1. Давня історія України Позначте науку, що вивчає минуле за речовими історичними джерелами


Назва1. Давня історія України Позначте науку, що вивчає минуле за речовими історичними джерелами
Сторінка1/11
Дата21.02.2016
Розмір0.78 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Історія > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
1. Давня історія України

 1. Позначте науку, що вивчає минуле за речовими історичними джерелами:

  1. археографія

  1. археологія
  1. палеографія

  1. етнологія

 2. Вкажіть галузь історичної науки, що вивчає речові (матеріальні) пам’ятки та реконструює за ними давню історію суспільства:

  1. джерелознавство

  1. археографія
  1. геральдика

  1. археологія

 3. Вкажіть галузь історичної науки, що вивчає речові (матеріальні) пам’ятки шляхом розкопок і лабораторних досліджень та реконструює за ними давню історію суспільства:

  1. геральдика

  1. історіографія
  1. топоніміка

  1. археологія

 4. Археологія – це галузь історичної науки, що вивчає…

 1. архівні документи та писемні пам’ятки з метою залучення їх до наукового обігу


 1. історичні та етнічні типи людини, пануючі в суспільстві системи образів та уявлень

 1. походження різних народів, їх етнічну історію, розселення, побут і культуру

 1. речові (матеріальні) пам’ятки та реконструює за ними давню історію суспільства 1. В основу археологічної періодизації стародавньої історії України покладено:

А) антропологічний тип людини Б) заняття первісної людини

В) матеріал виготовлення знарядь праці Г) природно-кліматичні умови

 1. Позначте науку, що вивчає побут різних народів:

  1. соціологія

  1. демографія
  1. етнологія або етнографія

  1. народознавство
 2. Вкажіть перший період в історії людства:

А) кайнозойська ера Б) кам’яний вік В) постіндустріальне суспільство Г) матріархат

 1. Приведіть у відповідність назви періодів історії первісного суспільства і їх значення:

  1) палеоліт

  1. давній кам'яний вік
  2) мезоліт

  1. бронзовий вік

  3) неоліт

  1. новий кам'яний вік

  4) енеоліт

  1. середній кам'яний вік
  1. мідно-кам'яний вік

 2. Розташуйте в хронологічній послідовності:

  1. дріопітек

  1. кроманьйонець
  1. неандерталець

  1. пітекантроп
 3. Назвіть людину епохи раннього палеоліту:

  1. архантроп

  1. неоантроп
  1. палеоантроп

  1. пітекантроп

 4. Приведіть у відповідність поняття та визначення:

  1) австралопітек

  1. людина епохи середнього палеоліту
  2) неандерталець

  1. предок сучасних вищих людиноподібних

  3) неоантроп

  1. найдавніша викопна людина, кісткові рештки якої було знайдено на о. Ява

  4) троглодит

  1. первісна печерна людина
  1. людина сучасного типу

 5. Назвіть людину епохи середнього палеоліту:

  1. архантроп

  1. кроманьйонець
  1. неандерталець

  1. неоантроп

 6. Розташуйте періоди стародавньої історії в хронологічній послідовності:

  1. бронзовий вік

  1. залізний вік
  1. кам'яний вік

  1. мідно-кам'яний вік

 7. Приведіть у відповідність поняття та визначення:

  1) кроманьйонець

  1. найдавніша викопна людина
  2) архантроп

  1. викопна людина епохи середнього палеоліту

  3) палеоантроп

  1. людина, яка знаходиться на ступені первісної культури

  4) дикун

  1. викопна людина епохи пізнього палеоліту, людина сучасного типу
  1. предок сучасних вищих людиноподібних

 8. Первісна людина з’явилася на території сучасної України приблизно ________ років тому:

  1. 300 тис.

  1. 700-800 тис.
  1. 1 млн.

  1. 1,5 млн.

 9. Найдавніші кісткові рештки людини, знайдені на території сучасної України, налічують приблизно _______ років:

  1. 150 тис.

  1. 300 тис.
  1. 500 тис.

  1. 1 млн.
 10. Позначте основне знаряддя праці архантропа:

А) лук Б) ручне рубило В) скребло Г) спис


 1. Вкажіть першу форму соціальної організації людства:

А) людське стадо Б) матріархальна община В) патріархальна община Г) плем’я

 1. Вкажіть, яке житло будували первісні люди в епоху палеоліту 2. На зміну архантропу в мустьєрську епоху прийшов …

А) дикун Б) кроманьйонець В) неандерталець Г) презінджантроп

 1. Вкажіть, як називають постійні колективи родичів, на які перетворилися людські стада близько 40 тис. років тому:

  1. родова община

  1. моногамна сім’я
  1. плем’я

  1. людське стадо

 2. Вкажіть, на якому етапі розвитку первісного суспільства на українських землях уперше з’являються наскельні малюнки, різьблені прикраси на виробах, прикраси:
  1. палеоліт

  1. мезоліт
  1. неоліт

  1. енеоліт
 3. Першооснови духовного світу людини почали закладатися в епоху:

А) середнього палеоліту Б) пізнього палеоліту В) мезоліту Г) енеоліту

 1. До якого періоду відноситься стоянка Лука-Врублевецька, де археологи знайшли грубі кам'яні рубала, примітивні шкребла, гострі відщепи з каменю:

  1. ранній палеоліт

  1. пізній палеоліт
  1. мезоліт

  1. неоліт

 2. Розставте назви колективів первісних людей в порядку їх виникнення:

  1. плем'я

  1. рід
  1. союз племен

  1. людське стадо

 3. Приведіть у відповідність поняття та визначення:

1) тотем

 1. сукупність обрядів та заклинань, які закликані чудодійно впливати на природу, людей і надприродні істоти
2) табу

 1. давній народний переказ про явища природи, легендарних героїв, богів
3) міф

 1. в первісному суспільстві: божественний предок роду – представник світу природи

4) магія

 1. культ предметів неживої природи, які наділяються чудодійною силою
 1. категорична заборона на різні дії людей, порушення якої повинно причинити певні наслідки
 1. Завершення процесу фізичного та розумового формування людини сучасного типу припадає на епоху:

А) раннього палеоліту Б) середнього палеоліту В) пізнього палеоліту Г) неоліту

 1. Вкажіть, в який археологічний період людина починає приручати диких звірів та одомашнює їх:

  1. палеоліт

  1. мезоліт
  1. неоліт

  1. енеоліт

 2. Вкажіть, до якого періоду відноситься Кирилівська стоянка, де археолог В.В.Хвойка знайшов залишки жител, вогнищ, різні знаряддя праці – шкребла, проколки, молотки, рубала, накінцівники списів:

  1. неоліт

  1. мезоліт
  1. пізній палеоліт

  1. ранній палеоліт

 3. Дослідження Кирилівської стоянки (м. Київ) епохи пізнього палеоліту, відкриття пам’яток трипільської культури в Середньому Подніпров’ї пов’язано з іменем

  1. В. Хвойки

  1. І. Забєліна
  1. В. Петрова

  1. П. Толочка

 4. Вкажіть епоху, коли на місці людських стоянок виникають господарсько-побутові комплекси з ділянками, де обробляли кремінь, ріг та кістку, ямами-сховищами і вогнищами за межами жител:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

2. Етику почали розглядати як науку що вивчає мораль Метою етики
Емпірична, або описова етика. Нормативна етика як зведення вимог, теорія морального виховання, або педагогічна етика, Професійна...
Позначте ім’я давньогрецького історика, який залишив у своїй книзі «Історія» опис скіфів
Позначте античне грецьке поселення, що було розташоване на місці сучасної Євпаторії
Україна в подіях Північної війни
України, удосконалювати навички роботи з історичними джерелами, вміння вести дис­кусію, висловлювати й аргументувати власну точку...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ЧЕРКАСЬКИЙ...
Дисципліна «Історія української культури» в системі підготовки сучасного фахівця вищої категорії. Предмет, об’єкт, основні проблеми,...
Розвиток освіти, літописання. Архітектура та образотворче мистецтво....
Мета: ознайомити учнів з культурною спадщиною Галицько-Волинської держави; вчити працювати з додатковими історичними джерелами, раціонально...
ЗАТВЕРДЖУЮ
Практичні заняття допомагають слухачам глибше оволодіти нормативно-правовими джерелами господарського права. Плани практичних занять...
Екскурсія видатними історичними місцями України через національну валюту
...
Модуль І Охарактеризуйте «Історію України» як науку, визначте її...
Вчення курсу історії України у вищому навчальному закладі є генезис, закономірності становлення та розвитку українського народу,...
Програма дисципліни “ Історія української літератури (Давня українська...

Програма дисципліни “ Історія української літератури (Давня українська...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка