Методичні рекомендації Черкаси 2010


Скачати 406.2 Kb.
НазваМетодичні рекомендації Черкаси 2010
Сторінка1/3
Дата19.04.2013
Розмір406.2 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Інформатика > Методичні рекомендації
  1   2   3
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

МІСЬКИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ УСТАНОВ ОСВІТИ


Бібліотека –

інформаційно-методичний центр школи
Методичні рекомендаціїЧеркаси – 2010

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

МІСЬКИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ УСТАНОВ ОСВІТИ


Бібліотека –

інформаційно-методичний центр школи
Методичні рекомендаціїЧеркаси – 2010
Бібліотека – інформаційно-методичний центр школи

Методичний посібник
Автор – Валентина Чередніченко, методист Черкаського міського методичного кабінету установ освіти

Схвалено радою міського методичного кабінету установ освіти. Протокол № від


Бібліотека –

інформаційно-методичний центр школи
(Методичні рекомендації)


Шкільна бібліотека як соціальний інститут - багатогранне явище. Вона відіграє важливу роль у розвитку цивілізації й посідає особливе місце у сфері освіти. Василь Сухомлинський підкреслював, що школа стає справжнім осередком культури лише в тому разі, коли в ній панують культ Батьківщини, культ людини, культ рідного слова і культ книги.

Соціально-політичні, економічні та культурні зміни, як відомо, суттєво вплинули на сучасну бібліотечну практику. Перебудова бібліотечної мережі позначилась і на шкільній бібліотеці. Зміна традиційного уявлення про соціокультурну роль шкільної бібліотеки, про зміст її діяльності, безперечно, пов'язана із реформуванням сфери освіти.

Новий зміст навчальних програм, розширення та поглиблення традиційних дисциплін, право навчальних закладів і педагогів та самостійний вибір програм, методів, методик, форм навчання потребують нового рівня використання різноманітних джерел інформації (як первинних, так і вторинних), сприяють зміні змісту інформаційних потреб учасників навчально-виховного процесу.

Продуктивність процесу навчання, про що свідчить практика, визначається якістю інформаційних потреб педагогів та учнів. Спеціалісти зазначають такий парадокс: збільшується престиж необхідної для освіти інформації, збільшується потреба в інформації, а її доступність зменшується. Педагоги змушені використовувати позанавчальну літературу, значна частина якої не розрахована на школярів. Звісна річ, що ця література відсутня не тільки в шкільній бібліотеці, а й у дитячій. Низька якість бібліографічного забезпечення більшості сучасних підручників, а іноді відсутність його призводять до того, що педагоги рекомендують учням додаткові видання, спираючись на власний інформаційний запас і на особисті уявлення про можливості бібліотеки. Бібліотечні працівники звертають увагу на підвищений інтерес педагогів, учнів та їхніх батьків до бібліотек, бажання активно використовувати бібліотечні фонди, а також на вдосконалення змісту запитів читачів.

Більшість педагогів та учнів починають пошук необхідного видання зі шкільної бібліотеки, тому що впевнені, що саме шкільна бібліотека безпосередньо пов'язана з навчальним процесом. Перевага шкільної бібліотеки перед іншими бібліотечними закладами зумовлена її розташуванням. Але питання в тому, чи ресурсні можливості сучасної шкільної бібліотеки відповідають попиту читачів, який усе зростає.

Відомо, що, відповідно до нормативних документів, шкільна бібліотека повинна формувати універсальний склад фонду, до якого входили б навчальна, художня, навчально-популярна, довідкова література для школярів, педагогічна."Методична та довідкова — для педагогічних працівників. До нього повинні входити не тільки книги та брошури, газети та журнали, а й нетрадиційні носії інформації. Зміст фонду шкільної бібліотеки має відповідати потребам учнів, педагогів, особливостям конкретного навчального закладу середньої освіти.

На жаль, бажання педагогів та учнів мати можливості отримувати в шкільній бібліотеці необхідні для навчання довідники, енциклопедії, літературу з позакласного читання залишається лише бажанням, тому що кількість цих видань обмежена. Учні та вчителі недарма звертаються саме до шкільного бібліотекаря, тому що впевнені, що він допоможе. Шкільний бібліотекар упроваджує в навчально-виховний процес різноманітні форми роботи, а саме: книговидачу. Відкритий доступ до фондів, виставки, бесіди, огляди, тематичні довідки, тематичні вечори, літературні ранки, диспути, сценарії свят, тематичний підбір літератури (для підготовки доповідей, класних годин, засідань педради, круглих столів, вечорів-зустрічей), тематичні полиці. Але педагоги чекають сьогодні від бібліотеки і таких послуг, як бібліотечні уроки, допомога в проведеній класних годин, своєчасне інформування про нові надходження, підбір літератури на певну тему, допомога в придбанні нових підручників, регулярне інформування про публікації в періодичних виданнях.

Якою б ми хотіли бачипш бібліотеку в недалекому майбутньому? Узагальнений варіант відповідей може бути представлений так: вона повинна мати абонемент і читальний зал, це має бути зручне, світле, просторе приміщення зі спеціальними сучасними меблями, обладнанням і технічним освітленням. До неї своєчасно, регулярно надходять методичні та дидактичні матеріали, підручники та навчальні посібники, у її фондах є достатня кількість довідкових та енциклопедичних видань, періодика.

Отже, можна зазначити, що перспектива шкільної бібліотеки полягає в розширенні асортименту інформаційних продуктів і послуг, перетворенні її на інформаційний центр школи. Бібліотека в школі — це не просто пункт видачі підручників. її працівники впевнені в тому, що саме вона є інформаційним осередком школи, від стану якого залежить діяльність усього шкільного механізму.

Закріплення за шкільною бібліотекою статусу кабінету №І має на меті пріоритетність її інформаційної функції, створення в ній інформаційної мережі, що адекватна рівню завдань, які вирішує сучасна школа. Оптимальна організація її діяльності — це активний впутрішньосистемний обмін, взаємодія з бібліотеками інших установ, розробка автоматизованої системи інформаційного обслуговування вчителів на базі єдиного банку даних, активне використання нових інформаційних технологій, засобів копіювання й автоматизації. Одним із перспективних напрямків є створення в школі медіатеки, а також широке використання мережі Інтернет.

Роль і місце інформаційного центру

бібліотеки у навчально-виховному процесі

загальноосвітнього навчального закладу
Шкільна бібліотека є обов'язковим структурним підрозділом загальноосвітнього навчального закладу. А тому всі стратегічні освітпьо-виховні завдання, які належить вирішувати національній школі, трансформуються в завдання та діяльність шкільної бібліотеки.

Слід зазначити, що бібліотека посідає вагоме місце в системі інформаційної підтримки навчально-виховного процесу.

Щоб навчально-виховний процес був ефективнішим, учителеві необхідно знайомитися з передовим педагогічним досвідом, із сучасними навчально-виховними технологічними, методичними розробками.

Учителям потрібно знаходити відповіді на багато питань: як запровадити в практику нові програми? як працювати за новими підручниками? які нові напрямки в дослідженнях з педагогіки? які з'явилися накази Міністерства освіти і науки України, положення, нормативні та інші керівні документи?

Бібліографічне інформування педагогів — пріоритет у діяльності бібліотеки. Бібліотекар систематично інформує педагогів про нові документи в галузі освіти, матеріали з викладання предметів, методики сучасного уроку, нові підручники, що вийшли з друку. Це здійснюється за допомогою індивідуальної, групової та масової форм роботи.

Найефективнішими формами масового інформування є інформаційні огляди нових книг, періодичних та інших видань, книжкові виставки, бібліографічні огляди.

Найбільше користується попитом систематична картотека статей (СКС). До СКС включаються актуальні теми, визначені найчастішими запитаннями читачів. Вважаємо, що лише при детальному розписі джерел інформації бібліотека має реальну можливість диференційовано обслуговувати як учителів, так і учнів та батьків.

Для поповнення СКС використовуються всі джерела інформації, які має бібліотека: збірники, періодичні видання, хрестоматії та ін.

Тематика рубрик підбирається, включаючи шкільні програми, актуальні рубрики у періодиці, а також запити читачів.

Ведення картотеки є копіткою справою і має свої особливості. Фонд методичної та художньої літератури дуже бідний і не задовольняє всіх запитів учителів, а найбільший обсяг інформації містять періодичні видання. Саме тому кожна стаття описується, систематизується. Тому такі картотеки і мають великий попит у читачів.

Проводиться інформаційна робота і для підвищення рівня бібліотечно-інформаційної культури педагогів. Надається також допомога вчителям, класним керівникам у підготовці і проведенні масових заходів з учнями (дні знань, предметні тижні, вікторини, конкурси).

Популяризація літератури з метою забезпечення інформаційних потреб учнів здійснюється проведенням різних масових заходів шкільною бібліотекою спільно з педагогічним колективом школи, таких як читацькі конференції, літературні вечори, уроки народознавства, вікторини-конкурси, диспути й ін.

Цікаво пройшло свято «Всього початком є любов» (родинне свято); конкурс ерудитів «Юні читайлики», диспути «У чому сенс життя?», «Яким ти потрібен людям?».

Під час індивідуальних та групових бесід діти молодшого шкільного віку вчаться користуватися бібліотекою, вибирати книжки для читання за книжковими виставками, тематичною картотекою, бережливо ставитися до книг.

Для учнів молодших класів проводяться бібліотечні уроки: «Як книга приходить до людей?», «Твої перші енциклопедії», «Ілюстратори дитячих книжок». Метою цих уроків є формування у молодших учнів умінь і навичок самостійного, свідомого читання книжок уже з перших днів навчання у школі. Вони вчаться орієнтуватись у різноманітних джерелах інформації, залучаються до використання довідкової літератури під час підготовки до уроків тощо.

Уже не один рік бібліотека працює над створенням власної бази інформаційних даних з періодичної преси. В умовах браку коштів на придбання нової літератури з газет підбирається інформація, яка відповідає потребам школи. Це так звані тематичні папки за відповідними темами, до яких збираються вирізки з газет та журналів минулих років. Серед тем.— матеріали про події у країнах світу, видатних діячів культури України та світу, з актуальних тем історії України, екології, матеріали на допомогу у вивченні курсу ОБЖ, правознавства та ін.

Використовуючи різноманітні форми інформаційної роботи, бібліотекарі мають велике бажання переконати всіх читачів (учнів, учителів, адміністрацію школи, батьків) у тому, що шкільна бібліотека є орієнтиром у світі знань і тут можна отримати допомогу у доборі необхідної інформації.

Головні завдання шкільних бібліотек
Головні завдання, які сьогодні стоять перед шкільними бібліотеками і в майбутньому також будуть актуальними, це:

 • надання допомоги в навчально-виховному процесі;

 • виховання людини нової генерації — всебічно розвинутої особистості;

 • прищеплювання любові до книжки, щоб читання стало внутрішньою потребою;

 • виховання культури читання;

 • формування у молодого покоління гуманістичних, екологічних цінностей;

 • прищеплювання любові до Батьківщини, до рідної мови, до народних традицій;

 • навчання спілкування.

Шкільні бібліотеки майбутнього і надалі надаватимуть допомогу літературою для проведення таких традиційних заходів, як різноманітні шкільні свята, літературні вечори, голосні читання, диспути, вікторини, бесіди (див. схему).

Планування та звітність

у роботі шкільної бібліотеки
План і звіт роботи бібліотеки — головні документи, що характеризують її діяльність.

Основна мета цього матеріалу — допомогти шкільному бібліотекареві грамотно й чітко спланувати свою діяльність у поточному році, обміркувати, які форми і методи роботи краще використовувати на .допомогу учням і педагогам.

Ці орієнтовні схеми відбивають усі основні напрямки і види робіт шкільної бібліотеки і мають рекомендаційний характер, тому зовсім не обов'язково в план конкретної школи вносити всі види роботи. Серед перелічених видів робіт бібліотекарі вибирають ті, які вони виконують у своїй школі, і відбивають їх у своїх планах з урахуванням особливостей шкільної програми і навчального плану.

Орієнтовна схема річного плану/звіту роботи

шкільної бібліотеки
1. Завдання бібліотеки

 • Забезпечення навчально-виховного процесу та самоосвіти шляхом бібліотечно-бібліографічного й інформаційного обслуговування учнів і педагогів.

 • Формування у школярів навичок незалежного бібліотечного користувача, інформаційної культури і культури читання.

 • Удосконалювання традиційних і освоєння нових технологій.


2. Основні функції бібліотеки

 • Освітня.

 • Інформаційна.

 • Культурна.

3. Загальні відомості

 • Кількість учнів , з них читачів .

 • Кількість учителів , з них читачів .

 • Інші працівники і батьки .

 • Обсяг бібліотечного фонду .

 • Книгозабезпечення (для звіту) .

 • Обертаність (для звіту) .

 • Обсяг навчального фонду .

4. Робота з бібліотечним фондом

 • Вивчення складу фонду й аналіз його використання.

 • Формування фонду бібліотеки традиційними і нетрадиційними носіями інформації.

 • Формування загальношкільного замовлення на документи основного фонду (за наявності бланка-замовлення)

 • Комплектування фонду (у тому числі періодикою) відповідно до навчальних програм школи.

 • Оформлення передплати на періодику, контроль за її доставкою.

 • Прийом, систематизація, технічна обробка і реєстрація нових надходжень.

 • Облік бібліотечного фонду.

 • Прийом і оформлення документів, отриманих у дарунок, облік їх і обробка.

 • Виявлення та списання старих, морально застарілих і не використовуваних документів за встановленими правилами і нормами.

 • Видача документів користувачам бібліотеки.

 • Розміщення документів у фонді відповідно до ББК.

 • Оформлення фонду (наявність поличних, літерних роздільників, індексів), естетика оформлення.

 • Перевірка правильності розміщення фонду.

 • Забезпечення вільного доступу користувачів бібліотеки до інформації.

 • Оформлення накладних і їх своєчасна здача в централізовану бухгалтерію.

 • Інвентаризація.

 • Забезпечення роботи читального залу (за його наявності).

 • Організація обслуговування по міжбібліотечному абонементу (МБА) (одержання літератури у тимчасове користування з інших бібліотек).

 1. Робота зі збереження фонду
 • Організація фонду особливо цінних видань і проведення періодичних перевірок збереження.

 • Систематичний контроль за своєчасним поверненням у бібліотеку виданих книжок.

 • Забезпечення заходів для відшкодування збитку, заподіяного носіям інформації у встановленому порядку.

 • Організація роботи з дрібного ремонту і переплітання видань із залученням бібліотечного активу.

 • Забезпечення необхідного режиму систематизованого збереження і фізичного збереження бібліотечного фонду.

 1. Робота з пропаганди бібліотечно-бібліографічних знань. Довідково-бібліографічна робота

 • Ведення довідково-бібліографічного апарату (ОБОЄ) з обліком вікових особливостей користувачів (каталоги, картотеки, рекомендаційні списки, виділення довідково-інформаційних видань).

 • Ознайомлення користувачів з мінімумом бібліотечно-бібліографічних знань: знайомство з правилами користування бібліотекою, знайомство з розміщенням фонду, прийоми роботи з СБА, ознайомлення зі структурою й оформленням книжок, оволодіння навичками роботи з довідковими виданнями тощо.

 • Проведення факультативних занять і засідань гуртків з пропаганди бібліотечно-бібліографічних знань.

 1. Виховна робота

 • Формування в школярів навичок незалежного бібліотечного користувача: навчання користуватися носіями інформації, шукати, відбирати і критично оцінювати інформацію.

 • Сприяння формуванню особистості учнів засобами літературної спадщини, формами і методами індивідуальної і масової роботи: бесіди;

диспути;

літературні ігри;

читацькі конференції;

ранки;

вікторини;

літературно-музичні композиції;

бібліотечні заняття й т. ін.

 • Популяризація кращих документів бібліотечними формами роботи, організація виставок і стендів,проведення культурно-масової роботи.

 • Створення активу бібліотеки і робота з ним.

 • Робота з дитячими бібліотеками.

 1. Інформаційна робота

 • Супровід навчально-виховного процесу інформаційним забезпеченням педагогічних працівників:

  • спільна робота зі складання замовлення на навчально-методичні документи;

  • огляди нових надходжень;

  • підбір документів на допомогу в проведенні предметних тижнів та інших загальношкільних і класних заходів;

  • оформлення в кабінетах книжкових виставок на досліджувану тему з якого-небудь предмета;

  • допомога в підборі документів при роботі над методичною темою школи;

  • допомога в підборі документів для підготовки засідань педради, методичних об'єднань та ін.

 • Супровід навчально-виховного процесу інформаційним обслуговуванням учнів:

 • на абонементі;

 • у читальному залі;

 • за попереднім замовленням через МБА;

 • підбір літератури для написання рефератів, доповідей тощо;

 • допомога в підготовці до загальношкільних і класних заходів;

 • проведення індивідуальних і групових бібліотечних занять.

 • Інформаційне обслуговування батьків (чи інших законних представників) учнів, що навчаються:

 • інформування про користування бібліотекою їхніми дітьми;

 • оформлення виставок документів для батьків на актуальні теми;

 • індивідуальна робота з підбору додаткового матеріалу для учнів початкової школи;

 • виступ на батьківських зборах з інформацією про нові надходження у фонд бібліотеки.

 1. Підвищення кваліфікації

• Робота із самоосвіти:

 • освоєння інформації з професійних видань;

 • використання досвіду кращих шкільних бібліотекарів;

 • відвідування семінарів, участь у конкурсах, присутність на відкритих заходах, індивідуальні консультації.

  • Регулярне підвищення кваліфікації.

  • Удосконалювання традиційних і освоєння нових бібліотечних технологій.

  • Розширення асортимент бібліотечно-інформаційних послуг, підвищення їхньої якості на основі використання нових технологій: комп'ютеризація бібліотеки, використання електронних носіїв, створення відеотеки, аудіотеки і т. ін.


  1   2   3

Схожі:

Методичні рекомендації до проведення Першого уроку
Співає сонячні пісні уся моя родина, бо ми родились на землі, що зветься Україна: Методичні рекомендації щодо Першого уроку в 2012–2013...
Методичні рекомендації до проведення Першого уроку
Незалежності України: шлях до створення гуманного світу для дітей”: Методичні рекомендації щодо проведення Дня Знань і Першого уроку...
Матеріали методистів ОІПОПП
Кравцов А. К. Методичні рекомендації щодо викладання предмета «Захист Вітчизни», Черкаси – 2008
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо організації
Матеріали до серпневих конференцій педагогів області (методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в закладах...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Андрющенко Т. К. Майбутнє дитини формує родина: Метод реком для батьків дітей, що не відвідують дошкільний навчальний заклад. – Черкаси,...
Методичні матеріали Черкаського ОІПОПП для вчителів математики
Коломієць О. М., Козлова О. М. Рекомендації до розв’язування олімпіад них задач з геометрії. Методичний посібник. Черкаси-2000 р....
Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх...
Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010–2011 навчальному році
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ДНЯ ЗНАНЬ У 2013-2014 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ Черкаси
ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
Методичні рекомендації до проведення
Першого уроку у 2015 – 2016 навчальному році у 5 – 9 класах / [ Кудін В. С., Бугайчук Н. В., Величко С. В.] – Черкаси: Видавництво...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СЕМІНАРСЬКИХ Й ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Методичні рекомендації до семінарських й практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни „Адміністративний процес”....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка