Методичний лист про вивчення фізичної культури у 2009/2010 навчальному році


Скачати 360.55 Kb.
НазваМетодичний лист про вивчення фізичної культури у 2009/2010 навчальному році
Сторінка1/3
Дата05.05.2013
Розмір360.55 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Спорт > Документи
  1   2   3
Методичний лист про вивчення

фізичної культури у 2009/2010 навчальному році
Навчальні плани та програми

Фізична культура – предмет, що створює умови для формування в учнів ціннісних орієнтацій щодо культури здоров’я і здорового способу життя, виховання потреби та звички займатися фізичною культурою та спортом, прагнення досягти оптимального рівня особистого здоров’я, фізичного розвитку, рухових якостей, морально-вольових рис характеру та психологічної підготовки до ведення активного життя та професійної діяльності.

Типовими навчальними планами для загальноосвітніх навчальних закладів (наказ Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009 № 66) на вивчення предмета передбачено:

- у 5-7 класах – 2,5 год. на тиждень (у загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання з вивченням російської чи іншої мови національних меншин та в загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання з вивченням двох іноземних мов – 2 год.);

- у 8-9 класах – 3 год. на тиждень;

- у 10 – 11 класах – 2 год. на тиждень (наказ Міністерства освіти і науки України від 25.04.2001 № 342);

- у 10 – 11 класах спортивного профілю – 5 год. на тиждень ( наказ МОН України від 20.05.03. № 306).

У 5-7 класах можливі наступні варіанти розподілу годин:

  • перший: 1-й тиждень – 2 год;

2-й тиждень – 3 год (І і ІІ семестри);

  • другий: І-й семестр – по 2 год на тиждень;

ІІ-й семестр – по 3 год на тиждень (або навпаки);

  • третій: під час вивчення навчального матеріалу з легкої атлетики та спортивних ігор, на стадіонах і спортивних майданчиках шкіл (перша та четверта чверті) – 3 год;

під час вивчення навчального матеріалу з гімнастики, спортивних ігор та ін., у спортивних залах шкіл (друга та третя чверті) – 2 год;

З 2009/2010 навчального року у 5-9 класах упроваджується нова навчальна програма з фізичної культури (авт. І.Ю. Круцевич та інші, видавництво «Літера», 2009р.). Програма характеризується спрямованістю на реалізацію принципу варіативності, який передбачає планування навчального матеріалу відповідно до віково-статевих особливостей учнів, їх інтересів, матеріально-технічної оснащеності навчального процесу (спортивний зал, спортивні пришкільні площадки, стадіон, басейн тощо), кадрового забезпечення.

Навчальна програма складається з двох інваріантних (обов’язкових) модулів: теоретико-методичні знання та загальна фізична підготовка і варіативних модулів: легка атлетика, гімнастика, плавання, футбол, баскетбол, гандболу, туризм, аеробіка, бадмінтон тощо. Практично кожен вид спорту може бути представлений у вигляді варіативного модуля. Фахівці фізичної культури можуть розробляти свої варіативні модулі до цієї програми. Програми варіативних модулів мають пройти експертизу, отримати гриф Міністерства освіти і науки України, бути оприлюдненими для загального користування. Таким чином кількість варіативних модулів з часом має зростати.

Змістове наповнення фізичної культури навчальний заклад формує самостійно з варіативних модулів. При цьому, обов’язковим є включення засобів теоретичної і загально-фізичної підготовки, які передбачені програмою для даного класу до кожного варіативного модуля. У 5-6 класах учні мають опанувати 5-6 варіативних модулів, у 7-8 класах – 4-5 модулів у 9 класі – 3-4 модулі. На опанування всіх модулів відводиться приблизно однакова кількість годин. Так у 5-му класі, при обраних шести модулях і 105 годинах фізичної культури на рік, на один модуль відводиться близько 18 навчальних годин. Однак не виключається можливість збільшення або зменшення кількості годин на вивчення окремих модулів.

Кожен варіативний модуль з певного виду спорту розрахований на п’ять років. Програми варіативних модулів містять зміст навчального матеріалу, державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів та навчальні нормативи.

На початку навчального року протоколом шкільного методичного об’єднання затверджується календарний план вивчення фізичної культури у кожному класі. У календарному плані зазначаються варіативні модулі, які будуть опановувати учні, рік їх вивчення та кількість відведених на вивчення годин. Відлік року вивчення варіативного модуля розпочинається з 5-го класу.

Основним критерієм відбору варіативних модулів є бажання учнів. Воно визначається шляхом обов’язкового письмового опитування на початку навчального року. Результати опитування додаються до протоколу шкільного методичного об’єднання. При виборі модулів слід також врахувати наявність матеріально-технічної бази, регіональні спортивні традиції та кадрове забезпечення.

Варіативні модулі на протязі навчання у різних класах можуть змінюватися. Наприклад:

у 5 класі учні вивчають футбол (1 рік вивчення), волейбол (1 рік вивчення), легку атлетику (1 рік вивчення), плавання (1 рік вивчення) та лижну підготовку (1 рік вивчення);

у 6 класі учні вивчають футбол (2 рік вивчення), волейбол (2 рік вивчення), плавання (2 рік вивчення), легку атлетику (2 рік вивчення) та бадмінтон (1 рік вивчення);

у 7 класі учні вивчають футбол (3 рік вивчення), легку атлетику (3 рік вивчення), плавання (3 рік вивчення) та бадмінтон (2 рік вивчення);

у 8 класі учні вивчають футбол (4 рік вивчення), настільний теніс (1 рік вивчення), гімнастику (1 рік вивчення) та баскетбол (1 рік вивчення);

у 9 класі учні вивчають футбол (5 рік вивчення). гімнастику (2 рік вивчення) та баскетбол (2 рік вивчення).

При потребі, у 6-9 класах, у межах одного варіативного модуля, можна освоїти навчальний матеріал передбачений на два роки вивчення.

У 2009/2010 навчальному році учні 10-11 класів навчатимуться за програмою „Основи здоров’я і фізична культура” для загальноосвітніх навчальних закладів.1-11 класи (за редакцією М.Д.Зубалія, „Початкова школа”, 2001р.).

Класи спортивного профілю навчаються за “Навчальною програмою з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів. Спортивний профіль. 10-11 класи.”, рекомендованої МОН України (лист МОН України від 14.01.04 № 1/11-95), яка надрукована в журналі “Фізичне виховання в школі”, № 2, 2004 р.

Кількість учнів, які за станом здоров’я належать до спеціальної медичної групи, у минулому навчальному році склала 5 відсотка від загальної кількості дітей.

Учні, які за результатами медичного огляду тимчасово віднесені до спеціальної медичної групи, відвідують обов’язкові уроки, але виконують корегувальні вправи і вправи для загального фізичного розвитку, які їм не протипоказані. Таким учням можна виставляти поточну оцінку за знання і техніку виконання корегувальних вправ (за сприятливих для учня умов), а наприкінці навчального року ставиться "Зараховано".

Окрім того, для учнів спеціальних медичних груп організовуються два додаткових заняття за програмами «Фізична культура» для спеціальних медичних груп загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи (авт. Майєр В.І., Дерев’янко В.В.) та «Фізична культура» для спеціальних медичних груп загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 класи (авт. Майєр В.І., Дерев’янко В.В.).
Організація навчально-виховного процесу з фізичної культури

Вивчення предмета у 10-11 класах здійснюється окремо для юнаків і дівчат. Поділ класу на групи здійснюється згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. № 128 (додаток 2). При наявності можливостей уроки фізичної культури в 5-9 класах також варто проводити для дівчат і хлопців окремо.

Для популяризації фізкультурної освіти та з метою виявлення рівня фізичної підготовки випускників, перевірки знань випускників щодо фізкультурно-спортивної діяльності та вміння використовувати їх для збереження та поліпшення свого здоров’я Міністерство освіти і науки України з 2008/2009 навчального року запровадило Державну підсумкову атестацію з фізичної культури в 11-му класі за вибором учнів.

До проходження державної підсумкової атестації з фізичної культури допускаються учні основної медичної групи. Білети для атестації містять одне теоретичне питання та три залікові вправи. З трьох залікових вправ учні обирають дві для здачі нормативів. Техніку виконання третьої вправи вони демонстрували та описували усно.

Крім уроків (занять), у загальноосвітніх навчальних закладах використовуються різноманітні позаурочні форми навчання та методи залучення школярів до занять фізичною культурою: фізкультурно-оздоровчі заняття в режимі дня, домашні завдання, заняття у спортивних гуртках і секціях, групах загальної фізичної підготовки, групах лікувальної фізичної культури, спеціальних медичних групах, спортивних класах, школах, позашкільних спортивних закладах, клубах за інтересами, свята фізичної культури тощо.

Важливим напрямом формування фізичного здоров’я школярів є можливість відвідування ними у навчальних закладах гуртків і секцій фізкультурно-оздоровчого спрямування. У 2008 році спортивними гуртками загальноосвітніх навчальних закладів охоплено лише 20,8% дітей.

Міністерством освіти і науки України з метою більш активного залучення школярів до гуртків і секцій, заохочення педагогічних працівників надіслано лист від 17.03.08 № 1/9-152 „Про впровадження до штатних розписів денних загальноосвітніх навчальних закладів посади керівника секції спортивного спрямування”.

За результатами аналізу стану фізкультурно-оздоровчої роботи серед учнів основними причинами неефективної її організації є:

- незадовільний стан матеріально-технічної бази. Більше 40 відсотків діючих спортивних залів не відповідають сучасним вимогам. Отже, лише близько половини школярів мають можливість повноцінно займатися фізичною культурою. Місцеві органи управління освітою, керівники навчальних закладів повинні спрямувати зусилля на пошук можливостей поліпшення спортивної бази закладів.

Водночас, практика свідчить, що не використовуються належно навіть ті можливості, що є. Наявна спортивна база, при її ефективному використанні, може забезпечити функціонування значно більшої кількості спортивних гуртків. Фізкультурно-масові позаурочні заходи користуються найбільшим попитом в учнів. Таку зацікавленість слід використовувати в повному обсязі, залучаючи до організації позаурочних занять будинки творчості, батьків, громадські організації;

- зменшення тижневої кількості годин фізичної культури. В деяких навчальних закладах, особливо школах нового типу, та школах з поглибленим вивченням предметів, навчальними планами передбачається на уроки фізичної культури одна або півтори години. Такі робочі навчальні плани не тільки не відповідають вимогам, а ще й спрямовані на ослаблення здоров’я школярів;

- проведення уроків фізичної культури вчителями інших предметів. Це при тому, що вищі навчальні заклади готують достатню кількість фахівців і молоді спеціалісти, особливо у сільській місцевості, не можуть влаштуватися на роботу в школу. Такий підхід не дозволяє забезпечити очікувану ефективність проведення уроків та позакласної роботи з фізичної культури, що, у свою чергу, знову ж таки, негативно вплине на здоров’я та фізкультурно-оздоровчі навики дітей.

Важливою ланкою системного й послідовного формування мотивації щодо здорового способу життя є робота з батьками. Трагічні випадки, що сталися на уроках фізичної культури минулого року дають підстави стверджувати, що батьки досить мало знають про стан здоров’я своїх дітей. І навіть тоді, коли знають - не інформують про це школу. Слід системно проводити роз’яснювальну роботу серед батьків щодо необхідності контролю за реальним станом здоров’я дітей та інформування про цей стан адміністрацію навчального закладу.

Окрім того, у кожному навчальному закладі слід спрямувати роботу психологів та класних керівників на надання допомоги дітям щодо усвідомлення ними реального стану свого здоров’я та заходів, спрямованих на його збереження. Адже саме у дитячому віці бажання бути "такими, як усі" штовхає дітей на приховування свого реального самопочуття, довідок про необхідність обмеження фізичного навантаження. Саме це може призвести до трагічних наслідків. Усвідомити себе хворим, а відхилення у стані здоров’я є у багатьох дітей, дуже важко. Ще важче повідомити про це іншим. Перебороти таку ситуацію та допомогти дитині зберегти своє здоров’я, а іноді й життя, покликані шкільні психологи та класні керівники.
Навчально-методичне та кадрове забезпечення

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від
05.08.2008р. №729 „Про проведення Всеукраїнського конкурсу рукописів
підручників для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів" проходив
Всеукраїнський конкурс підручників для 9 класу з фізичної культури. За результатами конкурсу визнано переможцями та надано гриф „Рекомендовано Міністерством освіти і науки України" двом підручникам:

„Фізична культура" 9 кл. (авт. Єрмолова В.М., Іванова Л.І.) вид-во „Видавничий Дім „Слово";

„Фізична культура" 9 кл. (авт. Арефьєв В.Г., Короп М.Ю., Михайлова Н.Д.) вид-во „Просвіта".

Обидва підручники відповідають Державному стандарту базової і повної загальної середньої освіти. Змістове наповнення підручників спрямовано на формування мотивації до навчання, що сприяє збереженню та зміцненню здоров'я, підвищенню рівня фізичної підготовленості, формування ціннісних орієнтацій відносно здорового способу життя.

Вирішальна роль у формуванні здорового способу життя у межах закладів освіти належить вчителям фізичної культури, які працюють з усіма дітьми і здатні системно й послідовно формувати мотивацію щодо здорового способу життя.

Навчально-виховний процес у загальноосвітніх навчальних закладах області у 2008/2009 навчального року здійснювали 886 вчителі фізичної культури, з яких 87,9% мають вищу, 3,7% - середню спеціальну освіту. Водночас 8,4 % складають вчителі, які не мають фізкультурної освіти.
Кадрове забезпечення фізичної культури


Учителів фізичної культури

886

Мають вищу освіту

87,9%

Мають середню спеціальну освіту

3,7%

Без фізкультурної освіти

8,4%
  1   2   3

Схожі:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В 2014/2015 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ У
...
Методичні рекомендації щодо викладання фізичної культури в 2015/2016...
...
Проект Інструктивно – методичний лист про вивчення інформатики у 2008-2009 навчальному році
Розвиток інформаційного суспільства зумовлює потребу у нових підходах до навчання інформатики учнів загальноосвітніх закладів
Про вивчення курсів духовно-морального спрямування у 2009 – 2010 навчальному році
У 2009 – 2010 н р у 5 – 6 класі продовжується вивчення предмета „Етика”. Наголошуємо, що цей курс є обов’язковим і не може бути заміненим...
Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх...
Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010–2011 навчальному році
Про вивчення правознавства у 2009 – 2010 навчальному році
Завдяки новим підходам до змісту освіти та комунікації між вчителем і учнями в навчальному процесі, за умов спеціально спрямованої...
Про вивчення математики у 2009-2010 навчальному році
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5-12 класи”, видавництво “Перун”, Київ, 2005 р та у науково-методичному...
Методичні рекомендації щодо викладання економіки у 2009/2010 навчальному році
Варіанти навчальних програм залежать від концепції еконо­мічної освіти у конкретному ЗНЗ та кількості годин, виділених на вивчення...
Н. Й. Бунечко Про підсумки розвитку загальної середньої, дошкільної...
Щорічно в цій порі ми традиційно збираємося з вами для підбиття підсумків та визначення пріоритетних завдань
Про вивчення історії у 2010/2011 навчальному році
У 2010/11 навчальному році учні 5 – 9 класів навчатимуться за програмою 12-річної школи “Історія України. Всесвітня історія. 5 –...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка