10-й (11-й) клас ЕТИКА ДІЛОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ


Скачати 311.16 Kb.
Назва10-й (11-й) клас ЕТИКА ДІЛОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ
Сторінка2/2
Дата02.04.2013
Розмір311.16 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Література > Документи
1   2
Тематика семінарських занять
І семестр
Заняття № 1

Моделі комунікації. Основні закони спілкування

План

 1. Модель комунікації.

 2. Класифікація моделей комунікації.

 3. Лінійні моделі (моделі К.-Е. Шеннона, Р. Якобсона, Ю. Лотмана).

 4. Інтерактивні моделі.

 5. Трансакційні моделі.

 6. Характеристика основних законів спілкування.

Запитання. Завдання

 1. У чому полягає сутність спілкування?

 2. Сформулюйте найважливіші особливості сучасного спілкування.

 3. Охарактеризуйте найважливіші типи моделей комунікації.

 4. Самостійно складіть бібліографію за темою „Комунікативна лінгвістика як наука”
  (із залученням традиційних паперових носіїв інформації та сучасних Інтернет-
  технологій) – 10 – 20 джерел).


Заняття № 2
Спілкування як взаємодія. Роль міжособистісних відношень у спілкуванні

План

 1. Спілкування як активна взаємодія його суб'єктів.

 2. Основні види міжособистісної взаємодії (співробітництво / кооперація, супер­
  ництво / конкуренція).

 3. Міжособистісні взаємини у спілкуванні.

 4. Емпатійний спосіб спілкування.

Додаткова література

 1. Берн З. Игры, в которые играют люди: Пер. с англ. – М., 1988.

 2. Мелибруда Е. Я - Ты - Мы. Психологические возможности улучшения общения:
  Пер. спол. – М., 1986.

Питання для обговорення

 1. У якому зв'язку перебувають між собою спілкування та взаємодія?

 2. Які зв'язки Існують між культурою спілкування та пізнанням себе та іншого?

 3. Які функції виконує спілкування?

Заняття № 3
Функції мови. Культура мови та мовленнєвий етикет

План

 1. Характеристика функцій мови у спілкуванні.

 2. Мовна норма.

 3. Культура мови.

 4. Правила мовного етикету.

 5. Етикетні формули.

Додаткова література

 1. Ділова українська мова / За ред. проф. О. Д. Горбула. – К., 2000.

 2. Моцюк I. X. Звичаї, приписи доброї поведінки: Поради молодим і старшим. – Львів,
  1994.

Питання для обговорення

 1. Чому мова є умовою існування народу та його культури?

 2. Які функції мови у спілкуванні Ви знаєте?

 3. Що таке культура мови?

 4. Чи відрізняється мова ділового спілкування від побутового?

 5. Що таке мовленнєвий етикет?


II семестр

Заняття № 4

Підготовка і проведення телефонної розмови за власною ініціативою.

12 правил телефонної розмови
План

 1. Основні операції при процесі спілкування по телефону.

 2. Ведення телефонних розмов.

 3. 12 правил телефонної розмови.

 4. Раціональний підхід щодо використання телефонного зв'язку.


Питання для обговорення

 1. У чому полягають переваги і недоліки телефонної розмови порівняно з «живим»
  спілкуванням?

 2. З'ясуйте основні етапи підготовки до проведення телефонної розмови за
  ініціативою того, хто телефонує.

 3. Із чого потрібно розпочинати телефонну розмову?

 4. Як правильно відповісти на телефонний дзвінок?

 5. Як правильно відповісти особі, яка телефонує, якщо абонент відсутній?


Заняття № 5

Конфліктні ситуації. Структурні методи розв'язання конфліктів

План

 1. Визначення конфлікту.

 2. Конфліктні ситуації. Класифікація конфліктів.

 3. Оцінювання людей. Самооцінка.

 4. Вербальна агресія.

 5. Стилі поведінки при розв'язанні конфліктів.

 6. Структурні методи розв'язання конфліктів.


Додаткова література

1. Золотухін Г. Слово як конфліктоген // Соціальна психологія. – 2004. – № 1. –

С. 72 – 85.

 1. Москаленко В. В. Конфлікт // Практична психологія та соціальна робота. –
  2005. – № 5. – С.13 – 16.

 2. Цюрупа М. В. Основи конфліктології та теорії переговорів: Навч. посібник.– К.: Кондор, 2004.

Питання для обговорення

 1. Чому зазначають, що без конфліктів неможливий розвиток суспільства,
  особистості?

 1. Які фактори впливають на успішне розв'язання конфліктів?

 2. Яких етичних норм слід дотримуватися, попереджаючи та розв'язуючи конфлікти?

 1. Змоделюйте конфліктогенну ситуацію, у якій було б використано речення: «Ви не
  праві, це не так. Зараз я вкажу на Вашу помилку».

 1. У яких випадках для розв'язання конфлікту доцільно звернутися до посередника?


Заняття № 6

Наслідування кращих зразків спілкування - перший шлях самовдосконалення.

Самоосвіта. Самовиховання

План

 1. Наслідування кращих зразків спілкування як домінанта в розвитку
  індивідуальності.

 2. Самоосвіта.

 3. Самовиховання.

 4. Від діагностики і корекції до гармонії у спілкуванні.

Додаткова література

 1. Балл Г. А. Нормы деятельности и творческая активность личности // Вопросы психологии. – 1990. – № 6.

 2. Чмут Т. К. Культура спілкування: Навч. посібн. – Хмельницький, 1999.

Завдання

Спроектуйте власний план підвищення рівня культури спілкування.

Список рекомендованої літератури:


 1. Коваленко С. М. Сучасна риторика: Навчально-практичний посібник. – Тернопіль: Мандрівець, 2007. – 184 с.

 2. Коваль А. П. Слово про слово. – К., 1986.

 3. Нечволод Л. І., Паращич В. В. Риторика: Збірник навчальних і контрольних вправ та завдань. 10 – 11 класи. – Харків: Торсінг, 2004.

 4. Пометун О. І. та Ін. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-
  метод. посібн. / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко. За ред. О. І. Пометун. – К.: А. С. К., 2004. – С. 46 – 67.

 5. Риторика / навчально-методичний посібник / Укладач: Н. Б. Голуб. – Черкаси: Видво ЧНУ, 2003.

 6. Скуратівський Л. В. Елементи практичної риторики // Українська мова і літе­ратура в школі. – 2003. – № 2. – С. 4 – 23.

 7. Скуратівський Л. В. Елементи практичної риторики в 11 класі // Українська мова і література в школі. – 2003. – № 3. – С. 4 – 25.

 8. Томан Іржі. Мистецтво говорити / Пер. з чес. В. І. Романця. – 3-є вид.– К.: Ук­раїна, 1996.
1   2

Схожі:

2. Етику почали розглядати як науку що вивчає мораль Метою етики
Емпірична, або описова етика. Нормативна етика як зведення вимог, теорія морального виховання, або педагогічна етика, Професійна...
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення занять з особовим складом СДПЧ-1 по...
ТЕМА Етика,як вчення про мораль. Категорії етики. Службова етика та культура поведінки працівників МНС
Тема уроку
Мета уроку: ознайомити учнів із поняттям іміджу, сформулювати поняття про імідж ділової людини, поглибити знання учнів щодо вимог...
Парафійник ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНІ КОМУНІКАЦІЇ Частина І Навчальний...
Парафійник Н.І. Документно-інформаційні комунікації: навч посіб для студ спец. «Документознавство та інформаційна діяльність» / Н.І....
Про вивчення курсів духовно-морального спрямування у 2008-2009 навчальному році
України надає батькам право вибору вивчення дітьми курсів духовно-морального спрямування. Серед них: „Етика”, “Християнська етика”,...
О. В. Комаровський ЛОГІКА PR-КОМУНІКАЦІЇ
Постановка проблеми. В наш час комунікація, як процес, і теорія комунікації, як наука, викликають великий інтерес не лише фахівців...
 (грец oikos оселя, середовище і logos слово, вчення) галузь міждисциплінарних...
Екоетика як універсальна етика людської життєдіяльності і засада екологічної культури
Методичні рекомендації щодо ведення журналу
Журнали класів на одній паралелі позначаються цифрами і відповідними літерами українського алфавіту, наприклад: 5-А клас, 5-Б клас,...
Конспекти до курсу «Професійна етика» Тема Професійна етика як навчальна...
Тема Професійна етика як навчальна дисципліна і як засіб регулювання професійної діяльності
ЕТИКА 5 КЛАС
Моральність визначає індивідуальну життєдіяльність людини й формує ціннісний простір суспільства. Споконвіку, скільки існує людство,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка