НАКАЗ


Скачати 105.99 Kb.
НазваНАКАЗ
Дата10.09.2013
Розмір105.99 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Культура > Документи


Чернівецька обласна державна адміністрація

Департамент освіти і науки, молоді та спорту
НАКАЗ

02.09.2013 м. Чернівці №773
Про створення Регіонального центру

розвитку духовної культури особистості

«Школа життя» на базі Комунальної

обласної загальноосвітньої школи-інтернат

«Багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей»
На виконання пункту 2 статті 8 Закону України «Про загальну середню освіту», пункту 2. 5 «Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20. 02. 2002 № 114, листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.04.2013 «Про вивчення курсів духовно-морального виховання у 2013/2014 навчальному році» та для забезпечення виконання програми дослідно-експериментальної роботи з проблеми «Формування духовної культури особистості через засоби співробітництва родини, школи та громадських організацій» на 2013 − 2016 роки
НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1. 1. Заявку педагогічного, батьківського та учнівського колективів Комунальної обласної загальноосвітньої школи-інтернат «Багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей» (Семанюк М. К.) на створення Регіонального центру розвитку духовної культури особистості «Школа життя», що додається.

1. 2. Положення про Регіональний центр розвитку духовної культури особистості «Школа життя», що додається.

1.3.Організаційно-кадрове забезпечення роботи Регіонального центру розвитку духовної культури особистості «Школа життя», що додається.

2. Призначити:

2. 1. Науковим керівником Регіонального центру розвитку духовної культури особистості «Школа життя» Бауера М. Й., директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Чернівецької облдержадміністрації, кандидата філософських наук, доцента.

2. 2. Науковим консультантом регіонального центру розвитку духовної культури особистості «Школа життя» Федунович-Швед О. Т., викладача кафедри методики викладання філологічних дисциплін Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, кандидата філологічних наук.

3. Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області (Г.І.Білянін):

3. 1. Надавати організаційну та науково-методичну допомогу педагогічному колективу Комунальної обласної загальноосвітньої школи-інтернату «Багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей» з питань науково-методичного супроводу Регіонального центру.

3. 2. Заслухати на засіданні Вченої ради звіт про виконання Програми роботи Регіонального центру у березні 2014 року.

4. Розмістити наказ на інформаційних сайтах Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Чернівецької облдержадміністрації та Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Чернівецької облдержадміністрації Тарангул Л. М.

Директор Департаменту освіти і науки,

молоді та спорту Чернівецької облдержадміністрації МЙБауер
ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Департаменту

oсвіти і науки, молоді та спорту

від 02.09.2013 № 773

ЗАЯВКА

педагогічного, батьківського та учнівського колективів Комунальної обласної загальноосвітньої школи-інтернат «Багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей»

на створення Регіонального центру розвитку духовної культури особистості «Школа життя»
Актуальність:

молоде покоління є головною надією на майбутній сталий розвиток кожного народу, кожної нації. Розвинені країни світу витрачають чималі кошти на фізичне, духовне та психологічне здоров’я, виховання та надання належних освітніх послуг своїм маленьким громадянам.

Проблема формування духовності є актуальною, і належить до проблеми соціального характеру, оскільки пов’язана з таким поняттям, як формування особистості. Нині часто можна почути заклики про підняття національної свідомості та виховання справжнього громадянина. А поштовхом і основою для цього є, насамперед, виховання духовної особистості. Спільноті необхідно турбуватися про духовний світ людини, починаючи з раннього дитинства, у шкільні та студентські роки, про підготовку педагогів до цього складного процесу та заохочуючи батьків навчатися бути батьками.

Оволодіння духовними цінностями підносить свідомість особистості на вищий щабель, наповнює життя й діяльність високими громадськими цілями. Духовність зміцнює єдність усього суспільства, забезпечує подолання труднощів на шляху його розвитку. З практики відомо, що тільки особистість у змозі виховати особистість, тому виникає потреба у розвиткові духовної культури педагогів і батьків.

Обєкт: формування духовної культури учнів, батьків та педагогів.

Предмет: психолого-педагогічні засади духовного розвитку учнів, батьків та педагогів.

Мета: створити умови, які забезпечують формування духовної культури учнів, батьків та педагогів через створення кабінету «Духовна світлиця».

Гіпотеза: формування духовності учнів, батьків та педагогів буде успішним, за створення таких педагогічних умов:

− врахування індивідуальних і вікових особливостей;

− організації колективної діяльності;

− створення кабінету морально-етичних цінностей «Духовна світлиця»;

− реалізація програм для учнів через роботу клубу «Закони життя»;

− для батьків та педагогів через організацію курсів;

Наукова новизна полягає у виявленні, оснащенні й реалізації потенціалу дитини через підготовку батьків та педагогів.

Практична значущість визначається тим, що виповнюється потреба формування духовної культури особистості учнів через систематичну підготовку Регіональним центром батьків та педагогів.
Заступник директора Департаменту освіти і науки,

молоді та спорту Чернівецької облдержадміністрації ЛМТарангул

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Департаменту

oсвіти і науки, молоді та спорту

від 02.09.2013 № 773

ПОЛОЖЕННЯ

про Регіональний центр розвитку духовної культури особистості

«Школа життя»

1. Регіональний центр розвитку духовної культури особистості «Школа життя» (далі − Центр) утворено з метою забезпечення системної і цілеспрямованої діяльності органів державної влади і громадськості щодо духовно-морального виховання молодого покоління, здатної на основі формування громадянсько-духовно-моральних та патріотичних почуттів і свідомості забезпечити вирішення завдань щодо консолідації суспільства, підтримки суспільної та економічної стабільності, зміцнення єдності українського народу.

2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України та цим Положенням.

3. Основним завданням Центру є забезпечення організації проведення регіональних заходів, спрямованих на:

− формування свідомості на основі культурно-історичних та духовних цінностей, збереження і розвиток почуття гордості за свою країну;

− формування активної життєвої позиції, громадянських і моральних якостей, готовності до участі в суспільно-корисній діяльності;

− розвиток духовних традицій, утвердження ідеалів високої моральності і гуманізму, збереження і примноження культурної та духовної спадщини;

− сприяння інтелектуальному та творчому розвиткові, утвердження здорового способу життя та розвиток громадянської активності;

− формування комплексу організаційного, науково-методичного, інформаційно-пропагандистського забезпечення взаємодії місцевих органів виконавчої влади, закладів виховання та установ культурно-просвітницького напрямку, дитячих і молодіжних громадських організацій;

− методичне забезпечення організації та проведення акцій, ігор, конкурсів, фестивалів, конференцій, семінарів, засідань круглих столів, тренінгів, форумів та інших інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на утвердження моральності, духовності та формування загальнолюдських цінностей, сприяння інтелектуальному та творчому розвитку, утвердження здорового способу життя та розвиток громадянської активності.

4. Центр, відповідно до покладених на нього завдань, зумовлює проведення заходів (за трьома віковими особливостями: діти, вчителі, батьки), спрямованих на утвердження моральних та духовних якостей, ціннісних орієнтацій, інтелектуального та творчого розвитку, утвердження здорового способу життя, розвиток громадянської активності дітей та молоді закладів освіти (ДНЗ, ЗНЗ, гімназії, ліцеї, приватні школи, коледжі, технікуми, ВНЗ) та забезпечує методичними матеріалами; організовує роботу клубів для дітей та молоді за такими напрямками:

1) духовний: клуб «Закони життя» (дошкільнята: «Крокуємо сходинками пізнання»; 1-й клас: «Світ довкола мене»; 2-й клас: «Я і моя родина»; 3-й клас: «Добро у світі»; 4-й клас: «Учимося мудрості»; 5-й клас: «Цінності Біблії»; 6-й клас: «Життєві уроки за притчами»; 7-й клас: «Найвища Цінність людства»; 8-й клас: «Родинні цінності»; 9-й клас: «Морально-етичні цінності»; 10-й клас: етика подружнього життя «1+1=1»; 11-й клас: «Основи світогляду»; студенти: «Орієнтир»);

2мистецький: «Мистецька світлиця»;

3літературний: «Спочатку було Слово…»;

4екологічний: «Бережемо життя»;

5краєзнавчий: «Стежками мого краю»;

6) спортивний: «Позитив»

7бізнес-клуб «Форекс».

Здійснює організацію курсів для вчителів християнської етики, класоводів, класних керівників, соціальних педагогів, психологів, педагогів, заступників директорів з виховної роботи, директорів, вебінари, круглі столи, конференції, семінари, тренінги.

Здійснює організацію курсів для батьків, батьківські віча з питань навчання і виховання, вебінари.

Окрім того, для вчителів та батьків організовує роботу творчої лабораторії з духовного розвитку особистості (книги, музика, пісні, анімаційні та художні фільми, відеоролики, комп’ютерні програми та ігри); здійснює в установленому порядку інформаційно-пропагандистську та видавничу діяльність; забезпечує виготовлення та поширення соціальної реклами, спрямованої на утвердження моральності та духовності; налагоджує міжнародні зв’язки; а також виконує інші функції.

5. Центр має право:

− вносити пропозиції органам влади щодо вдосконалення діяльності з питань утвердження духовності;

− співпрацювати з представниками усіх християнських конфесій та представниками інших релігій із метою підвищення духовного рівня дітей та молоді;

− залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за погодженням із їхніми керівниками) для розгляду питань духовно-морального розвитку;

− співпрацювати з підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та громадськими організаціями, іншими об’єднаннями громадян, окремими громадянами в реалізації проектів щодо духовного виховання;

− скликати наради для розв’язання актуальних питань.

6. Центр очолює керівник, який обирається загальними зборами педагогічного, батьківського та учнівського колективів за погодженням з директором Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Чернівецької ОДА.

Керівник центру:

− представляє установу в органах державної влади, установах, організацій, закладах та підприємствах;

− здійснює керівництво діяльністю Центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Центр завдань.

7. У разі відсутності керівника його функції виконує заступник.

8. Центр створюється на базі КО ЗОШІ «Багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей».


Заступник директора Департаменту освіти і науки,

молоді та спорту Чернівецької облдержадміністрації ЛМТарангул


ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Департаменту

oсвіти і науки, молоді та спорту

від 02.09.2013 № 773


Організаційно-кадрове забезпечення

роботи Регіонального центру розвитку духовної культури особистості «Школа життя»


Керівник:


Семанюк МК. − директор Комунальної обласної

загальноосвітньої школи-інтернат «Багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей».


Науковий керівник:


Бауер МЙ. – директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації, кандидат філософських наук, доцент.


Наукові консультанти:


Федунович-Швед ОТ. – викладач кафедри методики викладання філологічних дисциплін Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, кандидат філологічних наук.


Відповідальні виконавці:


Влад МВ. − педагог Комунальної обласної загальноосвітньої школи-інтернату «Багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей».

Заступник директора Департаменту освіти і науки,

молоді та спорту Чернівецької облдержадміністрації ЛМТарангул

Схожі:

РОЗКЛАДЗАНЯТ Ь
Наказ ГУ МНС №200 від 14. 06. 06р. „ Про затвердження Положення про мобільну оперативну групу ГУ МНС України в Миколаївській області...
РОЗКЛАДЗАНЯТ Ь
Наказ ГУ МНС №200 від 14. 06. 06р. „ Про затвердження Положення про мобільну оперативну групу ГУ МНС України в Миколаївській області...
С.І. Черніков майор вн служби
ЛІТЕРАТУРА: “БСПО”, “Довідник керівника гасіння пожежі” 1987р. П. П. Клюс, “Пожежна тактика” К. Ф. Кімстач, наказ МВС України №657...
Гасіння пожеж у навчальних закладах
ЛІТЕРАТУРА: “Тимчасовий статут дій у НС”, “Довідник керівника гасіння пожежі” 1987р. П. П. Клюс, “Пожежна тактика” К. Ф. Кімстач,...
Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»
Наказ МОЗ України від 11. 07. 2012 р. №515''Наказ МОЗ України від 28. 02. 2012 р. №134'' '
НАКАЗ

Наказ Міністерства фінансів України

Наказ Міністерства фінансів України

Наказ Міністерства аграрної політики України

ФОРМА №9 мед ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МНС

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка