Досвід роботи Костянтинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 Костянтинівської міської ради Донецької області


Скачати 272.32 Kb.
НазваДосвід роботи Костянтинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 Костянтинівської міської ради Донецької області
Сторінка2/2
Дата30.11.2013
Розмір272.32 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   2
Тематичні:

 • Розвиток інформаційної компетентності обдарованих та здібних учнів ( 2006-2007 р.)

 • Впровадження інформаційних технологій у НВП ( 2007-2008р.)

 • Про виконання Програми управлінської діяльності в умовах здійснення моніторингу якості мовної освіти ( 2007-2008р.)

 • Формування полікультурної компетентності учнів 5-11 класів засобами суспільно-гуманітарних дисциплін (2008-2009р)

 • Активізація пізнавальної діяльності учнів – шлях до підвищення якості освіти (2009-2010р.)


Робота ШМО є домінуючою формою групової методичної роботи. Головним у роботі ШМО є робота над проблемою школи, організація самоосвітньої діяльності вчителів, вивчення державних документів, передового педагогічного досвіду, розробка та опрацювання окремих програм. Робота ШМО також передбачає: діагностику утруднень у роботі кожного члена ШМО, вибір актуальних тем, форм проведення засідань, розробку методичних рекомендацій з питань підвищення якості організації НВП, удосконалення форм, методів, прийомів, змісту НВП.

У школі працює 4 методичних об’єднання: ( див. схема 3)

Усі керівники ШМО досвідчені вчителі, мають вищу, І кваліфікаційну категорію, грамотно, відповідно до стратегічних завдань сьогодення планують роботу предметних тижнів

(див. додаток «Витяг з плану роботи ШМО вчителів суспільно-гуманітарного циклу, класних керівників).

Аналіз педагогічного персоналу, структури методичної роботи свідчить про те що не всі вчителі школи входять до складу ШМО, тому в межах школи вони задіяні у колективних формах роботи, а також входять у склад міських м/о.

«Мережа ШМО» схема 3
Оперативно-інструктивні:

* Рекомендації щодо організації НВП в новому навчальному році.

 • Рекомендації щодо календарно-тематичного планування ( планування виховної роботи)

 • Про організацію роботи з обдарованими та здібними учнями.

 • Рекомендації щодо ведення шкільної ділової документації

 • Про роботу вчителів з проведення предметних тижнів.

 • Аналіз моніторингових досліджень якості освіти ( тричі на рік) та інше.

Тематичні:

 • Розвиток інформаційної компетентності обдарованих та здібних учнів ( 2006-2007 р.)

 • Впровадження інформаційних технологій у НВП ( 2007-2008р.)

 • Про виконання Програми управлінської діяльності в умовах здійснення моніторингу якості мовної освіти ( 2007-2008р.)

 • Формування полікультурної компетентності учнів 5-11 класів засобами суспільно-гуманітарних дисциплін (2008-2009р)

 • Активізація пізнавальної діяльності учнів – шлях до підвищення якості освіти (2009-2010р.)

Система підвищення професіоналізму педколективу – це цілісний комплекс взаємопов’язаних і взаємозумовлених організаційно – змістовних компонентів. Вона передбачає безперервну післядипломну освіту, а саме: курсову перепідготовку, атестацію, самоосвітню діяльність. Проводячи аналіз курсової підготовки, слід відзначити, що ця форма підвищення педмайстерності залишається найдієвішою. Тематика курсової підготовки, яку обирають вчителі, відповідає як сучасним потребам педагогів так і науково-методичній проблемі над якою працювала школа ( «Розвиток життєвих компетенцій учнів на уроках російської мови та літератури» (2006 р. Касумова О.В.); «Інновації у викладанні географії» ( 2007р. Савченко Н.М.); «Формування ключової компетентності початкової школи – вміння вчителя» ( 2009р. Бабич І.А.); «Методика викладання предмету «Основи здоров’я» на засадах розвитку життєвих навичок» ( 2008р. Хотєнкова О.М.) і т.д.)

В організації роботи над загальношкільною проблемою адміністрація школи особливу увагу приділяє індивідуальній роботі вчителя над науково-методичною темою. Слід зазначити, що індивідуальні теми вчителів школи споріднені із загальношкільною темою та відповідають рівню професійного розвитку педагога ( «Розвиток життєвих компетенцій на уроках біології (вч.Чубань М.Б.), «Формування полікультурної компетенції на уроках укр..мови та літератури (вч.Мартинів Н.А.); «Розвиток ключових компетенцій молодших школярів ( вч. Говорунова С.А.), «Розвиток творчої компетентності на уроках праці ( вч. Хотєнкова О.М.) та інші).

Самоосвітня діяльність – один з індикаторів педагогічної компетентності вчителя. (схема )

Аналіз самоосвітньої діяльності педагогів свідчить про те, що педагоги розуміють основне завдання сучасної освіти – формування творчої інтелектуально розвиненої особистості, виховання громадянина держави. Творчі наробки вчителів, матеріали з досвіду роботи, моніторинг навчальних досягнень учнів накопичується в особистих теках вчителів, що дозволяє спостерігати динаміку професійної майстерності педагогів. Відповідно до рішення педради протокол № 5 від 26.02.09р. в школі створено банк кращих уроків вчителів ( у тому числі на мультимедійних носіях), постійно відновлюється шкільна «Методична скринька». Усі матеріали систематизовані і доступні для використання.

Творчі, динамічні групи – невеликий колектив вчителів, який працює над певною педагогічною проблемою, технологією, у такі групи об’єднуються різні за фахом вчителі. Дані об’єднання вчителів є ефективними у нашій школі бо склад педагогічного персоналу невеликий і коливається в межах 25-28 осіб разом із сумісниками, частіше такі групи створюються в період підготовки масових педагогічних заходів і педрад, семінарів, презентацій, проте кпд діяльності таких об’єднань досить високий.

Майстер- клас є однією з форм передачі перспективного досвіду педагога-майстра з конкретної методичної проблеми.

У листопаді 2007 р. на базі школи пройшов майстер-клас вчителя-методиста, відмінника освіти Цись Т.Г. для вчителів області на тему «Розвиток національної громадянської свідомості учнів засобами суспільних дисциплін». Захід пройшов на високому методичному рівні,за оцінкою методиста облІППО Ольхіної Н.І. та запрошених вчителів. Матеріали досвіду роботи вчителя узагальнено на міському та обласному рівнях. У травні 2009 року на базі школи пройшов майстер-клас ( презентація електронного уроку) вчителя хімії Переверзевої І.Є. для вчителів міста на тему « Використання інтерактивних технологій на уроках хімії».Захід пройшов на високому методичному рівні за результатами експрес-опитування вчителів та аналізу керівника міського методичного об’єднання вчителів хімії Бутенко О.

На базі ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6 в межах роботи МО вчителів укр.мови та літератури пройшов майстер-клас вчителя школи Морозової Л.Ф. на тему «Використання мультимедійних засобів на уроках української мови та літератури». За оцінкою керівника МО Боюс С.В. представлений досвід рекомендовано до впровадження на уроках укр.. мови та літератури.

З метою розвитку професійної компетентності вчителів та інформаційної, пізнавальної, полікультурної компетентності учнів вчитель укр.мови та літератури Морозова Л.Ф. сумісно з вчителями ЗОШ № 1; УВК створила електронний підручник з укр.. літ. (розділ « Література рідного краю»), який можна використовувати як на уроках так і для дистанційної освіти.

Вчитель Касумова О.В. в складі творчої групи вчителів російської мови та літератури успішно працювала над проектом «Разработка обласних мультимедиаресурсов» (2008р.)

Заступник директора з НВР О.М.Хотєнкова проводила майстер - класи,поширювала досвід роботи школи з питань:

 • Управлінська діяльність в умовах здійснення моніторингу якості мовної освіти ( міський семінар заступників директорів з НВР, лютий 2007 р.) ( дивись додаток презентацію)

 • Організація роботи школи з обдарованими учнями ( міський семінар заступників директорів з НВР, квітень 2009р.) див. додаток презентація

 • Розвиток інформаційної системи в забезпеченні якості функціонування школи( міський семінар заступників директорів з НВР, лютий 2008 р.)

 • « Управління розвитком ключових компетентностей особистості школяра» ( стаття листопад 2008р.) ( див додаток (фото книги і фрагмент статті)


Заступник директора з НВР О.М.Хотєнкова брала участь у міжнародній науково-практичній конференції, компетентнісно-орієнтована освіта: досвід, проблеми, перспективи»( в листопаді 2008 р.)

Компетентність є багатофункціональним поняттям, для її формування в школі створене певне навчальне середовище, накопичується і активно впроваджується досвід вчителя з формування ключових компетентностей учнів, відпрацьовуються засоби ефективного контролю за рівнем формування компетентностей учнів ( див. таблиця 1)
ІІ. Показники успішної реалізації науково-методичної проблеми:

Показники педагогічної майстерності, творчого потенціалу педагогів.
(Діаграма1)
Аналізуючи представлену діаграму можна зробити висновок, що 7% колективу за останні 5 років підвисили рівень професійної майстерності.

На кінець 2009 – 2010 н.р. рівень педмайстерності становить:


Рівень майстерності вчителів школи

(Діаграма2)
Педагогічні звання:

«Відмінник освіти»: Цись Т.Г.

«Вчитель-методист»: Деміденко Ю.В.; Цись Т.Г.,

«Старший вчитель»: Хотєнкова О.М.( член асоціації «Творчі педагоги Донеччини»)

Методична діяльність – це процес інтелектуалізації людського ресурсу: процес формування дослідницької культури педагогів і як результат – інтелектуальний продукт особистості.

2007 рік - школі присвоєно статус обласної базової школи з проблеми « Впровадження компетентнісно - орієнтованого підходу в НВП» .

2009 рік - школа нагороджена грамотою «За впровадження новітніх виховних технологій в систему роботи дитячої організації».

Вчителі школи нагороджені:

Цись Т.Г. – Грамотою Головного управління юстиції в Донецькій області 2007, 2008,2009 рр., грамотою Головного управління освіти і науки в Донецькій області, 2010 р.

Хотєнкова О.М. – Почесна грамота МОНУ 2005 р.

Морозова Л.Ф. – грамота головного управління освіти і науки в Донецькій області 2005 р., Почесна грамота МОНУ 2008 р.

Переверзева І.Є.- грамота міського управління освіти 2005 р.

Маркович О.А. – грамота міського управління освіти 2006 р.

Чубань М.Б. – грамота міського управління освіти 2008 р.

Касумова О.В. - грамота міського управління освіти 2008 р.

Денисова О.О. - грамота міського управління освіти 2006 р.

Савченко Н.М. - грамота міського управління освіти 2007, грамота головного управління освіти і науки в Донецькій області 2009 р.

Участь у професійних конкурсах:

2008 р. – Коршикова В.І. учасник обласного конкурсу педмайстерності

2008 р. – Чубань М.Б. – призер конкурсу «Вчитель-року» (міський етап)

2008 р. – Морозова Л.Ф. – ІІ місце у міському конкурсі «Пані вчителька»

2009 р. – Мартинів Н.А. І м. у міському конкурсі «Пані вчителька» в номінації «Презентація уроку»

2009 р. – учасник обласного конкурсу «Мультимедійний простір» - вчитель Вороненко С.Г.

2010р.– Всеукраїнський заочний конкурс «Здорова планета – здоровий ти» - вчитель Чубань М. Б.

Висновок: Костянтинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 укомплектована педагогічними кадрами для забезпечення НВП, відповідно до навчального плану, за рахунок штатних працівників та працівників-сумісників. Персонал школи здатен реалізовувати державну політику в галузі освіти та вирішувати проблеми подальшого позитивного розвитку закладу освіти. Вчителі школи мають достатньо високий рівень педмайстерності, але не використаний потенціал з приводу участі у професійних конкурсах, публікаціях в професійних газетах, журналах тощо.

Аналіз академічної успішності учнів ІІ-ІІІ ступенів (діаграма 3)


Аналіз академічної успішності учнів ІІ-ІІІ ступенів (діаграма 3 )свідчить, що позитивні результати (коливання від 5-10%) мають учні з української мови та літератури, російської мови, зарубіжної літератури, іноземної мови, історії України, Всесвітньої історії, правознавства.

Невисока якість знань учнів з алгебри, геометрії ( від 35% до 40%), найнижчий рівень знань з хімії ( 30-32%).

Слід зазначити, що у 2009-2010 н.р. знизилась якість знань з математики, іноземної мови, російської мови, української літератури, правознавства.

Аналіз академічної успішності учнів І ступеню( діаграма 4) свідчить про те, що якість знань учнів з предметів базового компоненту досить висока, коливання становить від 5% до 12%.

Аналіз академічної успішності учнів І ступеню (діаграма 4)
Кількість учнів, які закінчили школу з нагородами

(таблиця 2 )

РОКИ

«ЗОЛОТА МЕДАЛЬ»

«СРІБНА МЕДАЛЬ»

АТЕСТАТ З БАЛАМИ ВИЩОГО РІВНЯ

2005 – 2006

2006 – 2007

2007 – 2008

2008- 2009

2009-2010

Всього

1

1

2

2

0

6

2

1

1

0

0

4

1

0

0

0

0

1


Вступ учнів до ВНЗ

Найкращий же результат – це наші випускники, які не просто продовжують навчання у ВНЗ різного рівня, а які свідомо визначають і реалізують свій життєвий шлях ( проект), які продовжують самовдосконалюватись, які стають успішними громадянами ( див. діаграму 5).
Динаміка вступу випускників школи до вищих навчальних

закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації»

(діаграма 5)


Висновок: Загальний відсоток якості знань по середній та старшій школі становить 60% ( предмети інваріативної складової). Якість знань учнів І ступеню становить 69,2% ( 4 предмети).Таким чином підвищення якості освіти на даний момент є пріоритетним завданням школи.
Робота з обдарованими та здібними учнями

Робота з обдарованими та здібними учнями є одним з пріоритетних напрямків роботи школи.

Порівняльний аналіз результативності роботи школи з даного напрямку виглядає таким чином:
(таблиця 3)


Роки

ІІ етап

ІІІ етап

ІV етап

R-коф.

Всього

призових

місць

Ім

ІІм

ІІІм

Всього

призових

місць

І м

ІІм

ІІІм

Всього

призових

місць

Ім

ІІм

ІІІм

2005-2006

23,2

20

15

4

1

6

2

1

1

1

1

-

-

2006-2007

26,7

23

13

3

7

4

2

-

2

1

-

1

-

2007-2008

34,1

25

15

6

4

5

1

2

2

3

1

1

1

2008-2009

45,3

30

16

8

6

11

3

3

5

3

2

1

--

2009-2010

38,8

24

18

2

4

6

3

2

1

3

2

-

1

Стипендіати Президента України.

Барабаш Т. - 2007 – 2008 р.

2008 – 2009 р.

Черкасов Д. - 2008 – 2009 р.

2009 – 2010 р.

Острожна Г. - 2009 – 2010 р.
Стипендіати обласної ради
Буряк Ю. - 2004 – 2005 р.

2005 – 2006 р.

Руда М. - 2008 - 2009 р.

Барабаш Т. 2004 – 2005 р.

2005 – 2006 р.

2007 – 2008 р.

2008 – 2009 р.

Черкасов Д. - 2007 - 2008 р.

2008 – 2009 р.

Маркович Я. - 2007 – 2008 р.

Павлюков І. - 2008 – 2009 р.

2009 – 2010 р.

Острожна Г. 2009 – 2010 р.
2009 рік – Чубенко О. дійсний член МАН.

Учні, занесені до обласної книги «Обдарована молодь України»

2008 рік

Руда Марина

Барабаш Тетяна

Черкасов Денис

Інтерактивні конкурси, творчі конкурси:
Конкурс ім.П.Яцика
2005-2006 ( ІV )

ІІІ м - Разуваєв О (вч. Смазной М.В,)

ІІІм. – Травкіна К. (вч. Денисова О.О)

ІІІ м. – Переверзева Н(9-б), Карпусь О(11) (вч.Морозова Л.Ф)

2006-2007 ( V )

Ім. - Товкач Т (7-б ) (вч. Маркович О.А.)

Ім. – Руда М (9-б) (вч. Петрухнова О.В.)

2007-2008 ( VІ )

Ім. – Літвінов О(5), Острожна Г(6), Маркович Я (11) (вч. Морозова Л.Ф)

ІІІм. – Руда М (10) (вч. Морозова Л.Ф)

2008-2009 ( VІІ )

Ім. – Острожна Г(6), Руда М (11) (вч. Морозова Л.Ф), Черняченко Д (5) ( вч.Мартинів Н.А.)

Обласний етап: Черняченко Д (5) – лауреат

2009-2010 ( VІІІ )

Ім. – Острожна(8) , (вч. Морозова Л.Ф)

Обласний конкурс «Творча юнь Донбасу»
2007 - 2008 Маркович Я. – І м

2008 – 2009 Руда М. – лауреат

2009 – 2010 Петросянц Е. – лауреат

Збірна команда під керівництвом Денисової О.О. другий рік поспіль отримує диплом «Золотий колосок
Динаміка участі учнів школи в міжнародних інтерактивних конкурсах

(діаграма 6)


Висновок: робота з обдарованими та інтелектуально здібними учнями організована на високому рівні, досвід роботи школи з цього напрямку узагальнено ( семінари, круглі столи, стаття).
Рівні вихованості учнів школи
Середній показник вихованості

( шкала оцінювання від 1 до 4)

( Діаграма 7)


( Діаграма 8 )


( Діаграма 9)

Відношення до себе :

( Діаграма 10 )

Висновок: з загальної кількості учнів по школі :

 • 20% учнів мають високий рівень вихованості,

 • 70 ,3 % - середній рівень,

 • 9,7% - низький рівень вихованості

Загальний висновок:

 • Компетентна освіта базується на філософії успіху,а саме успішність у житті, професійній діяльності є сьогодні очікуваним результатом і критерієм якості освіти.

 • Єдність і взаємозв’язок усіх компонентів системи методичної роботи в школі ведуть до підвищення цілісності, а значить, і до росту результативності методичної діяльності.

 • Роботу педагогічного колективу над науково-методичною проблемою «Впровадження технологій компетентнісно-орієнтованого навчання та виховання особистості» вважати позитивною.

 • Школа як соціально-педагогічна система не може стояти осторонь сучасних соціальних, морально-духовних, економічних проблем.

Аналіз навчально-виховного процесу виявив певне проблемне коло питань тому педагогічний колектив визначив нову науково-методичну проблему на 2010-2015 н.р. «Підвищення якості і результативності НВП на основі вдосконалення моніторингових досліджень. Удосконалення ключових компетентностей учнів».


25.Бачинська Є. Модель психолого-педагогічної компетентності класного керівника як основа підготовки до виховної роботи в системі підвищення кваліфікації / Рідна школа. – 2006. - № 7. – С. 50-54.

26.Капитанская А. Информационные технологии в системе повышения квалификации работников образования / Народное образование. – М., 1993. - № 1.- С. 118-119.

27.Набока Б. Интернет – технология как фактор повышения квалификации учителей / Образование и управление. – К., 2000 (2001). – Т.4.- С. 137-138.
2.Галеева Н.Л. Система компетенций как інструмент управления качеством образования // Интернет-журнал «Эйдос».- 2007.- 30 сентября. – http://www.eidos.-ru/joumal/2007/0930-7.htm
1   2

Схожі:

СТАТУТ Учнівського самоврядування Черкаської загальноосвітньої школи...
Ити демократію в суспільстві, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попереднім, нинішнім та майбутнім поколінням...
ПРИШКІЛЬНИЙ ТАБІР «ДРУЖБА» ВАТУТІНСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ...
ВАТУТІНСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №2 ІМ. М. Ф. ВАТУТІНА ВАТУТІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Вчитель математики Канівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів...
Канівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 Канівської міської ради Черкаської області
П’ятківської загальноосвітньої школи І-І ІІ ступенів Чуднівської...
П’ятківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Чуднівської районної ради Житомирської області з 17 листопада по 07 грудня 2015...
Урок узагальнення і систематизації
Золотоніської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Золотоніської міської ради Черкаської області
Інтегрована інтелектуальна гра-змагання «Мови рідної розмай!»
«Інтер», учитель української мови та літератури Верхньоторецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Ясинуватського району Донецької...
ПОЛОЖЕННЯ ПРО БАТЬКІВСЬКИЙ КОМІТЕТ середньої загальноосвітньої школи...
Батьківський комітет школи керується у своїй роботі Положенням про батьківський комітет загальноосвітньої школи, планом роботи школи,...
Овсієнко Наталія Іванівна, вчитель хімії, Черкаської загальноосвітньої...
Контрольна робота з теми: «Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами»
ВИХОВНА ГОДИНА «Зелена аптека Донбасу» Підготувала: кл керівник 6...
Обладнання: малюнки учнів,фотографії лікарських рослин Донбасу, мультимедійна дошка та проектор
Адреси передового педагогічного досвіду
Чеканюк Лідія Григорівна, вчитель фізики Уманської загальноосвітньої школи I-III ступенів №8 Уманської міської ради, Щерба Алла Андріївна,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка