Всього


Скачати 345.24 Kb.
НазваВсього
Сторінка1/3
Дата05.04.2013
Розмір345.24 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Дніпропетровський державний університет

внутрішніх справ
Кафедра мовної підготовки


ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


з дисципліни

УКРАЇНСЬКА МОВА

(за професійним спрямуванням)


Дніпропетровськ – 2010

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Дніпропетровський державний університет

внутрішніх справ
З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

на засіданні Вченої ради університету

(протокол № 2 від 25.02.2010 р.)

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


з дисципліни Українська мова професійного спрямування

з підготовки фахівців освітньо-професійного рівня бакалавр

за спеціальністю правознавство


С Х В А Л Е Н О

на засіданні Науково-методичної ради університету

(протокол № 3 від 09.02.2010 р.)


Дніпропетровськ – 2010

Плани практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)” / Укладачі: старший викладач Крашеніннікова Т. В. - Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2009. - 28 с.

Рецензенти: Жарко С. Ю., кандидат філологічних наук, доцент (Дніпропетровський національний гірничий університет)

Мирон Яким, кандидат філологічних наук, доцент (Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка).

Обговорено на засіданні кафедри українознавства,

протокол № 4 від 25 листопада 2009 р.

Обговорено та затверджено на засіданні навчально-наукового комплексу, протокол № 2 від 20 січня 2010 р.

Обговорено та затверджено на засіданні навчально-наукового комплексу, протокол № 1 від 31 січня 2011 р.
СТРУКТУРА КРЕДИТУ І КУРСУ

для студентів І курсу юридичного факультету


№ п/п

Тема


Всього

Годин

З викладачем

Сам. роб.

разом

лекції

с/з

п/з

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Офіційно-діловий стиль


6

4

2
2

2

2.

Усне мовлення як складова частина ділового спілкування


6

22

4

3.

Жанрове розмаїття ділових контактів


6

4

2
2

2

4.

Мовний етикет у діловому спілкуванні


4

22

2

5.

Писемне ділове мовлення


6

4

2
2

2

6.

Документи щодо особового складу


4

22

2

7.

Розпорядчі документи


4

22

2

8.

Довідково-інформаційні документи


10

6

2
4

4

9.

Організаційні документи


6

22

4

10.

Обліково-фінансові документи


6

22

4
Модульний контроль 1

1.

Юридична лінгвістика як наука


6

4

2
2

2

2.

Юридична лексика як складова мови права


6

22

4

3.

Юридичні словники, довідники та енциклопедичні видання


8

4

2
2

4

4.

Лінгвістична експертиза тексту


6

22

4

5.

Мова Конституційного права


8

4

2
2

4

6.

Мова Кримінального права


8

4

2
2

4

7.

Мова Цивільного права


8

4

2
2

4

Модульний контроль 2

ВСЬОГО:


108

54

18
36

54Примітка: студенти після закінчення вивчення дисципліни складають семестровий іспит.
Теми практичних занять

ТЕМА №1. ОФІЦІЙНО-ДІЛОВИЙ СТИЛЬ

Лекція – 2 години

Практичне заняття – 2 години

Ключові слова: офіційно-діловий стиль, підстиль, жанр
План заняття:

  1. Офіційно-діловий стиль та його особливості.

  2. Підстилі офіційно-ділового стилю та жанри реалізації.

  3. Поняття про документ. Функції документів.

  4. Класифікація документів.

  5. Реквізити та їх оформлення.


ТЕМА 2. УСНЕ МОВЛЕННЯ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА

ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ

Практичне заняття – 2 години

Ключові слова: усне мовлення, писемне мовлення, універсальні величини
План заняття:

  1. Усне мовлення у діяльності правника.

  2. Універсальні величини усного ділового мовлення.

  3. Форми і особливості ділового спілкування.


ТЕМА №3. ЖАНРОВЕ РОЗМАЇТТЯ ДІЛОВИХ КОНТАКТІВ

Лекція – 2 години

Практичне заняття – 2 години

Ключові слова: інтерв’ювання клієнта, консультування клієнта, інтерв’ю, ділова нарада, ділова бесіда, телефонне спілкування
План заняття:

 1. Інтерв’ювання та консультування клієнтів (використання мовних засобів для досягнення мети).

 2. Інтерв’ю як спосіб донесення інформації до населення (використання мовних засобів для досягнення мети).

 3. Ділова нарада.

 4. Ділова бесіда.

 5. Мовні особливості телефонного спілкування.

 6. Мовний етикет стільникового зв’язку.


ТЕМА 4. МОВНИЙ ЕТИКЕТ У ДІЛОВОМУ СПІЛКУВАННІ

Практичне заняття – 2 години

Ключові слова: мовленнєвий службовий етикет, візитна картка, усне ділове мовлення

План заняття:

 1. Мовленнєвий службовий етикет.

 2. Правила мовного етикету. Формули вітання, прощання, заперечення, відмови, згоди тощо.

 3. Класична ділова візитка.

 4. Види візитних карток.ТЕМА 5. ПИСЕМНЕ ДІЛОВЕ МОВЛЕННЯ

Лекція – 2 години

Практичне заняття – 2 години

Ключові слова: писемне мовлення, документ, переклад, редагування тексту, словосполучення, речення, текст

План занять:

1.Писемне мовлення у діяльності юриста.

2.Загальні вимоги до мови документів.

3.Морфологічні особливості мови документів.

4. Особливості побудови словосполучень, речень, тексту документа.

5.Особливості перекладу юридичних текстів.

6.Редагування тексту документа.
ТЕМА 6. ДОКУМЕНТИ ЩОДО ОСОБОВОГО СКЛАДУ

Практичне заняття – 2 години

Ключові слова: документи щодо особового складу, заява, автобіографія, характеристика, резюме

План заняття:

 1. Загальна характеристика документів щодо особового складу.

 2. Заява. Типи заяв. Оформлення реквізитів та мова документа.

 3. Автобіографія. Оформлення реквізитів та мова документа.

 4. Способи вираження логічної послідовності.

 5. Характеристика, її види, реквізити, зразки. Мовні особливості побудови тексту характеристики.

 6. Резюме. Особливості побудови тексту.


ТЕМА 7. РОЗПОРЯДЧІ ДОКУМЕНТИ

Практичне заняття – 2 години

Ключові слова: наказ, документ, реквізит, текст, розпорядження, вказівка, постанова

План заняття:

 1. Загальна характеристика розпорядчих документів.

 2. Наказ як діловий документ та сфери його застосування. Реквізити документа, мовні особливості побудови тексту наказу.

 3. Розпорядження. Реквізити, зразки, мовні особливості.

 4. Вказівка. Реквізити, зразки, мовні особливості.

 5. Постанова. Реквізити, зразки, мовні особливості.


ТЕМА 8. ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ

Лекція – 2 години

Практичне заняття – 4 години

Ключові слова: документ, реквізит, довідка, доповідна та пояснювальна записки, протокол, витяг з протоколу, службовий лист, реквізит, бланк, план, звіт

План заняття:

 1. Загальна характеристика довідково-інформаційної документації.

 2. Довідка. Реквізити, зразки, мовні особливості побудови тексту.

 3. Доповідна та пояснювальна записки. Реквізити, зразки, мовні особливості побудови тексту.

 4. Протокол. Види протоколів за обсягом фіксованих даних. Реквізити, структура викладу, зразки, мова документа.

 5. Витяг з протоколу.

 6. Службовий лист. Функціональні ознаки листа.

 7. Типи службових листів.

 8. Реквізити листа. Вимоги щодо оформлення службових листів на бланках, стандартних аркушах.

 9. Листи до іноземних ділових партнерів.

 10. План. Реквізити, зразки, особливості побудови тексту.

 11. Звіт. Реквізити, зразки, мовні особливості побудови тексту.


ТЕМА 9. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ

Практичне заняття – 2 години

Ключові слова: документ, організаційні документи, статут, положення, реквізит, текст, інструкція, правило
План заняття:

 1. Загальна характеристика організаційних документів.

 2. Статут. Реквізити, мовні особливості побудови тексту.

 3. Положення. Реквізити, мовні особливості побудови тексту, зразки.

 4. Інструкція та її види. Реквізити, мовні особливості побудови тексту.

 5. Правило. Реквізити, зразки, мовні особливості побудови тексту.


ТЕМА 10. ОБЛІКОВО-ФІНАНСОВІ ДОКУМЕНТИ

Практичне заняття – 2 години

Ключові слова: обліково-фінансові документи, документ, акт, реквізит, текст, доручення, розписка

План заняття:

 1. Загальна характеристика обліково-фінансових документів.

 2. Акт як обліково-фінансовий документ. Реквізити, мовні особливості побудови тексту документа.

 3. Доручення. Його призначення, реквізити, мовні особливості побудови тексту.

 4. Розписка. Її призначення, реквізити, мовні особливості побудови тексту документа.


МОДУЛЬ 2.

ТЕМА 1. ЮРИДИЧНА ЛІНГВІСТИКА ЯК НАУКА

Лекція – 2 години

Практичне заняття – 2 години

Ключові слова: лінгвістика, юридична лінгвістика
План заняття:

  1. Вступ до юридичної лінгвістики.

  2. Завдання юридичної лінгвістики.

  3. Зв’язок юридичної лінгвістики з іншими науками.

  4. Здобутки і перспективи розвитку юридичної лінгвістики.


ТЕМА 2. ЮРИДИЧНА ЛЕКСИКА ЯК СКЛАДОВА МОВИ ПРАВА

Практичне заняття – 2 години

Ключові слова: лексика, юридична лексика, професійна лексика, професіоналізми, термін, термінознавство, система, підсистема
План заняття:

 1. Професійна лексика юристів.

 2. Юридичні професіоналізми.

 3. Термінознавство як наука.

 4. Першопричини і джерела творення національної правничої термінології.

 5. Правничий термін як професійне і мовне явище.

 6. Системи і підсистеми правничої термінології.

 7. Особливості тлумачення юридичної лексики.

 8. Дослідження науковців щодо вивчення юридичної лексики.


ТЕМА 3. ЮРИДИЧНІ СЛОВНИКИ, ДОВІДНИКИ

ТА ЕНЦИКЛОПЕДИЧНІ ВИДАННЯ

Лекція – 2 години

Практичне заняття – 2 години

Ключові слова: словник, довідник, енциклопедія, словникова стаття

План заняття:

 1. З історії юридичного словникарства.

 2. Основні типи словників української мови.

 3. Аналіз юридичних словників, довідників та енциклопедичних видань України.


ТЕМА 4. ЛІНГВІСТИЧНА ЕКСПЕРТИЗА ТЕКСТУ

Практичне заняття – 2 години

Ключові слова: експертиза, лінгвістична експертиза
План заняття:

 1. Експертиза як інструмент права.

 2. Види лінгвістичних експертиз.

 3. Лінгвістична експертиза.

 4. Психолого-лінгвістична експертиза.

 5. Судово-лінгвістична експертиза.

 6. Судово-психологічно-лінгвістична експертиза.


ТЕМА 5. МОВА КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА

Лекція – 2 години

Практичне заняття – 2 години

Ключові слова: текст, мова права, лексика, синтаксис, Конституція України
План заняття:

 1. Особливості побудови тексту Конституції України.

 2. Словотвірні особливості лексики Конституційного права.

 3. Правописні норми лексики Конституційного права.

 4. Специфіка побудови словосполучень у Конституційному праві.

 5. Синтаксичні особливості в тексті Конституції України.


ТЕМА 6. МОВА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

Лекція – 2 години

Практичне заняття – 2 години

Ключові слова: термін, мова права, словосполучення, речення, текст, лексика
План заняття:

 1. Термінологічні особливості Кримінального права.

 2. Лінгвістичне тлумачення кримінально-правових норм.

 3. Правописні особливості лексики Кримінального права.

 4. Особливості побудови словосполучень у мові Кримінального права.

 5. Синтаксичні особливості текстів Кримінального права.


ТЕМА 7. МОВА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

Лекція – 2 години

Практичне заняття – 2 години

Ключові слова: документ, мова права, текст
План заняття:

 1. Цивільні правові документи: сфера застосування, вимоги до оформлення та мови документів.

 2. Особливості побудови текстів.

 3. Словотворчі особливості лексики Цивільного права.

 4. Правописні норми у лексиці Цивільного права.

 5. Синтаксичні особливості в документах Цивільного права.


ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

У межах кредитного модуля студент має скласти конспект тез щодо опрацювання додаткових питань із кожної теми для більш поглибленого вивчення дисципліни. Ця робота передбачає опрацювання навчальної, нормативної та лексикографічної літератури.


 1. Культура тексту документа.

 2. Прийменник та його особливості у текстах документів.

 3. Особливості правопису юридичних слів іншомовного походження.

 4. Особливості вживання великої літери в назвах юридичних і фізичних осіб.

 5. Абревіатура в текстах документів.

 6. Проаналізуйте Ваш стиль мовлення (запишіть позитивні та негативні риси).

 7. Записати 20 фразеологічних сполук, що використовуються у діловому мовленні.

 8. Правничий термін як професійне і мовне явище.

 9. Написання цифр та символів у ділових паперах.

 10. Вимоги до мови ділових паперів.

 11. Скласти характеристику на свого товариша, підкреслюючи в тексті сталі вирази.

 12. Книжні слова в документах.

 13. Поясніть поняття “професіоналізми”.
  1   2   3

Схожі:

Преамбула
НЕХАЙ ЗДІЙСНИТЬСЯ ЗАДЛЯ ВІКОВІЧНОЇ СЛАВИ І ПАМ'ЯТІ ВІЙСЬКА ЗАПОРОЗЬКОГО І ВСЬОГО РУСЬКОГО НАРОДУ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
Визначте авторів наведених слів (Кожна правильна відповідь – один бал. Всього 8 балів)
Діагностичний словниковий диктант
Вчитель перевіряє диктант і визначає орфограми, на які більше всього зроблено помилок
Видатки всього в тому числі: видатки розвитку
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України
Всього
Навчання відбувається у формі лекцій, практичних, семінарських занять, індивідуальних і групових консультацій, виконання студентами...
Аксіоми мають найвищий ступінь загальності і подають основи всього
Людського тіла не накреслити за допомогою лінійки та циркуля, його треба намалювати від точки до точки
ПРОБНИЙ ВСТУПНИЙ ТЕСТ
Протягом двох годин Вам належить виконати запропоновані тестові завдання, які складаються з двох модулів (математика, українська...
Хмарні освітні технології – інструмент створення інформаційного середовища...
Білл Гейтс бачить в цьому майбутнє, а ви, швидше за все, цим користуєтеся. Приготуйтеся до миттєвого доступу до всього звідусіль
Тема: Функції держави
Держава – особлива політико-територіальна організація, що має суверенітет, спеціальний апарат управління і примусу і здатна надавати...
Здорова спина це запорука здоров'я всього організму!
Тіло людини як карта на ньому розташовані біологічно активні точки, грамотний вплив на які здатний позбавити людину від больових...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка