Загальнолюдське значення змісту новели В. Стефаника


Скачати 91.12 Kb.
НазваЗагальнолюдське значення змісту новели В. Стефаника
Дата30.10.2013
Розмір91.12 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Культура > Документи
КОНТРОЛЬНА РОБОТА

ТВОРЧІСТЬ О.КОБИЛЯНСЬКОЇ Й В.СТЕФАНИКА

Варіант 1

1. В. Стефаник — неперевершений майстер…

А Соціально-психологічної новели. Б Соціально-побутової повісті.

В Філософського роману. Г Драматичного твору.
2. Уміння спостерігати і глибоко переживати бачене й почуте надало творам В. Стефаника того болю, що гримів, як музика…

А П. Майбороди, Б М. Лисенка.

В Л. Бетховена. Г К. Стеценка.
3. В. Стефаник народився…

А На Львівщині. Б Івано-Франківщині.

В Вінниччині. Г Тернопільщині.
4. Працювати для рідного народу, писати твори О. Кобилянську переконала…

А С. Окунева. Б Леся Українка.

В Н. Кобринська. Г Її мати.
5. До ранніх творів О. Кобилянської належить…

А «Людина». Б «Через кладку».

В «Гортенза». Г «Царівна».
6. Трагічні роки першої світової війни, засудження кривавої бійні О. Кобилянська відобразила у творі…

А «Земля». Б «Юда»

В «Ніоба». Г «Через кладку».

7.Прочитайте уривок («Земля» Ольги Кобилянської)

...Той великий ліс... Пишний, майже безмежний великан... задумався над тихими полями... Тонкі ніжні берези перепліталися з поважними дубами і ясними літніми ночами блищать, мову срібло одягнені. їх листя дрижать неспокійно, а граціозні, легко повигинані пні приманюють до себе ніжністю та білістю, мов русалки

В уривку використано всі названі художні засоби, КРІМА порівняння Б оксиморону В епітета Г символу Д персоніфікації
8.Чому новела В.Стефаника має назву «Камінний хрест» ?

9. Чому Марійка ганьбила вагітну Анну на похороні сина? ( «Земля» О.Кобилянська)

10. Порівняйте кохання Михайла й Анни, Сави та Рахіри.

11. Чи здатна героїня повісті О.Кобилянської «Людина» на справжнє кохання? Відповідь обґрунтуйте.

12.Тематика прози В.Стефаника.

13. Виконайте одне з завдань.

1) Напишіть твір-мініатюру на тему «Загальнолюдське значення змісту новели В.Стефаника

«Камінний хрест».

2) Схарактеризуйте тезу відомої дослідниці українського модернізму С.Павличко: «…перші

класичні повісті Кобилянської «Людина» і «Царівна» започаткували новий етап української

прози.

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

ТВОРЧІСТЬ О.КОБИЛЯНСЬКОЇ Й В.СТЕФАНИКА

Варіант 2

1. В. Стефаник, окрім того, що був обдарованим письменником, вважався незрівнянним…

А Педагогом. Б Психологом.

В Музикантом. Г Істориком.

2. Творчість В. Стефаника зближується…

А З експресіонізмом. Б Романтизмом.

В Сюрреалізмом. Г Символізмом.

3. У рідному селі В. Стефаник відкрив…

А Школу. Б Музей мистецтв.

В Літературознавчий гурток. Г Читальню.
4. О. Кобилянська писала, що в її творчій праці важливу роль відігравали…

А Власні уявлення про світ.

Б Особисті переживання і враження.

В Внутрішні емоції з будь-якої причини.

Г Життєві приклади.

5. Поєднання в прозі О. Кобилянської реалістичного і романтичного прийомів відзначив…

А В. Стефаник. Б М. Черемшина.

В І. Франко. Г О. Маковей.

6. У Харкові в 1926–1929 рр. О. Кобилянська видала…

А Власні переклади з німецької мови.

Б Пейзажні оповідання про Буковину.

В Дев’ятитомне зібрання творів.

Г Фотоальбом про діяльність художників Закарпаття.
7. Образ хреста символізує (В. Стефаник «Камінний хрест»)………..
8.Чому героїня повісті О.Кобилянської «Людина» відмовляється вийти заміж за К.?

9.Які події лягли в основу новели В.Стефаника «Новина»?

10. Що таке модернізм?

11. Чому Стефаника називають майстром психологічної новели? Обґрунтуйте свої міркування.

12. Як ставиться до смерті Михайла Івоника? Сава? Марійка? Анна?

13. Виконайте одне із завдань.

1) Поясніть значення деталей у новелах В.Стефаника .

2) Чому О.Кобилянська розпочала свою творчість з теми емансипації жінки? Як ви розумієте сутність цієї проблеми.

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

ТВОРЧІСТЬ О.КОБИЛЯНСЬКОЇ Й В.СТЕФАНИКА

Варіант 3

1. «Вона створила цілу енциклопедію жіночої душі»,— як зазначив про О. Кобилянську…

А Д. Павличко. Б І. Франко.

В М. Коцюбинський. Г М. Лисенко.
2. Ольга Юліанівна — дочка…

А Чергового залізничної станції. Б Військовослужбовця.

В Урядовця-працівника. Г Шевця.
3. О. Ляуфлер (О. Кобилянська «Людина») мріє про таке життя, де б вона…

А Творила власну долю. Б Працювала тільки для себе.

В Постійно знайомилася з видатними особами.

Г Мала можливість виявити власний талант.
4. Писати почав Василь Стефаник у Кракові, з 1897 р. його твори друкуються у чернівецькій газеті…

А «Воля». Б «Народне життя».

В «Правда». Г «Зоря».
5. В. Стефаник свій твір «Камінний хрест», відзначаючи його жанрові спрямування, назвав…

А Повістю. Б Оповіданням.

В Новелою. Г Студією.
6. Ім’я О. Кобилянської присвоєно…

А Чернівецькому театру. Б Полтавському університету.

В Житомирській школі. Г Харківській обласній дитячій бібліотеці.
7. На камінному хресті було написано (В. Стефаник «Камінний хрест») ……………
8.Як кликали на селі головного героя новели «Кам'яний хрест» Івана Дідуха?
9.Кому присвятила свою повість «Людина» О.Кобилянська?
10. Якої помилки припустився Михайло в стосунках з Анною, що призвело до трагедії? Чи можна його назвати нерішучим, слабохарактерним? Чи добрим і м'яким ?
11.Яку роль у духовному світі головної героїні повісті О.Кобилянської «Людина» відіграє музика?

12. Чому Сава боявся Анни?

13.Виконайте одне з завдань.

  1. Напишіть твір-мініатюру на тему «Нові жінки» у творах О.Кобилянської».

2)Доведіть, що в новелі В.Стефаника «Камінний хрест» відображено соціальний конфлікт.
КОНТРОЛЬНА РОБОТА

ТВОРЧІСТЬ О.КОБИЛЯНСЬКОЇ Й В.СТЕФАНИКА

Варіант 4

1. О. Кобилянська народилася в містечку…

2. Країною, де народилася О. Кобилянська, на теперішній час є…

А Угорщина. Б Німеччина.

В Болгарія. Г Румунія.

3. О. Кобилянська багато читала переважно твори письменників…

А Українських. Б Англійських.

В Швейцарських. Г Польських.
4. З 1892 р. В. Стефаник навчався…

А На медичному факультеті Краківського університету.

Б Філологічному факультеті Київського університету.

В Юридичному факультеті Чернігівського університету.

Г Хіміко-біологічному факультеті Полтавського педагогічного інституту.

5. До «покутської трійці» належали…

А В. Стефаник, О. Кобилянська, І. Франко.

Б Л. Мартович, М. Черемшина, В. Стефаник.

В В. Стефаник, М. Павлик, О. Маковей.

Г М. Шашкевич, В. Стефаник, Н. Кобринська.
6. Твір «Камінний хрест» В. Стефаника написаний під впливом…
7. Лісовий радник, батько Олени Ляуфлер, студент-медик, брат О. Ляуфлер, містечкова молодь — хто із наведеного переліку є зайвим у буржуазно-міщанському середовищі? (О. Кобилянська «Людина»)

А Містечкова молодь.

Б Лісовий радник.

В Студент-медик.

Г Батько Олени.

8. За жанром «Людина» О. Кобилянської…

9. О. Маковей влучно назвав твір О. Кобилянської «Людина»…

А «Жіночою трагедією».

Б «Криком розпуки».

В «Міщанським болотом».

Г «Нещасливим коханням».

10. Чому «Земля» - соціально-психологічна повість?

  1. З яким обрядом можна порівняти прощання Івана Дідуха, головного героя новели В.Стефаника

«Камінний хрест», з рідним селом? Обґрунтуйте свої міркування.

12.У чому полягає конфлікт головної героїні повісті О.Кобилянської «Людина»зі своєю родиною?
13.Як поставилося село до вбивства Михайла? Чи знали люди, хто вбивця?

14. Виконайте одне із завдань.

  1. Доведіть, що на творчість О.Кобилянської мала вплив філософія Ф.Ніцше.

  2. Назвіть риси реалізму та експресіонізму в новелі В.Стефаника «Камінний хрест».КОНТРОЛЬНА РОБОТА

ТВОРЧІСТЬ О.КОБИЛЯНСЬКОЇ Й В.СТЕФАНИКА

Варіант 5

1. Залишаючи село, І. Дідух просить сусідів, щоб вони (В. Стефаник «Камінний хрест»)…

А Чистили хрест та доглядали порядок біля нього.

Б У святу неділю покропили хрест.

В Писали йому листи про своє життя.

Г Обробляли ту землю, на якій він тяжко працював.

2. В. Стефаник — письменник…

А ХХ ст. Б ХІХ ст.

В Кінця ХVIII — початку ХІХ ст. Г Кінця ХІХ — початку ХХ ст.

3. Ім’я О. Кобилянської присвоєно…

А Чернівецькому театру.

Б Полтавському університету.

В Житомирській школі.

Г Харківській обласній дитячій бібліотеці.

4. Попередній твір О. Кобилянської, який вона переробила і назвала «Людина», мав назву…

А «Любов до рідної землі». Б «Царівна».

В «Сниться». Г «Вона вийшла заміж».

5. Початкову освіту письменниця здобувала мовою, якою і почала писати вірші, оповідання…

А Грецькою. Б Англійською.

В Російською. Г Німецькою.

6. Установіть відповідність («Земля» Ольги Кобилянської)

Героїня

1.Рахіра

2.Анна

3.Марійка

4.Парасинка
Коханий (чоловік) героїні

А Сава

Б Тодорика

В Івоніка

Г Михайло

Д Петро7. Кого хотів вбити Івоника?

8. Повість "Земля" О.Кобилянська присвятила ………….

9.Чи принесла земля щастя Саві та Рахірі?

10.Сформулюйте тему новели "Новина".

11.Схарактеризуйте образ Івана Дідуха.

12.Який існує зв'язок між повістю "Земля" й біблійними легендами?

13. Виконайте одне із завдань.

1) Напишіть твір-мініатюру на тему «Камінний хрест як художній символ українського селянина - бідняка».

2) Визначте особливості композиції повісті О.Кобилянської «Людина».

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

ТВОРЧІСТЬ О.КОБИЛЯНСЬКОЇ Й В.СТЕФАНИКА

Варіант 6

1. Попередній твір О. Кобилянської, який вона переробила і назвала «Людина», мав назву…

А «Любов до рідної землі». Б «Царівна».

В «Сниться». Г «Вона вийшла заміж».
2. Початкову освіту письменниця здобувала мовою, якою і почала писати вірші, оповідання…

А Грецькою. Б Англійською.

В Російською. Г Німецькою.
3. Представники буржуазно-міщанської моралі вважають, що жінка має бути для чоловіка

(О. Кобилянська «Людина»)…

А Радником. Б Прикрасою.

В Майстерною кухаркою. Г Виключно коханкою.
4. Чому О. Ляуфлер вимушена була все ж таки вийте заміж за нелюба? (О. Кобилянська «Людина»)

А Інакше не здійснилася б її мрія в житті. Б Прагнула жити у достатку.

В Прагнула стати відомою актрисою. Г Заради врятування зубожілої своєї родини.
5. Нові погляди на суспільне життя, на місце жінки в ньому висловив Лієвич, який навчався…

А У Німеччині. Б Болгарії.

В Швейцарії. Г Норвегії.
6. Головна проблема повісті «Земля» Ольги Кобилянської

А гармонія людини і природи

Б взаємини між членами родини

В влада землі над селянином

Г сила кохання

Д безправне становище рекрутів у цісарській армії
7. Про кого говорить Гриць Летючий "мерці"?
8. Куди було евакуйовано Ольгу Кобилянську під час Другої Світової війни?
9.Що робила Олена безпосередньо перед одруженням? ("Людина")
10. Визначте жанрові особливості новел В. Стефаника.
11. Яка новела В.Стефаника показує батьківський громадський подвиг самопожертви?


  1. Як ставився до землі Михайло, а як Сава?

13.Виконайте одне з завдань.

  1. Напишіть твір-мініатюру на тему «Нові жінки» у творах О.Кобилянської».

2)Доведіть, що в новелі В.Стефаника «Камінний хрест» відображено соціальний конфлікт.


Схожі:

Урок позакласного читання 7 клас За творчістю Б. Лепкого. Новела «Цвіт щастя»
Мета уроку: проаналізувати зміст новели «Цвіт щастя», розкрити образ маленького хлопчика, головного героя новели, показати внутрішній...
“Розвиток пізнавальних здібностей дошкільнят у праці в природі” за...
Науково-методичний центр “Українська етнопедагогіка і народознавство” АПН України і Прикарпатського національного університету ім. Василя...
ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ НОВОГО ЗМІСТУ ОСВІТУ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ
На першому ступені навчання іноземної мови (в I IV класах) велике значення має
Тема. Любов Пономаренко «Гер переможений». Наскрізний гуманістичний...
Різних часових площин; засвоїти термін «Новела»; розвивати аналітичне мислення; збагачувати словник учнів; формувати їх світогляд,...
«Крихітка Цахес» шедевр романтичної казки-новели. Протистояння митця...
«Крихітка Цахес» шедевр романтичної казки-новели. Протистояння митця та філістера – основний конфлікт твору
Слово. Значення слова
Прочитай. В одну колонку запиши словосполучення, в яких слова мають пряме значення, а в другу – переносне значення
ХІД УРОКУ
Мить просвітлення душі (урок компаративного аналізу новел «Останній листок» О. Генрі та «Кленові листки» В. Стефаника)
Тема : Е. Т. А Гофман багатогранний митець романтик. "Крихітка Цахес...

Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України
ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” МОН України
Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України
ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” МОН України
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка