План роботи методичного об’єднання вчителів української мови та літератури ЗНЗ


НазваПлан роботи методичного об’єднання вчителів української мови та літератури ЗНЗ
Сторінка1/8
Дата27.02.2016
Розмір0.87 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Література > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8
На допомогу

керівнику методичного об’єднання

(ОРІЄНТОВНИЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ)

План роботи

методичного об’єднання

вчителів української мови та літератури ЗНЗ

на 20--/20-- н.р.


«ПОГОДЖЕНО»

Заступник директора

з навчально-виховної роботи

_________ (________)

_________ 2014«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор ЗНЗ

________ (_______)

_________ 2014Документація

МО вчителів української мови та літератури

на 20--/20-- н.р.

Нормативно-правові документи

 1. положення про МО, затверджене методичною радою школи;

 2. наказ про створення предметного МО або витяг з протоколу рішення педради;

 3. положення про керівника МО;

 4. наказ про призначення керівника МО або витяг з протоколу рішення педради;

 5. атестаційний лист керівника МО;

 6. положення про предметний тиждень;

 7. накази і розпорядження по школі;

 8. атестаційні листи навчальних кабінетів, за завідування яких здійснюється оплата;

 9. перелік нормативних документів, необхідних для роботи МО вчителів української мови та літератури;

 10. методичні рекомендації всіх рівнів;

 11. перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою у 2010/2011 навчальному році;

 12. протоколи засідань МО;

 13. склад вчителів МО;

 14. методичні картки вчителів МО;

 15. форми та методи розповсюдження передового педагогічного досвіду.

Документи перспективного планування:

 1. перспективний план атестації вчителів МО;

 2. перспективний план курсової підготовки вчителів МО;

 3. перспективний план вивчення стану викладання предметів на 5 років.

Документи поточного планування:

 1. план засідань МО на 2010/2011 н.р.;

 2. план проведення і матеріали декади української філології;

 3. план роботи МО щодо удосконалення навчально-методичного забезпечення викладання української мови та літератури;

 4. план роботи з обдарованими учнями;

 5. план роботи з невстигаючими учнями;

 6. завдання Школи передового досвіду;

 7. план роботи Школи передового досвіду та фахової майстерності;

 8. план роботи Школи молодого (малодосвідченого) вчителя «Шлях до майстерності»;

 9. самоосвіта вчителів МО;

 10. план роботи творчої групи вчителів МО з підготовки до семінару-практикуму «Подолання проблем двомовності в одеських школярів»;

 11. план роботи творчої групи вчителів МО з підготовки до науково-теоретичного семінару «Розвиток і функціонування української мови в роботі закладу»;

 12. алгоритм роботи МО;

 13. графік взаємовідвідування уроків вчителями МО;

 14. графік проведення відкритих уроків;

 15. графік проведення позакласних заходів учителями МО;

 16. графік проведення поточних контрольних робіт.

Інформаційно-аналітичні та звітні документи:

 1. інформаційно-аналітичні довідки;

 2. порівняльна діаграма щодо успішності з української мови та літератури за 3 навчальні роки;

 3. рейтинг успішності у вивченні української мови та літератури (діаграма);

 4. рейтинг вчителя МО;

 5. діагностичні графіки, таблиці;

 6. звіт про роботу МО за І семестр 20--/20-- н.р. та за 20--/20-- н.р;

 7. результативність роботи МО;

 8. результативність участі учнів у предметних олімпіадах, конкурсах;

 9. друковані роботи членів МО.


План засідань методичного об’єднання

вчителів української мови та літератури ЗНЗ № ___

на 20--/20--н.р.

(ДЛЯ ЗРАЗКА)


Дата

Зміст

Вид роботи

Відповідальний

Прим.


Засідання №1

Серпень

 1. Cпівпраця МО вчителів української мови та літератури з позашкільними установами з метою всебічного розвитку учнів школи.

 2. Про підсумки «Педагогічної скарбниці». Про затвердження плану роботи та структури методичної роботи МО вчителів української мови та літератури на 201-/201- н.р.

 3. Обговорення підсумків проведення ЗНО з української мови та літератури за 200-/201- н.р. Задачі МО учителів української мови та літератури з підготовки до ЗНО та ДПА в 201-/201- н.р.

 4. Знайомство з вимогами щодо дотримання норм єдиного орфографічного режиму, викладання української мови та літератури у 201-/201- н.р., ведення класного журналу (зміни), шкільної документації.

 5. «Шляхи реалізації соціокультурного підходу до вивчення української мови в старшій школі».

Інформація

Наказ
План роботи


Інформація

Наказ

ДоповідьЗасідання №2

Вересень


 1. Затвердження календарних планів учителів української мови та літератури на 201-/201-н.р.

 2. Затвердження тестових завдань з української мови та літератури для проведення контролю навчальних досягнень учнів на 201-/201- н.р.

 3. Робота вчителів МО щодо організації роботи з обдарованими дітьми (підготовка учнів до участі у Всеукраїнській олімпіаді з української мови та літератури, конкурсі української мови ім. П.Яцика, конкурсі-захисті рефератів МАН, творчих конкурсах).

 4. Робота вчителів МО щодо організації роботи з невстигаючими дітьми.

 5. Про організацію взаємовідвідування уроків членами МО. Затвердження графіку взаємовідвідування уроків.

 6. Огляд новинок наукової та методичної літератури.

Календарні плани
Тестові

завдання

План роботи

План роботи

Інформація

ПовідомленняЗасідання №3

Листопад

 1. Семінар-практикум «Подолання проблем двомовності в школярів».

  1. Проведення відкритих уроків.

  2. «Сучасний стан мовлення школярів в аспекті українсько-російської, українсько-румунської двомовності».

  3. Обмін думками.

 1. Про підсумки перевірки стану поурочних планів.

 2. Контроль за дотриманням єдиного орфографічного режиму та якістю перевірки зошитів з української мови в 5-11 кл.

 3. Про підсумки тематичного контролю за станом викладання української мови в 9,11 кл.

 4. Огляд новинок наукової та методичної літератури.

План роботи

семінару
Доповідь

Інформація
Наказ


Наказ

ПовідомленняЗасідання №4

Січень 1. Про підсумки виконання навчальних планів та програм за І семестр 201-/201- н.р.

 2. Про результати моніторингу якості знань учнів за І семестр 201-/201- н.р. з української мови.

 3. Аналіз календарно-тематичного планування з української мови та літератури за І семестр 201-/201- н.р. та затвердження на ІІ семестр.

 4. Підведення підсумків участі учнів у Всеукраїнській олімпіаді з української мови та літератури, конкурсів з української мови та літератури (ім. Пптра Яцика, імені Щевченка тощо)

 5. Про підсумки роботи МО за І семестр 201-/201-н.р.

Наказ

Наказ

Інформація


Довідка


ЗвітЗасідання №5

Лютий

 1. Науково-теоретичний семінар «Розвиток і функціонування української мови в роботі закладу».

  1. «Розвиток і функціонування української мови в роботі ЗНЗ №--».

  2. «Переосмислення процесу навчання і виховання національно свідомої мовної особистості на уроках української мови з ціннісних позицій».

  3. Обмін думками.

 1. Робота творчої групи щодо проведення декади української філології.
 1. Про організацію повторення навчального матеріалу на уроках української мови та літератури в 9, 11 кл.

 2. Огляд новинок наукової та методичної літератури.

План роботи

семінару
Доповідь
Доповідь


Презентації

План

проведення декади

Довідка

ПовідомленняЗасідання №6 Квітень

 1. Про підготовку учнів 9, 11 кл. до участі в ДПА 201-/201- н.р. та учнів 11 кл. до участі у ЗНО-201-.

 2. Про підсумки проведення декади української філології.

 3. Про підсумки перевірки стану поурочних планів.

 4. Про результати контролю за навичками свідомого читання та технікою читання на уроках української літератури в 5-7 кл.

 5. «Компаративістика як засіб розвитку читацьких інтересів учнів на уроках української літератури».

 6. Про порядок закінчення 201-/201- н.р.

 7. Попереднє комплектування вчителів української мови та літератури на 201-/201- н.р.

 8. Огляд новинок наукової та методичної літератури.

Інформація

Наказ
Інформація
Наказ

Доповідь

Наказ

Інформація

ПовідомленняЗасідання №7 Червень

 1. Про підсумки виконання навчальних планів та програм за 201-/201-н.р.

 2. Аналіз календарно-тематичного планування з української мови та літератури за ІІ семестр 201-/201- н.р.

 3. Про результати моніторингу якості знань учнів за 201-/201-н.р. з української мови.

 4. Обговорення результатів взаємовідвідування уроків членами МО.

 5. Про підсумки роботи МО вчителів української мови та літератури за 201-/201-н.р.

 6. Підведення підсумків cпівпраці МО вчителів української мови та літератури з позашкільними установами з метою всебічного розвитку учнів школи.

 7. Затвердження науково-методичної теми, над якою працюватиме МО протягом 201-/201- н.р.

 8. Про підготовку кабінетів української мови та літератури до 201-/201- н.р.

Наказ
Інформація

Наказ
Інформація
Звіт

Звіт


Довідка

Мета і завдання

МО вчителів української мови та літератури

на 201-/201- н.р.


 1. Спрямувати роботу кафедри на виконання основних стратегічних завдань оновлення освіти:

 • Конституції України,

 • Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Положення про загальноосвітній навчальний заклад»;

 • Національної доктрини розвитку освіти в Україні в XXI столітті;

 • державної програми «Вчитель».

 1. Розкривати духовне багатство української і світової літературної скарбниці, прилучати учнів до естетичного сприйняття художніх творів і літературної мови як засобу втілення художнього образу й ідеалу творчості письменників.

 2. Удосконалювати мовленнєву діяльність учнів на комунікативній основі.

 3. Дотримуватися єдиного мовного та орфографічного режимів.

 4. Плекати любов і повагу до українського слова.

 5. Працювати над удосконаленням культури мовлення.

 6. Допомагати вчителям в забезпеченні високого рівня викладання предметів негуманітарного циклу рідною (державною) мовою.

 7. Працювати над постійним підвищенням якості вкладання предметів як засобу підвищення ефективності уроку, професійної майстерності вчителя.

 8. Удосконалювати зміст і структуру уроків, форм та методів навчання.

 9. Вивчати та використовувати на практиці інноваційні методи навчання.

 10. Упроваджувати методи нетрадиційної, нестандартної організації творчої діяльності учнів.

 11. Вивчати індивідуальні особливості учнів з метою їх урахування при плануванні роботи вчителів української мови та літератури.

 12. Розвивати пізнавальні і творчі здібності учнів.

 13. Залучати учнів до участі в олімпіадах з української мови та літератури, конкурсі ім. П. Яцика, пошуково-дослідницькій роботі МАН, різноманітних конкурсах.

 14. Аналізувати уроки, виховні заходи, результати шкільних олімпіад, конкурсів та участь у міських олімпіадах, написання науково-дослідницьких робіт МАН.

 15. Готувати учнів до проходження ЗНО з української мови та літератури.

 16. Продовжити роботу зі створення навчально-методичного комплексу з української мови та літератури.

 17. Сприяти творчому розвитку учнів, становлення їх особистості.

 18. Формувати активну громадську позицію вчителів та учнівської молоді.

 19. Вивчати й аналізувати навчальні програми, підручники, посібники, інструкції та рекомендації МОНУ, методичного кабінету.

 20. Діагностувати педагогів з питань навчання і виховання з метою визначення напрямків діяльності.

 21. Обговорювати актуальні питання навчання і виховання.

 22. Аналізувати якість знань, умінь та навичок, виявлення та пошук шляхів подолання труднощів під час вивчення окремих тем (розділів) навчальних програм.

 23. Координувати планування.

 24. Затверджувати тексти контрольних робіт, завдань олімпіад, сценаріїв виховних заходів, планів проведення предметного тижня і декади, педагогічних виставок, методичних семінарів тощо.

 25. Виробляти методичні рекомендації з проблем навчання і виховання (результат роботи над науково-методичною проблемою).

 26. Ознайомлюватися з новинками психолого-педагогічної та методичної літератури, фаховими періодичними виданнями.

 27. Вивчати й узагальнювати досвід вчителів.

 28. Ознайомлюватися з позитивним педагогічним досвідом, впроваджувати його в практику роботи.

 29. Виготовляти наочність.

  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Авчально-виховний комплекс «Пролісок» є навчальним закладом з поглибленим...
«Пролісок» є навчальним закладом з поглибленим вивченням англійської мови з часу його заснування. На даний час у закладі викладають...
Авчально-виховний комплекс «Пролісок» є навчальним закладом з поглибленим...
«Пролісок» є навчальним закладом з поглибленим вивченням англійської мови з часу його заснування. На даний час у закладі викладають...
Методичний супровід проведення державної підсумкової атестації з...
«Збірником диктантів для державної підсумкової атестації з української мови. 9 клас» (укл. Мацько Л.І.,Христенюк В. Ф.,Сидоренко...
МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ ЕСТЕТИЧНОГО ЦИКЛУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО...
МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ ЕСТЕТИЧНОГО ЦИКЛУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ...
МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ ЕСТЕТИЧНОГО ЦИКЛУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО...
МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ ЕСТЕТИЧНОГО ЦИКЛУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ...
Сценарій засідання методичного об’єднання вчителів іноземних мов Форма проведення
Педагогічна реклама: «Творчий звіт учителя французької мови, учителя – методиста Мединської Т.І.»
Уроку
Затверджено на засіданні шкільного методичного об’єднання вчителів гуманітарних наук
Форми і методи роботи на уроках української мови і літератури в умовах...
«Пам’ятайте, що кожна дитина приходить у школу зі щирим бажанням добре вчитися. Вона ніби яскравий вогник, що освітлює світ дитячих...
Інтерактивні технології на уроках української мови та літератури
Анотація. У статті описано досвід використання інтерактивних методів навчання на уроках української мови та літератури з метою активізації...
Тема досвіду: використання інформаційно-комунікаційних технологій...
Досвід вивчався у 2009-2011 роках завідувачем методичного кабінету міського відділу освіти Трохименко І. М
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка