Об’єми тіл обертання. Практична робота з інформатики «Створення презентації в програмі Power Point. МЕТА: систематизувати та узагальнити знання з теми «Об’єми тіл обертання», підготовка до контрольної роботи


НазваОб’єми тіл обертання. Практична робота з інформатики «Створення презентації в програмі Power Point. МЕТА: систематизувати та узагальнити знання з теми «Об’єми тіл обертання», підготовка до контрольної роботи
Дата21.03.2013
Розмір72.7 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
ТЕМА: Об’єми тіл обертання. Практична робота з інформатики «Створення презентації в програмі Power Point.

МЕТА: - систематизувати та узагальнити знання з теми «Об’єми тіл обертання», підготовка до контрольної роботи;

- поглибити та розширити вміння та навички роботи з комп’ютерними тестами і презентаціями;

- розвивати логічне мислення, просторове уявлення, світогляд учнів.

ТИП УРОКУ: урок – узагальнення.

ВИД УРОКУ: бінарний.

ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ: індивідуальна робота, робота в малих групах, робота в парах.

ОЦІНЮВАННЯ: індивідуальне оцінювання комп’ютером, оцінка лідерами груп і викладачем, загальна оцінка за роботу в групах.

ДИДАКТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: комп’ютерна презентація основних етапів уроку, виконана в програмі Power Point, контрольно – діагностична система TEST – W, програма Power Point, індивідуальні картки оцінювання знань учнів, різнокольорові геометричні фігурки, залікові картки для кожної малої групи, завдання для малих груп, план складання презентації.

МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ НАВЧАННЯ: тестування, робота в малих групах, робота в парах.

ХІД УРОКУ.

І. Організаційний початок уроку ( 2 хв.).

Учні сідають за комп’ютери. На екрані демонструється слайд:

«Предмет математики є на стільки серйозним, що корисно не втрачати випадку зробити його цікавішим»

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:cmlzughcrkselm:http://nasha-vifania.at.ua/blaise_pascal_b.jpg Блез Паскаль

 • Під таким девізом пройде наш урок. Я зроблю його для вас цікавим, а ви повинні бути уважними, серйозними і активно демонструвати свої знання. Оберіть собі фігурку, яка вам більш до вподоби:ІІ. Постановка цілей та задач уроку ( 2 хв. ).

 • Сьогодні на уроці ми узагальнимо і систематизуємо ваші знання з теми «Об’єми тіл обертань». Наш урок пройде за таким планом

( демонстрація слайдів):

 1. Комп’ютерне тестування.

 2. Робота в малих групах.

 3. Робота парами за комп’ютерами.

 4. Підведення підсумків роботи.

ІІІ. Тестування ( 4 хв. ).

 • На робочому столі комп’ютера відкрийте папку «Тест» і виконуйте роботу. Правильно відповівши на 6 запитань, ви отримуєте 4 бали.

ТЕСТ.

 1. Якщо R і H – радіус і висота циліндру, то його об’єм дорівнює:

а) 1/3πR2H б) 1/3πRH2 в) πR2 H г) πRH2

2) Якщо радіус і висота конусу відповідно дорівнюють 2 см і 3/π см, то об’єм конусу дорівнює:

а) 2 см3 б) 3 см3 в) 4π см3 г) 4 см3

3) Якщо радіус кулі дорівнює 3 см, то його об’єм дорівнює:

а) 27π см3 б) 36π см3 в) 9π см3 г) 18π см3

4) Якщо площа основи конусу дорівнює 9, висота 1/3, то його об’єм дорівнює:

а) 1 б) π в) 3 г) 3π

5) Для того, щоб об’єм циліндру збільшити у 8 разів, не змінюючи його висоти,потрібно радіус збільшити у:

а) √2 разів б) 2 рази в) 2√2 разів г) 8 разів

6) Для того, щоб об’єм конусу збільшити в 27 разів, не змінюючи його основи, потрібно висоту збільшити у:

а) 27 разів б) 9 разів в) 3√3 разів г) 3 рази

- Занесіть свої бали в індивідуальні залікові картки. А зараз зробимо вправи для очей: закрийте очі, сильно напружуючи м’язи очей на рахунок 1-4, тепер відкрийте, подивіться вдаль на рахунок 1-6. Повторюємо ще 2 рази.

Індивідуальна залікова картка

Прізвище,

ім’я

Геометрія

Інформатика


тест

робота в малих групах

робота в парах

практ.робота
IV. Робота в малих групах ( 15 хв. ).

 • Зараз пересаджуємось, відповідно обраним фігуркам: трикутники – група «Конус», квадрат – група «Циліндр», коло – група «Куля». Також окремо будуть працювати три лідера, які фіксуватимуть відповіді груп, і будуть допомагати мені оцінювати відповіді кожного з вас окремо.

 • На столах лежать залікові картки з трьома видами завдань: «Метеоритний дощ» (допиши те, що змило дощем); «Вірю – не вірю» (вибрати вірне ствердження); задача. Кожна група виконує своє завдання і віддає їх лідерам, а один учень з групи виступає з доповіддю з теоретичного матеріалу. Після кожного виступу лідери розповідають історичні дані про кожне тіло обертання, підготовлені заздалегідь. Не забувайте про ефективність роботи: спікер керує, секретар веде записи і слідкує за часом. Письмову частину виконуємо 7 хвилин. Починаємо роботу.

Залікова картка групи «Конус»

1.

«Метеоритний дощ»

V = 1/3 … R..H

V = 1/3πH(R12 + … + R22)

1 бал

2.

«Вірю – не вірю»

У конуса радіус основи ОА = 8 см, а висота

СО =15 см. Які з наведених затверджень вірні,а які ні:а) катети прямокутного трикутника СОА дорівнюють 17 і 8 см;

б) вісівий переріз конусу – прямокутний трикутник з гіпотенузою СА = 17 см;

в) твірна конусу дорівнює 15 см;

г) об’єм конусу дорівнює 1/3π8215 см3.

2 бали

3.

Задача

Висота конусу 6 см, твірна 10 см. Знайти об’єм конусу.

2 бали

Залікова картка групи «Циліндр»

1.

«Метеоритний дощ»

V = … R..H

S… = 2πR ( … + R)

1 бал

2.

«Вірю – не вірю»

Об’єм циліндру дорівнює 250π см3 . Які з наведених затверджень вірні, а які ні:

а) об’єм циліндру дорівнює добутку площі основи на висоту;б) площа основи циліндру дорівнює 25 см2;в) радіус циліндру дорівнює 10 см;

г) радіус циліндру вдвічі менше за його твірну.

2 бали

3.

Задача

Вісівий переріз циліндру – квадрат, діагональ якого дорівнює 4√2 см. Знайти об’єм циліндру.

2 бали

Залікова картка групи «Куля»

1.

«Метеоритний дощ»

V = …/3 … R..

V = 2/3π…H

1 бал

2.

«Вірю – не вірю»

Об’єм кулі дорівнює 36π см3, висота кульового сегменту дорівнює 1/3 діаметру кулі. Які з наведених затверджень вірні, а які ні:

а) радіус кулі дорівнює 3 см;

б) об’єм кульового сегменту відноситься до об’єму кулі як 7:27;

в) діаметр кулі дорівнює 8 см;

г) площа кулі дорівнює 36π см2

2 бали

3.

Задача

Радіус трьох куль дорівнюють 3, 4, 5 см. Знайти радіус кулі, об’єм якої дорівнює сумі об’ємів наданих куль.

2 бали • Час вийшов, здавайте залікові картки лідерам. А зараз ми послухаємо теоретичні дані про кожне тіло обертання ( поняття про тіло обертання, на геометричних моделях показати складові тіла обертання, основні формули, які використовуються при рішенні задач). Лідери доповнюють відповіді історичними фактами…

 • Поки лідери підбивають підсумки вашої роботи в групах, я проведу з вами «Рекламну паузу», де ви зможете заробити для групи додатковий бал:

 1. Чому дорівнює відношення об’ємів циліндру та кулі, вписаного в циліндр?

 2. Визначте розміри відкритого басейну з квадратним дном і об’ємом 32 м3, щоб на обкладення стін і дна якого було витрачено найменше матеріалу.

 3. В скільки разів потрібно збільшити радіус конусу, не змінюючи його висоти, щоб об’єм конусу збільшився у 27 разів?

 • Лідери підводять підсумки роботи в групах…

V. Створення презентації в програмі POWER POINT (20 хв.).

- На уроках інформатики ми з вами вивчали тему «Створення комп’ютерних презентацій». Згадайте теоретичний матеріал, закінчуючи почату мною фразу:

1. Комп’ютерна презентація використовується для…

2. Презентація – це…

3. Комп’ютерні презентації створюють в програмі …

4. Програма POWER POINT знаходиться в …

5. В слайд можна додавати …

6. Щоб зацікавити слухачів, використовують …


 • Вашим домашнім завданням було створити в конспектах презентацію з геометрії «Об’єми тіл обертання», працюючи при цьому в парах з одногрупниками. Зараз сідайте до комп’ютерів парами і згідно наступного плану виконуйте роботу ( демонстрація слайду, також роздрукований варіант у кожного на столі):

 1. Створити презентацію з 3 – 4 слайдів в програмі POWER POINT ( тема презентація, кратка характеристика тіла обертання, формули).

 2. Внести в слайд графічний об’єкт, додати анімацію, звукові ефекти.

 3. Демонстрація презентації.


Час на роботу 10 – 12 хвилин ( лідери допомагають в процесі роботи).

Демонстрація презентацій…

А зараз зробимо вправи для очей: закрийте очі, сильно напружуючи м’язи очей на рахунок 1-4, тепер відкрийте, подивіться вдаль на рахунок 1-6. Повторюємо ще 2 рази.

 • За підготовку теоретичної частини презентації кожний з вас отримує додатковий бал з геометрії, а також оцінку за практичну роботу з інформатики. Внесіть результати в індивідуальні залікові картки.

VI. Підведення підсумків уроку ( 2 – 3 хв.).

 • Кожний з вас отримав оцінки з геометрії і інформатики, здайте мені залікові картки. Лідери за роботу також отримали такі оцінки…

 • Актуальним був девіз нашого уроку? Цікаво було на уроці?

 • Наступний урок у вас контрольний і з геометрії і з інформатики. Я впевнена ви всі гарно підготуєтесь і отримаєте найкращі результати.

 • Дякую за урок. До побачення.

Схожі:

Тема уроку. Комбінації тіл обертання. Мета уроку
Мета уроку: ознайомлення з комбінаціями тіл обертання; формування вмінь розв'язувати задачі на комбінації тіл обертання
УРОК 1 Тема. Види комбінацій тіл
Мета уроку. Сформулювати означення многогранників, вписаних у тіла обертання і описаних навколо них, визначити умови існування кожної...
УРОКИ 7, 8 Тема. Тіла обертання. Циліндр, конус, куля
Мета: дати поняття тіл обертання та деяких їх видів: циліндра, конуса, кулі; розвивати просторо­ве мислення за допомогою нестандартних...
Поступальний і обертальний рух. Матеріальна точка. Криволінійний...
Сформувати поняття поступального руху тіла, матеріальної точки; вивчити основні характеристики криволінійного руху на прикладі руху...
6. Звичайні дроби УРОК 81. АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Мета. Проаналізувати типові помилки, допущені в контрольній роботі. Повторити правила, на які було допущено помилки. Узагальнити...
УРОК №11 Тема уроку
Мета уроку: узагальнити та систематизувати вивчений матеріал з теми, підготувати учнів до контрольної роботи
Тема: Створення структури презентації
Обладнання: комп’ютер з програмою MS Power Point, інтерактивна дошка, мультимедійний проектор, роздатковий матеріал
Розділ КОМБІНАЦІЇ КУЛІ ТА ТІЛ ОБЕРТАННЯ
Означення Кулю називають описаною навколо циліндра, якщо паралельні перерізи кулі є основами циліндра. Циліндр називають у даному...
О цінювання презентації Power Point

Протягом 30хвилин потяг рухався з швидкістю 72км/год. Який шлях він пройде?
Частота обертання електричного двигуна 1500 обертів за хвилину. Чому рівний період обертання?
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка