Використання опорних схем на уроках біології


Скачати 38.94 Kb.
НазваВикористання опорних схем на уроках біології
Дата21.12.2013
Розмір38.94 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Інформатика > Урок
Використання опорних схем

на уроках біології.В наш час є багато форм і методів викладання курсу біологія в школі. Одним з ефективних методів є використання методики опорних схем і конспектів, яку розробляв В.Ф.Шаталов.
При використанні опорних схем і конспектів педагоги-новатори рекомендують звернути увагу на такі аспекти навчального процесу.
1. Організація всього навчального процесу і учбової діяльності учнів повинна бути чіткою. Це досягається при певній структурі уроку, теми або розділу. Наприклад при такій структурі.
І. Розгорнуте пояснення вчителем теми, завдань, які стоять перед учнями, основних питань, які виносяться для засвоєння знань.
ІІ. Викладання нового матеріалу з поетапним і стислим поясненням навчального матеріалу по опорним схемам.
ІІІ. Робота з листком опорних схем.
ІV. Домашня і індивідуальна робота з підручником і опорною схемою.
V. Контроль засвоєння знань при фронтальній перевірці (письмова, усна перевірка).
2. Опорні схеми – це висновки, що народжуються на очах учнів у момент пояснення й оформлення у вигляді таблиць, схем, малюнків. Опорні схеми повинні являти собою прості, зрозумілі і наочні схеми навчального матеріалу. В опорних схемах повинні бути показані основні поняття і зв'язки між ними. Опорні схеми можуть бути виготовлені попередньо на картці, на класній дошці (креслення вчителем на дошці, а учнями в зошитах за всією темою, що вивчається, на вступному уроці), або можуть створюватися разом з учнями під час пояснення нового матеріалу за допомогою ІКТ. Як показує досвід, кращого результату у викладенні досягають ті вчителі, котрі правильно організують роботу по систематизації знань учнів і складанню схем-конспектів. Вже під час пояснення нового матеріалу учні повинні сприймати його в структурно-логічній послідовності і цілісності. Тому, головна мета вчителя на даному етапі уроку - навчити учнів паралельному запису (конспектуванню) навчального матеріалу. Цю роботу вчителя можна звести до слідуючих моментів:
а) навчання учнів згортанню інформації в план-конспект, тобто з словесної форми вибирати тільки головне: слова, схеми, малюнки, біологічні терміни і т.ін., котрі являються зв'язуючими символами під час відтворення матеріалу;
б) навчання шифровці інформації за допомогою більш великих літерних позначень та інших символів. На початковому етапі навчань рекомендується складати більш детальний конспект, котрий легше б сприймався і відтворювався кожним учнем, незалежно від рівня його підготовки.
Оскільки основна діяльність учнів у процесі вивчення нового матеріалу зводиться до роботи над опорними схемами, то вони засвоюють ту інформацію, яка відображена в схемі. Це є мінімум знань по темі.
3. При роботі з опорними схемами утворюється значний резерв навчального часу для виконання завдань, спрямованих на відпрацювання прийомів учбової діяльності. Дуже важливий той факт, що завдання практичного характеру учні виконують як в самому процесі вивчення теоретичного матеріалу, так і після. Завершує урок самостійне виконання школярами програмних лабораторних робіт.
Приблизні методичні прийоми у використані опорних схем:
1. З першого уроку необхідно познайомити учнів з особливостями цієї методики, призначенням опорних схем.
2. Новий навчальний матеріал вчитель пояснює чітко, зрозуміло, емоційно і доступно. У викладенні не можна пропускати жодного опорного слова, котре є в схемі.
3. Після пояснення нового матеріалу по темі вчитель проводить стисле пояснення конспективних слів опорних схем.
4. Учням надається час, щоб перемалювати схему в зошит. Якщо опорна схема розмножена як роздаточний матеріал, то учні можуть підклеїти її в зошит.
5. Під час підготовки домашнього завдання учням рекомендується:
- відтворити зміст конспекту, виконаного на уроці по підручнику і звірити його з конспектом у зошиті;
- відтворити по пам'яті опорну схему;

- на наступний день, перед перевіркою знань на уроці, знову необхідно відтворити опорну схему і повторити визначення понять.
Під час перевірки знань на уроці оцінка за письмове або усне відтворення опорної схеми залежить тільки від підготовки самих учнів.
6. Крім письмового відтворення опорної схеми необхідно постійно робити і усне опитування.
7. На перших порах при усних відповідях можна дозволяти учням користуватися опорними схемами. Це допомагає, по-перше, бачити, а не тримати в пам'яті план розповіді. Думка учня спрямована тільки на викладання теми. По-друге, виключається порушення послідовності розповіді. Лише при досягненні відчуття впевненості ця необхідність відпадає сама собою.
8. Вчителю необхідно пам'ятати про те, що опорні схеми повинні послідовно розкривати новий матеріал. Тому, при підготовці опорних схем необхідно скрупульозно продумати кожен знак, кожне слово. Головне - викласти навчальний матеріал так, щоб на основі логічних зв'язків він став доступним і надовго відбився в пам'яті учня.
9. Перед початком вивчення чергової теми(розділа) вчитель дає учням перелік основних питань, котрі повинні бути добре засвоєні. Тим самим у школярів створюється ясне уявлення про той навчальний мінімум, котрим вони повинні оволодіти в процесі вивчення теми. Крім того, ці питання сприяють чіткому тематичному контрою.
Особливості людини такі, що більше 90% інформації вона сприймає наочно. Учні, коли працюють з опорними схемами, вчаться "згортати" і "розгортати" необхідну інформацію. Багаторазове повторення навчального матеріалу дає можливість кожному учню засвоювати обов'язковий програмний мінімум, але не в загальному, а в особистому посильному для нього темпі. Важливо і те, що спираючись на добре засвоєні теоретичні знання, учень легко виконує практичні завдання. Вчитися стає легше, а отже, і цікавіше.
Як показує досвід, працювати з опорними схемами може кожен вчитель.
Далі, я б хотіла навести приклади опорних схем і таблиць з якими я працюю при викладенні біології у 7 класі.

Вивчаючи тему «Будова та життєдіяльність рослин», яка включає в себе 10 уроків, я застосувала методику опорних схем і конспектів. Саме ця методика дозволила мені більш доступніше подати матеріал уроку і допомагла дітям краще засвоювати програмний матеріал.

Схожі:

Уроках математики
Робота містить теоретичні положення та рекомендації щодо використання таблиць та схем у процесі навчання молодших школярів математики....
Методичні рекомендації з розробки і використання дидактичних
Застосування дидактичних ігор на уроках біології під час навчання у вечірній школі
Досвіду: «Навчально-дослідницька робота учнів на уроках біології...
Громова Тетяна Василівна, вчитель біології Черкаської спеціалізованої школи №33 ім. Василя Симоненка Черкаської міської ради
«ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИ ВИВЧЕННІ БІОЛОГІЇ»
Проектні технології та їх використання під час вивчення матеріалу з курсу біології
Використання інтерактивних та мультимедійних технологій на уроках...
Хочу звернути увагу на використання інноваційних технологій на уроках світової літератури
Використання інтерактивних та мультимедійних технологій на уроках...
Хочу звернути увагу на використання інноваційних технологій на уроках світової літератури
«Формування інтелектуальних вмінь та навичок учнів на уроках біології»
Криворучко Мар’яна Володимирівна, вчитель біології, заступник директора з навчально-виховної роботи Смілянського навчально-виховного...
Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів...
Анотація: Стаття присвячена хімічним речовинам довкілля і їх впливу на організм людини. Її можна використати як додатковий матеріал...
На уроках біології”
ВІДДІЛ ОСВІТИ КАТЕРИНОПІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ. РАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ
Використання інтерактивних методів навчання на уроках хімії та
Проблема над якою працюю: Розширення пізнавальної компетентності учнів на уроках хімії та формування навичок навчальної діяльності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка