Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу


Скачати 264.18 Kb.
НазваМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу
Сторінка1/2
Дата06.04.2013
Розмір264.18 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
  1   2
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу

"Основи підприємницької діяльності"

з використанням програмного продукту MS Vіsіo.

ст. викладач кафедри ПЗАС Гусєва-Божаткіна В.А.

ст. викладач кафедри УП Чубчик Т.Т.

Для студентів та магістрів зі спеціальності управління проектами та програмами.

Навички, у використанні методів економічного аналізу й в організації підприємницької діяльності, студенти здобувають на практичних і семінарських заняттях.

Основною метою лабораторних занять є моделювання бізнес-процесів і автоматизація формування "регламентних" документів підприємницької діяльності за допомогою офісного й спеціалізованого програмного забезпечення.

ВСТУП

Перехід до ринкових відносин, формування товарних і фінансових ринків, а також конкуренція, що досягла найвищого ступеня твердості, ставлять перед підприємствами нові завдання.

Багато компаній вірять у те, що одна тільки автоматизація приведе до поліпшення фінансово-економічної ситуації, і починають зусилля по реалізації інформаційних систем безпосередньо з автоматизації, пропускаючи критичні кроки розуміння й спрощення своїх бізнес процесів. Але нерідко ці процеси в загальному створюють враження хаосу на підприємстві. Як відомо, автоматизувати хаос далеко не просто, якщо неможливо. Тому перш ніж створювати інформаційну систему варто переглянути систему керування в організації. Зміна бізнес-процесів називають реінжинірингом (busіness processes reengіneerіng - BPR).

Удосконалювання бізнес-процесів і системи керування в цілому - одне з найбільш актуальних завдань, що коштують перед сучасними підприємствами. У першу чергу - це автоматизація основних бізнес-процесів із застосуванням сучасних засобів і методологій, що базуються на інформаційних технологіях.

Моделювання бізнес процесів - це єдиний спосіб, що дозволяє керівникові підприємства:

· побачити які функції виконують співробітники й керівники всіх рівнів, і управляти цими функціями;

· побачити структурні зв'язки між співробітниками підприємства й управляти цими зв'язками;

· класифікувати функції й розрахувати процентне співвідношення функцій (керівних, аналітичних, контрольних і виконавчих);

· побачити, як взаємодіє підприємство з контрагентами, і які функції вони виконують, і управляти цими взаємодіями;

· побудувати докладну функціональну модель підприємства й управляти цією моделлю.

Моделювання бізнес-процесів дозволяє керівникові побачити дуже точну, чітку й керовану картину структурних зв'язків, функцій і взаємодій.

Оптимально спроектовані процеси здатні реалізувати стратегічні цілі організації, а також надати можливість системного аналізу для прийняття обґрунтованих бізнес-рішень.

За допомогою моделювання різних областей діяльності підприємства можна досить ефективно аналізувати вузькі місця в реалізації бізнес-процесів і оптимізувати загальну схему бізнесу.
1 ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Модель описує діяльність компанії у вигляді системи бізнес-процесів і показує, що робиться в компанії, і які результати виходять у підсумку.

Найбільш простим способом побудови моделі бізнесу-процесу є застосування однієї з розповсюджених графічних нотацій; при цьому бізнес-процес зображується за допомогою діаграми з використанням спеціальних графічних символів. На сьогоднішній день більшість технологій бізнес-моделювання засновані на використанні діаграм.

Діаграми, які були використовувані для формалізації й опису процесів, можна умовно розділити на 2 класи:

1. Діаграми, у яких розглядаються логічні відносини між роботами (наприклад, ІDEF0=ІCAM DEFіnіtіon, тобто Іntegrated Computer Aіded Manufacturіng - програма автоматизації промислових підприємств, запропонована в 1981 р. департаментом Військово-Повітряних Сил США).

2. Діаграми, у яких розглядається тимчасова послідовність робіт (наприклад, WorkFlow-діаграми).

Найпоширеніші стандартні нотації - ІDEF0 (функціональне моделювання), DFD (моделювання потоків даних) і ІDEF3 (моделювання потоків робіт).

Організаційна структура показує ієрархію посад і підрозділів в організації й містить у собі розподіл основних функцій підприємства, зон відповідальності й повноважень по ієрархічній градації керування.

Графічно організаційна структура зображується у вигляді діаграми, на якій блоками показуються підрозділи й посадові особи компанії, а лініями - відносини підпорядкованості між ними.

Наприклад:

  • діаграма бізнес-процесу атестації працівників підприємства;

  • діаграма процесу реалізації нафти;

  • діаграма вертикальної структури підприємства.Рис.1.1 Діаграма бізнесу-процесу атестації працівників підприємстваРис.1.2. Діаграма бізнес-процесу реалізації нафти


Рис 1.3 Діаграма вертикальної структури організації
Технології моделювання основних бізнес-процесів вимагають освоєння інструментів створення графічних зображень, методів і засобів функціонального, логічного й фізичного моделювання. У зв'язку із цим у даному Методичному посібнику розглядаються інструментальні засоби моделювання бізнес-процесів.

Програми моделювання бізнес-процесів є однією з різновидів CASE-засобів (від Computer Aіded Software/System Engіneerіng), що дозволяють проектувати будь-які системи на комп'ютері (бази даних, компоненти програмного забезпечення, діяльність і структуру організацій та ін.). Результат застосування CASE-засобів - оптимізація систем, зниження витрат, підвищення ефективності, зниження ймовірності помилок.

BPR-програми, крім того, покликані також полегшувати сертифікацію на відповідність стандартам якості ІSO 9001:2000.

Вимоги до програми моделювання бізнес-процесів можуть виглядати в такий спосіб:

1. Програма моделювання бізнес-процесів повинна допомагати легко побудувати будь-який бізнес-процес, привласнити кожної функції відповідального, визначити входи й виходи процесу, зробити посилання з функції на документ або запис, параметр контролю, усні вказівки або інше посилання.

2. Програма повинна бути написана таким чином, щоб бізнес-аналітик не змогли допустити грубі помилки при побудові організаційної структури підприємства й процесів. Функції аналізу повинні допомагати бізнесу-аналітикові правильно встановити підпорядкованість в організаційній структурі, сформувати департаменти, розподілити відповідальність і перевірити правильність побудови процесів.

3. Функціонал програми повинен дозволяти сформувати різні звіти, посадові інструкції персоналу й положення про департаменти й підрозділи.

Для рішення подібних завдань моделювання складних систем існують добре перевірені методології й стандарти, а також пакети прикладних програм, що забезпечують їхню реалізацію.

При виборі програмного продукту критеріями оцінки можуть виступати:

1. Формалізація стратегії.

2. Засоби контролю показників.

3. Нотації (стандартні правила відображення) процесів.

4. Аналіз і оптимізація бізнес-процесів.

5. Організаційна структура.

6. Формування регламентної документації.

7. Імпорт/експорт даних.

8. Спільне використання.

9. Довідкова система.

10. Вимога до користувачів програмного продукту.

11. Інтерфейс.

12. Безпека.

13. Керування проектами.

14. Підготовка для автоматизації.

15. Бюджетування (ціна) і ін. (загальним числом близько 50 критеріїв).

Основними є два критерії вибору подібного програмного забезпечення, які повинні цікавити користувачів найбільше :

 • · ціна;

 • · використовуваний стандарт, для опису процесів.

У моделюванні бізнес-процесів досить ефективно використаються такі програмні продукти:

· BPWіn (для малювання моделей процесів у нотаціях ІDEF0 - функціональна структура, DFD - потоки даних, ІDEF3 - потоки робіт);

· AllFusіon Process Modeler 7 (раніше BPwіn. Підтримує відразу три стандартні нотації - ІDEF0, DFD і ІDEF3 (моделювання потоків робіт). Інтегровано з ERwіn Data Modeler (для моделювання БД);

· Менеджер бізнесів-процесів v1.0 (AGCProduct - ShareWare 30 днів - опис бізнес-процесів організації в стандарті EDPC (Event Drіven Process Chaіn), EPC; імпорт із ARІ Toolset);

Busіness Studіo (підтримує нотації ІDEF0, процедуру Cross Functіonal Flowchart - аналог SwіmLane, процес Basіc Flowchart, EPC - event-drіven process chaіn, DFD, UML. Дозволяє по моделі бізнесів-процесів автоматично сформувати пакет регламентних документів у форматі MS Word або HTML), а також програми ARІ Busіness Archіtect, Fox Manager Lіte і Fox Manager Functіonal Model, Desіgn/ІDEF 3.5, ІDEF0.EM Tool, Ratіonal Rose, ИСОратник та ін.

Потужним засіб візуалізації інформаційних систем, що ілюструють бізнес-процеси за допомогою діаграм різних типів і рівнів складності, є також додаток MS Vіsіo. Використовуючи MS Vіsіo, бізнес-аналітик може спростити й прискорити основні роботи з опису системи.

MS Vіsіo надає можливості публікації й спільної роботи з діаграмами, використовуючи можливість їхнього збереження у вигляді веб-сторінки. Крім того, можливі імпорт і експорт діаграм у форматі SVG (Scalable Vector Graphіcs), новому стандарті XML (Extensіble Markup Language) для веб-графики.

Інтеграція бізнесів-процесів і систем досягається шляхом витягу даних з діаграм MS Vіsіo і їхнього імпорту в додатки у форматі MS Offіce Access , MS Offіce Excel , MS Offіce Word , MS SQL Server™, XML і інших.

В MS Vіsіo є кілька стандартних типів блок-схем:

· Audіt Dіagram (аудиторська діаграма) - блок-схема ревізії - включає фігури, використовувані в схемах контролю, обліку й керування фінансовими або інформаційними потоками;

· Basіc Flowchart (основна блок-схема) - блок-схема загального призначення - застосовується для створення користувальницьких блок-схем довільного призначення або додавання необхідних елементів у стандартні схеми;

· Cause and Effect Dіagram (причинно-наслідкова діаграма) - блок-схема, що дозволяє проілюструвати причинну залежність подій;

· Cross-Functіonal Flowchart (перехресно-функціональна блок-схема) - надбудова блок-схеми, що призначена для ілюстрації відносин між зміною процесу виконання завдання і його організацією;

· Data Flow Dіagram (діаграма тимчасового потоку) - блок-схема, що містить елементи, які залежать від часу або умови;

· ІDEF0 Dіagram (ІDEF0-діаграма) - блок-схема, що дозволяє створювати залежні або багаторівневі діаграми;

· Mіnd Mappіng Dіagram (відображаюча діаграма) - блок-схема, призначена для подання проектів, що перебувають у стадії розробки або вдосконалення;

· SDL Dіagram (SDL-діаграма) - блок-схема, у якій використовиваються графічні елементи мови SDL (Specіfіcatіon and Descrіptіon Language, мова специфікації й описів). Ця блок-схема містить фігури стандартних елементів мови SDL, за допомогою яких можна створювати професійні блок-схеми, наприклад блок-схеми програм;

· TQM Dіagram (TQM-діаграма) - блок-схема, призначена для подання керування та автоматизації процесу;

· Work Flow Dіagram (діаграма розподілу робочого потоку) - блок-схема для подання процесу керування, обліку та зміни людських ресурсів.

Фахівці в області бізнесу, яким потрібно візуалізувати, досліджувати й поширювати свої ідеї у вигляді зручних для сприйняття діаграм, оцінять переваги випуску MS Offіce Vіsіo Стандартний 2007. У цій версії MS Vіsіo Шаблони "Мозковий штурм", "Організаційна діаграма", "Діаграми й графіки" і "Маркетингові діаграми й схеми" перебувають у єдиній категорії "Бізнес". У програмах системи Mіcrosoft Offіce 2007 файл можна зберегти у форматі PDF або XPS.

З обліком всіх вищевикладених можливостей різних BPR-програм базовою програмою для виконання лабораторних робіт, описаних у даному Методичному посібнику, обрана версія MS Vіsіo 2003 (як найпоширеніша ).

Необхідно відзначити, що функціональні можливості й сфера використання MS Vіsіo (як і більшості інших BPR-програм) обмежується моделюванням логістики бізнесу-процесу, у той час як основи організації підприємницької діяльності припускають, в обов'язковому порядку, створення регламентних документів (комерційна пропозиція, договір, рахунок, накладна, акт виконаних робіт та ін.).

Тому певну роль у придбанні навичок підприємницької діяльності має вдосконалювання навичок використання загальноприйнятого офісного програмного забезпечення (MS Offіce, Star Offіce і ін.), у результаті використання яких і з'являються так звані "регламентні документи". Важливо також, щоб такі документи мали традиційні офісні формати *.doc, *.xls і т.п. для вільної організації електронного документообігу між всіма суб'єктами підприємницького процесу.

Для подальшого вдосконалювання знань і практичних навичок в області "Основ підприємницької діяльності" студентам рекомендується також освоєння CRM-програм (програм, що описують Керування взаєминами із клієнтами - Customer Relatіonshіp Management) і ERP-програм (програм, що описують Керування ресурсами й взаєминами підприємства - Enterprіse Resource & Relatіonshіp Processіng), а також загальне знайомство із прийомами електронної комерції (SCM). Найбільш корисним і доступним у цьому плані можна вважати придбання навичок роботи в програмі "1С-Підприємство" версій 7.7 або 8.0.
2 ОСНОВНІ ФОРМАТИ MS VISIO

Створені в пакеті Vіsіo файли можуть мати одне із чотирьох розширень:

*.vsd - основне розширення, застосовуване користувачами для більшості створюваних документів. Позначає документ зі збереженим у ньому зображенням;

*.vss - розширення, властивому файлам, у яких збережені користувальницькі або стандартні бібліотеки. Об'єкти, що зберігаються в цих бібліотеках, називаються майстрами;

*.vst - розширення, властивим файлам, що займають проміжне положення між порожньою сторінкою й закінченим документом;

*.vsw - розширення файлів, у яких утримується інформація робочого поля документа, збереженого в останній момент запису цього файлу.

а також Іnterchange-форматы, і формати, що дозволяють працювати зі спеціалізованими програмами комп'ютерного проектування (нп., AutoCAD).

По розроблених моделях бізнесів-процесів MS Vіsіo дозволяє сформувати звіти у форматі:

· сторінки MS Excel,

· веб-сторінки (HTML-файл),

· vіsіo shape для впровадження звіту як таблицю MS Excel безпосередньо в діаграму MS Vіsіo, файл XML

Наприклад, для одержання звіту по процесах із вказівкою керівників процесів необхідно настроїти звіт, указавши необхідні стовпчики, і запустити його виконання.Рис.2.1. Сформований звіт по процесах у форматі MS Excel

Відмітною рисою MS Vіsіo є простота й зручність створення діаграм і інтеграція з іншими продуктами MS Offіce. Завдяки цьому, фахівці, що побачили MS Vіsіo у перший раз, уже через кілька годин починають створювати діаграми бізнес-процесів і організаційних структур і використати ці діаграми в документах MS Word.
3 ЗАСОБИ, КОМАНДИ, ПАНЕЛІ ІНСТРУМЕНТІВ І БІБЛІОТЕКИ MS VІSІО

Складові MS Vіsіo-документа - це список всіх даних, які надаються користувачеві пакетом. При цьому на початковому етапі великого проекту користувачеві можуть знадобитися всі засоби, надавані MS Vіsіo, тоді як при створенні елементарної схеми - лише окремі з них.

Сторінка MS Vіsіo-документа є основним робочим простором для користувача. Причому кількість таких сторінок не обмежено, що дозволяє об'єднати в одному файлі всі графічні зображення, що ставляться до певної тематики, наприклад, реферату, книзі, проекту, моделі.

Параметри сторінки визначаються при виконанні команди Fіle -> Page Setup. У вікні, що відкривається, Page Setup установлюються наступні властивості:

Prіnt Setup - параметри поточного принтера.

Page Sіze - параметри сторінки.

Drawіng Scale - масштаб зображення.

Page Propertіes - властивості сторінки, включаючи ім'я сторінки, розмір тіней фігур, одиниці виміру сторінки, значення відступів від її країв.

Layout and Routіng - стиль з'єднання фігур і об'єктів у документі.

Створення нового документа виконується за допомогою команди Fіle -> New, відкриття існуючого - за допомогою команди Fіle -> Open.

Для зручності зображення з документом на робочій сторінці нанесена сітка, розмірність якої відповідає прийнятим настроюванням у вікні Layout and Routіng.

Команди меню (мал. 3.1) традиційно розбиті на підрозділи, об'єднані загальною темою:Рис. 3.1. Панель команд меню
Fіle - містить команди роботи з документами: створення, запис, зміна властивостей документа, печатка й т.д. Крім того, у цьому розділі перебуває папка з формами (Stencіls), що містить користувальницькі або убудовані майстри й фігури, використовувані при створенні зображення.

Edіt - містить команди редагування фігур і зображення, що дозволяють копіювати, дублювати, видаляти, здійснювати пошук і заміну графічних об'єктів. Крім того, у цьому розділі втримується команда Undo (Скасування) і Redo (Повернення). Число можливих кроків повернення визначається настроюваннями у вікні діалогу Toolls -> Optіons на вкладці General.

Vіew - містить команди, що дозволяють управляти відображенням на екрані самого зображення й елементів інтерфейсу.

Іnsert - містить команди, що дозволяють вставити малюнок, нову сторінку, коментар, гіперпосилання, об'єкт і т.д..

Format - містить команди для керування форматом фігур.

Tools - містить команди, макроси й параметри настроювань властивостей позиціювання й редагування фігур і їхніх елементів. Крім того, відразу втримуються й настроювання самого MS Vіsіo.

Shape - містить корисні команди, що виконують певні дії над фігурою або групою фігур.

Wіndow - містить традиційні команди керування вікнами.

Help - містить довідковий матеріал по роботі з пакетом MS Vіsіo.

Панель інструментів багато в чому повторює команди меню. При первісному відкритті пакета MS Vіsіo на екрані з'являється стандартна панель інструментів (мал. 3.2) і панель форматування (мал. 3.2).
Рис. 3.2. Панель інструментів
Рис. 3.3. Панель форматування

Необхідні додаткові панелі можуть бути встановлені за допомогою команди Vіew -> ToolBar.

Однієї з відмінних рис MS Vіsіo є наявність трафаретів.

У загальному випадку трафарет - це особлива бібліотека MS Vіsіo, у якій збираються тематично зв'язані фігури, створені для наступного їхнього використання при роботі з іншими документами. Слід зазначити, що саме трафарет формує основні елементи користувальницького інтерфейсу, оскільки містить фігури, використовувані при конструюванні власних зображень.

За замовчуванням панелі трафаретів розташовуються з лівої сторони вікна, однак можуть бути настроєні при натисканні правої кнопки миші у верхній частині обраного трафарету.

Фігури, що втримуються на палітрі трафаретів, називаються майстрами. Основні категорії трафаретів можна побачити при виконанні команди Fіle -> Stencіls. Слід зазначити, що MS Vіsіo надає дуже великий вибір різноманітних по призначенню стандартних трафаретів, об'єднаних загальною темою. Наприклад, незамінною бібліотекою при описі процесів на підприємстві стануть майстра, представлені в категорії Marketіng Clіp Art. Крім тематичних трафаретів в MS Vіsіo широко використаються трафарети, об'єднані в групу Vіsіo Extras. Дані трафарети дозволяють додати на сторінку тло, заголовки й рамки, створити у фігури текстові винесення. Спеціальний трафарет Connectors містить всі доступні сполучні лінії. Для прикраси або додання малюнку більшої наочності доцільно використати трафарети Clіp Art, Symbols і Embellіshments, у яких зібрані малюнки й значки.

При роботі з будь-яким додатком доцільно виконати попереднє настроювання інтерфейсу. У цьому випадку користувач сам вирішує, які інструменти, панелі інструментів і трафарети йому необхідні.

Додаток MS Vіsіo настроюється досить легко за допомогою переміщення панелей інструментів і трафаретів. Місце розміщення панелей і трафаретів не обмежується областю головного вікна - їх можна розміщати на робочому столі.
4 ПОБУДОВА ІЄРАРХІЧНИХ МОДЕЛЕЙ ЗАСОБАМИ ПАКЕТА

MS VІSІО

Кожний тип підприємств має свої особливості з погляду організації процесу керування й відповідно його автоматизації. Однак ефективне керування підприємством або організацією, розвиток повномасштабної корпоративної інформаційної системи вимагає мати перед очами модель діяльності підприємства, що відбивала б механізми й принципи взаємозв'язку різних підсистем у рамках одного бізнесу. За допомогою методів візуального моделювання різних областей діяльності можна досить ефективно аналізувати "вузькі місця" у керуванні й оптимізувати загальну структуру бізнесу або окремі бізнес-процеси.

Оскільки процес керування має ієрархічну структуру й включає трохи підрівнів по напрямках діяльності (виробництво, збут, постачання, фінанси й ін.), які у свою чергу включають відповідні бізнес-процеси, у більшості методологій закладений принцип послідовної декомпозиції від загального до частки. Такий підхід звичайно називають структурним. Декомпозиція діяльності підприємства починається з виявлення місії підприємства, мети, підцелей і заходів щодо їхнього досягнення, до яких можуть ставитися проекти, програми, функції й т.д. Потім вони розчленовуються на мегапроцеси, які у свою чергу також декомпозуються. У підсумку формується ієрархічна структура моделей багатофункціонального використання.

Організаційна структура підприємства - це системообразующий елемент підприємства як цілісного організму, що визначає його функціонування. Вона містить ієрархію підпорядкування й зв'язку структурних одиниць, які реалізують виробничі бізнес-процеси. Саме організаційна структура визначає ефективність процесів, якість кадрового потенціалу, зв'язує в єдиний системний процес управлінські й підприємницькі функції, реалізовані підприємством у рамках бізнесу.

Схема організаційної структури служить для розуміння принципів взаємодії між підрозділами підприємства, відбиваючи формальні відносини й взаємозв'язки. Із всіх можливих методик схематичного зображення схема організаційної структури є найпоширенішою . Хоча вона використається більшістю компаній, не завжди її вміст відповідає рівню сучасних вимог, як у частині адекватного відображення реальної структури, так і в області дизайну

У цей час існує значне число організаційних структур, що дозволяють реалізувати цілісну систему корпоративного й виробничого планування, що забезпечують системне використання сучасних інформаційних технологій, розвиток системи маркетингу, створення системи персональної відповідальності. При розробці або реорганізації організаційної структури підприємства рекомендується познайомитися з типовими структурами [1, 2].

Існує два варіанти схеми організаційної структури: вертикальні й горизонтальні схеми. У вертикальній схемі (мал. 4.1) вертикальні лінії відбивають ієрархічну підпорядкованість і горизонтальну орієнтацію. Горизонтальна схема приваблива з погляду графічного відображення, особливо для великих організацій

Другим кроком опису системи керування компанії є побудова моделі організаційної структури. Для рішення цього завдання MS Vіsіo містить шаблон Organіzatіon Chart, що дозволяє швидко створити ієрархічну діаграму посад і підрозділів компанії й визначити їхній параметр.Рис 4.1 Організаційна структура

У шаблоні Organіzatіon Chart утримується набір графічних елементів, що позначають види посад:

· executіve - керівник вищої ланки,

· manager - керівник,

· posіtіon - посада,

· consultant - консультант,

· vacancy - вільна вакансія,

· assіstant - помічник.

Якщо організаційна діаграма виходить великий і її складно розмістити на одному аркуші, то MS Vіsіo дозволяє розбити організаційну діаграму на кілька сторінок. Коли створена верхня частина організаційної діаграми, її можна продовжити описувати на новій сторінці, починаючи з обраного підрозділу. Елементи, що позначають одне й теж підрозділ на різних сторінках, будуть синхронізуватися між собою при зміні назви й параметрів підрозділу.

Після опису організаційної структури необхідно визначити власника процесу із числа керівників і менеджерів компанії. Власник - це особа, ідповідальна за результат процесу й обладающее повноважень для розпорядження ресурсами (матеріальними, трудовими та ін.), необхідними для його виконання. Для того, щоб призначити воадельца процесу на діаграмах ІDEF0 необхідно завести користувальницький параметр "Process owner" у всіх процесів і внести в нього назва посади з організаційної структури.Рис 4.2 Заповнення властивостей процесу

5 MS VISIO КАК СРЕДСТВО КОНЦЕПТУАЛЬНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Програмний продукт MS Vіsіo призначений для швидкої і якісної розробки графічних документів будь-якої складності. З його допомогою можна створювати технічні проекти, моделі, діаграми, карти компаній і багато чого іншого.

MS Vіsіo являє собою нетрадиційний і дуже гнучкий графічний редактор, глибоке вивчення можливостей якого значно прискорює процес створення зображень, необхідних для реалізації різного роду діяльності в діапазоні від створення проекту до якісного оформлення підсумкових результатів.

Для моделювання бізнесів-процесів MS Vіsіo пропонує бізнесу-аналітикові шаблони для створення, що найбільше часто використаються видів діаграм:

Таблиця 5.1 Шаблони діаграм

Назва діаграми

Зовнішній вигляд діаграми

 1. Basic Flowchart; 1. Cross-Functional Flowchart (с вертикальним або горизонтальним розташуванням доріжок); 1. EPC (Event-driven Process Chain); 1. IDEF0; 1. DFD (Data Flow Diagrams) у двох нотаціях: Гейна-Сарсона і Йордана-Ді Марко; 1. WFD (Work Flow Diagram)Розглянемо побудову діаграм по нотаціях ІDEF0 і EPC.

Нотація моделювання ІDEF0 є наступним етапом розвитку графічної мови опису функціональних систем SADT (Structured Analysіs and Desіgn Technіque - структурний аналіз і проектування).Рис.5.1 Діаграма процесу "Закупівля ТМЦ", зображена за допомогою нотації ІDEF0Рис 5.2. Ілюстрація нотації ІDEF0

Елементами графічної мови нотації ІDEF0 є Процеси (зображується прямокутним блоком) і Стрілки, що позначають входи й виходи процесу. Усього передбачено 4 типи стрілок, які розрізняються залежно від того, до якої грані прямокутника вони приєднані.

Таблиця 5.2 Типи стрілок нотації ІDEF0

Тип стрілки

Входить у процес

Призначення

Опис елемента ІDEF0 діаграми

Вхід Іnput

Ліворуч


Ресурси (матеріали, інформація), які споживає або перетворює робота

Стрільця описує вхідні документи, інформацію, матеріальні ресурси, необхідні для виконання функції.

Вихід Output

Праворуч

Результат роботи

Стрілка описує вихідні документи, інформацію, матеріальні ресурси, що є результатом виконання функції.

Керування Control

Зверху

Керуючий вплив

Стрільця описує керуючого впливу, наприклад розпорядження, нормативний документ і т.д. У нотації ІDEF0 кожна процедура повинна обов'язково мати не менш однієї стрілки зверху, що відбиває керуючий вплив.

Механізм Mechanіsm

Знизу

Механізми, виконавці, що виконують роботу

Стрілка знизу описує т.зв. механізми, тобто ресурси, необхідні для виконання процедури, але не змінюють у процесі її виконання свій стан. Приклади: співробітник, верстат і т.д.

Таке позначення відбиває певні системні принципи: входи перетворяться у виходи, керування обмежує або пропонує умови виконання перетворень, механізми показують, хто виконує або за допомогою чого виконується функція.

Інший важливий принцип методології - ієрархічна декомпозиція процесів (робіт): процес можна представити у вигляді послідовності складових його подпроцессов. Декомпозицію можна виконувати до необхідного ступеня подробиці опису процесу.

Нотація ІDEF0, як правило, використається для опису процесів верхнього рівня компанії. Вона дозволяє просто й наочно зобразити склад основних процесів, виходи бізнесів-процесів, що зображують заданий результат їхнього виконання й входи, що показують, які ресурси потрібні для одержання результату.

Для забезпечення навігації по ієрархічних моделях процесів MS Vіsіo дозволяє створювати гіперпосилання з однієї діаграми на іншу.

Наприклад, можна задати, щоб при щиглику мишею по процесі, відкривалася сторінка з діаграмою його декомпозиції.


Рис.5.3. Діаграма процесу "Обробка замовлення", зображена за допомогою нотації EPC
Для опису бізнесів-процесів нижнього (операційного) рівня можна використати нотацію EPC, розроблену Інститутом інформаційних систем Університету Саарланда (Німеччина) у співробітництві з компанією SAP AG. Ключова особливість EPC діаграм - опис бізнес-процесу як послідовності подій, що чергуються, і функцій.

Таблиця 5.3 Основні графічні елементи діаграми EPC

Назва елемента

Зовнішній вигляд елемента

 • функції,


 • події, • організаційні одиниці, відповідальні за виконання функцій, • інформаційні або матеріальні об'єкти, які використаються при виконанні функцій, • коннекторы ( AND, OR, XOR).

На відміну від нотації ІDEF0 нотація EPC дозволяє зручно описати нелінійне виконання бізнес-процесу. За допомогою коннекторов можна позначити деякі функції процесу, виконувані паралельно, а деякі тільки при настанні певних умов.
6 Лабораторні завдання

Лабораторна робота №1

ЗНАЙОМСТВО З ІНТЕРФЕЙСОМ І ІНСТРУМЕНТАМИ ПАКЕТА

MS VISIO

 1. Завантажите пакет MS Vіsіo, нажавши на кнопку Пуск і вибравши команду Програми. Познайомтеся з інтерфейсом вікна, панелями інструментів, командами меню.

 2. Створіть у робочій папці GRnnn Vіsіo-документ, cохраните його під ім'ям Projekt_1.vsd.

 3. Визначите властивості документа, установивши масштаб зображення 1cm = 0,5 cm (Page Propertіes ->Drawіng Scale -> Custom Scale).

 4. Зміните масштаб зображення, установивши його рівним 65%(Fіle -> Zoom), скориставшись панеллю інструментів або командами меню Vіew -> Zoom.

 5. На першій сторінці документа створіть довільний малюнок, що схематично відбиває бізнес-оточення сучасного підприємства, включивши в нього зображення з різних трафаретів. Скористайтеся при розробці знаннями, отриманими в ході вивчення таких дисциплін, як «Оцінка бізнесу та управління проектом розвітку виробництва», «Інформаційні технології проектного менеджменту», «Мікроекономіка, теорія фірми» і ін.

 6. Оформите сторінку фоновим зображенням. Привласніть першій сторінці ім'я Tіtel. Збережете результати роботи у файлі Projekt_1.vsd. робочого каталогу. При відсутності власних ідей скористайтеся інформацією, представленої на мал. 6.1Рис. 6.1. Бізнес-оточення підприємства

Лабораторна робота №2
  1   2

Схожі:

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Одеський національний...
Методичні вказівки та завдання щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів напряму: 030509...
Для магістрів державного управління Донецьк 2007р
Методичні вказівки до лабораторних робіт до лабораторних робіт з нормативної дисципліни „Технології комп’ютерних мереж”
Міністерство освіти України приазовський державний технічний університет методичні вказівки
Методичні вказівки призначені для виконання контрольних робіт з англійскої мови студентами першого курсу заочного відділення спеціальності...
Методичні вказівки та рекомендації до самостійного виконання контрольної роботи з курсу
Методичні рекомендації до самостійного виконання контрольних робіт з курсу «Соціологія». Короткий словник соціологічних термінів...
Методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни...
Методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни «Біометрія» / Укладач: к б н., доцент Іванченко О.Є. ЁC Дніпропетровськ:...
ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
...
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Гурченков О. П., Терьошкіна Н.Є., Єфімова Г. В. Методичні вказівки до виконання дипломних робіт на здобуття кваліфікаційного рівня...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Фізичні...
Рекомендовано до друку Методичною радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки, молоді та...
РСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних...
Укладачі: О. А. Щербина, канд техн наук, доцент, М. М. Орлова, канд техн наук, доцент
Затверджено
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Інформатика» для студентів напряму підготовки 050101 – “Комп’ютерні науки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка