Календарне планування з української мови І семестр (7 кл.)


Скачати 135.19 Kb.
НазваКалендарне планування з української мови І семестр (7 кл.)
Дата12.04.2013
Розмір135.19 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
Календарне планування з української мови

І семестр (7 кл.)Дата

Зміст програмового матеріалу

Вступ

1
Мова – скарбниця духовності народу. Повторення й узагальнення вивченого в шостому класі.

2
Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях.

3
Повторення вивченого про текст, його структурні особливості, мовні засоби між фразового зв’язку в тексті.

4
Усний стислий переказ тексту наукового стилю.

5
Частини мови. Вивчені групи орфограм в іменниках і прикметниках.

6
Правопис та вживання числівників і займенників.

7
Тематична контрольна робота №1 (диктант). Навчальне аудіювання художнього тексту монологічного характеру.

Дієслово

8
Дієслово. Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

9
Форми дієслова.

10
Неозначена форма дієслова (інфінітив).

11
Повторення вивченого про типи мовлення. Особливості побудови опису зовнішності людини.

12
Усний докладний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису зовнішності людини.

13
Доконаний і недоконаний види дієслова.

14
Часи дієслова. Теперішній час.

15
Минулий час. Зміна дієслів у минулому часі.

16
Майбутній час дієслів.

17
Письмовий докладний переказ розповідного тексту з елементами опису зовнішності людини.

18
Письмовий докладний переказ розповідного тексту з елементами опису зовнішності людини.

19
Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий).

20
Творення і правопис дієслів умовного способу.

21
Творення і правопис дієслів наказового способу.

22
Безособові дієслова.

23
Способи творення дієслів.

24
Тематична контрольна робота №2 (тестові завдання).

25
Дієслова І і ІІ дієвідмін.

26
Дієвідмінювання дієслів теперішнього часу.

27
Букви е, и в особових закінченнях дієслів І і ІІ дієвідмін.

28
Усний твір-опис зовнішності людини в художньому стилі.

29
Правопис -ться, -шся в кінці дієслів.

30
М’який знак у дієсловах наказового способу.

31
Не з дієсловами.

32
Узагальнення й систематизація вивченого з розділу «Дієслово».Морфологічний розбір дієслів.

33
Тематична контрольна робота №3 (диктант). Контрольне аудіювання тексту наукового стилю.

Дієприкметник

34
Дієприкметник як особлива форма дієслова. Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

35
Активні й пасивні дієприкметники. Творення активних і пасивних дієприкметників теперішнього й минулого часу.

36
Активні й пасивні дієприкметники. Творення активних і пасивних дієприкметників теперішнього й минулого часу.

37
Уроки розвитку комунікативних умінь № 8 – 9. письмовий твір-опис зовнішності людини за картиною в художньому стилі.

38
Уроки розвитку комунікативних умінь № 8 – 9. письмовий твір-опис зовнішності людини за картиною в художньому стилі.

39
Правопис голосних у закінченнях дієприкметників.

40
Правопис голосних і приголосних у суфіксах дієприкметників.

41
Безособові дієслівні форми на -но, -то.

42
Написання н у дієприкметниках та нн у прикметниках дієприкметникового походження.

43
Не з дієприкметниками.

44
Повторення вивченого про стилі мовлення. Поняття про публіцистичний стиль.

45
Усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю мовлення.

46
Дієприкметниковий зворот. Відокремлення комами дієприкметникових зворотів (після означуваних іменників).

47
Дієприкметниковий зворот. Відокремлення комами дієприкметникових зворотів (після означуваних іменників).

48
Узагальнення й систематизація вивченого з теми «Дієприкметник». Морфологічний розбір дієприкметників.

49
Тематична контрольна робота №4. (Тестові завдання). Контрольне читання мовчки тексту монологічного характеру публіцистичного стилю.Календарне планування

з української мови (7 кл.)

ІІ семестрДата

Зміст програмового матеріалу

47
Дієприкметниковий зворот. Відокремлення комами дієприкметникових зворотів (після означуваних іменників). Морфологічний розбір дієприкметників.

Дієприслівник

48
Дієприслівник як особлива форма дієслова. Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

49
Вид і час дієприслівників. Дієприслівники доконаного і недоконаного виду, їх творення.

50
Письмовий докладний переказ тексту-роздуму в художньому стилі.

51
Письмовий докладний переказ тексту-роздуму в художньому стилі.

52
Не з дієприслівниками.

53
Дієприслівниковий зворот. Коми при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприслівникові.

54
Складання й розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування.

55
Узагальнення й систематизація вивченого з теми «Дієприслівник». Морфологічний розбір дієприслівників.

56
Тематична контрольна робота №5 (диктант). Виразне читання вголос художніх і публіцистичних текстів.

Прислівник

57
Прислівник. Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

58
Розряди прислівників.

59
Творення прислівників. Правила наголошування прислівників.

60
Повторення вивченого про жанри мовлення. Оповідання, особливості його побудови.

61
Письмовий твір-оповідання за поданим сюжетом.

62
Ступені порівняння прислівників.

63
Прислівники як засіб зв’язку речень у тексті. Морфологічний розбір прислівників.

64
Тематична контрольна робота №6 (тестові завдання). Контрольне аудіювання тексту публіцистичного стилю.

65
Н та нн у прислівниках.

66
И та і в кінці прислівників.

67
Не з прислівниками.

68
Ні з прислівниками.

69
Письмовий стислий переказ розповідного тексту з елементами опису процесу праці в художньому стилі.

70
Письмовий стислий переказ розповідного тексту з елементами опису процесу праці в художньому стилі.

71
Написання прислівників разом і через дефіс.

72
Написання прислівникових сполучень окремо.

73
Узагальнення і систематизація вивченого з теми «Правопис прислівників».

74
Тематична контрольна робота №7 (диктант). Ознайомлювальне читання текстів публіцистичного стилю.

Прийменник

75
Прийменник як службова частина мови.

76
Уживання прийменників. Прийменник як засіб зв’язку у словосполученні.

77
Ділові папери. Розписка.

78
Непохідні й похідні прийменники.

79
Написання похідних прийменників разом, окремо і через дефіс.

80
Тематична контрольна робота №8 (тестові завдання).

Сполучник

81
Сполучник як службова частина мови.

82
Уживання сполучників у простому і складному реченнях. Сполучники сурядності.

83
Сполучники підрядності.

84
Усний твір-опис процесу праці за власними спостереженнями в науковому стилі.

85
Письмовий твір-опис процесу праці за власними спостереженнями в художньому стилі.

86
Правопис сполучників (написання разом і окремо).

87
Тематична контрольна робота №9 з теми «Сполучник» (тестові завдання). Контрольне читання мовчки тексту художнього стилю діалогічного характеру.

Частка

88
Частка як службова частина мови.

89
Розряди часток за значенням. Частки у спонукальних і окличних реченнях.

90
Усний твір-роздум дискусійного характеру публіцистичного стилю.

91
Правопис часток.

92
Не і ні з різними частинами мови.

93
Не і ні з різними частинами мови.

Вигук

94
Вигук як особлива частина мови.

95
Замітка дискусійного характеру в газету в публіцистичному стилі.

96
Замітка дискусійного характеру в газету в публіцистичному стилі.

97
Правопис вигуків (дефіс у вигуках, кома, знак оклику при вигуках).

98
Тематична контрольна робота №10 (диктант). Виразне читання вголос науково-популярних текстів.

Узагальнення й систематизація

вивченого

99
Узагальнення й систематизація вивченого про частини мови.

100
Складання й розігрування діалогів дискусійного характеру.

101
Узагальнення й систематизація вивченого про правопис і використання різних частин мови в мовленні.

102
Підсумковий урок.

Схожі:

Календарне планування з української мови (9 кл.) І семестр
Складання діалогів відповідно до запропонованої ситуації, обговорення самостійно обраної теми
Календарне планування з української літератури І семестр (8 кл.)
Українські історичні пісні. Пісні про звитяжну боротьбу козаків з турецько-татарськими нападниками («Зажурилась Україна», «Та, ой,...
Календарне планування з української літератури (9 кл.) І семестр
Процес виникнення фольклору. Родинно-побутові пісні. «Місяць на небі, зіроньки сяють», «Цвіте терен, цвіте терен», «Сонце низенько,...
Календарно-тематичне планування з української мови (8 кл.) І семестр
Усний стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі
КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ у 7
Тематична – 3; перевірка мовної теми – 3; РМ – 6; зошит –4; читання мовчки (до теми №2) 1; письмовий переказ (до теми №2) -1; контрольний...
Календарно-тематичне планування з української літератури (7 кл.) І семестр
Вступ. Художній твір як явище мистецтва, новий ірреальний світ, створений письменником
Календарно-тематичне планування з української літератури І семестр (6 кл.)
Вступ. Письменник – особливо обдарована людина. Книжка в житті людей. Як писалися книги в Київській Русі?
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ УКРАЇІІСЬКОЇ МОВИ В 10 КЛАСІ
Загальна характеристика звукового складу української мови. Стилістич­на роль звуковідтворення в художніх текстах
ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
Книжка для вчителя: календарне планування, розробки уроків, мультимедійний посібник. 11 клас. До програми курсу за вибором «Письменники...
ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
Книжка для вчителя: календарне планування, розробки уроків, мультимедійний посібник. 11 клас. До програми курсу за вибором «Письменники...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка