуд, біль і гнів поета-громадянина («До рідного народу»). Кредо митця, його романтична лірика («Троє схотінок», «Заворожена криниця»).

1
110

«Чорна рада» - перший україномовний історичний роман. Версії тлумачення його назви. Історична основа сюжету. Показ протистояння сил державотворення і руїнництва.

1
111

Чоловік Божий – носій основної ідеї. Хутір – символ українського способу життя; Черевань – уособлення щасливого хутірського життя; Іван Шрам і Яким Сомко – носії ідеї державності України; Леся і Петро Шраменко – уособлення сімейної ідилії, як символу незнищенності українців, України; Кирило Тур – втілення запорозької вольниці та козацького лицарства.

1
112

Романтичний мотив дороги і його місце у творі. Оцінка роману Т.Шевченком. Домашній твір.

1Запис в колонку без дати: ДОМАШНІЙ ТВІР113

Публіцистика Пантелеймона Куліша («Слово над гробом Шевченка»). Висока оцінка творчості Кобзаря.ТЛ: роман, роман-хроніка, історичний роман.

1Марко Вовчок

5
114

Життя і творчість (твори українською, російською, французькою мовами). Премія Академії Франції за історичну повість «Маруся».

Поєднанні у творах реалізму й романтизму, використання у творах художніх засобів фольклору. Марко Вовчок як перекладач (Ж. Верна, Г.-Х. Андерсена, П.Е.Брема).

1
115

Збірка «Народних оповідань». Продовження шевченківських традицій – жіноча доля, осуд кріпацтва. Оповідання «Козачка». Характеристика дівчини-козачки Олесі та Івана Золотаренка, їхньої страдницької долі. Багатство мови, образотворчі засоби твору. Оповідання «Два сини». Тема згубного впливу царської солдатчини на людській долі. Образ матері-вдови та її синів. Майстерність розкриття внутрішнього світу героїв

1
116

Романтичність оповідання «Максим Гримач», особливості його сюжету, характеротворення. Почуття відповідальності та вини як уселюдські почуття.

1
117

118

«Інститутка» - перша соціальна повість в українській літературі. Протиставлення кріпачки Устини панночці-інститутці. Образи кріпаків-протестантів. Мовні особливості твору. Оцінка повісті І.Франком («Найкраща перлина нашої літератури»).

Значення творчості письменниці. Оцінка її літературної діяльності Т.Шевченком, Пантелеймоном Кулішем.

2
119

Позакласне читання.

1
120

Контрольна робота у вигляді контрольного твору

1Запис в колонку без дати: ТЕМАТИЧНА


Леонід Глібов

2
121

Узагальнювальне повторення життєвого і творчого шляху письменника. Два періоди в творчості байкаря.Байки першого періоду творчості, їх тематика. Зображення безправного становища народу («Вовк та Ягня», «Щука»). Висміювання загальнолюдських вад: непомірне прагнення до слави («Жаба й Віл»). Майстерне володіння засобами комічного.

1
122

Байки другого періоду творчості. Показ бездушності та байдужості людини, відірваної від проблем громадського життя («Мальований Стовп»). Ліричне начало в байці.Вірш «Журба» - «правдива перлина української лірики» (І.Франко). Значення творчості Л.Глібова в утвердженні української реалістичної байки, її новаторство.

1Юрій-Осип Федькович

3
123

Юрій Федькович – поет, прозаїк, перекладач, перший буковинський письменник-демократ, вплив на його поезію творчості Т.Шевченка.

Вірш «Нива», присвячений Т.Шевченку. Громадянське й естетичне кредо письменника. Поетичний образ ниви, образотворчі засоби. Жовнірські мотиви в поезії. Продовження традицій Г.Квітки-Основ‘яненка та Марка Вовчка в прозі.

1
124

125

Повість «Три як рідні брати». Трагічна доля гуцула-жовніра в цісарській армії. Ідея дружби і побратимства людей різних національностей. Оцінка творчості Ю.Федьковича І.Франком. Домашній твір.

2Запис в колонку без дати: ДОМАШНІЙ ТВІР126


Степан Руданський.Розповідь про письменника. Інтимна лірика поета («Повій, вітре, на Вкраїну»). Віршовані гуморески-співомовки, своєрідність жанру, їх народні джерела. Оцінка негативних соціальних і побутових явищ життя, людських вад («Добре торгувалось», «Засідатель»). Іван Франко про гуморески С.Руданського.

1
127

Контрольна робота . Тестування


Запис в колонку без дати: ТЕМАТИЧНА


З літератури ХХ ст.

11
128

129

Вступна бесіда. Література ХХ ст. – мистецтво оновлених традицій і сміливого новаторства. Імена і твори найвідоміших українських письменників ХХ ст., зокрема тих, що вивчалися в попередніх класах.

Непростий шлях розвитку української літератури в ХХ ст. Її жанрове, тематичне, стильове розмаїття.

2
130

131

Іван Липа. «Мати», «У невідому путь»

«Практичний ідеалізм» письменника-борця. Його життєва біографія як спалах. Притчі «для тих, хто сам кермує власним життям». Життя – постійна боротьба, людина в ньому – борець, шлях цієї боротьби – непередбачуваний і невідомий.

2
132

Українська еміграційна література ХХ ст. І.Багряний – один із найталановитіших із когорти письменників-мігрантів. Популярність його творів у повоєнній Європі.

1
133

134

«Тигролови» – авантюрно-пригодницький роман. Динамічність сюжету, романтичність стилю, символіка, гуманістична ідея перемоги добра над злом. Сильний тип української людини – головний герой І.Багряного.

ТЛ: пригодницький роман.

2
135

136

Візуальна (зорова) поезія сьогодні «Фенікс-птах із земель руських». М.Мірошниченка, «Стогін» В.Женченка, «Дзвін гетьмана Івана Мазепи» М.Сарми-Соколовського, паліндром «Хижих мечем мирим» А.Мойсієнка. Поєднання тексту і малюнку (зорових і слухових образів) у зоровій поезії.

Джерела сучасної української візуальної поезії – її барокові взірці ХVІІ-ХVІІІ ст. (курйозний вірш І.Величковського). ТЛ: візуальна (зорова) поезія.

2
137

138

Василь Герасим‘юк «Чоловічий танець», «Перший сніг», «Жива ватра»

Сповідь душі у віршах сучасного поета. Поєднання в них глибинної історичності бачення світу із відчуттям сучасної присутності в ньому. Філософічні роздуми крізь призму художньої деталі: про повноцінне буття людини, її духовне наповнення.

2
139

Контрольна робота . Тестування

1Запис в колонку без дати: ТЕМАТИЧНА140

РЗМ. Урок-підсумок Проведення бесіди або диспуту про твори, що вивчалися упродовж року й найбільше запам‘яталися.

1
Контроль за виконанням програми за ІІ семестр

Форми контролю

Кількість за програмою

Відмітка про виконання

уроку

Дата проведення

Контрольні роботи у формі:

6Контрольного класного твору

2Виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо)

4Уроки розвитку мовлення

4

(2у – 2п)Уроки позакласного читання

4Контрольний домашній твір

2Схожі:

З української літератури для 8 класу
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української літератури. 8-9 класи / Програму підготували...
З української літератури для 9 класу
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української літератури. 8-9 класи / Програму підготували...
З української літератури для учнів 7-го класу
Даний збірник матеріалів дозволить доповнити підручник «Української мови та літератури» Слоньовської О., як для класів з українською...
План-конспект інтегрованого уроку з української літератури та фізики...
Організаційний момент ( 2 хв.) – привітання, перевірка присутніх, рефлексія (Який настрій у вас перед уроком?)
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни Історія української літератури...
Мета курсу. Дати студентам наукові знання історії, особливостей розвитку новітньої української літератури, починаючи з 20-х років...
Урок української літератури в 5 класі підготувала вчитель-методист...
Тема. Василь Симоненко – витязь молодої української поезії. «Цар Плаксій та Лоскотон». Казкова історія і сучасне життя. Характеристика...
«СОПРЯГАТЬ НУЖНО …» Досвід з інтеграції курсів зарубіжної та української літератури
Упорядники: Бурлакова І. О., Пуліна Г. О., викладачі зарубіжної і української літератури Міського юридичного ліцею, вчителі вищої...
Уроку з української літератури 9 клас Тема: Давня українська поезія
Семен Климовський. „Їхав козак за Дунай”- зразок давньої української поезії. Іван Величковський. Фігурні (курйозні ) вірші. Теорія...
Календарно тематичне планування з зарубіжної літератури для 8 класу
Художня література як мистецтво слова, її місце серед інших видів мистецтва. Місце національних літератур у всесвітньому літературному...
Методичний супровід проведення державної підсумкової атестації з...
«Збірником диктантів для державної підсумкової атестації з української мови. 9 клас» (укл. Мацько Л.І.,Христенюк В. Ф.,Сидоренко...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка