Інтегрований курс “Основи здоров’я” передбачає формування мотивації щодо здорового способу життя учнівської молоді


Скачати 436.1 Kb.
НазваІнтегрований курс “Основи здоров’я” передбачає формування мотивації щодо здорового способу життя учнівської молоді
Сторінка4/4
Дата03.11.2013
Розмір436.1 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   2   3   4

Екскурсія


● Медична допомога: поліклініка, швидка допомога, оздоровчі центри

Узагальнення знань (1 год.)
9 клас

(17 год., з них 1 год. резервна)

Тема: Феномен здоров’я (2год.)

Феномен здоров’я. Взаємозв’язок основних ознак, складових і чинників здоров’я. Людський фактор у формуванні безпеки людини. Глобальні небезпеки.
Практична робота:

 • Оцінка індивідуального рівня фізичного здоров’я
Учень називає:

 • індивідуальні, колективні та глобальні небезпеки

розпізнає:

 • ознаки різних станів здоров’я, процесів його формування і збереження;

 • вияви феномену здоров’я людини

наводить приклади:

 • ознак феноменальності здоров’я;

характеризує:

 • основні ознаки феноменальності здоров’я;

 • основні ознаки, складові та чинники здоров’я;

 • зв’язок здоров’я людини з дією глобальних небезпек;

пояснює:

 • зв’язок окремих складових здоров’я

 • суть економічної, продовольчої, екологічної, особистої, громадської, політичної безпеки людини

розуміє:

 • взаємовплив складових здоров’я;

 • вплив людини на її безпеку;

 • принципи створення безпечних умов життєдіяльності

порівнює:

 • окремі складові здоров’я та їх значення для людини

оцінює:

 • вияви власного рівня здоров’я та його окремих складових;

 • вплив людського фактора на безпеку людини

володіє:

 • методами визначення рівня ризику життя;

визначає:

 • рівень ризику життя, користуючись необхідними даними;

дотримується правил:

 • здорового способу життя

Тема: Фізіологічна і соціальна зрілість (3 год.)

Поняття про фізіологічну і соціальну зрілість. Готовність до дорослого життя.

Моніторинг фізичної складової здоров’я.

Практичні роботи:

 • Самооцінка рівня фізичного здоров’я.
Учень розпізнає:

 • ознаки відхилення від вікових термінів розвитку підлітків;

пояснює:

 • необхідність ведення здорового способу життя;

 • фізіологічну і соціальну зрілість;

розуміє:

 • взаємозв’язок фізіологічного та соціального розвитку

порівнює:

 • основні ознаки фізіологічної і соціальної зрілості;

спостерігає:

 • за власним фізіологічним і соціальним розвитком

визначає:

 • рівень власного фізичного і соціального розвитку

користується:

 • методами моніторингу фізичної складової здоров’я

дотримується правил:

- здорового способу життя

Тема: Ризики репродуктивного здоров’я молоді (5 год.)

Репродуктивне здоров’я. Фактори впливу і ризики. Негативний характер впливу наркотичних речовин на репродуктивну систему підлітків та молоді. Особлива шкідливість для здоров’я сумісної дії тютюнового диму і алкоголю.

Продовження роду як одне з основних призначень людини. Здоров’я молоді в Україні. ВІЛ/СНІД/ІПСШ: шляхи передачі і методи захисту. Протидія стигмі і дискримінації Віл-інфікованих.
Практична роботи:

 • Розроблення проекту “Вплив чинників ризику на репродуктивне здоров’я”.
Учень наводить приклади:

 • негативного впливу на здоров’я ранніх статевих контактів;

 • засобів захисту від ВІЛ-інфікування;

 • “хвороб цивілізації”;

 • негативного впливу наркотиків на репродуктивне здоров’я;

пояснює:

 • вплив соціальних чинників на репродуктивне здоров’я;

 • вплив на здоров’я ранніх статевих контактів;

 • вплив негативних наслідків ранніх статевих контактів;

 • зв’язок порушення моральних засад поведінки з поширенням СНІД в Україні;

характеризує:

 • основні положення законодавства України щодо ВІЛ/СНІД;

розуміє:

 • необхідність дотримання правил культури статевих стосунків юнаків і дівчат;

 • вплив громади, школи і родини на здоров’я;

дотримується правил:

 • здорового способу життя;

 • побудови міжстатевих відносин на основі дружби і поваги

Тема: Безпека людини і право (2 год.)

Безпека людини: економічна, продовольча, екологічна, особиста, громадська, політична. Створення безпечних умов життєдіяльності з урахуванням індивідуальних особливостей.

Основи міжнародного та національного законодавства щодо безпеки і здоров’я людини. Безпека людини у контексті концепції ООН про сталий розвиток людства.

Практичні роботи:

 • Визначення безпечних умов життєдіяльності.Учень наводить приклади:

 • діяльності міжнародних та вітчизняних організацій щодо безпеки людини;

пояснює:

 • вплив моралі, психіки, духовності на формування безпечної поведінки людини;

 • основні положення міжнародного та національного законодавства щодо безпеки і здоров’я людини;

 • взаємозв’язок індивідуальної, національної та глобальної безпеки;

розуміє:

 • необхідність дотримуватися основних психологічних та моральних засад безпеки;

 • важливість створення комплексу безпечних умов життєдіяльності, що враховують індивідуальні особливості людини;

користується:

 • основними правовими положеннями державного і міжнародного законодавства щодо безпеки життєдіяльності

Тема: Самопізнання і самовиховання особистості (2 год.)

Формування особистості шляхом самопізнання, самовизначення і самовиховання. Способи саморегуляції. Пам’ять та увага. Розвиток сприйняття, пам’яті та уваги.

Практична роботи

● Підготовка до іспиту: розвиток пам’яті та уваги.


Учень розпізнає:

 • вияви сприйняття, пам’яті, уваги;

пояснює:

 • необхідність володіння методами самопізнання;

 • необхідність постійного самовиховання;

розуміє:

 • необхідність самопізнання і самовиховання;

 • взаємозв’язок сприйняття, пам’яті, уваги

користується:

 • методами тренування сприйняття, пам’яті та уваги;

виконує:

- вправи саморегуляції;

дотримується правил:

 • самовиховання

Тема: Цінність життя і здоров’я людини (2 год.)

Цінність і неповторність життя. Основи психологічних та моральних засад безпеки людини. Вплив психологічних властивостей та етичних засад людини на її дії в різних життєвих ситуаціях.

Здоров’я в ієрархії життєвих цінностей. Відповідальність за власне здоров’я.

Практична робота:

 • Визначення місця здоров’я в ієрархії життєвих цінностей

Учень наводить приклади:

 • вибору життєвого шляху на основі здорового способу життя

розуміє:

 • цінність і неповторність життя

 • необхідність відповідати за своє здоров’я

 • відповідальність за власні вчинки

порівнює:

 • різні життєві цінності

визначає:

 • місце здоров’я в ієрархії своїх життєвих потреб

дотримується правил:

 • здорового способу життя


Екскурсія


● Ознайомлення з роботою Центру здоров’я (громадського об’єднання, асоціації, клубу тощо)

Узагальнення знань (1 год.)


1   2   3   4

Схожі:

Інтегрований курс “Основи здоров’я” передбачає формування мотивації...
Мета інтегрованого курсу: формування в учнів свідомого ставлення до свого життя і здоров’я, оволодіння основами здорового способу...
Формування здоров’язберігаючої компетентності учнів на уроках основ здоров'я
Воно не повинно зводитися до інформування учнів з питань збереження здоров`я, а має передбачати формування стійкої мотивації щодо...
Панорама досвіду
Формування культури здоров’я та навичок здорового способу життя на уроках “Основи здоров’я» та «Безпека життєдіяльності”
Районної цільової Програми реалізації в районі державної політики...
ВІЛ- інфекції/СНІДу, формування мотивації молоді до здорового способу життя, безпечної поведінки та стійкої громадянської позиції...
Програма формування навичок культури поведінки вихованців ліцею та...
Формування здорового способу життя – одна з найголовніших тем виховання юної особистості. Адже здорове молоде покоління є запорукою...
НАКА З
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2002 р. №14 "Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми "Здоров'я...
РОЗДІЛ І Теоретичне обґрунтування проблеми формування здорового способу життя
РОЗДІЛ ІІ Організація профілактичної роботи соціально-психологічних служб навчальних закладів з питань формування здорового способу...
Над якою я працюю,— «Мотивація до здорового способу життя в школярів»....
Цей захід актуальний, тому що одним із завдань сучасної освіти є формування особистості, адаптованої до життя в суспільстві; виховання...
КОНЦЕПЦІЯ ПРОЕКТУ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОЇ ЦІЛЬОВОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ...
ПРОЕКТУ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОЇ ЦІЛЬОВОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ «ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ МОЛОДІ УКРАЇНИ»
Сучасні підходи до формування позитивної мотивації дітей та учнівської...
Міркування про здоров’я знаходимо у творах таких всесвітньо відомих філософів як Платон та Арістотель, Гіппократ та Ібн Сена (Авіценна)....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка