УРОК 45 Тема: Розв'язування вправ на побудову та вимірювання кутів


Скачати 52.71 Kb.
НазваУРОК 45 Тема: Розв'язування вправ на побудову та вимірювання кутів
Дата25.10.2013
Розмір52.71 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Інформатика > Урок

II. ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ І ВЕЛИЧИНИ ТЕМА 4. ТОЧКА. ПРЯМА. ВІДРІЗОК. ПРОМІНЬ. ЛАМАНА. КУТ

УРОК 45

Тема: Розв'язування вправ на побудову та вимірювання кутів.

Мета: Закріплення навичок побудови та вимірювання кутів; розвиток логічного мислення учнів.

План уроку

 1. Перевірка домашнього завдання

 2. Актуалізація опорних знань

 3. Розв'язування вправ і задач

 4. Підсумок уроку

 5. Домашнє завдання

Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання

Учитель пропонує учням правильне розв'язування вправ до­машнього завдання, заздалегідь написане на дошці; коментують його учні. Ще раз повторюються основні моменти. Учні роблять поправки у зошитах або записують розв'язування тих задач, з якими не впоралися вдома.
ІІ. Актуалізація опорних знань

Математичний диктант

Робота виконується за варіантами (у квадратних дужках наведе­но завдання для II варіанта). Два учні працюють за дошкою. Після диктанту проводиться взаємоперевірка в парах і на дошці. Макси­мальна оцінка— 11 балів (завдання № 10 оцінюється у 2 бали). Оцінки виставляються за бажанням учнів.

 1. Накресліть ABC [MNK], поділіть його променем ВВ [NL] на дві рівні частини. Запишіть кути, що утворилися, та їх гра­дусні міри.

 2. Накресліть кут, градусна міра якого 60° [70°].

 3. Накресліть кут, градусна міра якого 185° [165°].

 4. Накресліть прямий кут XZT [COP]. Запишіть градусну міру цього кута. Проведіть бісектрису ZM [ON]. Покажіть рівні кути на рисунку.

 5. Випишіть градусні міри гострих [тупих] кутів: 42°, 61°, 91°, 15°, 108°, 35°, 97°, 145°.

 6. Накресліть дві прямі, що перетинаються. Виміряйте кути, що утворилися. Позначте прямі, точку перетину прямих. За­пишіть градусну міру кожного з утворених кутів.

 7. Накресліть розгорнутий кут MON [EFS], поділіть його про­менем OK [FT] на два кути. Запишіть градусну міру кожного кута, його вид.

 8. Накресліть промінь OK [HR]. Побудуйте гострий [тупий] кут зі стороною OK [HR], відклавши його в одну з областей.

 9. Накресліть два кути так, щоб вершина одного з них містилася на стороні другого.

 10. Накресліть тупий [гострий] кут EOS, проведіть промінь ОК
  так, щоб кут SOK був прямим [розгорнутим].


III. Розв'язування вправ і задач

Завдання на побудову кутів

Кожен учень отримує аркуш паперу (формат А4) із заготовлени­ми заздалегідь завданнями (на два варіанти). Учні виконують побу­дову, вимірювання. Завдання № 4—6 однакові для обох варіантів. Для завдань № 4 і 5 учитель готує рисунки на дошці. Бланки із завданнями наведені нижче.

Завдання на побудову кутів

І варіант

 1. Знайдіть, користуючись, транспортиром, градусну міру кутів, зображених на рисунках. Визначте вид кожного кута. Про­ведіть бісектрису KST .ABC = _______; DEF =________; KST = _______; XZQ =______ .

 1. Побудуйте (відкладіть) на поданих рисунках кути:

а) від променя ВА кут 45° в) від променя ST кут 90°б) від променя CD кут 120° г) від променя EF кут 180° 1. На наведеному рисунку CER = 55°. Тоді CET = _________ = ______ 1. З вершини прямого кута CKD проведено промені KF і KL так, що CKL = 68°, FKD = 53°. Обчисліть градусну міру кута FKL.

 2. З вершини тупого кута MNK проведено промінь NO так, що MNO має більшу градусну міру, ніж KNO, на 43°. Знай­діть градусні міри кутів MNO і KNO, якщо MNK = 175°.

 3. З вершини розгорнутого кута ABC проведено промінь BS так, що один з утворених кутів у три рази більший, ніж другий. Знай­діть градусну міру кожного з утворених кутів. Зробіть малюнок.


ІІ варіант

 1. Знайдіть, користуючись транспортиром, градусну міру кутів, зображених на рисунках. Визначте вид кожного кута. Про­ ведіть бісектрису MNP.STK =_______; DEF =______; ACB =_______; MNP = _______.

 1. Побудуйте (відкладіть) на поданих рисунках кути.

а) від променя АВ кут 50° в) від променя TS кут 90°б) від променя DC кут 135° г) від променя FE кут 180° 1. На наведеному рисунку OSK = 72°. Тоді FOS = _______ = ________ 1. З вершини прямого кута CKD проведено промені KF і KL так, що CKL = 68°, FKD = 53°. Обчисліть градусну міру кута FKL.

 2. З вершини тупого кута MNK проведено промінь NO так, що
  MNО має більшу градусну міру, ніж KNO, на 43°. Знайдіть ве­личини градусні міри кутів MNO і KNO, якщо MNK = 175°.

 3. З вершини розгорнутого кута ABC проведено промінь BS так, що один з утворених кутів у три рази більший, ніж другий. Знайдіть градусну міру кожного з утворених кутів. Зробіть малюнок.


Рисунки для завдань № 4 і 5 (для обох варіантів), що учитель готує на дошці, наведені нижче.Інформація для учителя

Розв'язати завдання № 5 можна за допомогою рівняння.

Зразок запису розв'язування:

Нехай ONK = х° (х > 0), тоді MNO = (х + 40)°.

MNK = MNO = ONK.

Складемо і розв'яжемо рівняння:

(х + 43) + х = 175,

х + 43 + х = 175,

2х = 175 – 43,

2х = 132,

х = 66.

Тоді ONK = 66°, a MNO = 66° + 43° = 109°.

Відповідь: ONK = 66°, MNO = 109°.
IV. ПІДСУМОК УРОКУ

Фронтальна бесіда

Закінчіть речення:

 1. Якщо з однієї точки провести два промені, то отримаємо фігуру, яка називається ______________ .

 2. Спільний початок променів називається _____________ .

 3. Самі промені називаються ____________________ .

 4. Якщо два кути можна накласти один на одний так, що верши­ни і промені (сторони кута) збігатимуться, то кути називають­ся __________.

 5. Градусні міри рівних кутів _____________.

 6. Якщо сторони кута є доповняльними променями, то кут називається ______________ .

 7. Кут, величина якого становить половину величини розгорнутого, називається _______________.

 8. При перетині двох перпендикулярних прямих утворюються чотири кути, які називаються ______________.

 9. Кути вимірюються за допомогою приладу, що називається ___________.

 10. Гострим кутом називається кут, градусна міра якого _________ , а тупим — кут, градусна міра якого ____________.

 11. Промінь, який проходить між сторонами кута і ділить кут нав­піл називається ______________ .


V. Домашнє завдання

[3]: № 80, 81 (1, 2 варіанти), № 79 (3, 4 варіанти).
Л.Г.Стадник. Математика 5 клас

Схожі:

УРОК 37. ВИДИ КУТІВ. ВИМІРЮВАННЯ КУТІВ Мета
Мета. Ознайомити учнів з одиницею вимірювання кутів, з будовою транспортира та правилами користування ним; зі змістом властивостей...
УРОК 39. ВИДИ КУТІВ. ВИМІРЮВАННЯ КУТІВ Мета. Систематизувати знання...
Запишіть, використовуючи позначення: градусна міра кута МОК дорів­нює 35° [кута АВС дорівнює 25°]
Урок №45 (геометрія, 7 кл) Тема. Задачі на побудову
Мета: засвоїти особливості розв’язування задач на побудову, зміст понять «елементарна побудова» та алгоритми розв’язання основних...
УРОК №41 Тема. Вписані і центральні кути
Мета: домогтися засвоєння учнями наслідків з теореми про вимірювання вписаного кута, закріпити знання озна­чення та властивостей...
УРОК 47 Тема: Практична робота на побудову та вимірювання кутів (Самостійна робота №12.)
ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ І ВЕЛИЧИНИ ТЕМА ТОЧКА. ПРЯМА. ВІДРІЗОК. ПРОМІНЬ. ЛАМАНА. КУТ
УРОК №70 Тема уроку. Розв'язування вправ на читання та побудову графіків...
Мета уроку: формування вмінь учнів читати і будувати графіки лінійних рівнянь з двома змінними
УРОК №30 Тема уроку. Розв'язування вправ
Мета уроку: формування вмінь учнів використовувати рівняння прямої до розв'язування задач
Урок 5 Тема уроку. Розв'язування задач
...
УРОК 2 Тема. Перпендикулярність прямих у просторі. Розв’язування вправ
Мета: формувати в учнів уміння й навички за­стосовувати теореми 1 і 2 під час розв'язування задач; розвивати просторову уяву, логічне...
Урок №5 Тема. Означення кута. Рівність кутів. Бісектриса кута. Вимірювання та відкладання кутів
Мета: домогтися від учнів засвоєння змісту таких понять: «кут», «еле­менти кута», «позначення кута», «внутрішня область кута», «промінь,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка