Лекції


Скачати 260.13 Kb.
НазваЛекції
Сторінка3/3
Дата21.03.2013
Розмір260.13 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   2   3

Орієнтований перелік контрольних питань:

1. Поняття інформації.

2. Властивості інформації.

3. Економічна інформація.

4. Види економічної інформації.

5. Носії даних.

6. Операції над даними.

7. Кодування даних в ЕОМ.

8. Основні структури даних.

9. Основні чинники обчислювальної системи.

10. Поняття апаратного та програмного забезпечення обчислювальної системи.

11.Склад системного блоку персонального комп’ютера (ПК).

12. Пристрої внутрішньої пам’яті ПК (ОЗП, ПЗП, ППЗП, кеш-пам’ять) та їх характеристики.

13. Пристрої зовнішньої пам’яті ПК (накопичувачі: НГМД, НЖМД, CD-пристрої, DVD-пристрої).

14.Основні пристрої введення інформації та їх призначення.

15. Основні пристрої виведення інформації та їх призначення.

16. Основні типи пристроїв для друку за принципом дії (матричний, струміневий та лазерний принтери) та принципи друку в них.

17. Сучасні операційні системи, їхні переваги та недоліки.

18. Основні причини необхідності створення архівних файлів.

19. Призначення та основні можливості програм-архіваторів.

20. Основні заходи по запобіганню зараженням вірусами ПК.

21. Заходи по нейтралізації дії комп'ютерних вірусів.

22. Призначення та основні можливості антивірусних програм.

23. Відмінності між мережними й локальними операційними системами?

24. Комп'ютерна мережа. Основні критерії класифікації мереж.

25. Переваги та недоліки топології комп'ютерних мереж.

26. Відмінність однорангових й ієрархічних мереж.

27. Система адресації в Інтернет.

28. Протоколи мережі Інтернет.

29. Інтернет-браузери та їх функції.

30. Організація доступ до мережі Internet.

31. Інформаційні сервіси Інтернет.

32. Доменне ім'я. Приклади основних доменів верхнього рівня.

33. Способи з'єднання абонента Інтернет із провайдером.

34. Система WWW та особливості подання інформації в цій системі.

35. Загальні принципи роботи офісних програмних продуктів.

36. Основні можливості та функції систем обробки текстової інформації.

37. Використання можливостей текстового процесора при роботі з великими та структурованими документами.

38. Основні можливості та функції систем табличної обробки інформації.

39. Використання формул та функцій в електронних таблицях (ЕТ).

40. Організація графічної інформації в ЕТ – використання діаграм.

41. Використання ЕТ, як бази даних або списку.

42. Можливості ЕТ по роботі зі зведеними таблицями.

43. Консолідація даних в ЕТ.

44. Засоби проведення аналізу в ЕТ Excel: підбор параметра та пошук рішення.

45. Основні структурні елементи бази даних.

46. Основі об’єкти системи керування базами даних (СКБД) Access: таблиці, форми, запити, звіти, макроси, модулі, їх призначення

47. Основі режими створювання об’єктів СКБД Access.

48. Призначення схеми даних в СКБД Access.

49. Види зв’язків в схемі даних СКБД Access.

50. Призначення ключового поля в таблицях СКБД Access.

51. Види форм СКБД Access та режими їх створення.

52. Основні типи запитів СКБД Access та технологія їх використання.

53. Створення звітів в СКБД Access та їх використання.

54. Інструмент Visual Basic Application (VBA) та його використання в офісному програмуванні.

55. Характеристика мови гіпертекстової розмітки Web-документа.

56. Поняття головної сторінки Web-документа, її зміст.

57. Технологія створення Web-документів.

58. Поняття захисту інформації в системах та мережах.

59. Класифікація погроз безпеки інформації.

60. Класифікація засобів захисту інформації.

61. Типові прийоми забезпечення безпеки даних.

62. Засоби підвищення безпеки при роботі з електронною поштою.

63. Експертні системи та їх характеристики.

64. Приклади використання експертних систем у різних галузях економіки.

65. Застосування навчальних систем.

66. Огляд сучасних АРМів в галузі економіки.

67. Перспективні засоби і напрямки розвитку інформаційних технологій.
Список рекомендованої літератури

 1. Румянцев М.И. / Экономическая информатика: Конспект лекций / Западнодонбасский ин-т экономики и управления. – Павлоград: ЗПИЭУ, 2008.

 2. Экономическая информатика / Под ред. П.В. Конюховского, Д.Н. Колесова. – СПб.: Питер, 2001. – 560 с.; ил.

 3. Экономическая информатика: Учебник для вузов / Под ред. В.В. Евдокимова. – СПб.: Питер, 1997. – 592 с.; ил.

 4. Информатика для юристов и экономистов: Учебник для вузов / Под ред. С.В. Симоновича. – СПб.: Питер, 2001. – 688 с.; ил.

 5. Экономическая информатика: Учебник / Под ред. В.П. Косарева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 656 с.

 6. Клименко О.Ф., Головко Н.Р., Шарапов О.Д. Інформатика та комп'ютерна техніка: Навч.-метод. посібник / За загал. ред. О.Д.Шарапова. – К.: КНЕУ, 2002. – 534 с.

 7. Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия для персонального компьютера 2000. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ОЛМА-Пресс, 2000. – 847 с.; ил.

Додаткова література

 1. Андреев А.Г. и др. Microsoft Windows XP: Home Edition и Professional / Под общ. ред. А.Н. Чекмарева. – СПб.: БХВ-Петербург, 2003. – 624 с.; ил.

 2. Вакал Е.С., Карпенко С.Г., Самсонова Л.Р. Основы информатики: Учебное пособие. – К.: МАУП, 1998. – 184 с.; ил.

 3. Вакал Е.С., Тригуб А.С. Основы работы на персональном компьютере: Курс лекций. – К.: МАУП, 2002. – 2-е изд., испр. – 128 с.; ил.

 4. Левин А. Самоучитель работы на компьютере. Начинаем с Windows.- 2-е изд. – СПб.: Питер, 2002. – 704 с.; ил.

 5. Руденко В.Д. и др. Курс информатики: Учеб.-метод. пособие / Под ред. акад. В.Н. Мадзигона. – К.: Феникс, 1998. – 368 с.

 6. Румянцев М.И. Информационные системы и технологии предприятий: Учебное пособие. – Павлоград: ЗПИЭУ, 2004. – 335 с.

 7. Симонович С.В., Евсеев Г.А., Алексеев А.Г. Специальная информатика: Учебное пособие. – М.: АСТ-ПРЕСС; Инфорком-Пресс, 2000. – 480 с.

 8. Золотова С. И. Практикум по Access: Подготовительный курс – М.: Финансы и статистика, 2000. – 144 с., ил.

 9. Табличний процесор Microsoft Excel: Метод. вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Інформатика та комп'ютерна техніка”. Ч.1/ О.В. Баронський, Є.О. Іванов, С.Г.Карпенко та ін. – К.:МАУП, 2002. – 80с.

 10. Табличний процесор Microsoft Excel: Метод. вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Інформатика та комп'ютерна техніка”. Ч.2/ Ю.В. Бондарчук, Є.С.Вакал, С.Г.Карпенко та ін. – К.:МАУП, 2002. – 104с.
1   2   3

Схожі:

Конспект Лекції КАТЕГОРІЙНО-ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ,...
Тема лекції: Категорійно-поняттєвий апарат з безпеки життєдіяльності, таксономія небезпек. Ризик як кількісна оцінка небезпек
ТЕМА ЛЕКЦІЇ №7
Машина Н.І. Страхування для туристичних підприємств. Навчальний посібник. – К.: ЦНЛ, 2006. –368 с
Лекції
Укладач: А. Г. ВАСЮК, кандидат психологічних наук, доцент кафедри юридичної психології та судово-медичних дисциплін
3. ТИПОЛОГІЗАЦІЯ СУЧАСНИХ КОНФЛІКТІВ Частина І
Мета лекції: познайомити студентів з внутрішньо особистісними, міжособистісними груповими та міжгруповими конфліктами
План-конспект лекції
Професійний обов'язок, честь і совість основа моральних відносин у діяльності працівників ОВС
План-конспект лекції
Професійний обов'язок, честь і совість основа моральних відносин у діяльності працівників ОВС
Лекція з навчальної дисципліни «КОНФЛІКТОЛОГІЯ»
Мета лекції: познайомити студентів з особливостями переговорного процесу та пояснити основні принципи проведення переговорів
План лекції
«Добро пожаловать в Windows 7 (Руководство по продукту Windows 7)». Microsoft, 2010. – 140 с
ЛЕКЦІЇ 1
Предмет і завдання курсу «Основи діяльності волонтерів», його місце у системі підготовки майбутніх соціальних педагогів до виконання...
Конспект лекції 1
Перша світова війна. Облаштування післявоєнного світу. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Всесвітня історія» / Шевченко...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка