«Корисні навички молодших школярів» факультативний курс для учнів 1-4 класів спеціальної школи-інтернату


Скачати 472.38 Kb.
Назва«Корисні навички молодших школярів» факультативний курс для учнів 1-4 класів спеціальної школи-інтернату
Сторінка2/3
Дата05.11.2013
Розмір472.38 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   2   3

Кількість годин для вивчення: 1 год.

Очікувані результати: формування навичок долати труднощі у складних ситуаціях. Розвиток навичок самодопомоги через оволодіння прийомів педагогічної арт-терапії.
Заняття 17. «Я зможу»

Інтерактивна вправа «Скарбничка корисних справ». Пам’ятки «Режим дня», «Я зможу: 5 кроків до мети».

Ключові поняття: вміння, віра, впевненість, воля, планування.

Кількість годин для вивчення: 1 год.

Очікувані результати: учні вміють складати графік режиму дня. Формування навичок планування і досягнення поставленої мети.


ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ

Для учнів 2-х класів

Розділ 1. Пізнавальна мозаїка

Мета: сприяти розвитку розумової діяльності та пізнавальної активності, навичок самоорганізації, вольової регуляції, удосконалення навичок спілкування, уміння працювати в групі.

Кількість годин для вивчення розділу: 7 год.
Заняття 1. «Подорож в Країну Пізнання»

Ігри та вправи на розвиток пізнавальних здібностей, «Казка про Пізнавальні Здібності».

Ключові поняття: знання, пізнання, бажання, наполегливість, правила, успіх, невдачі.

Кількість годин для вивчення: 1 год.

Очікувані результати: розвиток мотиваційної сфери учнів, їх пізнавальної активності, формування адекватного ставлення до результатів своєї діяльності, формування життєвих навичок, необхідних для навчання у школі (уміння слухати, ставити запитання, діяти за інструкцією, приєднуватись до групи, дотримуватися загальноприйнятих правил, долати труднощі, шукати варіанти вибору рішення, доводити справу до кінця), оволодівати навичками самоконтролю, довільної поведінки.
Заняття 2. «Широке поле Сприйняття»

Ігри та вправи на розвиток сприйняття.

Ключові поняття: сприйняття.

Кількість годин для вивчення: 1 год.

Очікувані результати: розвиток в учнів просторових уявлень, сприйняття кольору, форми, часу та відстані. Учні вміють пояснювати поняття «срийняття», особливості сприйняття.
Заняття 3. «На горі Уваги»

Тематична інформація, таблиці Шульте, «Заплутані лінії», «Коректурна проба», «Помилки художника», «Веселий зоопарк», «Тік-так-тук» та інші.

Ключові поняття: увага, уважність, спостережливість.

Кількість годин для вивчення: 1 год.

Очікувані результати: учні оперують поняттям «увага», розвивається вміння довільно переключати увагу з одного об'єкта на інший, властивості уваги: обсяг, стійкість, переключення і концентрація.
Заняття 4. «У лісі Пам'яті»

Ігри та вправи на розвиток пам'яті, ляльковий театр.

Ключові поняття: пам'ять, види пам'яті.

Кількість годин для вивчення: 1 год.

Очікувані результати: учні пояснюють поняття «пам'ять», її значення для успішного навчання, у них розвивається механічна, наочно-зорова, опосередкована та логічна види пам'яті, розвивається вольова регуляція, корегується самооцінка внаслідок пізнавальної діяльності.

Заняття 5. «Океаном мислення»

Ігри та вправи на розвиток мисленєвих операцій.

Ключові поняття: розум, мислення, види мислення, розумова діяльність.

Кількість годин для вивчення: 1 год.

Очікувані результати: учні пояснюють поняття «розум», «мислення», виконують мисленєві операції, аналізують результати діагностичних завдань, розвиток довільності поведінки, формування прагнення до самоосвіти, пізнавальної активності.

Заняття 6. Небесами уяви

Ігри та вправи на розвиток уяви «Поверхи», «Годинник», «Чорнильні палички», «Реклама» та інші.

Ключові поняття: уява, творчість, здібність, тренування, образ.

Кількість годин для вивчення: 1 год.

Очікувані результати: учні усвідомлюють значення уяви і в навчанні, і в творчості, і в повсякденному житті людини, розвивається творча уява, тренується дивергентна уява.

Заняття 7. «Аукціон пізнавальних здібностей»

Урок-аукціон пізнавальних здібностей.

Ключові поняття: пізнавальні здібності, сприйняття, уява, пам'ять, увага, мислення, активність, наполегливість.

Кількість годин для вивчення: 1 год.

Очікувані результати: учні демонструють знання та навички з тем розділу, розвивається їх активність, рівень сформованості пізнавальних здібностей зростає, розвивається навчальна мотивація, формується адекватна самооцінка.

Розділ 2. «Калейдоскоп Почуттів»

Мета: формувати у дітей усвідомленого сприйняття емоцій, навчати вмінню адекватно виявляти емоційні стани, сприяння вмінню розуміти емоційні стани інших людей, розвивати довільну регуляцію свого емоційного стану, розвивати довільну регуляцію поведінки, підвищення групової згуртованості.

Кількість годин для вивчення розділу: 5год.
Заняття 8. «Царство Емоцій»

Тематична інформація, психогімнастика, прийоми педагогічної АРТ-терапії, ляльковий театр, гра «Чарівні перетворення».

Ключові поняття: емоції, емоційні стани, керування, емпатія.

Кількість годин для вивчення: 1 год.

Очікувані результати: поглиблення знань про емоційні стани, розвиток довільної поведінки, оволодіння навичками керування своїми емоційними станами, розвиток емпатії, розвиток уяви навчання прийомам розслаблення.
Заняття 9-10. «Королівство Почуттів»

Тематична інформація, вправа «Голка й нитка», прийоми АРТ-терапії, інсценування, психогімнастика, вправа «Чарівна кулька».

Ключові поняття: почуття, поведінка, витримка, контроль.

Кількість годин для вивчення: 2 год.

Очікувані результати: формування вміння адекватно сприймати почуття, розуміння впливу емоцій та почуттів на стан здоров'я, оволодіння навичками керування своїми почуттями, розвиток довільної регуляції поведінки.
Заняття 11. «Країна Настрою»

Ігри та вправи, які навчають розпізнавати емоції, почуття, настрої, прийомам релаксації.

Ключові поняття: емоції, почуття, настрої, керування.

Кількість годин для вивчення: 1 год.

Очікувані результати: учні розуміють різницю між поняттями «емоції», «почуття», «настрій», формується вміння правильно розуміти почуття й настрої, розвиток довільності, згуртування дитячого колективізму, формування навичок взаємодії.
Заняття 12. «Моє місто емоцій, почуттів і настроїв»

Завдання з прийомами педагогічної арт-терапії «Мої емоції, почуття, настрій».

Ключові поняття: емоції, почуття, настрій, самоконтроль, керування.

Кількість годин для вивчення: 1 год.

Очікувані результати: учні оперують поняттями «емоції», «почуття», «настрої», розвиток уміння адекватно виявляти свої стани, формування усвідомленого сприйняття емоцій, уміння розуміти емоційний стан іншої людини, розвиток довільної регуляції поведінки, свого емоційного стану.
Розділ 3. «Мапа шкільних навичок»

Мета: розвивати навчальну мотивацію, пізнавальну активність учнів, формувати адекватну установку у ставленні до шкільних труднощів - установку на подолання, формування шкільних навичок, необхідних для успішного навчання у школі, формування адекватного ставлення до результатів своєї діяльності.

Кількість годин для вивчення розділу: 5 год.
Заняття 13. «Дорога знань»

Розминка «Ім'я і рух». вірш «Росте Незнайко», казка «Шлях до знань», вправа «Насос і м'яч».

Ключові поняття: бажання навчатися, потреба в навчанні, необхідність навчатися, майбутнє, професії, мета.

Кількість годин для вивчення: 1 год.

Очікувані результати: в учнів формується позитивна мотивація до навчання, знижається рівень шкільної тривожності, замкненості, пасивності, розвивається саморегуляція негативних емоційних станів, формування шкільних навичок.
Заняття 14. «Світлофор Шкільних правил»

Ознайомлення з правилами «Закони шкільної родини для розумної та ввічливої дитини», вірш про хлопця «Нетреб'як», сюжетно-рольові ігри «Ігри у школі», «Світлофор».

Ключові поняття: правила поведінки, шкільні правила поведінки, колектив, товариськість.

Кількість годин для вивчення: 1 год.

Очікувані результати: учні усвідомлюють важливість дотримування повсякденних правил поведінки, формування уміння співвідносити свою поведінку із загальноприйнятими нормами та правилами.

Заняття 15. «Вулицею Ліні»

Перегляд тематичних мультфільмів, вправа «Самооцінка», прийоми казкотерапії, робота з тістом.

Ключові поняття: лінь, працелюбність, наполегливість.

Кількість годин для вивчення: 1 год.

Очікувані результати: учні порівнюють особистісні риси: лінь-працелюбність, байдужість-зацікавленість, пасивність-активність, аналізують свій рівень розвитку рис, формуються шкільні навички, довільність поведінки.

Заняття 16. «Перехрестя Шкільних Труднощів»

Інсценування тематичних сюжетів, тематична інформація, перегляд мультфільму, обговорення, пам'ятка «Секрет навчальних успіхів».

Ключові поняття: навчання, поведінка спілкування, обов'язки, права, дотримання правил.

Кількість годин для вивчення: 1 год.

Очікувані результати: усвідомлення загальних та індивідуальних шкільних труднощів (навчальних, поведінкових, комунікативних), розвиток вміння їх оцінювати, формування навички вирішувати ситуації - шкільні труднощі.
Заняття 17. «Я – умілий школяр»

Пізнавальна гра «Розумні. Творчі. Винахідливі».

Ключові поняття: навчальні досягнення, успіх, наполегливість, задоволення, активність.

Кількість годин для вивчення: 1 год.

Очікувані результати: В учнів розвивається навчальна мотивація, пізнавальна активність, формування адекватної позиції школяра, адекватного ставлення до результатів своєї навчальної діяльності.

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ

Для учнів 3-го класу

Розділ 1. «У згоді зі світом і з собою»

Мета: ознайомлення учнів з основою психологічних знань, розвиток навичок навчальної діяльності та соціально-психологічних і комунікативних навичок, актуалізувати способи самовираження.

Кількість годин для вивчення розділу: 6 год.
Заняття 1. «Що таке психологія»

Урок-казка.

Ключові поняття: психологія, пізнання, емоції, воля, поведінка, стосунки, розуміння.

Кількість годин для вивчення: 1 год.

Очікувані результати: учні пояснюють поняття «психологія» (в межах свого віку), розвиток мотивації на самопізнання, самооцінку, самоконтроль і саморозвиток, продовжують оволодівати навичками спілкування.
Заняття 2. «Ти на світі не один»

Тематична інформація, ігри і вправи, спрямовані на розвиток дружніх стосунків в колективі, навичок спільної діяльності.

Ключові поняття: особливості, колектив, спілкування, секрети спілкування, рівні, різні.

Кількість годин для вивчення: 1 год.

Очікувані результати: учні усвідомлюють належність до групи, розширюють життєвий досвід новими формами поведінки, формують уміння пояснювати свої соціальні, поведінкові позиції, розширюють словниковий запас, розрізняють соціальні ролі.

Заняття 3. «Правила радісного спілкування»

Тематична інформація, виготовлення пам'ятки «Золоті правила спілкування», колективний малюнок долонями, обговорення тематичного мультфільму.

Ключові поняття: спілкування, радісне спілкування, секрети спілкування, повага, терпимість.

Кількість годин для вивчення: 1 год.

Очікувані результати: учні опановують нові моделі відносин в спілкуванні, долають особистісний егоцентризм, розвивається усвідомлення себе, впевненість у собі, розвиваються навички спілкування, адекватна самооцінка.
Заняття 4. «Що робить людину щасливою?»

Тематична інформація, вправа «Продовж речення», виготовлення символів щастя, інсценування казки «Про щастя», психогімнастика.

Ключові поняття: щастя, щаслива людина, мета, досягнення, успіх, спілкування, дружба, сім'я, порозуміння.

Кількість годин для вивчення: 1 год.

Очікувані результати: усвідомлення учнями цінності людського життя, розвиток мотивації на ЗСЖ, наводять приклади щасливих подій свого життя та життя оточуючих, формування навичок самовдосконалення, адекватного самооцінювання.
Заняття 5. «Подорож до країни Любові»

Урок-казка, творча вправа «Голубина пошта», перегляд тематичних мультфільмів.

Ключові поняття: любов, симпатія, сім'я, повага, ставлення, радість, переживання.

Кількість годин для вивчення: 1 год.

Очікувані результати: учні наводять приклади найрізноманітніших проявів любові, усвідомлюють відповідальність перед тими, кого любиш, оцінюють почуття, розвивають навички спілкування.
Заняття 6. «Від серця до серця»

Вправи з використанням прийомів педагогічної АРТ-терапії.

Ключові поняття: почуття, любов, дружба, щастя, повага, відповідальність.

Кількість годин для вивчення: 1 год.

Очікувані результати: усвідомлення учнями необхідності розповідати про свої негативні емоційні стани, виявляти повагу і турботу до інших, аналізувати свої емоційні стани, опановують навички впевненої поведінки, відбувається корекція самооцінки.
Розділ 2. «У світі Почуттів»

Мета: ознайомлення дітей з широким колом почуттів та емоцій, розвиток вміння їх розпізнавати, аналізувати залежність самопочуття і здоров'я від домінуючих почуттів, формуються навички самопізнання і саморозвитку дитини , розвивається довільність її поведінкових реакцій, розвиток взаємодії з оточуючими.

Кількість годин для вивчення розділу: 5 год.
Заняття 7. «Ти – неповторний»

Вправа «Я-унікальний» з елементами пісочної терапії, виготовлення візитівок, вправа «Ім'я на долоні».

Ключові поняття: неповторний, унікальний, особливий.

Кількість годин для вивчення: 1 год.

Очікувані результати: учні усвідомлюють свої переживання, відбувається первинне формування ідеального і реального «Я-образу», розвиток прагнення до самовдосконалення, адекватної самооцінки.

Заняття 8-9. «Світ почуттів»

Тематична інформація, «Почуття в нашому житті», вправа «Емоції та почуття», подорож на виставку емоцій та почуттів, обговорення.

Ключові поняття: почуття, емоції, вплив, залежність, самодопомога, емоційне здоров'я.

Кількість годин для вивчення: 2 год.

Очікувані результати: опис емоційних санів та почуттів, розвиток навичок регулювання емоційними станами, здібності ефективної самодопомоги у випадках переживання негативних почуттів.
Заняття 10. «Я – господар своїх почуттів»

Тематична інформація, правило 21 дня, вправа «Авторитетна людина», вправа «Намалюй обличчя».

Ключові поняття: самокерування, самодопомога, самовиховання, правила, відповідальність.

Кількість годин для вивчення: 1 год.

Очікувані результати: учні усвідомлюють свої емоційні стани та почуття, розрізняють їх в оточуючих, розвиток довільної регуляції поведінки, формуються навички, необхідні для інтеграції в суспільство та соціальної адаптації: саморегуляції, самовиховання, самодоромоги, відповідальної поведінки.
Заняття 11. «Чарівні засоби розуміння»

Тематична бесіда «Знайомі і незнайомі засоби розуміння», вправа «Обличчя», рольова вправа «Зобрази емоцію», пантоміміка, гра-перевтілення.

Ключові поняття: спілкування, взаємодія, розуміння, позитивно, негативно, вираз, тести, міміка, поведінка.

Кількість годин для вивчення: 1 год.

Очікувані результати: у учнів підвищуються адаптаційні здібності до повсякденного життя, учні аналізують ефективні та помилкові моделі спілкування, зменшується емоційна депривація вихованців інтернату, формуються навички успішної взаємодії, довільність поведінки.
Розділ 3. «Крок до життєвого успіху»

Мета: ознайомити дітей з основними життєвими компетенціями, зазначити необхідність їх розвитку і значення для успішності в житті, формувати позитивні поведінкові адаптаційні навички (прийняття рішень, вміння ефективно спілкуватися, керувати своїми вчинками, оволодіння навичками психологічної самодопомоги).

Кількість годин для вивчення розділу: 6 год.
Заняття 12. «Ми – рівні, ми – різні»

Тематична інформація. Виготовлення колажів (по групах).

Ключові поняття: хлопці, дівчата, особливості, порозуміння, інтереси, товариські стосунки, допомога, захист.

Кількість годин для вивчення: 1 год.

Очікувані результати: учні усвідомлюють відмінності з протилежною статтю, навчаються розуміти одне одного, терпимості, відповідального ставлення у колективі, у них розвиваються самопізнання та саморегуляція, формуються комунікативні навички.
Заняття 13. «Планета Звичок»

Тематична бесіда, анонімне анкетування, інтерактивна вправа «Чому і як», мультфільми «Зроби вірний вибір», «Сестрички-звички», інсценування уривку з роману М. Твена «Пригоди Тома Сойєра».

Ключові поняття: звички, корисні та шкідливі звички, здоров'я, хвороби, лінь, байдужість, наполегливість, зацікавленість.

Кількість годин для вивчення: 1 год.

Очікувані результати: учні описують звички, розрізняють корисні та шкідливі, наводять приклади залежності здоров'я від звичок, усвідомлюють власну відповідальність за своє майбутнє, у них розвивається довільна, впевнена поведінка, здатність до самовиховання.

Заняття 14. «Як подолати шкідливі звички»

Ігри та вправи, спрямовані на профілактику шкідливих звичок «Твій вибір», «Соняшник», «Пігулки», прийоми педагогічної арт-терапії, мультфільм «Планета шкідливих звичок».

Ключові поняття: звички, корисні та шкідливі звички, вміння казати «НІ», хвороби, залежність, горе, впевненість, підтримка, допомога.

Кількість годин для вивчення: 1 год.

Очікувані результати: опис шкідливих звичок, усвідомлення їх причин та наслідків, аналіз ситуацій, розвиток здатності керувати власною поведінкою, набуття індивідуального соціального досвіду, формування комунікативних навичок.

Заняття 15. «Здоровий спосіб життя»

Колективне складання пам'ятки «Щоб бути здоровим», мультфільм «Ваше здоров'я», тематичні ігри та вправи.

Ключові поняття: здоров'я, нездоров'я, здоровий спосіб життя, шкідливі звички, корисні звички, наполегливість, підтримка.

Кількість годин для вивчення: 1 год.

Очікувані результати: усвідомлення складових здоров'я, розвиток мотивації на формування здорового способу життя, учні наводять приклади впливу способу життя на рівень фізичного здоров'я, формуються навички прийняття рішень щодо збереження власного здоров'я, відповідальна впевнена поведінка, розвиток вміння відстоювати власні погляди.

Заняття 16. «Правила безпечного спілкування»

Інсценування ситуацій і моделей виходу з них, гра «Скажи: ні!», перегляд і обговорення тематичного відеоматеріалу.

Ключові поняття: безпечне і небезпечне спілкування, вміння казати «Ні», допомога, дорослі, впевненість, рішучість.

Кількість годин для вивчення: 1 год.

Очікувані результати: учні аналізують різні види насилля, вміють розпізнавати емоційні стани людини, самоконтролю у спілкуванні, у них формуються навички рефлексії, асертивної поведінки, саморегуляції.
Заняття 17. «Збираємо валізи в 5 клас»

Урок-гра з залученням батьків та педагогів 5-х класів.

Ключові поняття: психологія, спілкування, почуття, щастя, дружба, любов, самоконтроль, самооцінка, самодопомога.

Кількість годин для вивчення: 1 год.

Очікувані результати: учні узагальнюють знання, отримані на психологічних заняттях за темами трьох розділів, демонструють набуті корисні життєві навички, продовжується розвиток довільності поведінки, вольової регуляції, емпатії та відповідальності, актуалізуються навички самоконтролю та релаксації.

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ

Для учнів 4-го класу

Розділ 1. «Самопізнання і самоповага»

Мета: формування в учнів адекватної уяви про себе, самоповаги, сприяння індивідуальному і соціальному розвитку учнів.

Кількість годин для вивчення розділу: 9 год.
Заняття 1. «Хто я?»

Інформація з теми, малюнок «Автопортрет», інтерактивна вправа «Крісло ведучого», виготовлення особистої емблеми.

Ключові поняття: уява про себе, самопізнання, самооцінка, самовиявлення, риси характеру, поведінка.

Кількість годин для вивчення: 1 год.

Очікувані результати: учні знайомляться з особистісними рисами, вчаться оцінювати поведінку та вчинки людей, у них формується навичка усвідомлення своїх якостей, прагнення до позитивних змін.
Заняття 2-3. «Мої бажання, переваги, інтереси»

Інтерактивні вправи «Т-графік», «Чарівна паличка», «Чарівний магазин», тематична інформація.

Ключові поняття: самовиявлення, потреби, переваги, інтереси, цінності.

Кількість годин для вивчення: 2 год.

Очікувані результати: учні навчаються описувати свої бажання, потреби, переваги, інтереси, порівнювати власні уподобання з іншими, у них розвиваються вольові якості, необхідні для досягнення мети, формуються пріоритетні життєві цінності.

Заняття 4. «Сильні сторони, слабкі сторони»

Тематична інформація, вправа «Мені допомагає», випуски «Єралашу» за темою, вправа «Кольорові картки».

Ключові поняття: уявлення про себе, самооцінка, вчинки. подолання труднощів, воля.

Кількість годин для вивчення: 1 год.

Очікувані результати: учні аналізують свої вчинки, наводять приклади ситуацій, в яких було виявлено їх сильні сторони, оцінюють власні слабкі сторони, вирішують питання подолання слабких сторін.

Заняття 5-6. «Я і мої досягнення»

Тематична інформація, робота в парах «Піраміда успіхів», перегляд унікальних досягнень людства (відеоматеріали), інтерактивна вправа «Формула успіху».

Ключові поняття: можливості, здібності, впевненість, права, обов'язки, самооцінка.

Кількість годин для вивчення: 2 год.

Очікувані результати: оцінюють свої можливості і здібності, описують власні очікування у відповідності із своїм потенціалом, самостійно оцінюють свої дії, усвідомлюють значущість впевненості у власних силах, навчаються навичкам приймати рішення.
Заняття 7-8. «Ярмарка якостей»

Тематична інформація, гра «Ярмарка якостей».

Ключові поняття: особистість, особливі якості, уява про себе. самопізнання, якості і риси.

Кількість годин для вивчення: 2 год.

Очікувані результати: учні описують себе у відповідності з фізичними ознаками і рисами характеру, аналізують свої якості позитивні і негативні, розвивається довільність їхньої поведінки, навчаються приймати рішення щодо подолання негативних рис.

Заняття 9. «Я очима оточуючих»

Тематична інформація, вправа «Я оцінюю тебе», конкурс «Зірковий дощ».

Ключові поняття: унікальність, самопізнання, особистісні якості, думка, бажання, почуття, емоції, переживання.

Кількість годин для вивчення: 1 год.

Очікувані результати: оцінка власних якостей, здібностей, рис характеру і оцінка однокласників, розвиток поваги і самоповаги.
Розділ 2. «Емоційне здоров'я і гарне самопочуття»

Мета: ознайомити учнів з психологічним ланцюжком: мотив – емоції – поведінка – самопочуття – здоров'я, сприяти розвитку мотивації до регулювання власними емоціями і поведінкою, розвивати корисні навички управління негативними емоціями і вміння протистояти фруструючим ситуаціям.

Кількість годин для вивчення розділу: 8 год.

Заняття 10-11. «Мій настрій»

Тематична інформація, робота з картками «Емоційні стани», психогімнастика, сюжетно-рольова гра.

Ключові поняття: настрій, радість, задоволення, подив, засмучення, страждання, співчуття, злість, заздрість, образа, роздратованість, страх, сором, вина, хвилювання, жалість, ніжність, сум.

Кількість годин для вивчення: 2 год.

Очікувані результати: описують і називають емоції та причини, які їх викликають, аналізують особливості свого настрою, розвивається вміння відчувати емоційний стан оточуючих, використовують навички релаксації.

Заняття 12. «Що відчуваю я? Що відчуваєш ти?»

Тематична інформація, піктограма, рольова гра «Танцівники і художники».

Ключові поняття: задоволення, тривога, гнів, біль, невдоволення, емоції, почуття, я - господар поведінки.

Кількість годин для вивчення: 1 год.

Очікувані результати: учні розпізнають емоційні стани, характеризують їх, навчаться опануванню власних почуттів, розвивають навички відповідальної поведінки.

Заняття 13. «Що відчуває самотня людина?»

Тематична інформація, ляльковий театр.

Ключові поняття: самотність, колектив, товариськість, допомога, самооцінка, самопізнання.

Кількість годин для вивчення: 1 год.

Очікувані результати: учні аналізують свої емоційні стани, розвивають навички вирішення емоційних проблем, формуються навички соціально прийнятої поведінки, розвиток емпатії, почуття товариськості.

Заняття 14. «Добре і погане самопочуття»

Тематична інформація, вправа «Втрата», ознайомлення з пам'ятко «Як допомогти у скрутній ситуації».

Ключові поняття: втрата, переживання, неминучість, підтримка, увага, турбота, життєві цінності.

Кількість годин для вивчення: 1 год.

Очікувані результати: учні аналізують причини, що викликають негативні емоції, описують ситуації із свого життя, в яких виявлялися позитивні і негативні емоції, навчаються навичкам самовиховання, самодопомоги.

Заняття 15-16 «Без насилля, будь ласка!»

Тематична інформація, інсценування ситуацій перегляд тематичних відеоматеріалів, пам'ятка «Як уникнути насильства», гра «Цукерка», гра «Так і ні», рольова гра.

Ключові поняття: насилля, приниження, запобігання, допомога, відмова, самозахист.

Кількість годин для вивчення: 2 год.

Очікувані результати: учні намагаються оцінювати різні види насильства, звертатися за допомогою, пропонують рішення ситуацій, пов'язаних з насиллям, оволодівають навичками самозахисту.

Заняття 17. «Складові емоційного здоров'я»

Тематична інформація, вправа «Корзина для сміття», релаксаційні вправи, вправа «Рятівна ракета», вправа «Зніми втому».

Ключові поняття: емоції, емоційне здоров'я, контроль, релаксація.

Кількість годин для вивчення: 1 год.

Очікувані результати: учні визначають складові емоційного здоров'я, навчаються контролювати свої емоції.
Розділ 3. «Спілкування і вирішення конфліктів»

Мета: формування і реалізація потенціалу учнів, опанування навичками ефективного спілкування, розвиток вміння планувати і контролювати свій час і дії, навчання прийомам самоорганізації і рефлексії.

Кількість годин для вивчення розділу: 8 год.
Заняття 18-19. «Кодекс гарних манер»

Тематична інформація, вправи «Переляканий їжак», «Віслюки», розробка кодексу «гарних манер», перегляд і обговорення тематичних мультфільмів, випуск «Єралашу».

Ключові поняття: спілкування, ефективне спілкування, гарні манери, самоконтроль, доброзичливість.

Кількість годин для вивчення: 2 год.

Очікувані результати: опанування навичками невербального і вербального спілкування (на рівні можливостей глухої дитини), демонструвати повагу та доброзичливість у процесі спілкування, творчо вирішувати проблеми спілкування, формувати навички самоконтролю.

Заняття 20-21. «Види спілкування»

Тематична інформація, рольова гра «Не хочу манної каші».

Ключові поняття: види поведінки: агресивна, невпевнена, асертивна (впевнена).

Кількість годин для вивчення: 2 год.

Очікувані результати: пояснюють види спілкування, їх переваги та недоліки, розвивають вміння спостерігати, робити висновки, оволодівають навичками асертивної поведінки та рефлексії.

Заняття 22-23. «Побудова спілкування»

Тематична інформація, рольова гра, пам'ятка «Побудова спілкування», тематичні мультфільми.

Ключові поняття: спілкування, конструктивне спілкування, конфлікт, вирішення, самоконтроль, побудова спілкування.

Кількість годин для вивчення: 2 год.

Очікувані результати: учні аналізують конфліктні ситуації, навчаються засобам конструктивного вирішення конфліктів, дотримуються правил безконфліктного спілкування.

Заняття 24-25. «Як вирішувати конфлікти»

Тематична інформація, дослідження методу вирішення конфлікту «Тріо», «Світлофор», обговорення ситуацій «Ти згідний чи ні», тематичні мультфільми.

Ключові поняття: конфлікт, вирішення конфлікту, компроміс, взаємодія, самоконтроль, попередження.

Кількість годин для вивчення: 2 год.

Очікувані результати: учні навчаються аналізувати конфліктні ситуації, досліджувати шляхи вирішення конфліктів, оволодівають навичками самоконтролю та саморегуляції поведінки.
Розділ 4. «Творче вирішення проблем та прийняття рішень»

Мета: сприяти оптимальному розвитку особистості дитини за допомогою формування в них вміння творчо вирішувати проблему, навичок, розвиток здібності до самостійного вирішення життєвих задач у прийнятний спосіб, сприяти подальшій адаптації глухої дитини в соціумі.

Кількість годин для вивчення розділу: 9 год.

Заняття 26. «Камінець у черевичку»

Мозковий штурм «Список проблем», інтерактивна вправа «Проблема – прийняття рішень»

Ключові поняття: проблема, вирішення проблеми, прийняття рішень.

Кількість годин для вивчення: 1 год.

Очікувані результати: учні визначають особисті проблеми, обговорюють їх, розуміють, що таке проблема, і що вони можуть і повинні бути вирішені, знати до кого звернутися за допомогою, визначати способи вирішення проблеми.

Заняття 27. «Творчі, винахідливі, критичні»

Тематична інформація, вправи «Я творю», «Застосування предметів», «Наслідки».

Ключові поняття: творчість, проблема, прийняття рішень, вибір, застосування.

Кількість годин для вивчення: 1 год.

Очікувані результати: учні використовують стратегії творчого вирішення проблеми, формулюють наслідки ситуацій, аргументують свої думки, оцінюють їх.
Заняття 28-29. «Принцип світлофора: кроки вирішення проблеми»

Тематична інформація, вправа «Винахідники», гра «Острів», гра «переходимо річку».

Ключові поняття: проблема, прийняття рішень, вибір, співпраця, наслідки, результати, самооцінка, самовиховання.

Кількість годин для вивчення: 2 год.

Очікувані результати: учні ознайомлюються з кроками вирішення проблеми: вияв – визначення – пошук шляхів рішення – вибір єдиного з них (прийняття рішення) – реалізація вибраного рішення – оцінка наслідків і результатів; навчаються визначати проблему, формуються навички прийняття рішень і співпраці з партнерами, розвиток навичок рефлексії.

Заняття 30-31. «Вчимося приймати рішення»

Тематична інформація, мозковий штурм «Вибір рішень», гра «3 пакета», інсценування ситуацій.

Ключові поняття: вибір, прийняття рішення, правильний, помилковий, правила, друзі, надійний, наслідки, відповідальність.

Кількість годин для вивчення: 2 год.

Очікувані результати: аналізують ситуації, які потребують вибір при прийнятті рішень, розвиток творчого мислення, критичного мислення, формування відповідальної поведінки, розвиток вольових якостей.

Заняття 32-33. «Відверта розмова»

Тематична інформація, мультфільм «Планета Шкідливих Звичок», мультфільм «Обережно: незнайомець», перегляд і обговорення ілюстративного мультфільму.

Ключові поняття: ризик, види ризику, небезпечні ситуації, прийняття рішень, допомога, наслідки, цінність, життя, здоров'я – найдорожчий скарб, самопізнання, самовиховання.

Кількість годин для вивчення: 2 год.

Очікувані результати: учні оперують поняттями теми, розуміють причини і наслідки шкідливих звичок, у них формуються навички протистояти тиску, вміння казати «Ні!», розвиваються навички самоаналізу і самовиховання.

Заняття 34. «Ми змінюємо себе! Ми змінюємо життя!»

Узагальнення психологічних знань, виготовлення колективної мандали «Це - ми!», колективний малюнок «Прощай, початкова школа!», колаж «Крок в майбутнє».

Ключові поняття: настрій, емоції, поведінка, воля, самопізнання, самоконтроль, спілкування, конфлікти, воля, проблема, прийняття рішення, вибір, відповідальність.

Кількість годин для вивчення: 2 год.

Очікувані результати: узагальнюють найважливіші поняття факультативного курсу, усвідомлюють необхідність їх застосування у життєвих ситуаціях, аналізують позитивні зміни, які сталися з ними впродовж вивчення курсу, у них розвиваються самопізнання, самоаналіз, самоконтроль, самовиховання, самодопомога, основні життєві навички, довільність поведінки.

Навчально-тематичний план

Для учнів 1-х класів

(18 годин, 1 година – резерв навчального часу)


заняття

Тема

Кількість годин

Форма проведення занять

Розділ 1. Я знайомлюся з собою

1-2.

Яким я був, є, буду. Справжнє «Я»

2

Практичне заняття

3-4.

Моє ім’я

2

Практичне заняття

5.

Моя душа

1

Практичне заняття

Усього:

5

Розділ 2. Взаємодія з оточуючими

6-7.

Я не один

2

Заняття-подорож

8.

Мої товариші та друзі

1

Практичне заняття

9-10.

Дорослі – знайомі і незнайомі

2

Практичне заняття

11-12

Учимося спілкуватися

2

Рольова гра

Усього:

7

Розділ 3. Мої життєві навички

13.

Я хочу. Мені потрібно

1

Практичне заняття

14-15.

Я вмію

2

Розвивальне заняття

16.

Я перемагаю

1

Практичне заняття

17.

Підсумкове заняття. Я зможу

1

Практичне заняття

Усього:

5
1   2   3

Схожі:

10. «Формування духовно-моральних цінностей» факультативний курс...
Запалити в душах дітей свічку моральності – одне з головних завдань кожного психолога, особливо це необхідно зробити в підлітковому...
ПРОГРАМИ з читання, української мови, математики для 1-10 класів...
Латна Т. Б. учитель вищої категорії, старший учитель; Пономарьова Л. Б. учитель вищої категорії, старший учитель; Коваленко Т. Г....
9. «Психологічний розвиток особистості молодшого підліткового віку»...
«Психологічний розвиток особистості молодшого підліткового віку» (факультативний курс для учнів 5-х класів)
Методичний кабінет спеціальної загальноосвітньої школи для дітей...
Методичний кабінет спеціальної загальноосвітньої школи для дітей з вадами розумового розвитку
37. «Відверта розмова» факультативний курс для учнів 7-8 класів
Разом з тим, рівень поінформованості про шкідливі наслідки вживання алкоголю на організм людини у підлітків є досить низьким
Факультативний курс «Хімія в побуті» Автор: Замулко О.І., методист...
Факультативний курс «Хімія в побуті» призначений для допрофільної підготовки учнів 8 класу. Зміст програми розрахований на 34 години...
Факультативний курс для учнів 9-х класів загальноосвітніх шкіл (35 год., з них 2 год резервні)
Схвалена Вченою радою Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, протокол №2, від 14 червня 2012р
Розвиток навички читання молодших школярів Методичний посібник
Розвиток навички читання молодших школярів: Методичний посібник / авт. Н. В. Радченко. – Рокитне: РМК, 2010 – 49 с
Я І УКРАЇНА (інтегрований курс)
Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1—2 класи. — К., Початкова школа. — С. 284—292. Вона розроблена відповідно до Державного...
Активізація пізнавальних інтересів колективного навчання молодших школярів
Т. А. Луценко – вчитель – методист вищої категорії початкових класів, відмінник освіти України Старосинявської загальноосвітньої...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка