УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ ТА СЕМІНАРАХ


Скачати 234.47 Kb.
НазваУЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ ТА СЕМІНАРАХ
Сторінка1/3
Дата15.07.2013
Розмір234.47 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
  1   2   3
УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ ТА СЕМІНАРАХ


Жовтень 2012

Україна. Чернігів. Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка. «Мови у відкритому суспільстві». Міжнародна науково-практична конференція (Рольові ігри як засіб моделювання майбутньої професійної діяльності у мовній та позамовній підготовці студентів вишів)

Жовтень 2012

Україна. Одеса. III Open International Scientific Forum “Modern Tendencies in Pedagogical Education and Science of Ukraine and Israel: The Way to Integration” (Constructivism in Language Education at Tertiary Schools)

Жовтень 2012

*China. Beijing. Beijing Foreign Studies University. GloCALL 2012 Conference, 2012 International Symposium on CALL “Globalization & Localization in CALL.”

Жовтень 2012

Україна. Ялта. Крымский республиканский институт последипломного педагогического образования. ІV Международный крымский лингвистический конгресс «Язык и мир» (Обучение иноязычно-речевой коммуникативной компетенции в сфере делового общения: базовые положения)

Вересень 2012

Poland. Lublin. Maria Curie-Sklodowska University. Department of English. International conference “Language Skills. Traditions, Transitions & Ways Forward” (Developing ESP Students English Speaking, Reading, Listening and Writing Skills in Internet-Assisted Project Work)

Вересень 2012

Україна. Луцьк. Волинський національний університет ім. Лесі Українки. Україна. VІ Міжнародна наукова конференція «Пріоритети германського і романського мовознавства» (Принцип розвитку англомовної інформаційної компетенції студентів у навчанні англійської мови для спеціальних цілей із використанням Інтернету в немовних вищих навчальних закладах)

Травень 2012

Great Britain. London. International Academy of Science and Higher Education. “Problems of Modern Philology, Pedagogics and Psychology.” The XXV International Scientific and Practical Conference and the II stage of Research Analytics Championship in pedagogical sciences, psychological sciences and the I stage of the Research Analytics Championship in the philological sciences (Definition and Essence of the Constructivist Approach to Teaching Foreign Languages for Professional Communication)

Червень 2012

Україна. Севастополь. Севастопольський міський гуманітарний університет, Севастопольський інститут банківської справи. І Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы языкового образования» (Конструктивістська методика навчання іноземних мов)

Червень 2012

Україна. Севастополь. Севастопольський міський гуманітарний університет, Севастопольський інститут банківської справи. І Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы языкового образования» (Принцип інтегрованості навчання різним видам мовленнєвої діяльності у викладанні іноземних мов для спеціальних цілей у немовних ВНЗ)

Травень 2012

Україна. Київ. Дипломатична академія України. V Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології в процесі викладання іноземної мови професійного спрямування» (Використання корпусної лінгвістики у викладанні іноземної мови професійного спрямування у вищій школі)

Квітень 2012

*Україна. Львів. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. V Міжнародна науково-практична конференція «Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах»

Квітень 2012

Україна. Крим. Євпаторія. Євпаторійський інститут соціальних наук. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Комунікативно-когнітивний підхід до викладання філологічних та психолого-педагогічних дисциплін (Новітні підходи до викладання англійської мови)

Березень 2012

*Україна. Київ. Національний авіаційний університет. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми вищої професійної освіти України».

Березень 2012

Україна. Житомир. Житомирський державний університет ім. Івана Франка. Міжнародна наукова інтернет-конференція «Українська освіта в європейському інформаційному просторі» (Навчання через роблення у викладанні іноземної мови для професійного спілкування студентам немовних спеціальностей)

Листопад 2011

Беларусь. Брест. Учреждение образования «Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина. Международная научно-практическая конференция «Лингвокультурное образование в системе вузовской подготовки специалиста» (Уровни автономии студентов в обучении деловому английскому языку в техническом вузе)

Листопад 2011

Беларусь. Брест. Учреждение образования «Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина. Международная научно-практическая конференция «Лингвокультурное образование в системе вузовской подготовки специалиста» (Кинестетический подход к обучению английскому языку детей дошкольного возраста)

Листопад 2011

Україна. Київ. Інститут вищої освіти НАПН України. VІ Міжнародна науково-практична конференція «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» (Психологічний супровід педагогічних інновацій у вищому навчальному закладі)

Жовтень 2011

Україна. Чернігів. Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка. «Мови у відкритому суспільстві». Міжнародна науково-практична конференція (Практичне забезпечення навчання через зміст фахових дисциплін на заняттях з іноземної мови у немовних вишах)

Жовтень 2011

*Україна. Київ. Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова. І (V) Международная научно-практическая конференция «Теория и технология иноязычного образования».

Жовтень 2011

Україна. Ялта. Крымский республиканский институт последипломного педагогического образования. ІII Международный крымский лингвистический конгресс «Язык и мир» (Проектна методика навчання іноземних мов для спеціальних цілей у немовних вишах)

Червень 2011

Україна. Харків. Харківський нац. університет ім. В.Н. Каразіна. ХV Міжнародна науково-практична конференція «Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки» (Експерієнційно-інтерактивне навчання іноземної мови у немовному ВНЗ: сутність підходу)

Червень 2011

*Україна. Харків. Харківський нац. університет ім. В.Н. Каразіна. ХV Міжнародна науково-практична конференція «Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки»

Травень 2011

Україна. Крим. Алушта. Х Міжнародна наукова конференція «Міжкультурні коммуникації: компетентністно орієнтоване мовне навчання» (Сочетание коммуникативного и межкультурного подходов в преподавании иностранных языков в неязыковых вузах)

Травень 2011

*Україна. Ніжин: Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритетні напрями підготовки вчителя іноземної мови у контексті вимог Болонського процесу».

Квітень 2011

*Україна. Тернопіль. Тернопільський національний економічний університет. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів».

Квітень 2011

*Україна. Луганськ. Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля. VI Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції комп’ютерізації процесу навчання іноземних мов»

Лютий 2011

Україна. Крим. Євпаторія. Євпаторійський інститут соціальних наук. Міжвузівська науково-практична конференція «Комунікативно-когнітивний підхід до викладання філологічних та психолого-педагогічних дисциплін (О некоторых современных тенденциях в методике преподавания английского языка для специальных целей)

Листопад 2010

Germany. Bielefeld. VHS. 23d IATEFL BESIG International Conference (Experiential B.E. Teaching: Intercultural and Communicative Approaches Combined)

Листопад 2010

Україна. Житомир. Житомирський державний університет ім. Івана Франка. ІV Міжнародна наукова інтернет-конференція «Інтеркультурна освіта в умовах інформаційного суспільства» (Використання Інтернет-технологій у навчанні англійської мови для професійного спілкування студентів немовних спеціальностей)

Жовтень 2010

*Україна. Львів. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. ІV міжнародна науково-практична конференція «Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах»

Жовтень 2010

Україна. Ялта. Крымский республиканский институт последипломного педагогического образования. II Международный крымский лингвистический конгресс «Язык и мир» (Експерієнційний підхід у навчанні іншомовних презентацій студентів економічних спеціальностей)

Вересень 2010 р.

Україна. Одеса. Одеський національний університет ім.. І.І. Мечникова. Третя Всеукраїнська наукова конференція романістів «Культурно-семантичні і когнитивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства» (Чи витісняє міжкультурна орієнтація комунікативний підхід у навчанні іноземних мов?)

Листопад 2009 р.

Польща. Познань. Познанський економічний університет. 22nd IATEFL BESIG International Conference (Stages in BE Immersion Teaching to University Students of Economics)

Жовтень 2009 р.

*Україна. Тернопіль. Тернопільський національний економічний університет. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів».

Жовтень 2009 р.

*Україна. Одеса. Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського. Міжнародна науково-практична конференція «Якість вищої освіти та проблема підготовки фахівців у вищій школі».

Жовтень 2009 р.

Україна. Чернігів. Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка. «Проблеми іншомовної освіти у полікультурному світі». Міжнародна науково-практична конференція (Обучение через содержание специальных дисциплин и Интернет-поиск при преподавании английского языка для профессионального общения студентам психологических факультетов)

Травень 2009 р.

*Україна. Дніпропетровськ. Дніпропетровський університет економіки та права. Навчання загальновживаної та ділової англійської мови у Східній Європі: для чого та як? ІІІ міжнародна наукова конференція

Травень 2009 р.

Україна. Дніпропетровськ. Дніпропетровський університет економіки та права. Навчання загальновживаної та ділової англійської мови у Східній Європі: для чого та як? ІІІ міжнародна наукова конференція (Навчання письма англійською мово студентів вищих навчальних закладів (виносна сесія за матеріалами монографії та посібника))

Лютий 2009 р.

Україна. Одеса. Одеський національний університет. VІ Міжнародна науково-практична конференція з питань методики викладання іноземної мови пам’яті професора В.Л. Скалкіна (Основні підходи до навчання іншомовної мовленнєвої діяльності)

Листопад 2008 р.

Україна. Київ. Київський національний університет ім.. Т.Г. Шевченка. ІІІ міжнародна конференція „Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору” (Основи консультативно-пошукової системи організації навчального процесу з фахових дисциплін у вищій школі)

Жовтень 2008 р.

Україна. Чернігів. Чернігівський державний педагогічний університет ім.. Т.Г. Шевченка. “Полікультурні аспекти іншомовної освіти в контексті євроінтеграції”. Міжнародна науково-практична конференція (Виды интегрированного обучения при преподавании английского языка для специальных целей в неязыковом вузе)

Жовтень 2008 р.

*Україна. Львів. Львівський національний ун-т ім. І. Франка. Перша міжнародна науково-методична конференція „Навчання англомовної академічної комунікації в Україні: проблеми та перспективи.”

Жовтень 2008 р.

Україна. Ялта. Тавридський національний університет ім. В.І. Вернадського. ХУ Міжнародна лінгвістична конференція „Язык и мир” (Обучение английскому языку для профессиональных целей через полное англоязычное погружение в экономическом вузе)

Червень 2008 р.

США. West Lafayette. Purdue University. The 7th Symposium on Second Language Writing (Teaching English Writing in Ukraine: Principles and Practices)

Червень 2008 р.

Україна. Донецьк. Донецький національний університет. Всеукраїнська науково-методична конференція „Актуальні проблеми викладання іноземних мов у вищій школі” (Підготовка викладачів до проведення програм англомовного занурення при навчанні спеціальних дисциплін у вищих навчальних закладах та на факультетах економічного профілю)

Травень 2008 р.

*Україна. Дніпропетровськ. Національний гірничий університет. Міжнародна науково-практична конференція „Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України”

Березень 2008 р.

*Україна. Київ. Національний авіаційний університет. Науково-практична конференція “Актуальні проблеми вищої професійної освіти України”.
  1   2   3

Схожі:

1. Кількість та назва зарубіжних інституцій, з якими здійснюється співпраця
Участь у конференціях, симпозіумах, круглих столах тощо за рубежем, в т ч у партнерських ВНЗ
Науково-дослідна і творча робота студентів
В 2011/2012 н р студенти під керівництвом викладачів кафедри опублікували 225 наукових робіт, із них 6 статей у фахових виданнях...
Зміст та шляхи покращення шкільної історичної освіти в умовах дії...
Й рік в цілому був успішним щодо участі наших колег у професійних конкурсах і науково-практичних заходах міжнародного, всеукраїнського...
Орієнтовний перелік питань для розгляду на семінарах- тренінгах для позашкільників

Згода на участь у дослідженні
Вас; (V) що станеться, якщо Ви вирішите зупинити участь у дослідженні; (VI) коли Вам повідомлять про нові результати досліджень,...
Згода на участь у дослідженні
Вас; (V) що станеться, якщо Ви вирішите зупинити участь у дослідженні; (VI) коли Вам повідомлять про нові результати досліджень,...
Підготовка студентів до участі у конференціях у 2012-2013 навчальному...

Концепція та загальні положення
На основі результатів проведених досліджень готувалися та публікувалися підручники, посібники, монографії, розділи, статті, тези...
Теми курсових робіт зі спеціальності “Редакторський фах”
...
Информация от нашего партнера – портала UNISTUDY (17 февраля)
Будучи студентом або молодим фахівцем, члени організації отримують досвід роботи в команді, стають керівниками, спікерами на національних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка