Комплекс №49 „Надія” Проект, спрямований на розвиток і реалізацію творчого потенціалу учнів у сфері дослідницької діяльності Проект „МАН: проблеми та перспективи ”


Скачати 96.82 Kb.
НазваКомплекс №49 „Надія” Проект, спрямований на розвиток і реалізацію творчого потенціалу учнів у сфері дослідницької діяльності Проект „МАН: проблеми та перспективи ”
Дата11.02.2014
Розмір96.82 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
Макіївський навчально – виховний

комплекс № 49 „Надія”

Проект, спрямований на розвиток і реалізацію творчого

потенціалу учнів у сфері дослідницької діяльності

Проект „МАН: проблеми та перспективи ”

Проект підготовлений Макіївським навчально – виховним

комплексом № 49 „Надія”


Контактні дані :

Макіївка, вул. Академічна, (06232)7-77-98

E- mail uvk@ukr.net
Макіївка 2012
Паспорт проекту

Назва номінації

Проект, спрямований на розвиток і реалізацію творчого потенціалу учнів у сфері дослідницької діяльності

Назва проекту

Проект „ МАН: проблеми та перспективи ”

Місто

Макіївка

Назва навчального закладу

Макіївський навчально – виховний комплекс № 49 „Надія”

Контактні дані керівника (прізвище, ім’я, по батькові, телефон, e- mail )

Федорова Тетяна Іванівна, (06232)7-77-98, 0506219234

E- mail uvk@ukr.net

Прізвище, ім’я, по батькові координатора проекту, контактні дані (телефон,

e- mail )

Мережко Вікторія Олександрівна, 0999177217 uvk@ukr.net

Обгрунтування актуальності проекту

Пріоритетними напрямками щодо успішності цього проекту є створення умов для розвитку природи та психологічного механізму творчості. Забезпечення можливості вдосконалення змісту й методів навчання учнів з ознаками вікової обдарованості у сфері науково-дослідницької діяльності.

Мета і завдання проекту

Мета проекту – забезпечення гармонійного розвитку особистості учня шляхом поєднання формальної, неформальної та інформальної освіти і самомотивації учнів.

Завдання проекту - впровадження таких видів діяльності учнів та педагогів як:

  • науково – дослідницька - виявлення особливостей і тенденцій духовного, інтелектуально-культурного і особистісного розвитку школярів;

  • науково – практична – впровадження технологій навчання, які спрямовані на розвиток особистих здібностей учня;

  • проектувальна – вивчення цілісного процесу розвитку; навчання орієнтуватися в інформаційному просторі;

  • забезпечення гармонійного розвитку учня як найвищої цінності суспільства;

  • підготовка компетентного випускника, успішного громадянина.
Стислий зміст проекту

Актуальність проблеми, обгрунтованість впровадження проекту, мета та завдання, прогноз, рекомендації щодо роботи з проектом. Список використаної літератури. Складається проект з 4 розділів : 1. Термінологія та поняття курсу- 10 годин; 2. Етапи науково-практичної роботи- 10 годин; 3. Від теорії до практики- 20 годин; 4. Звіт про науково-дослідницьку роботу -16 годин

Термін виконання проекту

Розраховано на два навчальних роки.

Мета проекту – забезпечення підтримки обдарованих дітей, розвиток у них творчих здібностей, прагнення до розкриття творчого потенціалу шляхом самоосвіти і самореалізації особистості

Завдання проекту - впровадження таких видів діяльності учнів та педагогів як:

  • науково – дослідницька - виявлення особливостей і тенденцій духовного, інтелектуального й культурного і особистісного розвитку школярів;

  • науково – практична – впровадження технологій навчання, які спрямовані на розвиток особистих здібностей учня;

  • проектувальна – вивчення цілісного процесу розвитку; навчання орієнтуватися в інформаційному просторі

Прогноз

  • спрямованість учня , його установки на творчість у сфері науки; прагнення до самоосвіти, саморозвитку творчих здібностей, здатність до цілеспрямованої, самокерованої діяльності;

  • самореалізація особистості через вихід продуктів творчої діяльності

Рекомендації щодо роботи з проектом

До виконання проекту долучаються учні, які мають творчі здібності.

Проект розрахований на 66 години.

Треба звернути увагу на те, що об’єктом оцінювання навчальних досягнень учнів повинні бути не тільки знання, уміння, навички, а й здібності, досвід, якості особистості та рівень самореалізації

Список використаної літератури


Л Бурдин К.С. Как оформить научную работу.-М.:Высш.школа.1973еонтович А.В. Рекомендации по написанию исследовательских работ // Материалы Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ им.Вернадского. - М,2000

Краснобокий Ю.Словарь – справочник . – К.,2001
Кузин Ф. А. Кандидацкая диссертация . Методы написания … - М.: «Ось - 89» , 1997

Ильенко Л.П.Новые модели методической службы … Изд. 4-е, испр . – Москва. : АРКТИ,2000

Справочник . – К. : Редакция «Бюллетень Высшей аттестационной комиссии Украины» , 1999

Рссийская педагогическая энциклопедия. Критерии оценивания качества реферата


Зміст роботи

Кільк.

годин

Форми роботи

Компетентність учнів

Продуктивна діяльність

Розділ 1 Термінологія та поняття курсу- 10 годин

1.1.

Визначення науково-дослідницької діяльності. Емпірічні та теоретичні дослідження. Цілі та зміст курсу.2

„Мозковий штурм, лекція

Учень:

Готує доповідь

Лекція «Про роботу НТУ «Ерудит»

1.2.

Дати визначення таким термінам й поняттям : «наука», «дослідження», «творчість», «проблема дослідження», «тема дослідження», «предмет дослідження», «методи», «наукова доповідь», «реферат», «конспект» та ін.
3


Поглиблене вивчення навчального матеріалу;

інформація вчителя, перевірка його засвоєння

Розуміє значення слів «наука», «дослідження», «творчість», «проблема дослідження», «тема дослідження», «предмет дослідження», «методи», «наукова доповідь», «реферат», «конспект»; наводить приклади з життя і літератури, які відображають ці поняття

-обговорення найбільш складних моментів, ігра, тренинг, інше

1.3.

Практичні заняття

5

Розділ 2 Етапи науково-практичної роботи- 10 годин

2.1.


Визначення проблеми та вибір теми дослідження


2Інформація учителя, робота зі зразками та прикладами
Визначається з темою, її актуальністю, формулює цілі та завдання роботи

Спостерігає, характеризує, формує свою думку, створює зв’язні тексти, виконує творчі завдання

Пробує працювати з різними методами
Лекція: «Моделювання процессу НДР»


2.2.

Методи дослідження в школі

2

2.3.

Метод аналізу та синтезу

1

Тренінг

Практична робота

2.4.

Метод підбір газетного матеріалу

1


2.5.

Метод математичного моделювання (використання метода в гуманітарних науках)


1


2.6.

Практичні заняття


3


Розділ 3 Від теорії до практики- 20 годин

3.1.

Творчість як складова роботи над НДР


2Інформація вчителя з подальшою перевіркою отриманих знань


Повідомлення учнів, інформація вчителя
Використовує різні методи роботи з літературою
Самостійно складає план роботи
Розробляє алгоритм роботи над НДР
Обробляє отриману інформацію логічно та послідовно
Самостійно робить висновки


- Бесіда

-моделювання НДР

проект „Відеофільм «МАН: проблеми та перспективи» ”

-урок-гра «Семінар»;

- інтерв’ю з адміністрацією школи та керівниками секцій про роботу МАН у школі

3.2.

Алгоритм написання НДР, складання плану дій, розвиток логічного мислення, висновки

4


3.3.

Підбір необхідної літератури, робота з отриманним матеріалом

5

3.4.

Пошук інтернет-ресурсів та обробка матеріалів

4

3.5.

Про плагіат та авторські права

2

3.6.

Практичні заняття

3

Розділ 4 Звіт про науково-дослідницьку роботу -16 годин

4.1.

Написання тез до роботи


3


Інформація вчителя, повідомлення учнів

Семінар „Про роботу НТУ Ерудит в школі.”
Повідомлення вчителя


Знає та

вміє робити доповіді на задану тему
Дотримується правил поведінки, активно відстоює свою точку зору під час бесіди

Має свою точку зору, аргументує її


- написання кіносценаріїв;

-зйомка

короткометражного фільму за своїм сценарієм;

-пректи до захисту робіт;

-написання сценарію до конференції;

-організація роботи конференції


4.2.

Про захист НДР

2

4.3.

Подготовка семінару-звіту

2

4.4.

Використання інформаційно-комуникативних технологій

1

4.5.

Робота з мультимедійними презентаціями

3

4.6.

4.7.

Кінцевий варіант відеофільму

Подготовка підсумкової загальношкільної науково-практичної конференції та її проведення


2

3

Схожі:

СТРУКТУРА науково-дослідницької діяльності навчально-виховного комплексу
В НВК №2 науково-дослідницькою діяльністю охоплено 84 учнів. В школі І ступеня діє науковий осередок «Пошук» де задіяно 18 учнів....
Тема: «Як народжується казка?»
Проект спрямований на розвиток у дітей старшого дошкільного віку мовленнєвої творчості, вміння складати історії та казки; використання...
Тема: «Як народжується казка?»
Проект спрямований на розвиток у дітей старшого дошкільного віку мовленнєвої творчості, вміння складати історії та казки; використання...
Творчий проект Формування дослідницької культури учнів при вивченні мови та літератури
Федоренко Г. М. Формування дослідницької культури учнів при вивченні мови та літератури: Курсова робота. – Донецький облІППО, 2012...
АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ СЗШ У ПРОЦЕСІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ НА УРОК
Льного процесу, поглиблення теоретичної бази знань і посилення прикладної спрямованості результатів навчання, розкриття творчого...
ПРОЕКТ
Розгляд і прийняття Радою регуляторних актів у сфері господарської діяльності
М. Харків 12 січня 2006 року Були присутні: 7 чол. Голова зборів: Шапаренко С. О. Порядок денний
Шлях у майбутнє", яка виконувалася громадською організацією ІСАР "Єднання" за фінансування Фонду Ч. С. Мотта (США) та фонду ДОЕН...
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ НА І ЕТАПІ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ ПРОБЛЕМИ ОБЛАСТІ
Створення пакету діагностичних методик для дослідження рівня розвитку творчого потенціалу учнів різних вікових груп
Методичні рекомендації щодо написання та оформлення тез науково-дослідницьких...
Кожний учасник ІІ і III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України повинен подавати...
Управління освіти Ніжинської міської ради Ніжинська загальноосвітня...
Не можна розраховувати на те, що можна залишитися здоровим, зовсім не докладаючи до цього ніяких зусиль. Здоров’я в усі часи вважалося...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка