НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


Скачати 365.84 Kb.
НазваНАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Сторінка1/4
Дата11.04.2013
Розмір365.84 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Література > Методичні рекомендації
  1   2   3   4
ДЗ «ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»

Факультет української філології та соціальних комунікацій

Кафедра української літератури

та методики її викладання

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

для самостійної підготовки з історії української літератури

ХХ століття для студентів IV курсу, спеціальностей

«Українська мова і література»

«Українська мова і література. Мова та література (англійська)»

факультету української філології

Викладач: В. Г. Фоменко

ЛУГАНСЬК – 2013

МОДУЛЬ І
Поезія другої половини ХХ – початку ХХІ століття
Заняття № 1

Образний світ поетів-шістдесятників
План


 1. Поетичний рух в українській літературі 60-х років XX ст.

 2. Особливості поезій В. Симоненка: тематика, проблематика, поетика.

 3. Творчий світ Д. Павличка: суспільно-політична й філософська поезія, любовна лірика.

 4. Творча спадщина В. Стуса-правозахисника.

 5. Своєрідність поезії М. Вінграновського.

 6. Поетичне осмислення явищ буденного життя у творах І. Драча („Балада золотої цибул”, „Дві сестри”, „Балада про дядька Гордія”, „Етюд про хліб” та ін.).

 7. Осмислення проблеми людини в поемі І. Драча „Чорнобильська мадонна”: композиція твору, поетика.

 8. „Внутрішня еміграція” Л. Костенко.Питання для обговорення й завдання
1. Опрацюйте рекомендовану літературу.

2. Вивчіть два вірші напам’ять (на вибір).

3. Зробіть порівняльний аналіз творів І. Драча „Дві сестри” і В. Симоненка „Дід умер”.

4. Розгляньте участь Л. Костенко в „шістдесятницькому русі”, її перехід на принципову опозицію владі й позицію „внутрішньої еміграції”.
Література


 1. Брюховецький В. С. Ліна Костенко: Нарис творчості / В. С. Брюховецький. – К. : Дніпро, 1990. – 262 с.

 2. Гончар О. Витязь молодої української поезії / Олесь Гончар // Симоненко В. Лебеді материнства. – К., 1981. – С. 5 – 10.

 3. Зборовька Н. Шістдесятники / Ніла Зборовська // Слово і час. –1999. – № 3. – С. 75 – 80.

 4. Ільницький М. І. Драч. Нарис творчості / М. І. Ільницький. – К., 1986. – 221 с.

 5. Історія української літератури XX ст. : у 2-х кн. / за ред. В. Г. Дончика. – К., 1998. – Кн. 2. – С. 120 – 142, 162 – 167.

 6. Лощинська Н. Ідейно-тематичний перегук поезії 20-х – 60-х рр. XX ст. як втілення генетичної спадкоємності ренесансних поколінь / Н. Лощинська // Літературознавчі обрії : праці молодих учених України. – К., 2000. – Вип. 1. – С. 85 – 90.

 7. Медвідь В. Шістдесятництво: міф і реальність / В’ячеслав Медвідь // Кур’єр Кривбасу. – 1997. – № 79 – 80. – С. 131 – 139.

 8. Медвідь Л. Шістдесятництво: Філософія та естетика опору / Леся Медвідь // Молода нація. – 2000. – № 3. – С. 103 – 123.

 9. Неврлий М. Слов’янський контекст шістдесятництва / Микола Неврлий // Сучасність. – 2000. – № 1. – С. 101 – 109.

 10. Никанорова О. Поезії одвічна висота : літературно-критичні статті / О. Никанорова. – К., 1986. – 348 с.

 11. Пахльовська О. Українські шістдесятники: філософія бунту / Оксана Пахльовська // Сучасність. – 2000. – № 4. – С. 65 – 84.

 12. Сверстюк Є. Шістдесятники і захід / Євгеній Сверстюк // Українське слово. Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ століття : у 4-х кн. – К., 2003. – Кн. 4. – С. 280 – 289.

 13. Тарнашинська Л. Українське шістдесятництво: аберація явища у постмодерному прочитанні / Л. Тарнашинська // Слово і час. – 2006. − № 3. – С. 74 – 86.

 14. Тарнашинська Л. Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління: (історико-літературний та поети кальний аспекти) / Л. Тарнашинська. – К. : Смолоскип, 2010. – 632 с.

 15. Ткаченко А. „Народ шукає в геніях себе” / Анатолій Ткаченко // Слово і час. – 1990. – № 3. – С. 5 – 6.

Заняття № 2
Представники Нью-Йорської групи

(Емма Андієвська, Ю. Тарнавський)
План

 1. Виникнення, філософсько-естетичні засади, стильові особливості поетів Нью-Йоркської школи.

 2. Сюрреалістичне світобачення, ірраціональна логіка, імпульсивність викладу, багатоплощинність метафори в поезії Е. Андієвської („Народження ідола”, „Риба і розмір”, „Кути опостінь”, „Первні” , „Базар”, „Пісні без тексту”).

 3. Фіксація музичного ритму світотворення в поезії 80-х років („Кав’ярня”, „Спокуси святого Антонія”, „Вігілії”, „Архітектурні ансамблі”).

 4. Тире як художній прийом, герметичний знак смислової загадки тексту Е. Андієвської. Абстрактне і конкретне в її поезії.

 5. Ю. Тарнавський. Досягнення джерела духовного прозріння через „розпредмечення” світу, звільнення від природних зв’язків.

 6. Макабричність образів у поезії Ю. Тарнавського. Збірка „Поезії про ніщо і інші поезії на цю саму тему”.


Питання для обговорення й завдання
1. Опрацюйте рекомендовану літературу.

2. Проаналізуйте одну із запропонованих поезії (на вибір), дослідивши особливості стилю письменника.

3. Укладіть літературну сильвету про інших митців Нью-Йоркської групи (за вибором: про Б. Бойчука, Женю Васильківську, Віру Вовк, Патрицію Килину,
Б. Рубчака, Мойсея Фішбейна, Олега Зуєвського, Романа Бавовала та ін.). Підготуйтеся до її захисту.

4. Підготуйте для відповіді опорну таблицю „Особливості поетики шістдесятників і представників Нью-Йоркської групи: порівняльний аспект”, ілюструючи прикладами з власне підібраних поезій.

Аспект порівняння

Шістдесятники

Нью-Йоркська група

Час створенняПредставникиСвітоглядДжерела творчостіОсобливості письма5. Вивчіть одну поезію напам’ять.


Література


 1. Бойчук Б. Декілька думок про Нью-Йоркську групу і декілька задніх думок / Б. Бойчук // Сучасність. – 1992. – № 4. – С.13-24.

 2. Жулинський М. „І в серце врізалося слово” / Микола Жулинський // Бойчук Б. Третя осінь. – К. : Дніпро, 1991. – 234 с.

 3. Грабович Г. Велика література / Г. Грабович // Сучасність. – 1986. – № 7 – 8. – С. 46 – 80.

 4. Моренець В. Слово, що випало з мовчання філософів / Володимир Моренець // Слово і Час. – 1997. – № 4. – С. 27.

 5. Моренець В. Суверенне самовираження мистців / Володимир Моренець // Сучасність. –1997. – № 7. – С. 50 – 51.

 6. Рябчук М. Ангели – не тексти / М. Рябчук // Критика. – 1997. – Ч. 2. – С. 57 – 69.

Заняття № 3

Філософія поразки в романі Ліни Костенко „Берестечко
План

 1. Історія створення роману.

 2. Битва під Берестечком: історична правда й художній вимисел.

 3. Сюжетно-композиційна єдність роману, особливості модифікації жанру, конфлікту.

 4. Образ Богдана Хмельницького в рецепції Ліни Костенко в романі „Берестечко”:

– психологічний стан гетьмана після поразки під Берестечком;

– пояснення Богданом Хмельницьким причин поразки козацького війська під Берестечком, коментар у творі.
Питання для обговорення й завдання
1. Опрацюйте рекомендовану літературу.

2. Визначте проблематику твору. Доберіть цитати, які б ілюстрували зазначені проблеми:

Аспект

Цитати

Відносини із сусідами
Людина і влада
Проблема державності українського народу, комплекс меншовартості
Любов до батьківщини
Питання мови
Міжусобиці між козацькою старшиною3. У чому полягає „філософія поразки”? Як сам гетьман ставиться до поразки під Берестечком? Які уроки він отримує з цієї битви?

4. Сформулюйте авторську філософію Ліни Костенко, як вона висловлюється в романі. Чи можемо ми вважати, що вустами Богдана Хмельницького авторка висловлює свою філософську й життєву концепцію?

5. Опрацюйте статтю Жулинського М. “Лицарство духа” і дослідіть духовну, загальнолюдську, національну, соціальну, особистісно-індивідуальну мотивацію вчинків Богдана Хмельницького в рецепції Ліни Костенко.
Література


 1. Брюховецький В. С. Ліна Костенко: Нарис творчості / В. С. Брюховецький. – К. : Дніпро, 1990. – 262 с.

 2. Барабаш С. Поетична історіософія Ліни Костенко: безсмертя духу / С. Барабаш. – Кіровоград : ТОВ „Атлант”, 2003. – 79 с.

 3. Дзюба І. Пишеться „Велика книга нашого народу”… / І. Дзюба // Л. Костенко. Берестечко: історичний роман. – К. : Либідь, 2010. – С. 185 – 205.

 4. Кириленко Н. І. Історичні події та герої в художньо-поетичному відтворенні Ліни Костенко : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 „Українська література” / Н. І. Кириленко –Дніпропетровськ, 1999. – 19 с.

 5. Кодак М. Неопалимої книги скрижаль / М. Кодак // Київ. – 2000. – № 3 – 4. – С. 127 – 131.

 6. Мариняк Р. Історіософія поезії Ліни Костенко : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 „Українська література” / Р. С. Мариняк. – Х., 2005. – 19 с.

 7. Панченко В. Богдан Хмельницький. Катарсис / В. Панченко / Костенко Л. Берестечко: історичний роман. – К. : Либідь, 2010. – С. 207 – 217.

 8. Ромащенко Л. Минуле – урок для сучасності, проекція на майбутнє (Роздуми над новим романом Ліни Костенко „Берестечко”) / Л. Ромащенко // Укр. л-ра в загальноосвітній школі, 2000. – № 5. – С. 44 – 50.

 9. Шпиталь А. „Немає часу на поразку”. Новий історичний роман Ліни Костенко – діагноз нашому теперішньому суспільству / А. Шпиталь // День. – 1999. – № 198. – С. 7 – 8.

 10. Літературознавчий словник-довідник / авт.: Р. Т. Гром’як, Ю. І. Ковалів та ін. – К. : Академія, 1997. – 752 с.

 11. Костенко Л. Берестечко: історичний роман / Ліна Костенко. – К. : Либідь, 2010. – 232 с.

 12. Жулинський М. Лицарство духа / М. Жулинський // Вітчизна. – 2002. – № 3 – 4. – С. 2 – 5.

Заняття № 4

Київська школа поетів


 1. Умови формування Київської школи поетів.

 2. Естетична платформа школи.

 3. Поетичний світ Василя Голобородька:

  • наявність підтексту, таємничої недомовленості;

  • ірраціональний підхід до зображення дійсності;

  • метафоризм;

  • синестезійне мислення.

 4. Поетичні домінанти творчості М. Воробйова:

  • аполітизм;

  • філософська наснаженість поезій;

  • велика увага до зорових образів (поезії-пейзажі, поезії-замальовки).

 5. Творчість інших представників Київської школи (Віктор Кордун, Василь Осадчий, Михайло Савченко, Григорів Михайло та ін.).


Питання для обговорення й завдання
1. Опрацюйте рекомендовану літературу.

2. Вивчіть напам’ять поезію представника цієї школи, виконавши літературознавчий аналіз тексту.

3. Обґрунтуйте або спростуйте думки літературних критиків, які називають поетів Київської школи „лівим крилом шістдесятників”, „постшістдесятниками”, „сімдесятниками”, „нешістдесятниками”, „поетами „витісненого покоління”.

4. Підготуйте план та укладіть бібліографію до наукового дослідження індивідуального стилю поета, у творчості якого наявне наслідування традицій поетів Київської школи (персоналію обрати самостійно).
Література


 1. Анісіна Н. Модерна лірика Василя Голобородька / Н. Анісіна // Укр. мова та л-ра. – 2008. – № 22 – 24 (566 – 568). – С. 54 – 56.

 2. Вінграновський М. Вільний вірш поета / М. Вінграновський // Українське слово. Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст. : у 4-х кн. – К. : Аконіт, 2003. – Кн. 4. – С. 238 – 239.

 3. Дударенко Л. Міфологемний концепт лірики Василя Голобородька / Л. Дударенко // Дивослово. – 2002. – № 7. – С. 2 – 6.

 4. Кавуненко О. Опала і тріумф поета, або Життя по цей бік дроту (В. Голобородько) / О. Кавуненко // Київ. – 1994. – № 8. – 149 – 151.

 5. Каплюк Г. Стильові особливості поетів Київської школи / Г. Каплюк // Слово і час. – 2002. – № 4. – С. 70 – 73.

 6. Кордун В. Київська школа поезії – що це таке? / В. Кордун // Світовид. – 1997. – № 1 – 2 (26 – 27).

 7. Пастух Т. Гра як форма поетичного буття. На матеріалі поезії Василя Голобородька „Дзвінкі конвалії” / Тарас Пастух // Дивослово. – 2002. – № 6. – С. 11 – 12.

 8. Пастух Т. Київська школа поетів та її оточення (модерні стильові течії української поезії 1960–90-х років) / Тарас Пастух. – Л., 2010. – 678 с.

 9. Пастух Т. Модерна пропозиція поетів Київської школи / Тарас Пастух // Вісник Львів. ун-ту. Серія філологічна / редкол. : Б. Якимович (відп. ред.) та ін. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2005.

 10. Пастух Т. „Слуга півонії” Миколи Воробйова: філософські та естетичні виміри / Тарас Пастух // Слово і час. – 2006. – № 5. – С. 40 – 51.

 11. Поети „витісненого покоління”. Антологія / упоряд. І. М. Андрусяка. – Х. : Вид-во „Ранок”, 2009. – 256 с.

 12. Снєт А. Покоління сімдесятників. Київська школа поетів / А. Снєт // Вивчаємо укр. мову і л-ру. – 2010. – № 15. – С. 17 – 21.

 13. Тарнашинська Л. „Епоха світання” постшістдесятників: поезія Віктора Кордуна на лезі „між” / Л. Тарнашинська // Слово і час. – 2002. – № 1. – С. 27 – 34.

 14. Українське слово. Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст. : у 4-х кн. – К. : Аконіт, 2003. – Кн. 4. – С. 212 – 243.

 15. Українські літературні школи та групи 60 – 90-х рр. ХХ ст.: Антологія вибраної поезії та есеїстики / упоряд. Василь Ґабор. – Л. : ЛА „Піраміда”, 2009. – 678 с.

 16. Шутенко Ю. Поетичний світ В. Голобородька / Ю. Шутенко // Дивослово. – 2004. – № 11. – С. 39 – 42.


МОДУЛЬ ІІ

Українська проза другої половини XX століття
Заняття № 5

Олесь Гончар. Роман Собор
План


 1. Особливості літературно-мистецького руху 60-х років. Пошукове розмаїття української прози.

 2. Характеристика доробку О. Гончара-романтика і Гончара-романіста. Творчий злет у 60-ті роки.

 3. Ідейна глибина й філософічність роману „Собор”:

  • зв’язок історичного минулого із сучасністю;

  • основна проблема роману;

  • образна система роману (принцип протиставлення).

 4. Образ Собору. Мотив „виховання історією”.

5. Доля роману. „Собор” – роман-попередження.
  1   2   3   4

Схожі:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо організації
Матеріали до серпневих конференцій педагогів області (методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в закладах...
Загальні методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного...
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти Міністерство освіти і науки...
Методичні рекомендації підготували
Методичне забезпечення навчально-виховного процесу в навчальних закладах області в 2011-2012 навчальному році (рекомендації методичним,...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Навчально-методична документація та засоби навчання. Майстер виробничого
Міністерством освіти і науки України від 06. 06. 1994 р. №184 адміністрація загальноосвітнього навчально-виховного закладу здійснює...
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу...

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ БІНАРНОГО УРОКУ ТЕОРЕТИЧНОГО...
Методичні рекомендації з досвіду роботи викладачів Державного навчального закладу
Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни...
Методичні рекомендації розробили викладачі Нікопольського коледжу Дніпропетровського державного аграрного університету Романій Сергій...
Методичні рекомендації та зразки оформлення розділів комплексу навчально...
Характеристика і склад розділів комплексу навчально – методичного забезпечення дисципліни
Методичні рекомендації до проведення
У збірнику вміщено методичні рекомендації та розробки уроків на допомогу педагогічним працівникам навчальних закладів для проведення...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНО-ДОСЛІДНОЇ...
Методичні рекомендації щодо підготовки, оформлення та захисту основних форм індивідуально-дослідних завдань
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка