Про вивчення курсів духовно-морального спрямування у 2008-2009 навчальному році


Скачати 54.18 Kb.
НазваПро вивчення курсів духовно-морального спрямування у 2008-2009 навчальному році
Дата12.04.2013
Розмір54.18 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Культура > Документи
Про вивчення курсів духовно-морального спрямування у 2008-2009 навчальному році
У 2008/2009 навчальному році, як і минулого року, Міністерство освіти і науки України надає батькам право вибору вивчення дітьми курсів духовно-морального спрямування. Серед них: „Етика”, “Християнська етика”, “Історія релігій”, “Історія релігій світу і духовна культура”, “Основи релігійної культури”, “Християнська етика в українській культурі” тощо.

Курс „Етика” спрямований на формування моральних цінностей і орієнтирів особистості, моральної культури і культури поведінки учня, що потребує від вчителя особливої уваги до емоційно-ціннісної та діяльнісної складової навчання. Саме тому особливістю змісту курсу, який мають засвоїти учні є не тільки і не стільки власне знання, скільки досвід поведінки і діяльності людей в різних життєвих ситуаціях, що ґрунтується на загальнолюдських цінностях. На уроках етики діти вчаться відрізняти „добро” від „зла”, оцінювати свої вчинки, вчинки інших.

Вивчення таких фундаментальних етичних категорій як мораль, добро, зло, совість, гідність, честь, щастя передбачає, що учні можуть пояснити їх суть своїми словами, навести літературні та життєві приклади, а головне вирішити реальну ситуацію. На уроці вчитель створює умови для формування і застосування учнями зовнішніх проявів людської культури: таких як вихованість, дотримання етичних норм, правил спілкування, поваги до звичаїв, традицій тощо.

Очевидно, що забезпечити виконання цих завдань вчитель зможе не перевантажуючи учнів заучуванням визначень понять або моральних правил. Основний підхід до навчання етики – залучення дітей до активної пізнавальної і навчальної діяльності. Варто насамперед обирати активні та інтерактивні методи, коли учні є “суб’єктами” навчання, спільно виконують творчі завдання, діляться своїми думками, дискутують з однокласниками і вчителем. Такі методи пов’язані з виконанням творчих завдань (часто вдома), постановкою запитань від учня до вчителя і від вчителя до учня, що розвивають творче мислення, апробування учнями моделей бажаної поведінки у рольовій грі.

Дуже важливими і такими, що вже виправдали себе на уроках етики є різноманітні способи роботи з текстом підручника: читання в ролях, в парах, в малих (4-5 осіб) групах із заздалегідь визначеним груповим завданням, ланцюжком (по черзі) з відповідним коментуванням і поясненням, методами „критичного читання”, такими, як „Читаємо в парах – узагальнюємо в парах”, „Читаємо та ставимо запитання”, „Робимо припущення на основі запропонованих слів” та ін.1 Читання підручника є основою для розігрування діалогів, моделювання розвитку ситуацій, пошуку шляхів виходу з кожної.

Робота з багатим ілюстративним матеріалом підручників є прекрасним способом активізувати уяву учнів, зорову пам'ять, вміння ставити запитання, складати описи та усні твори – роздуми. Рекомендуємо вчителю підбирати ілюстративний матеріал, залучаючи до цієї роботи учнів, батьків. Це можуть бути фотографії, дитячі малюнки, колажі тощо. Один-два уроки на рік можна проводити у формі родинних свят, як-от: „Я і моя сім’я ”(5-й клас); „Як пов’язані довкілля і здоров’я людини” (6-й клас). Разом з дітьми і батьками можна підготувати фотовиставку „Ми відпочиваємо”, а потім на уроці провести імпровізовану екскурсію.

Варто якнайширше залучати життєвий досвід учнів, спонукаючи їх до активного родинного спілкування. Так у 5-му класі діти можуть створювати герб сім’ї, складати список своїх сімейних обов’язків, готувати розповідь про традиції сім’ї , виконувати деякі завдання спільно з батьками.

Найбільш складні теми розділу ІV в 6 класі „Цінності демократичного громадянського суспільства” потрібно максимально наблизити до дітей, їх досвіду участі у шкільному врядуванні, громадських справах, таких як екологічні суботники, збір макулатури, допомога дитячим будинкам тощо. При вивченні теми про права дитини та людини можна використати різноманітний яскравий ілюстративний матеріал „Дітям про права людини”, виданий дитячим фондом ЮНІСЕФ. Обговорюючи реалізацію прав людини, питання релігії, громадянськості можна використовувати різні форми дискусій, такі, як „обери позицію”, „акваріум”, „дискусія з заданою позицією”.

Вчитель може обирати для уроків як запропоновані в тексті підручників завдання, так і розробляти свої або орієнтуватись на зміст робочих зошитів. Не бажані монологи педагога, одноманітність обраних методів і прийомів, заучування матеріалу. Треба пам’ятати також і про коректний, тактовний стиль спілкування з учнями, заснований на взаємоповазі та творчій співпраці.

Для учнів 5-6 класів загальноосвітніх навчальних закладів діючою залишається програма „Основи християнської етики” (газета “Історія України” №36 (486), журнал “Історія в школах України” (№7).

Курс „Основи християнської етики” є дисципліною християнсько-світоглядного, культурного та освітньо-виховного спрямування, який будується як основа буттєвих цінностей сучасної людини. Цей курс не є вченням віри, не включає проведення релігійних обрядів, не ставить за мету залучення до певної конфесії. Вивчення курсу передбачає виховання в учнів поваги до свободи совісті, релігійних та світоглядних переконань учнів; здатності до співжиття в полікультурному і поліконфесійному українському суспільстві.

Зміст навчання християнської етики має забезпечити досягнення головної мети: ознайомити учнів зі спільними для всіх християнських конфесій моральними цінностями та навчити учнів поводити себе у відповідності з ними.

Зміст навчання основ християнської етики включає сфери спілкування, діяльності і поведінки у ставленні до Бога; до себе; до своїх ближніх; до держави; до природи; а також знання Біблійного, історичного та культурологічного характеру.

Курс „Основи християнської етики” побудований відповідно до принципів та вимог сучасної педагогічної науки, поєднаних з підходами та принципами християнської педагогіки.

Навчально-методичним забезпеченням предмету є комплект із християнської етики для учня 5 класу (авторський колектив під керівництвом В.М. Жуковського), який включає посібник, хрестоматію для читання та робочий зошит. У посібнику для учня міститься методично організований матеріал, подано ключові вірші, словничок нових слів, біблійні історії, оповідання та вірші повчального характеру, завдання для перевірки отриманих знань та їх застосування на практиці для формування відповідної поведінки.


Хрестоматія включає матеріал для читання, укладений відповідно до тематики посібника.

Зошит для учня призначений для закріплення навчального матеріалу, отриманого на уроці.

У шостому класі предмет „Основи християнської етики” викладається за навчальним посібником „Основи християнської етики. 6 клас” (автори Жуковський В.М., Николин М.М., Філіпчук С.В.) Посібник відповідає програмі з християнської етики для 6 класу.

Структура уроку з християнської етики ґрунтується на основних засадах психолого-педагогічної науки як і інші уроки в школі. Особливістю уроку християнської етики є його зміст, а також специфіка реалізації цілей, принципів, форм і методів навчально-виховної діяльності.

Процес викладання основ християнської етики в школі висуває відповідні вимоги до професійної підготовки вчителя і його кваліфікаційної характеристики.

Учитель основ християнської етики в школі повинен знати і розуміти:

систему моралі, яка включає моральну свідомість, моральні норми і принципи, моральні ідеали, моральні почуття, моральні відносини, моральну діяльність (вчинки, поведінка).

зміст морального виховання, що передбачає цілеспрямоване формування моральної свідомості, розвиток моральних почуттів, формування звичок і навичок моральної поведінки людини на основі християнських цінностей;

основні методи морального виховання – переконання, привчання, заохочення.

Відповідно до Закону України „Про загальну середню освіту” викладати навчальний предмет „Етика” та інші курси морально – етичного спрямування можуть особи, які мають вищу педагогічну освіту та документ про проходження відповідної курсової підготовки на базі інституту післядипломної педагогічної освіти педагогічних працівників.

1 Див. приклади та опис подібних методів у книзі А.Кроуфорд, В.Саул, С.Метьюз, Д.Макінстер «Технології розвитку критичного мислення учнів». К.: Плеяда, 2006.

Схожі:

Про вивчення курсів духовно-морального спрямування у 2009 – 2010 навчальному році
У 2009 – 2010 н р у 5 – 6 класі продовжується вивчення предмета „Етика”. Наголошуємо, що цей курс є обов’язковим і не може бути заміненим...
НАКАЗ
«Про вивчення курсів духовно-морального виховання у 2013/2014 навчальному році» та для забезпечення виконання програми дослідно-експериментальної...
Про вивчення історії у 2008/2009 навчальному році
України доцільно синхронізувати. Проте, вчитель може організувати вивчення учнями програмового матеріалу зазначених двох курсів історії...
Методичні рекомендації щодо вивчення дисциплін художньо-естетичного...
Методичні рекомендації щодо вивчення дисциплін художньо-естетичного циклу в 2008– 2009 навчальному році
Методичний лист про вивчення фізичної культури у 2009/2010 навчальному році
Типовими навчальними планами для загальноосвітніх навчальних закладів (наказ Міністерства освіти і науки України від 05. 02. 2009...
Проект Інструктивно – методичний лист про вивчення інформатики у 2008-2009 навчальному році
Розвиток інформаційного суспільства зумовлює потребу у нових підходах до навчання інформатики учнів загальноосвітніх закладів
Вивчення предмету «Захист Вітчизни» у 2008/2009 навчальному році
Вивчення предмету «Захист Вітчизни» відповідно до Типових навчальних планів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України...
Про організацію та проведення в області заходів Всеукраїнських учнівських...

Інформаційний лист
Національний університет «Острозька академія» за підтримки Міністерства освіти і науки України проводить IX Всеукраїнський фестиваль-конкурс...
Н. Й. Бунечко Про підсумки розвитку загальної середньої, дошкільної...
Щорічно в цій порі ми традиційно збираємося з вами для підбиття підсумків та визначення пріоритетних завдань
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка