3D МОДЕЛЮВАННЯ, ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ШКОЛЯРІВ


Скачати 61.82 Kb.
Назва3D МОДЕЛЮВАННЯ, ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ШКОЛЯРІВ
Дата10.04.2013
Розмір61.82 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
3D МОДЕЛЮВАННЯ, ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ШКОЛЯРІВ
В.О. Воронов

м. Шепетівка, Шепетівский НВК № 1

voron@lenta.ru, val_voron@mail.ru
Основною проблемою сучасною школи є підвищення пізнавальної активності школярів, виховання та розвиток творчої особистості. Сучасний спеціаліст – це людина яка володіє сучасними інформаційними технологіями, не тільки в сфері ІТ, але й будь-якій іншій професійній діяльності. Вивчення технологій у старшій школі спрямоване на підготовку молодої людини до вступу в доросле життя, що потребує не лише наявності знань шкільних наук, але й умінь та здатності використовувати знання на практиці, самостійно вирішувати нестандартні життєві проблеми. [3]

Різноманітні аспекти впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес привертали увагу багатьох дослідників. Дидактико-педагогічні й методичні проблеми інформатизації навчального процесу вивчали В. Болтянський, В. Беспалько, М. Жалдак, В. Монахов, Ю. Рамський, В. Розумовський, О. Співаковський та ін.

Незважаючи на дослідження засобів комп’ютерного моделювання багатьма дослідниками, питання використання засобів інформаційних технологій у формуванні професійної орієнтації та використання навиків об’ємного моделювання у формуванні пізнавальної активності школярів поки що не знайшли належного осмислення й трактування в нинішніх дослідженнях та вимагають додаткового вивчення.

Сучасні інформаційні технології не розкривають повною мірою свого навчального потенціалу в традиційній освітній системі, де домінують дидактичні лінійні технології передавання готових знань, оскільки стрімке зростання інформаційних потоків об’єктивно не дозволяє повністю реалізувати принцип передавання всіх накопичених знань у процесі навчання. У зв’язку з цим інформаційні технології спрямовуються на нелінійну структуризацію навчального процесу, яка створює умови для розвитку в учнів умінь та навичок постановки задач, моделювання, оптимізації, прийняття рішень в умовах невизначеності, вміння самостійно здобувати знання.

Зокрема до нелінійних технологій належить комп’ютерне моделювання як основний метод пізнання. Головною особливістю нелінійних технологій є постановка навчальних цілей і задач у предметній галузі, що дозволяють педагогу сформувати експертний шлях їх досягнення і розв’язання, запропонувати необхідний інструментарій, методичний матеріал, інструкції, досвід.

Моделювання як метод пізнання є центральним в освітньому процесі, де використовуються комп’ютерні технологіє. [4]

3d графіка – це створення віртуальної тривимірної моделі за допомогою 3d програм. Керуючись технічним завданням на основі побажань замовника, 3d модельєр створює об'ємну модель будь-якого об'єкта. У спеціальній 3d програмі об'єкт можна вивчити із усіх ракурсів і помістити його в будь-яке навколишнє середовище. 3d моделювання стає усе більш популярним у сучаснім житті. Раніше було важко уявити, як буде виглядати той або інший об'єкт, то з появою 3d графіки стало можливе створення повноцінного об'ємного об'єкта майбутньої споруди. Сучасні технології в 3d графіці дозволяють домагатися вражаючої реалістичності.

3d моделювання й 3d графіка широко застосовуються в багатьох сферах. 3d графіка широко використовується при проектуванні будинків і споруд. Це може бути модель майбутнього будинку, як приватного котеджу, так і багатоповерхового будинку. Крім того, візуалізація активно застосовується в дизайн проектах інтер'єрів.

Програми й технології тривимірного моделювання широко застосовуються й у промисловості, наприклад, у виробництві корпусних меблів. Багато конструкторів і дизайнери вже давно перейшли від використання лінійки й олівця до сучасних тривимірних комп'ютерних програм, таким як 3d Max, Lightwave, Arcon і Bruce. Поступово нові технології освоюють і інші компанії, насамперед, виробничі й торговельні. [1]

Темпи технологічного розвитку у світі спонукають активне впровадження сучасних технологій і змушують усвідомлювати, що також відбувається принципова зміна технологій розумової праці на основі комп’ютеризованих інформаційних систем. Професійна культура працівника 21 століття, має уже включати складову інформаційної культури.

Інформаційна культура особистості є інтегральним показником рівня її досконалості в інформаційній сфері діяльності. Серед різноманітних форм та методів інноваційного навчання особливе місце належить дидактичним іграм. Концептуальними основами запровадження ігрових технологій у навчанні є психологічні механізми ігрової діяльності, що спираються на фундаментальні потреби особистості у самовираженні, самоутвердженні, самовизначенні, саморегуляції, самореалізації. Дидактичні ігри розрізняють за цільовими орієнтаціями, характером педагогічного процесу, ігровою методикою тощо.

При використанні комп’ютера в основній школі ігрову діяльність можна використовувати, щоб реалізувати такі функції:

 • спонукальну (викликає інтерес);

 • комунікативну (засвоєння елементів культури спілкування);

 • самореалізації (кожен учень реалізує свої можливості);

 • розвивальну (розвиток уваги, волі та інших психічних якостей);

 • діагностичну (виявлення прогалин у знаннях);

 • корекційну (внесення позитивних змін у структуру особистості учнів та їх систему знань);

 • розважальну (отримують задоволення) .

Звернемо увагу на той факт, що інноваційні навчальні технології спрямовані не лише на засвоєння школярами нових фактів, а на їх відкриття, на пошукову та дослідницьку діяльність учнів. Організацію такої діяльності в процесі вивчення комп’ютерного моделювання можна забезпечити на основі використання ППЗ bCAD Студент.

Тому при виборі варіативного модуля навчання для дисципліни технологія будо вибрано Основи комп’ютерного моделювання. Програмне забезпечення, яке було вибрано для практичного опрацювання це bCAD Студент.

bCAD – це інтегрований пакет для двохмірного креслення, об’ємного моделювання та реалістичної візуалізації. Дане програмне забезпечення широко розповсюджене в мебельному виробництві та дизайні інтер’єрів. В даному пакеті є чудова безкоштовна локалізація bCAD Студент, яка дозволяє початківцям отримати досить серйозні навики в 3D моделюванні. Враховуючи доступність програмного забезпечення та регіональну потребу в професійних кадрах даної направленості було зупинено вибір на даному інтегрованому пакеті.

Досить докладну інформацію можна отримати на сайті компанії "ПроПро Группа", яка займається розробкою даного програмного забезпечення. Сайт компанії http://www.propro.ru. На даному сайті можна знайти різні версії даної програми, та скачати bCAD Студент, що є повністью безкоштовним програмним продуктом. Дана програма має різноманітні мовні інтерфейси і серед них російською мовою, що для сучасної молоді не становить труднощів в освоєнні інтерфейсу даної програми. Встановлення та запуск програми досить прості. [2]

Як показує практика роботи з даною програмою через 2-3 ознайомчі заняття учні досить успішно засвоюють основі навики роботи і створюють досить непогані дво- та тривимірні моделі. На нашу думку, запропонований пакет сприяє певному вибору майбутньої сфери діяльності.

bCad надає можливість забезпечувати кресленнями виробів учнів, виконувати та розробляти різноманітні графічні завдання. При потребі можна легко виправити помилки або змінити деякі конструктивні елементи деталей. Під час практичної діяльності в учнів автоматично знімаються багато запитань по формі та конструктивних елементах деталей, хоча це все і обговорювалося раніше. Учні, які пропустили заняття мають можливість самостійно ознайомитися з кресленням виробу а також отримати консультацію у своїх товаришів. Якщо і далі виникають запитання то на них відповідає учитель. Таким чином учні працюють більш самостійно під час фронтальної практичної роботи при опановуванні трудових прийомів роботи.

Основне завдання використання засобів 3D-моделювання, розвинути у них творчі здібності, логічне мислення і свободу у використанні інформаційних технологій. Все це пропонується розвинути шляхом залучення учнів до процесу створення різних моделей.

Саме можливість створювати різні проекти засобами 3D-моделювання дозволяє залучати учнів до використання проектної технології у різних галузях виробництва та сферах життєдіяльності, у будь-якому виді технологічної діяльності, бізнесу і обслуговування. Під час виконання творчих проектів у учнів формуються вміння творчо та критично мислити, працювати з різними інформаційними джерелами, інтернет-технологіями, здійснювати дослідницьку роботу. Учні навчаються свідомо планувати власну діяльність для досягнення поставлених завдань.
Література

 1. Головна – Henergy [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.henergy.kiev.ua/index.html

 2. bCAD Студент. Бесплатная версия для обучения [Электронный ресурс] // ПроПро Группа 1992-2012. – 2012. Режим доступа: http://www.propro.ru/ru/Products/bCAD/student.aspx

 3. Технології. 10 клас: підручник / О. М. Коберник, А. І. Терещук, О. Г. Гервас, О. Б. Авраменко, С. М. Ящук, В. В. Бербец; загальна редакція А. І. Терещук. – К.: Літера, 2010. – 160 с.

 4. Шмиголь Ю.В., Калініченко А.В., Костоглод А.К. Інформаційні технології в розвитку пізначальної активності студента. Матеріали V Міжнародної науково-технічної конференції “Комп’ютерні технології в будівництві”: Київ–Севастополь, 18-21 вересня 2007 р. – Кривий Ріг, 2008. – С. 106-107.
Схожі:

Як відмічалось, активізація пізнавальної діяльності учнів  тісно...
Під активізацією навчально-пізнавальної діяльності розуміють підвищення рівня усвідомленого пізнання об'єктивно-реальних закономірностей...
Інноваційні підходи при викладанні спеціальних дисциплін в системі...
ПТО, як засіб підвищення ефективності і результативності навчальних досягнень учнів
Рольова гра «Суд над вірусними гепатитами» Мета
Підвищення рівня розвитку компетентностей школярів, що сприяють збереженню і зміцненню їх власного здоров’я. Стимулювання розвитку...
План Основні шляхи підвищення ефективності уроку природознавства...
Резерви підвищення ефективності уроків курсу «Я і Україна» (природознавство)в 1-4 класах
Принципи комп’ютерного проектування та моделювання РЕС
Вміти виконувати основні технологічні операції проектування та моделювання. Розуміти роль проектування та моделювання в електронній...
ДІАЛОГІЧНА ВЗАЄМОДІЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ ТВОРЧОСТІ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Нехтування важливістю процесу взаємодії суб’єктів навчання суттєво знижує рівень мотивації та пізнавальної активності учнів, а загалом...
РОЗДІЛ СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ І ТРУДОВОМУ НАВЧАННІ...
«Навчання учнів школи з трудового навчання за допомогою сучасних комп’ютерних технологій»
ОПИТУВАЛЬНИК ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ Б. К. ПАШНЄВА
Прочитайте наведені нижче запитання. На аркуші для відповідей запишіть номер запитання і літеру обраного варіанта відповіді. Будьте...
Розвиток логічного мислення, активізація розумової діяльності, пізнавальної...
Географія –наука дуже давня і разом з цим молода, складна і цікава, відома і невідома. Тому у викладання географії вимагає високої...
УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ ТА СЕМІНАРАХ
Україна. Чернігів. Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка. «Мови у відкритому суспільстві». Міжнародна...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка