Самостійна робота 2 з дисципліни «Сучасна українська мова»


Скачати 486.75 Kb.
НазваСамостійна робота 2 з дисципліни «Сучасна українська мова»
Сторінка1/4
Дата19.04.2013
Розмір486.75 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Література > Документи
  1   2   3   4
Зразок титульної сторінки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Київський національний лінгвістичний університет

Кафедра української філології

Самостійна робота 2

з дисципліни «Сучасна українська мова»

Варіант


Виконав (ла) студент (ка) 1 курсу

групи___________________________

факультету_______________________

_______________________________

(прізвище та ініціали)


Перевірила

доцент кафедри української філології

Заскалета В.П.

Київ 2012

Увага!!!

  1. Виконані завдання подавати в написаному власноруч (!) вигляді у зошиті в лінію.

  2. На титульному аркуші вказати номер варіанта.

  3. Завдання виконувати в запропонованому порядку.

  4. Виконанню кожного завдання має передувати його формулювання, виділене іншим кольором.

  5. Зошит з виконаним завданням віддати старості (заступникові старости) групи.

  6. Староста звіряє номер варіанта самостійної роботи кожного студента з його порядковим номером у списку академічної групи, вкладає виконані завдання всієї групи (разом зі списком групи) в папку із зав’язками й приносить на кафедру української філології (для Заскалети В.П.) до 10.03.2013 р.


Варіант 1
Завдання 1. Зробіть бібліографознавчий опис академічного ТЛУМАЧНОГО СЛОВНИКА. Ознайомтеся з його будовою. Випишіть з нього словникову статтю слова, яке б мало кілька значень (пряме й переносне), вживалося в складі фразеологізму чи терміна, проаналізуйте структуру цієї статті, виділіть кольором (підкресліть) граматичну характеристику, ремарки, паспортизацію. Яке завдання словників цього типу?

Завдання 2. Зробіть бібліографознавчий опис СЛОВНИКА ІНШОМОВНИХ СЛІВ. Ознайомтеся з його будовою. Випишіть з нього словникову статтю слова одіозний. Проаналізуйте структуру цієї статті. Яке завдання словників цього типу?

Завдання 3. Зробіть бібліографознавчий опис ЕТИМОЛОГІЧНОГО СЛОВНИКА. Ознайомтеся з його будовою. Випишіть з нього словникову статтю слова дзеркало, проаналізуйте структуру цієї статті. З’ясуйте значення цього слова, у яких мовах, крім української, воно вживається, з якої мови походить. Яке завдання цього словника?

Завдання 4. Зробіть бібліографознавчий опис СЛОВНИКА ЕПІТЕТІВ. Ознайомтеся з його будовою. Випишіть з нього словникову статтю слова мова (про характер вимови звуків, звучання мови), усно проаналізуйте структуру цієї статті. Яке завдання цього словника?

Завдання 5. Зробіть бібліографознавчий опис СЛОВАРЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Б.ГРІНЧЕНКА. Ознайомтеся з його будовою. Випишіть з нього словникову статтю слова важкий, проаналізуйте структуру цієї статті. Яке завдання цього словника?

Завдання 6. Зробіть бібліографознавчий опис СЛОВНИКА СИНОНІМІВ. Ознайомтеся з його будовою. Випишіть з нього словникову статтю слова документ, проаналізуйте структуру цієї статті. Яке завдання цього словника?

Завдання 7. Зробіть бібліографознавчий опис СЛОВНИКА АНТОНІМІВ. Ознайомтеся з його будовою. Випишіть з нього словникову статтю антонімів апогей ↑ ↓ перигей, усно проаналізуйте структуру цієї статті. Яке завдання цього словника?

Завдання 8. Перепишіть і проаналізуйте словникову статтю оболоньоболонь зі словника РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИХ МІЖМОВНИХ ОМОНІМІВ М. КОЧЕРГАНА. Яке завдання цього словника?

Завдання 9. Зробіть бібліографознавчий опис ФРАЗЕОЛОГІЧНОГО СЛОВНИКА. Ознайомтеся з його будовою. Випишіть з нього словникову статтю п’ята колона, проаналізуйте структуру цієї статті. Яке завдання цього словника?

Завдання 10. Зробіть бібліографознавчий опис ПЕРЕКЛАДНОГО ФРАЗЕОЛОГІЧНОГО СЛОВНИКА. Ознайомтеся з його будовою. Випишіть з нього словникові статті надулся как мышь на крупу, играть глазами, игра не стоит свеч, из-за выеденного яйца, лес рубят – щепки летят. Проаналізуйте структуру цих статей. Яке завдання цього словника?

Завдання 11. Зробіть бібліографознавчий опис ОРФОЕПІЧНОГО СЛОВНИКА. Ознайомтеся з його будовою. Випишіть з нього словникові статті слів ар’єргардний, бавовносійний. Проаналізуйте структуру цієї статті. Яке завдання цього словника?

Завдання 12. Зробіть бібліографознавчий опис СЛОВНИКА-ДОВІДНИКА З НАГОЛОШУВАННЯ СЛІВ С.ГОЛОВАЩУКА. Ознайомтеся з його будовою. Випишіть з нього словникові статті слів випадок, префікс, первісний, ящірка, проаналізуйте структуру цих статей. Яке завдання цього словника?

Завдання 13. Зробіть бібліографознавчий опис ОРФОГРАФІЧНОГО СЛОВНИКА. Ознайомтеся з його будовою. Випишіть з нього словникову статтю слова корпус, проаналізуйте структуру цієї статті. Слова яких частин мови є предметом опису в цьому словнику? Яке завдання цього словника?

Завдання 14. Зробіть бібліографознавчий опис СЛОВНИКА-ДОВІДНИКА З ПРАВОПИСУ ТА СЛОВОВЖИВАННЯ С.Головащука. Ознайомтеся з його будовою. Випишіть з нього словникову статтю згоднийзгодензгідний, проаналізуйте структуру цієї статті. Яке завдання цього словника?

Завдання 15. Зробіть бібліографознавчий опис МОРФЕМНОГО СЛОВНИКА. Ознайомтеся з його будовою. Випишіть з нього словникові статті понаряджуватися, поназ’їжджатися, завдячувати, спохмурнілий. Проаналізуйте структуру цих статей. Яке завдання цього словника?

Завдання 16. Зробіть бібліографознавчий опис УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКОГО СЛОВОТВОРЧОГО словника З. Сікорської. Ознайомтеся з його будовою. Випишіть з нього словникову статтю слова пригорнутися, проаналізуйте структуру цієї статті. Яке завдання цього словника?

Завдання 17. Зробіть бібліографознавчий опис ІНВЕРСІЙНОГО СЛОВНИКА. Ознайомтеся з його будовою та призначенням. Знайдіть у ньому слово дріжджі. Випишіть його разом з трьома попередніми та трьома наступними.

Завдання 18. Зробіть бібліографознавчий опис РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО СЛОВНИКА СТАЛИХ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ С.І. ГОЛОВАЩУКА. Ознайомтеся з його будовою та призначенням. Випишіть з нього словникові статті носить характер, вспыльчивый характер, деньги счет любят, с другой стороны, в упор подойти, усно проаналізуйте структуру цих статей.

Завдання 19. Зробіть бібліографознавчий опис РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО СЛОВНИКА СКЛАДНОЇ ЛЕКСИКИ С.КАРАВАНСЬКОГО. Ознайомтеся з його будовою та призначенням. Випишіть з нього словникову статтю слова случай, проаналізуйте структуру цієї статті.

Завдання 20. Зробіть бібліографічний опис РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО словника (Укл.: Н.Є.Лозова, Н.Г. Озерова, Л.М. Стоян, В.Б. Фрідман). Ознайомтеся з його будовою та призначенням. Випишіть з нього словникову статтю слова лицо, проаналізуйте структуру цієї статті.

Завдання 21. Напишіть АВТОБІОГРАФІЮ, ЗАЯВУ на ім’я декана факультету, на якому навчаєтеся, на надання Вам дозволу на перескладання іспиту.

Варіант 2

Завдання 1. Зробіть бібліографознавчий опис академічного ТЛУМАЧНОГО СЛОВНИКА. Ознайомтеся з його будовою. Випишіть з нього словникову статтю слова, яке б мало кілька значень (пряме й переносне), вживалося в складі фразеологізму чи терміна, проаналізуйте структуру цієї статті, виділіть граматичну характеристику, ремарки, паспортизацію. Яке завдання словників цього типу?
Завдання 2. Зробіть бібліографознавчий опис СЛОВНИКА ІНШОМОВНИХ СЛІВ. Ознайомтеся з його будовою. Випишіть з нього словникову статтю слова галантний, значення якого вам невідоме. Проаналізуйте структуру цієї статті. Яке завдання словників цього типу?

Завдання 3. Зробіть бібліографознавчий опис ЕТИМОЛОГІЧНОГО СЛОВНИКА. Ознайомтеся з його будовою. Випишіть з нього словникову статтю слова грильяж, проаналізуйте структуру цієї статті. З’ясуйте значення цього слова, у яких мовах, крім української, воно вживається, з якої мови походить. Яке завдання цього словника?

Завдання 4. Зробіть бібліографознавчий опис СЛОВНИКА ЕПІТЕТІВ. Ознайомтеся з його будовою. Випишіть з нього словникову статтю слова мова (про багатослівну або лаконічну мову, про просту, правильну мову), проаналізуйте структуру цих статей. Яке завдання цього словника?

Завдання 5. Зробіть бібліографознавчий опис СЛОВАРЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Б.ГРІНЧЕНКА. Ознайомтеся з його будовою. Випишіть з нього словникову статтю слова блискавка, проаналізуйте структуру цієї статті. Яке завдання цього словника?

Завдання 6. Зробіть бібліографознавчий опис СЛОВНИКА СИНОНІМІВ. Ознайомтеся з його будовою. Випишіть з нього словникову статтю слова любов, проаналізуйте структуру цієї статті. Яке завдання цього словника?

Завдання 7. Зробіть бібліографознавчий опис СЛОВНИКА АНТОНІМІВ. Ознайомтеся з його будовою. Випишіть з нього словникову статтю антонімів апогей ↑ ↓ перигей, усно проаналізуйте структуру цієї статті. Яке завдання цього словника?

Завдання 8. Перепишіть і проаналізуйте словникову статтю оболоньоболонь зі словника РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИХ МІЖМОВНИХ ОМОНІМІВ М. КОЧЕРГАНА. Яке завдання цього словника?

Завдання 9. Зробіть бібліографознавчий опис ФРАЗЕОЛОГІЧНОГО СЛОВНИКА. Ознайомтеся з його будовою. Випишіть з нього словникову статтю вбиватися в колодочки, проаналізуйте структуру цієї статті. Яке завдання цього словника?

Завдання 10. Зробіть бібліографознавчий опис ПЕРЕКЛАДНОГО ФРАЗЕОЛОГІЧНОГО СЛОВНИКА. Ознайомтеся з його будовою. Випишіть з нього словникову статтю на бедного Макара все шишки валятся, кишмя кишеть, моя хата скраю, надулся как мышь на крупу, на комара с рогатиной. Проаналізуйте структуру цієї статті. Яке завдання цього словника?

Завдання 11. Зробіть бібліографознавчий опис ОРФОЕПІЧНОГО СЛОВНИКА. Ознайомтеся з його будовою. Випишіть з нього словникові статті слів бавитися, бавовник, баптистський. Проаналізуйте структуру цієї статті. Яке завдання цього словника?

Завдання 12. Зробіть бібліографознавчий опис СЛОВНИКА-ДОВІДНИКА З НАГОЛОШУВАННЯ СЛІВ С.ГОЛОВАЩУКА. Ознайомтеся з його будовою. Випишіть з нього словникові статті слів каталог, діаспора, користування, яструб, проаналізуйте структуру цих статей. Яке завдання цього словника?

Завдання 13. Зробіть бібліографознавчий опис ОРФОГРАФІЧНОГО СЛОВНИКА. Ознайомтеся з його будовою. Випишіть з нього словникові статті слів корпус, Дарданелли, проаналізуйте структури цих статей. Яке завдання цього словника? Слова яких частин мови є предметом опису в цьому словнику?

Завдання 14. Зробіть бібліографознавчий опис СЛОВНИКА-ДОВІДНИКА З ПРАВОПИСУ ТА СЛОВОВЖИВАННЯ С.Головащука. Ознайомтеся з його будовою. Випишіть з нього словникову статтю поступальнийпоступливийпоступовий, проаналізуйте структуру цієї статті. Яке завдання цього словника?

Завдання 15. Зробіть бібліографознавчий опис МОРФЕМНОГО СЛОВНИКА. Ознайомтеся з його будовою. Випишіть з нього словникові статті слів пообгороджувати, сповивальний, споважнілий. Проаналізуйте структуру цих статей. Яке завдання цього словника?

Завдання 16. Зробіть бібліографознавчий опис УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКОГО СЛОВОТВОРЧОГО словника З. Сікорської. Ознайомтеся з його будовою. Випишіть з нього словникову статтю слова рідкість, проаналізуйте структуру цієї статті. Яке завдання цього словника?

Завдання 17. Зробіть бібліографознавчий опис ІНВЕРСІЙНОГО СЛОВНИКА. Ознайомтеся з його будовою та призначенням. Знайдіть у ньому слово обмірниця. Випишіть його разом з трьома попередніми та трьома наступними.

Завдання 18. Зробіть бібліографознавчий опис РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО СЛОВНИКА СТАЛИХ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ С.І. ГОЛОВАЩУКА. Ознайомтеся з його будовою та призначенням. Випишіть з нього словникову статтю морская трава, в строгом смысле [этого] слова, вступать, вступить в брак, в текущем году, в тесном значении (смысле) [этого] слова. Проаналізуйте структуру цієї статті.

Завдання 19. Зробіть бібліографознавчий опис РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО СЛОВНИКА СКЛАДНОЇ ЛЕКСИКИ С.КАРАВАНСЬКОГО. Ознайомтеся з його будовою та призначенням. Випишіть з нього словникову статтю слова очаровательный, проаналізуйте структуру цієї статті.

Завдання 20. Зробіть бібліографічний опис РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО словника (Укл.: Н.Є.Лозова, Н.Г. Озерова, Л.М. Стоян, В.Б. Фрідман). Ознайомтеся з його будовою та призначенням. Випишіть з нього словникову статтю слова доля, проаналізуйте структуру цієї статті.

Завдання 21. Напишіть АВТОБІОГРАФІЮ, ЗАЯВУ на ім’я декана факультету, на якому навчаєтеся, на надання Вам дозволу на перескладання іспиту.

Варіант 3

Завдання 1. Зробіть бібліографознавчий опис академічного ТЛУМАЧНОГО СЛОВНИКА. Ознайомтеся з його будовою. Випишіть з нього словникову статтю слова, яке б мало кілька значень (пряме й переносне), вживалося в складі фразеологізму чи терміна, проаналізуйте структуру цієї статті, виділіть граматичну характеристику, ремарки, паспортизацію. Яке завдання словників цього типу?

Завдання 2. Зробіть бібліографознавчий опис СЛОВНИКА ІНШОМОВНИХ СЛІВ. Ознайомтеся з його будовою. Випишіть з нього словникову статтю слова галантерея, значення якого вам невідоме. Проаналізуйте структуру цієї статті. Яке завдання словників цього типу?

Завдання 3. Зробіть бібліографознавчий опис ЕТИМОЛОГІЧНОГО СЛОВНИКА. Ознайомтеся з його будовою. Випишіть з нього словникову статтю слова грудень, проаналізуйте структуру цієї статті. З’ясуйте значення цього слова, у яких мовах, крім української, воно вживається, з якої мови походить. Яке завдання цього словника?

Завдання 4. Зробіть бібліографознавчий опис СЛОВНИКА ЕПІТЕТІВ. Ознайомтеся з його будовою. Випишіть з нього словникову статтю слова мета, проаналізуйте структуру цієї статті. Яке завдання цього словника?

Завдання 5. Зробіть бібліографознавчий опис СЛОВАРЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Б.ГРІНЧЕНКА. Ознайомтеся з його будовою. Випишіть з нього словникову статтю слова Адамів, проаналізуйте структуру цієї статті. Яке завдання цього словника?

Завдання 6. Зробіть бібліографознавчий опис СЛОВНИКА СИНОНІМІВ. Ознайомтеся з його будовою. Випишіть з нього словникову статтю слова обкладинка, проаналізуйте структуру цієї статті. Яке завдання цього словника?

Завдання 7. Зробіть бібліографознавчий опис СЛОВНИКА АНТОНІМІВ. Ознайомтеся з його будовою. Випишіть з нього словникову статтю антонімів апогей ↑ ↓ перигей, усно проаналізуйте структуру цієї статті. Яке завдання цього словника?

Завдання 8. Перепишіть і проаналізуйте словникову статтю оболоньоболонь зі словника РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИХ МІЖМОВНИХ ОМОНІМІВ М. КОЧЕРГАНА. Яке завдання цього словника?

Завдання 9. Зробіть бібліографознавчий опис ФРАЗЕОЛОГІЧНОГО СЛОВНИКА. Ознайомтеся з його будовою. Випишіть з нього словникову статтю як бугай у болоті, проаналізуйте структуру цієї статті. Яке завдання цього словника?

Завдання 10. Зробіть бібліографознавчий опис ПЕРЕКЛАДНОГО ФРАЗЕОЛОГІЧНОГО СЛОВНИКА. Ознайомтеся з його будовою. Випишіть з нього словникові статті моя хата скраю, в тесной зависимости, в упор сказать (спросить), решать задачу, день открытых дверей. Проаналізуйте структуру цих статей. Яке завдання цього словника?
  1   2   3   4

Схожі:

О. В. Плахоніна, О. Л. Плетнєва СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА МОВА Збірник вправ...
Плахоніна О. В. Сучасна українська мова: Збірник вправ і завдань для практичних занять / О. В. Плахоніна, О. Л. Плетнєва. – Х.: Нац...
Міністерство освіти і науки України Східноукраїнський національний...
Методичні вказівки, тематика та рекомендована література до виконання курсових робіт з дисципліни "Сучасна українська мова і стилістика"...
Методичні рекомендації та тематика практичних занять (3-5 семестри)
«Українська мова як компонент професійної компетенції. Нормативно-стильові основи професійного спілкування» слід починати зі з’ясування...
“ Сучасне українське діловодство”
Сучасна українська мова є багатовіковим надбанням українського народу. Вона створена зусиллями багатьох поколінь. “ В мові наша стара...
Н73 Новий довідник: Українська мова. Українська література. — К.: ТОВ «КАЗКА», 2008. т— 864 с
М. Радишевсъка — старший учитель, учитель-методист, відмінник народної освіти (автор розділу «Українська мова»)
Розкрийте поняття літературної мови та літературної норми. Визначте...
Українська мова – слов’янська мова. Вона є національною мовою українського народу. Українська національна мова існує
Урок розвитку зв’язного мовлення №1 Творчий переказ тексту «Відпочинок на морі»
Державний Гімн України. Мова — жива скарбниця історії народу. Мова і мовлення. Збагачення мови новими словами. Утворення нових слів....
Творча робота у номінації
Народ, держава, мова це поняття нероздільні. Без мови немає народу, а без народу не існує мови. Наша рідна українська мова то мова...
Особливості роботи за підручником «Українська мова. 2 клас» (автор...
Віту, вирішення життєво важливих завдань)» (Програма, с. 10), уможливлює зміст навчально-методичного комплекту, до якого входять:...
УКРАЇНСЬКА МОВА
Українська мова: навч посіб для студ ф-ту післядипломн освіти / Нар укр акад., [каф українознав.; упоряд. Г. В. Купрікова]. – Х....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка