ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО


Скачати 90.87 Kb.
НазваПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО
Дата10.12.2013
Розмір90.87 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
УКРАЇНСЬКА МОВА, 9 КЛАС

Загальна кількість годин - 68

Кількість годин на тиждень - 2

Мова – 2/2

Аудіювання – - /1

Говоріння:

  • Діалог 1 / -

  • Переказ -/1

  • Твір 1/1

Читання:

- мовчки 1/-

- вголос -/1

Письмо:

  • Переказ 1/1

  • Твір 1/1

  • Диктант 1/1

Розвиток зв’язного мовлення - 14

п/п

Зміст матеріалу

К-сть годин

Дата

Примітка

1

ВСТУП

Мова – суспільне явище.


2

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

Просте речення. Двоскладне й односкладне просте речення.


3

РЗМ №1. Повторення вивченого про мовлення і спілкування. Ведення діалогу в ситуації неофіційного спілкування


4

РЗМ №2. Складання діалогу – обміну інформацією, думками, судженнями


5

Контрольний диктант


6

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ.

СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

Складне речення, його ознаки. Складні речення без сполучників, з сурядним і підрядним зв΄язком.


7

РЗМ 3. Повторення вивченого про текст, стилі і типи мовлення.


8

СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ

Складносурядне речення, його будова і засоби зв'язку в ньому.


9

Смислові зв'язки між компонентами складносурядного речення.


10

Структура, смисловий зв’язок і мовні засоби зв’язку між частинами складносурядного речення


11

Розділові знаки між частинами складносурядного речення


12

Інтонація складносурядного речення. Синоніміка складносурядних речень з різними сполучниками


13

Тематична контрольна робота №1 "Повторення й узагальнення вивченого. Складносурядне речення". Читання мовчки


14

СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ

Складнопідрядне речення та його будова. Основні види підрядних речень.


15

Розділові знаки між головними і підрядними реченнями.


16

РЗМ №4. Тези статті на морально-етичну тему.


17

РЗМ №5. Монологічне висловлювання за тезами (усно).


18

РЗМ №6. Контрольний письмовий твір у публіцистичному стилі на морально-етичну тему (за складним планом)


19

Основні види підрядних речень. Означальні підрядні речення.


20

З’ясувальні підрядні речення.


21

Обставинні підрядні речення.


22

Підрядні обставинні місця й часу.


23

Підрядні обставинні способу дії і ступеня. Тренувальні вправи


24

РЗМ №7. Усний вибірковий переказ публіцистичного тексту (з висвітленням однієї думки чи ряду взаємозв’язаних думок).


25

РЗМ №8. Контрольний письмовий вибірковий переказ публіцистичного тексту.


26

Підрядні обставинні мети.


27

Підрядні обставинні умовні.


28

Підрядні обставинні допустові.


29

Складнопідрядне речення з кількома підрядними. Розділові знаки в ньому.


30

Складнопідрядне речення з кількома підрядними. Розділові знаки в ньому. Тренувальні вправи


31

Синоніміка сполучникових складних речень, складнопідрядних і простих з відокремленими членами.


32

Тематична контрольна робота №2. «Складнопідрядне речення» (тест). Диктант


33

РЗМ №9. Усний переклад озвученого тексту українською мовою.


34

БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

Безсполучникове складне речення, його будова. Смислові відношення між компонентами в безсполучниковому складному реченні.


35

Розділові знаки між частинами безсполучникового складного речення (кома, крапка з комою).


36

Розділові знаки між частинами безсполучникового складного речення (двокрапка, тире).


37

Інтонація безсполучникового складного речення. Синоніміка складних речень із сполучниками, без сполучників і простих речень.


38

Безсполучникове складне речення, розділові знаки в ньому. Тренувальні вправи.


39

РЗМ №10. Тематичні виписки як спосіб засвоєння і запам’ятовування почутого і прочитаного.


40

СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

З РІЗНИМИ ВИДАМИ ЗВ’ЯЗКУ

Складне речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв'язку.


41

Складне речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв'язку. Тренувальні вправи.


42

РЗМ №11. Доповідь на основі двох-трьох джерел на суспільну тему.


43

РЗМ №12. Дискусія на суспільну тему (усно).

РЗМ №13. Контольний письмовий твір – роздум на суспільну тему (за складним планом).


44

Розділові знаки в складному реченні з різними видами зв’язку.


45

Синоніміка складних і простих синтаксичних конструкцій.


46

Тематична контрольна робота №3. «Безсполучникове складне речення. Складне речення з різними видами зв’язку» (тест). Аудіювання.


47

Контрольний диктант


48

ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ

Структурна організація тексту. Складне синтаксичне ціле (ССЦ) в структурі тексту. Внутрішньотекстові зв’язки.


49

Види інформації в тексті. Актуальне членування тексту.


50

Довідники з синтаксису і пунктуації. ССЦ. Тренувальні вправи


51

РЗМ №14. Стислий усний переказ тексту художнього стилю (за складним планом).


52

РЗМ №15. Стислий письмовий переказ тексту художнього стилю (за складним планом).


53

УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ

ВИВЧЕНОГО В 5–9 КЛАСАХ

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ.
ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ.

Основні правила української літературної вимови.


54

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

Лексика української мови, її різновиди.


55

БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ

Значущі частини слова.


56

Основні способи словотвору.

Орфограми в префіксах і суфіксах.


57

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

Іменник. Прикметник. Займенник. Числівник.


58

Дієслово, його особливі форми. Прислівник.


59-60

Букви н і нн у частинах мови. Не з
різними частинами мови. Дефісні написання.

261

Службові частини мови.


62

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

Словосполучення і речення як синтаксичні одиниці. Члени речення і слова, граматично не зв’язані з членами речення (звертання, вставні слова і речення).


63

Способи передачі чужої мови.


64

Кома і крапка з комою в простому реченні. Розділові знаки при відокремлених означеннях і прикладках.


65

Розділові знаки при відокремлених додатках і обставинах.


66

Кома і крапка з комою в складних реченнях. Двокрапка у простому і складному реченнях. Тире у простому і складному реченнях.


67

Річний контрольний диктант


68

РЗМ №16. Твір - оповідання на самостійно вибрану тему.


69

Тематична контрольна робота №4 «Лінгвістика тексту. Узагальнення й систематизація вивченого в 5-9 класах»(тестування).


70

Підсумковий урок за рік


Схожі:

ТЕМА: робота над помилками, допущеними в контрольній роботі. Узагальнення...
ТЕМА: робота над помилками, допущеними в контрольній роботі. Узагальнення теми,, повторення вивченого в початкових класах
Календарне планування з української мови І семестр (7 кл.)
Мова – скарбниця духовності народу. Повторення й узагальнення вивченого в шостому класі
Урок узагальнення та систематизації вивченого з використанням комп’ютерних технологій у 9 класі
Тема. Безсполучникове складне речення. Узагальнення та систематизація вивченого з використанням комп’ютерних технологій
Уроку української мови у 4-му класі на тему: «Повторення і узагальнення вивченого про Займенник»
Мета: Повторити і узагальнити знання про займенник як частину мови, сприяти розвитку творчих здібностей учнів та логічного мислення,...
Повторення вивченого у 8класі Пряма і непряма мова Складне речення і його ознаки

Уроку
РМ Повторення вивченого про текст, його структурні особливості, загальні мовні засоби міжфразового зв’язку в тексті
Урок математики
Тема. Прості і складені задачі на визначення швидкості, часу, відстані. Дії над іменованими числами. Ознайомлення з назвами геометричних...
МАТЕРІАЛИ ДО УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЙІЇ ВИВЧЕНОГО З ТЕМИ
Завдання № Знайдіть речення, у якому пропущений розділовий знак, запишіть, поставте правильно розділові знаки(2б.)
Тема. Повторення вивченого про іменник. Мета
Наш девіз: «не просто слухати, а чути, не просто дивитись, а бачити, не просто відповідати, а міркувати, дружно і плідно працювати»...
Контрольна робота №6 з теми «Сучасний літературний процес. Узагальнення...
Укажіть стиль у літературі, про який йдеться: Відзначається художньою яскравістю
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка