Затверджено


НазваЗатверджено
Сторінка1/6
Дата04.04.2013
Розмір0.72 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
  1   2   3   4   5   6
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Одеський національний політехнічний університет

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до лабораторних робіт

з дисципліни

«Інформатика»

для студентів

напряму підготовки 6.050101 –

“Комп’ютерні науки ”

Одеса

ОНПУ

2012

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Одеський національний політехнічний університет

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до лабораторних робіт

з дисципліни

«Інформатика»

для студентів

напряму підготовки 6.050101 –

“Комп’ютерні науки ”

Затверджено

на засіданні кафедри

інформаційних систем

Протокол № 1 від 29.08.12

Одеса

ОНПУ

2012

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Інформатика» для студентів напряму підготовки 6.050101 – “Комп’ютерні науки ” (частина І) / Укл.: Бабілунга О.Ю., Лаптєва Ю.О. – Одеса: ОНПУ, 2012. – 40 с.

Укладачі: Бабілунга Оксана Юріївна, доцент;

Лаптєва Ю.О. асистент.

Лабораторна робота №1.

РОБОТА З ОПЕРАЦІЙНОЮ СИСТЕМОЮ МS-DOS.
Мета роботи - Оволодіти навиками практичної роботи з операційною системою MS-DOS по створенню файлової структури для інформації користувача.
Основні теоретичні відомості.

Операційна система - це програма, що завантажується в персональний комп'ютер (ПК) при його включенні. Вона організовує діалог з користувачем, дає можливість зручного доступу до апаратних засобів ПК і управляє виконанням решти всіх програм. Як правило ПК IBM РС працює під управлінням операційної системи MS-DOS. Початкове завантаження MS-DOS виконується автоматично при включенні електроживлення ПК, при натисненні на клавішу "RESET" на корпусі ПК, а також при одночасному натисненні клавіш CTRL, ALT, DEL на клавіатурі. Для виконання початкового завантаження MS-DOS необхідне, щоб на дисководі А для гнучких дисків була встановлена дискета із записаною операційною системою MS-DOS або щоб ПК мав вінчестер із записаною на нім операційною системою MS-DOS. Інформація на магнітних дисках зберігається у файлах.

Файл - це пойменована область на диску. У файлах можуть зберігатися тексти програм, документи, готові до виконання програми і т.д. Кожен файл маємо ім'я, яке складається з двох частин: імені і розширення. У імені файлу може бути від 1 до 8 символів. Розширення імені файлу починається з крапки, за якою слідують від 1 до 3 символів. Символи в імені і розширенні можуть бути прописними і рядковими латинськими буквами, цифрами і символами. Розширення файлу є необов'язковим. У імені і розширенні імені файлу прописні і рядкові латинські букви є еквівалентними, оскільки MS-DOS переводить всі рядкові букви у відповідні прописні букви. Деякі імена файлів є забороненими, оскільки MS-DOS розуміє їх як імена пристроїв. Ці імена такі: AUX, COM1 - COM3, LPT1 - LPT3, CON, PRN, NUL. Імена файлів реєструються на магнітних дисках в каталогах (або директоріях). Каталог - це спеціальне місце на диску, в якому зберігаються імена файлів, зведення про розмір файлів, часу їх останнього оновлення, атрибути (властивості) файлів і т.д. Якщо в каталозі зберігається ім'я файлу, то говорять, що цей файл знаходиться в даному каталозі. На кожному магнітному диску може бути декілька каталогів. Вимоги до імен каталогів ті ж, що і до імен файлів.

Каталог, з яким в даний момент працює користувач, називається поточним. Якщо в команді MS-DOS вказати ім'я файлу, то цей файл шукатиметься або створюватиметься в поточному каталозі. Коли Ви використовуєте файл не з поточного каталога, необхідно вказати, в якому каталозі цей файл знаходиться. Це робиться за допомогою вказівки шляху до файлу. Шлях - це послідовність з імен каталогів або символів "..", розділених символом "\". Цей шлях задає маршрут від поточного каталога або кореневого каталога диска до того каталога, в якому знаходиться потрібний файл. У ПК зазвичай є декілька накопичувачів на магнітних дисках (дисководів). Для MS-DOS накопичувачі на магнітних дисках іменуються А:, В:, С: і т.д. Наприклад, в ПК може бути два накопичувачі на гнучкому магнітному диску А: і В: і один накопичувач на жорсткому магнітному диску (вінчестер) С:.

Поточна директорія - це та директорія, з якою Ви працюєте в даний момент. MS-DOS за умовчанням шукає всі файли, що задаються користувачем, в поточному каталозі. Ви можете змінити поточний каталог за допомогою команд MS-DOS. Повне ім'я файлу має наступний вигляд:

[дисковод:][путь\]ім’я-файла

тобто складається з шляху до каталога, в якому знаходиться файл, і імені файлу, розділених символом "\", перед якими може стояти позначення дисковода. Коли MS-DOS готова до діалогу з користувачем видається запрошення:

C:\> чи A:\>

Діалог здійснюється у формі команд. Команда MS-DOS складається з імені команди і параметрів, розділених пропусками. Ім'я команди MS-DOS і параметри можуть набиратися як прописними, так і рядковими латинськими буквами. Введення кожної команди закінчується натисненням клавіші [ENTER]. Для зміни поточного дисковода треба набрати ім'я дисковода, який повинен стати поточним, і потім двокрапку, наприклад:

А: - перехід на дисковод А.

В: - перехід на дисковод В.

Для зміни поточного каталогу є команда:

CD (Change Directory).

Формат команди:

cd [дисковод:] шлях

Виведення файлу на екран.

Формат команди:

type [дисковод:][путь\] ім’я-файла

Для видалення файлів мається команда DEL (delete).

Формат команди:

del [дисковод:][путь\] ім’я-файла

Для виведення змісту каталогу є команда DIR.

Формат команди:

dir [дисковод:][путь\][ім\’я-файла][/P][/W]

Для кожного файлу команда dir повідомляє його ім'я, розширення імені, розмір файлу в байтах, дату і час створення або останнього оновлення файлу. В кінці видачі повідомляється про розмір вільного простору на диску.

Параметр /P задає поекранний виведення змісту.

Параметр /W задає вивід тільки інформації про імена файлів в каталозі.

Для створення нового каталога є команда MD (Make Directory).

Формат команди:

md [дисковод:] шлях

Для видалення (порожнього) каталогу є команда RD (Remove Directory).

Формат команди:

rd [дисковод:] шлях

Для перейменування файлів є команда REN (Rename).

Формат команди:

ren [дисковод:][путь\] ім’я-файла ім’я-файла

Перше ім'я файлу в команді задає ім'я (імена) файлів, що перейменовуються, друге - нове ім'я (імена) файлів.

Для копіювання файлів є команда COPY.

Формат команди:

сopy [дисковод:][путь\]ім’я-файла[дисковод:][путь\]ім’я-файла або

сopy [дисковод:][путь\]ім’я-файла[дисковод:][путь\]

З каталога, вказаного в першому параметрі команди, копіюються файли, задані ім'ям файлу в першому параметрі команди. Дисковод і шлях в другому параметрі команди указують каталог, в який копіюються файли. Якщо в другому параметрі ім'я файлу відсутнє, то імена файлів при копіюванні не міняються. Якщо в другому параметрі команди задано ім'я файлу, то воно указує нове ім'я копійованого файлу.

Лабораторне завдання:

Створіть структуру каталогів і файли відповідно до нижчеприведеної структурної схеми.



В процесі виконання роботи обов'язково виконуйте наступні вимоги:

• при створенні файлової структури на кожному етапі перевіряйте результати використання кожної команди, користуючись командами DIR і TYPE;

• в процесі роботи Ви повинні працювати в межах каталогу D:\Temp.

2.1. Перед початком роботи зробіть активним каталог D:\Temp.

2.2. Перевірте вміст каталогу D:\Temp.

2.3. Створіть по черзі всі каталоги структури відповідно до малюнка 1.

2.4. Файли lec.1 і lec.2 створіть шляхом копіювання дискових файлів, вказаних викладачем, із зміною їх імен на lec.1 і lec.2.

2.5. Файли ques.1 і ques.2 створіть з клавіатури, поміщаючи туди довільні тексти по Вашому розсуду.

2.6. Файли l.1 і l.2 створіть шляхом об'єднання файлів lec.1 і ques.1, lec.2 і ques.2, відповідно.

2.7. Файли ex.1 і ex.2 створіть шляхом копіювання файлів lec.1 і lec.2.

2.8. Покажіть створену Вами файлову структуру диску викладачеві.

2.9. Знищте створену Вами структуру, користуючись командами RD і DEL, в наступному порядку:

1) спочатку встановіть активним каталог PRACTS, а потім знищте цю гілку структури поелементно, тобто кожен файл окремо;

2) у гілці LEC використовуйте можливість знищення групи файлів;

3) частину структури, що залишилася, знищте з використанням команди FORMAT.
Індівідуальне завдання:

Створіть структуру каталогів і файли відповідно до нижчеприведеної структурної схеми. Структурну схему оберить согласно варіанту:

Вариант 1



Вариант 2





Вариант 3




Вариант 4




Вариант 5



Вариант 6




Вариант 7



Вариант 8



Вариант 9



Вариант 10


Вариант 11




Вариант 12



Вариант 13




Вариант 14



Вариант 15


Вариант 16



Вариант 17


Вариант 18



Вариант 19



Вариант 20



Вариант 21



Вариант 22



Вариант 23



Вариант 24



Вариант 25



Вариант 26





Контрольні запитання:

1. Як вивести дерево каталогів?

2. Як створити директорію?

3. Як видалити директорію?

4. Як проглянути список файлів в директорії?

5. Як змінити активну директорію?

6. Як скопіювати файл?

7. Як роздрукувати файл на екран?

8. Як роздрукувати файл на принтері?

9. Як видалити файл?

10. Що таке джокер?

11. Що є каталогом?

12. Що таке поточний каталог?

13. Що є повним ім'ям файлу?

14. Що є шляхом (маршрут)?

15. Яким чином можна створити файл в DOS?

16. Як отримати "тверду" копію екрану?

17. Склад ОС

18. Коли використовується маска імені файлу?

Лабораторна робота №2

Робота з операційною системою Windows.
Мета роботи : Оволодіти навиками роботи з операційною системою Windows та її стандартними програмами, навиками роботи з програмами-архіваторами, антивірусними пакетами й навиками користувацького адміністрування.
Лабораторне завдання:

Огляд архівного файлу у форматі * .ZIP

1. Запустіть диспетчер архівів WinZip 7.0 командою Пуск > Програми > WinZip > WinZip 7.0 (якщо на Вашому комп'ютері встановлена свіжіша версія WinZip, можна запустити її).

2. В папці D:\Temp міститься архівний файл у форматі ZIP.

3. Дайте команду File > Open Archive (Файл > Відкрити архів).

4. В діалоговому вікні Open Archive (Відкриття архіву) скористайтеся розкриваючою кнопкою в списку папок, розшукайте і відкрийте D:\Temp, виділите значок файлу у форматі *.ZIP і клацніть на командній кнопці Відкрити (у вікні програми WinZip 7.0 відкриється список файлів, що входять в архів).

5. Виділіть значок файлу, який бажаєте проглянути, наприклад ReadMe.Txt. Двічі клацніть на цьому значку, і файл відкриється у вікні асоційованої програми. За умовчанням в операційній системі Windows з файлами типу *.ТХТ асоційована програма Блокнот.

6. Якщо потрібно проглянути файл в іншій програмі, виділіть його значок і скористайтеся командою Actions > View (Дії > Перегляд). По цій команді відкриється діалогове вікно View (Перегляд), в якому можна самостійно вказати, яку програму слід використовувати як засіб перегляду для файлів даного типу.

7. Виділіть для перегляду файл з іншим розширенням імені, наприклад *.diz. Цей тип файлів не має асоційованої програми перегляду. Після застережливого повідомлення він відкриється в стандартному засобі проглядання Windows – в програмі Швидкий перегляд.

Ви навчилися проглядати файли, що знаходяться усередині архіву, без розпаковування архіву і, відповідно, без витягання файлів. Це важливо, оскільки далеко не всі архіви, що поступають на комп'ютер, особливо з Інтернету, варто розпаковувати. Попередній перегляд дозволяє переконатися в тому, що архів містить дійсно необхідні дані, а також отримати попередню інформацію про те, як краще розпорядитися його вмістом.
Витягання файлів з ZIP-архіву

1. Заздалегідь визначите папку, в яку будуть поміщені файли, які витягуватиметься з архіву. Якщо ніяких переваг немає, створіть тимчасову папку, наприклад папку D:\Temp\Проба.

2. Запустіть диспетчер архівів WinZip 7.0 і відкрийте Zip-архів, розміщений D:\Temp.

3. Виділіть файли, які бажаєте витягнути. При груповому виділенні користуйтеся лівою кнопкою миші спільно з клавішами CTRL і SHIFT.

4. Дайте команду Actions > Extract (Дії > Витягнути) – відкриється діалогове вікно Extract (Витягання).

5. На лівій панелі діалогового вікна встановіть необхідні перемикачі.

6. На правій панелі відкрийте папку-приймач, в яку відбудеться витягання виділених файлів. Робота на правій панелі аналогічна роботі з Провідником Windows.

7. Запустіть процес витягання файлів клацанням на командній кнопці Extract (Витягнути).

8. Після закінчення процесу закрийте діалогове вікно клацанням на кнопці Cancel (Відміна) або на закриваючій кнопці в правому верхньому кутку вікна і завершіть роботу з програмою WinZip командою File > Exit (Файл > Вихід).

9. За допомогою Провідника (Пуск > Програми > Провідник) переконайтеся в тому, що файли, витягнуті з архіву, дійсно поступили в задану папку.

10. Видаліть експериментальну папку D:\Temp\Проба.

Ви навчилися витягувати файли з архіву в задану папку. При цьому у нас є наступні можливості вибору: – які файли витягувати, а які – ні; – в яку папку проводити запис.
Створення ZIP-архіву

1. Створіть папку для експериментів, наприклад D:\Temp\Zip_Проба.

2. Методом копіювання наповните цю папку довільними файлами, наприклад, узявши їх із стандартної папки C:\Windows\Media (файли в цій теці мають «довгі імена», а нам важливо переконатися в тому, що після архівації вони залишаються непошкодженими).

3. Запустіть диспетчер архівів WinZip 7.0.

4. Дайте команду File > New Archive (Файл > Створити Архів) – відкриється діалогове вікно New Archive (Створення архіву). У цьому вікні перш за все виберіть папку, в якій буде створений архів, наприклад D:\Temp\Zip_Проба.

5. Введіть ім'я архіву в поле Ім'я файлу (наприклад Media) і переконайтеся, що в полі Files of type (Тип файлу) встановлений тип Zip files.

6. Обов'язково встановіть прапорець Add dialog (відкриється вікно Включення в архів) і клацніть на кнопці ОК.

7. Якщо прапорець Add dialog встановлений, відкриється діалогове вікно Add (Включення в архів).

8. В списку Action (Дія), що розкривається, виберіть пункт Add (and replace) files (Додавати і замінювати файли).

9. В списку Compression (Ступінь стиснення), що розкривається, виберіть пункт Normal (Звичайна).

10. В групі елементів управління Folders (Теки) встановіть прапорець Include Subfolders (Включаючи вкладені папки). Не дивлячись на те, що в нашому прикладі в папці \Media немає вкладених папок, треба узяти за правило включати даний прапорець завжди.

11. В групі елементів управління Attributes (Атрибути) переконайтеся в тому, що встановлений прапорець Include system and hidden files (Включати системні і приховані файли).

12. Виділіть файли, що включаються в архів. При груповому виділенні файлів користуйтеся лівою кнопкою миші спільно з клавішами SHIFT і CTRL. Якщо потрібно виділити всі файли, можна скористатися комбінацією клавіш CTRL+A.

13. Клацніть на командній кнопці Add (Додати в архів) – почнеться процес створення архіву.

14. За допомогою Провідника відкрийте папку D:\Temp\Zip_Проба. Розшукайте створений файл Media.zip. Встановіть його розмір по рядку стану або перемкнувшись в режим Таблиця.

15. Перейдіть у вікно програми WinZip 7.0. Відкрийте в ній створений архів і переконайтеся в тому, що «довгі імена» файлів збереглися.

16. Закрийте програму WinZip.

Ви навчилися створювати архіви стислих файлів. При цьому Ви маєте можливість вибрати, які файли включаються в архів і в якій теці створюється результуючий файл. Ви також можете вибрати ступінь стиснення, вказати режим оновлення файлів для тих випадків, коли в архіві вже є файли, однойменні що додається, і задати режим упаковки тек із збереженням структури вкладених тек. Дані настройки виконують в спеціальному діалоговому вікні Add (Додавання в архів). Вони особливо важливі в тих випадках, коли диспетчер архівів використовується з метою організації резервного копіювання даних. Звернете увагу, що додавання в архів можна здійснювати і методом перетягування необхідних файлів на теку Zip-архіву.
Захист ZIP-архіву

1. Запустіть програму WinZip 7.0.

2. Дайте команду File > Open Archive (Файл > Відкрити архів). Відкрийте раніше створений архів Media.zip.

3. Дайте команду Actions > Add (Дії > Додати в архів) – відкриється діалогове вікно Add (Додавання в архів).

4. В списку представлених файлів розшукайте файл Media.zip, клацніть правою кнопкою миші на його значку і в контекстному меню, що відкрилося, виберіть команду Видалити. Видалення раніше створеного архіву необхідне для створення нового архіву під тим же ім'ям.

5. Виділите всі файли списку комбінацією клавіш CTRL+A.

6. Для захисту створюваного архіву паролем клацніть на кнопці Password (Пароль) або виберіть в контекстному меню «Встановити пароль за умовчанням» – відкриється однойменне діалогове вікно.

7. Зверніть увагу на прапорець Mask Password (He відображати пароль). Якщо він встановлений, пароль при введенні не відображатиметься на екрані, а його символи будуть замінені символом «*». Це міра захисту пароля від сторонніх. Проте в даному випадку користувач не може бути упевнений в тому, що він набрав пароль правильно. Тому при встановленому прапорці Mask password система запрошує повторне (контрольний) введення пароля.

8. Введіть пароль, наприклад слово test, використовуючи окрім алфавітних символів довільні розділові знаки, наприклад так: t,e/s:t.

9. Клацніть на кнопці ОК. Звернете увагу на те, що діалогове вікно Add (Додавання в архів) змінила назва – Add with password (Додавання в архів і захист паролем).

10. Клацніть на командній кнопці Add (Додати в архів) – почнеться процес створення захищеного архіву Media.zip.

11. Відкрийте створений архів командою File > Open (Файл > Відкрити).

12. Виділите будь-який файл, що входить до складу архіву, і дайте команду Actions > Extract (Дії > Витягнути).

13. В діалоговому вікні Extract (Витягання), що відкрилося, перевірте правильність установки необхідних елементів управління і виберіть папку-приймач.

14. Клацніть на командній кнопці Extract (Витягнути). Процес витягання даних з архіву не запуститься, а замість нього відкриється діалогове вікно для введення пароля.

15. Переконайтеся в тому, що введення неправильного пароля не дозволяє витягнути файли з архіву.

16. Переконайтеся в тому, що правильне введення пароля дійсно запускає процес.

17. Закрийте програму WinZip 7.0.

Ви навчилися створювати захищені архіви. Захист виконується одночасно із створенням самого архіву. Надійність захисту багато в чому визначається розміром символьного набору, використаного при завданні пароля.
Створення ZIP-архіву, що саморозпакується

1. Запустіть програму WinZip 7.0.

2. Дайте команду File > Open Archive (Файл > Відкрити архів). Відкрийте раніше створений архів Media.zip.

3. Дайте команду Actions > Make .Exe File (Дії > Створити здійснимий файл) – відкриється діалогове вікно WinZip Self-Extractor (Генератор архіву, що саморозпакується).

4. Архів, що саморозпаковується, створюється на базі раніше створеного звичайного архіву. Переконаєтеся в тому, що в полі Create Self-Extracting Zip files from (Створити архів, що саморозпаковувається...) правильно записаний адреса початкового файлу ZIP. Якщо це не так, скористайтеся кнопкою Browse (Огляд) для пошуку потрібного файлу.

5. В групі Self Extractor Type (Тип архіву, що саморозпаковувається) включіть перемикач, відповідний операційній системі комп'ютера, для якого готується архів.

6. В групі Spanning Support (Підтримка розподіленого архіву) включите перемикач No spanning (Без розподілу).

7. Клацніть на кнопці ОК.

8. Оскільки початковий архів має парольний захист, то перед початком перетворення з'явиться застережливе повідомлення. Закрийте його клацанням на кнопці ОК.

9. Після закінчення перетворення з'явиться діалогове вікно з попередженням про те, що архів, що саморозпаковується, слід випробувати. Підтвердіть початок випробування клацанням на кнопці ОК.

10. В черговому вікні виберіть папку, в яку відбудеться перевірочне розпаковування архіву. За умовчанням пропонується папка C:\Windows\Temp. Вона нас не влаштовує, тому скористайтеся командною кнопкою Browse (Огляд), виберіть потрібну папку D:\Temp і клацніть на кнопці Unzip (Розпакувати).

11. Оскільки архівний файл захищений, його розпаковування не почнеться, поки не буде введений правильний пароль.

12. Після закінчення роботи закрийте поточні діалогові вікна.

Ви навчилися створювати архіви, що саморозпаковуваються, на базі попередніх підготовлених звичайних архівів. Ви переконалися в тому, що якщо початковий архів був захищений паролем, то цей захист зберігається і в архіві, що саморозпаковувається.
Створення розподіленого архіву, що саморозпаковуватиметься.

1. Запустіть програму WinZip 7.0.

2. Дайте команду File > Open Archive (Файл > Відкрити архів). Розшукайте і відкрийте раніше створений архів Media.zip.

3. Дайте команду Actions > Make .Exe File (Дії > Створити здійснимий файл) – відкриється діалогове вікно WinZip Self-Extractor (Генератор архіву, що саморозпакується).

4. В групі елементів управління Spanning Support (Підтримка розподіленого архіву) включіть перемикач Safe Spanning Method (Захищений метод розподілу) або Old Spanning Method (Звичайний метод розподілу).

5. Захищений метод створює першу частину архіву з двох файлів: здійснимий файл, що виконує автоматичне розпаковування, і перший том розподіленого архіву. В подальших частинах створюється продовження розподіленого архіву. Такий підхід підвищує рівень безпеки, оскільки навіть у тому випадку, коли здійснимий файл пошкоджений, наприклад комп'ютерним вірусом, інформація не пропадає і залишається в архівному файлі. Після застосування антивірусних засобів для «лікування» зараженого здійснимого файлу також не відбувається порушень в структурі архіву, оскільки здійснимий файл автономний. Цей метод застосовують для передачі архівних матеріалів на гнучких дисках.

6. Звичайний метод вважається «застарілим», оскільки він забезпечувався минулими версіями програми WinZip. Цей метод не створює окремого здійснимого файлу, і весь архів зберігається в одному здійснимому файлі, розподіленому по декількох носіях. Даний метод використовують для архівів, що саморозпаковуваються, передаються по каналах комп'ютерних мереж.

7. Клацніть на командній кнопці ОК – відкриється діалогове вікно WinZip Self-Extractor (Генератор архіву, що саморозпаковувається).

8. Клацніть на кнопці ОК – почнеться процес створення першого тому розподіленого архіву. Створивши останній том, програма внесе правки до заголовка архіву в першому томі.

Ви навчилися створювати розподілені архіви, що самораспаковуваються. Такий метод архівації знайшов особливо широке застосування при розповсюдженні програмних продуктів.
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

ВИПУСК ТРИДЦЯТИЙ
Збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка “Людинознавчі студії” є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено...
Затверджено список спортсменів-кандидатів на участь в Олімпійських іграх в Лондоні
Затверджено список спортсменів, які включені до числа кандидатів на участь у Іграх ХХX Олімпіади у Лондоні (Великобританія) 2012...
КА ЛЮДИНОЗНАВЧI СТУДII ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДДПУ ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ...
Збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка “Людинознавчі студії” є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено...
Франка Серія “Педагогіка” ВИПУСК ТРИДЦЯТЬ ПЕРШИЙ ДРОГОБИЧ ВИДАВНИЧИЙ...
Людинознавчі студії” є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено постановою президії ВАК №1-05/5 від 1 липня 2010...
М. Тодики доктора юридичних і політичних наук, професора В. С. Журавського...
Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів
СТУДI¯ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДДПУ ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТИЙ ЧАСТИНА...
Збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка “Людинознавчі студії” є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено...
СТУДI¯ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДДПУ ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТИЙ ЧАСТИНА...
Збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка “Людинознавчі студії” є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено...
СТУДI¯ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДДПУ ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТИЙ ЧАСТИНА...
Збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка “Людинознавчі студії” є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено...
ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка